Hatálybalépés dátuma: 2018. január 3.

A VMware, Inc. valamint csoportjának tagvállalatai (“VMware”, "mi" és "miénk") elkötelezettek az Ön adatainak védelme iránt. Ez a Jelentkezőkre Vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat ("Nyilatkozat") ismerteti a jelentkezőktől ("Ön" és "Öné") a VMware cégnél alkalmazás, ösztöndíj, illetve gyakornoki lehetőségek céljából kapott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közlésére vonatkozó adatvédelmi gyakorlatunkat, amikor Ön személyes vagy egyéb információt jelentkezési portáljainkon, weboldalainkon vagy más toborzási médiumon keresztül bead, akár online vagy offline (együttesen az "Oldalak"), valamint azt, hogy hogyan használjuk fel és osztjuk meg az információkat. Nagyra értékeljük a VMware iránti érdeklődését és ügyelünk, hogy az Ön adatait felelősségteljesen dolgozzuk fel és használjuk.

Ha kérdése van a Nyilatkozattal kapcsolatban, a következő címen lépjen kapcsolatba velünk: privacy@vmware.com.

I. RÉSZ: MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL EZEKET
 1. Az Önről gyűjtött adatok

  Kérelmének feldolgozásához megkérjük, hogy közölje személyes adatait. Minden adatot önkéntes alapon ad meg, és Ön határozza meg, hogy milyen mértékben közli adatait a VMware-rel. Néhány adat azonban szükséges lehet jelentkezésének értékeléséhez, és ha nem közli ezeket, ezzel korlátozhat bennünket abban, hogy jelöltként figyelembe vegyük.

  A VMware által feldolgozott személyes adatok típusai például:

  (i) Személyes adatok
  A VMware bizonyos személyes adatokat kér, köztük az iskolai végzettségére és korábbi munkahelyeire vonatkozóan, kapcsolattartási adatokat és preferenciákat, szakmai végzettségét, valamint azokat a beosztásokat vagy más karrieropciókat, amelyekre jelentkezését szeretné, ha figyelembe vennék. Saját belátása szerint további adatokat is közölhet a VMware-rel, mint az önéletrajza, vagy átiratok, munkavállalási preferenciái és az ehhez kapcsolódó adatok, valamint a jövedelmi igényei. Ezen túlmenően, amikor jelentkezése szempontjából fontos, a VMware olyan harmadik felektől is begyűjthet adatokat, akik a törvény szerint jogosultak adatokat megosztani velünk, például a hátterével kapcsolatban vagy munkaviszonyának ellenőrzése vagy munkahelyi ajánlás céljából.

  (ii) Kényes Személyes Adatok
  Olyan típusú személyes adatokat is gyűjthetünk, amelyeket kényes személyes adatként kezelünk. Kényes személyes adat lehet például a hatóság által kiadott személyi szám (pl. az adószám), a faji vagy etnikai származásra vonatkozó adat, politikai vélemény, vagy vallásos meggyőződés, fizikai vagy mentális egészségi állapot, szexuális orientáció, szakszervezeti tagság, genetikai adatok és bármilyen ezekhez kapcsolódó jogi eljárás vagy biometrikus adatok feldolgozása egy személy egyedi beazonosításának céljából. Ezek között szerepelhet a személy által elkövetett bűncselekmény vagy meghozott ítélet, és bármely egyéb adat, ami a vonatkozó adatvédelmi törvények szerint kényesnek minősül. A törvény által megengedett módon és mértékben a VMware háttér, illetve bűnügyi ellenőrzést is végezhet a VMware-nél betöltendő nyitott pozícióra vagy lehetőségre megkívánt alkalmasság eldöntéséhez.

  A VMware a toborzással kapcsolatban nem kér kényes személyes adatot, kivéve, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik (például az egyenlő lehetőségek ellenőrzése vagy a munkahelyi sokszínűséggel és diszkrimináció-mentességgel kapcsolatos belső irányelvek miatt), nem kérünk azonban a jelentkezőktől kényes személyes adatot és ha közöl ilyen adatot, az a felvételi vagy kiválasztási folyamatban nem lesz látható.
  Ha ezt a vonatkozó adatvédelmi vagy titkos adatkezelési törvény előírja, hozzájárulását kérjük, hogy kényes személyes adatát használhassuk.


 2. Automatikusan begyűjtött adatok
  Bizonyos adatok begyűjtése automatikusan folyik az Oldalainkon tett látogatásait illetően "cookie-k” vagy más, hasonló technológiák segítségével. További tájékoztatásért olvassa el a VMware Cookie-kra Vonatkozó Nyilatkozatát.

 3. Egyéb harmadik felek forrásaiból származó adatok
  A törvények által megengedett mértékben szerezhetünk Önről adatokat egyéb forrásból, mint a velünk fennálló kapcsolatából, köztük a VMware-rel folytatott érintkezéseiből, vagy harmadik felektől, mint az álláskereső ügynökség, személyazonosság-ellenőrző szolgáltatók, egyéb internetes weboldalak (harmadik felek adatvédelmi irányelveitől függően). Saját belátása szerint például hozzáférést biztosíthat bizonyos harmadik feleknél, mint a közösségi médiumban (például a LinkedIn oldalain) tárolt személyes adataihoz. A VMware hozzáférésének engedélyezésével elfogadja, hogy a VMware ezeket az információkat e Nyilatkozat szerint begyűjtheti, tárolhatja és felhasználhatja.

 4. Hogyan használjuk az Ön adatait?
  Az adatokat felhasználási módja a következő: (i) jelentkezésének feldolgozása és értékelése valamint a felvételi döntés során; (ii) az Önnel folytatott kommunikációra és az aktuális és jövőbeli karrier- és ösztöndíj-lehetőségekről (kivéve, ha jelzi, hogy nem szeretné, hogy ilyen célokra használjuk adatait); (iii) a VMware toborzási és felvételi eljárásának kezelésére és javítására; (iv)szükség szerint illetve a helyi törvények által megengedett mértékben ajánlások és háttérvizsgálatok ellenőrzésére; és (v) a vállalatirányítási, jogi és szabályozási követelmények betartása érdekében. Ha felvételt nyer, adatai a munkaviszonyával és vállalatirányítással kapcsolatban használhatók fel (például a foglalkoztatás nyilvántartására).
II. RÉSZ ADATMEGOSZTÁSI GYAKORLATUNK

A VMware a jelentkezésén szereplő adatait nem adja el marketingcélokra nem hozzánk tartozó harmadik felek számára. Ügyelünk arra, hogy személyes adatait csak olyanok számára tegyük elérhetővé, akiknek feladataik ellátásához van ezekre szükségük és olyan harmadik feleknek, akik azokat jogos célból dolgozzák fel. Személyes adatait harmadik felekkel a következő körülmények esetén osztjuk meg:

 • Eladók, tanácsadók és egyéb szolgáltatók: Személyes adatait belső körben és olyan szolgáltatókkal, ügynökökkel és más harmadik felekkel (például állástoborzókkal, tanácsadókkal, ügyvédekkel és háttérellenőrző szolgáltatókkal osztjuk meg, amikor ez állástoborzással, munkaviszonnyal, vállalatirányítással, felvásárlásokkal, jogi vagy szabályozási előírásokkal kapcsolatban szükséges.

 • VMware-leányvállalatok és a Dell család: A VMware a Dell Technologies leányvállalata, amelyhez tartozik a Dell EMC, a Pivotal, az RSA SecureWorks és a VirtuStream (“a Dell család”). Adatait megoszthatjuk anyavállalatainkkal, leányvállalatainkkal, illetve társult vállalatainkkal, köztük a Dell család vállalataival. Ezeket az adatokat csakis az ebben a Nyilatkozatban kifejtettek szerint, az állátoborzással és munkaviszonyával kapcsolatban indokolt módon osztjuk meg. Önről adatokat a társult vállalatainktól is beszerezhetünk.

 • Létfontosságú érdekek: Adatakat közölhetünk, ha úgy véljük, ez valakinek létérdeke védelmében szükséges.

 • Törvények betartásához, vagy az illetékes bűnüldöző szerv, szabályozó testület, állami hivatal, bíróság vagy harmadik fél utasítására: Adatait akkor is közölhetjük, ha szükségesnek véljük (i) törvény vagy jogi előírás alapján bizonyos jogi eljárás vagy hatósági kérelem teljesítéséhez (köztük a hatóságok felé az egyenlő bánásmódra, a nemzetbiztonságra vagy bűnüldözésre vonatkozó törvények betartásáról); vagy (ii) törvényes jogaink gyakorlásához, bizonyításához vagy védelméhez.

 • Üzletátruházások: Adatait megoszthatjuk vagy átadhatjuk valamilyen üzleti egyesüléssel, vállalati eszközök eladásával, finanszírozással, felvásárlással, felszámolással, vállalati átszervezéssel vagy hasonló eseménnyel kapcsolatban, vagy az ezekről szóló tárgyalások során. Minden vevőt tájékoztatunk arról, hogy az Ön adatai csak ennek a Nyilatkozatnak megfelelően használhatók fel.

 • Beleegyezésével: Személyes adatait bármely célra az Ön beleegyezésével közölhetjük.

 • Egyéb törvényes üzleti célok: Személyes adatait akkor is megoszthatjuk, ha azt egyéb törvényes célok indokolják, mint a VMware titkos és védett információinak védelmében, vagy amikor az Önnek adandó válaszhoz szükséges.
III. RÉSZ: NEMZETKÖZI ADATÁTADÁS

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesült Államokon kívül, köztük az Európai Gazdasági Térségen ("EEA") vagy Svájcon belül begyűjtött személyes adatait mi vagy harmadik fél szolgáltatói is továbbíthatják, tárolhatják és feldolgozhatják az Egyesült Államokban és bármely más országban, amelyek adatvédelmi törvényei eltérhetnek a saját országa törvényeitől. Mi azonban minden adatfeldolgozás során védeni fogjuk személyes adatait a jelen Nyilatkozatnak megfelelően. Megfelelő szerződéses vagy más lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelően védjük fontos személyes adatait. Ezek a lépések kiterjednek az Európai Bizottság általános szerződési feltételeinek bevezetésére a személyes adatoknak az EEA területén működő tagvállalatainktól a csoportunk többi vállalata felé történő átadásában. Általános Szerződési Feltételeink kérésre elérhetők. Hasonló, megfelelő garanciákat vezettünk be harmadik fél szolgáltatóinkkal és partnereinkkel is.

IV. RÉSZ: BIZTONSÁG ÉS TITKOSSÁG

Jelen Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában vagy a törvényi és szabályozási célból szükséges módon a VMware személyes adatait bizalmasan kezeli. A VMware fenntart, és szolgáltatóitól, valamint ügynökeitől is elvárja a megfelelő, az Ön személyes adatainak biztonságának és titkosságának védelmére tervezett szervezeti és műszaki intézkedések fenntartását. A VMware például fizikai hozzáférés-ellenőrzést, adattitkosítást, internetes tűzfalakat, behatolásérzékelőt és hálózat felügyeletet használ az adatok természetétől és a feldolgozás körétől függően. A VMware azon dolgozói, akik személyes adatokhoz hozzáférnek, kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Azonban semmilyen biztonsági eljárás vagy protokoll sem ad 100%-os biztonságot, ezért óvatosságra intjük, amikor személyes adatait online közli és saját online védelmében olyan könnyen hozzáférhető eszközök használatát javasoljuk, mint az internetes tűzfalak, vírusok és kémprogramok elleni szoftverek és hasonló technológiák. Ha oka van azt gondolni, hogy a velünk folytatott interakciói már nem biztonságosak (pl. Ha személyes adatainak biztonságát veszélyben érzi), azonnal értesítsen bennünket az alább található „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” részben leírtak szerint.

V. RÉSZ: A MAGÁNÉLETHEZ FŰZŐDŐ JOGAI

Adatainak frissítése: Ha a velünk korábban közölt személyes adatait szeretné frissíteni, profiljának frissítéséhez jelentkezzen be a myvmware.com weboldalra.

E-mailben folytatott kommunikáció: Letilthatja a VMware-től kapott kommunikációkat a “leiratkozás” opcióra kattintva bármely, általunk küldött e-mailben vagy ha e-mailt küld a privacy@vmware.com címre, (kérjük, kérelmében hivatkozzon erre a Jelentkezői Nyilatkozatra).

További jogok az EEA-ban és Más Egyéb Területeken Ha Ön bizonyos területről (például az Európai Gazdasági Térségből) van, a vonatkozó törvények szerint bizonyos, a magánélethez fűződő jogok gyakorlására is joga lehet. Kérelmét az érvényben levő adatvédelmi törvények szerint dolgozzuk fel. Bizonyos adatokat nyilvántartási célból, illetve a törlésre vonatkozó kérés előtt megkezdett tranzakciók végrehajtásához is megtartani kényszerülhetünk.

 • Beleegyezésének visszavonására vagy megtagadására irányuló joga: Beleegyezésére hagyatkozhatunk bizonyos személyes adatok feldolgozásához. Ilyen esetekben jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni vagy megtagadni. Amikor beleegyezéséről dönt, felhívjuk figyelmét, hogy jelentkezésének feldolgozását akadályozhatja például beleegyezése megtagadásával. Tájékoztatjuk, hogy ez a visszavonás előtt megadott beleegyezés alapján nem érinti a feldolgozás törvényességét.

 • Hozzáférési jog: Jogában áll az Önről nyilvántartott személyes adataihoz hozzáférni.

 • Törlés joga: Bizonyos körülmények között jogában állhat a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatait törölni (ha például a továbbiakban már nincs ezekre szükség abból a célból, amire eredetileg megadta).

 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga: Jogában áll a VMware-t arra kérni, hogy személyes adatainak feldolgozását, illetve e-mail kommunikációinak küldését hagyja abba.

 • Helyesbítéshez való jog: Jogában állhat arra kérni bennünket, hogy helyesbítsük pontatlan vagy hiányos személyes adatait.

 • A feldolgozás korlátozásának joga: Jogában állhat azt kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását (ha például úgy véli, hogy a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatai nem pontosak, vagy törvényesen vannak birtokunkban):

Amennyiben a fenti jogok bármelyikét kívánja gyakorolni, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@vmware.com címen, hogy a vonatkozó törvények alapján figyelembe vegyük kérését. Adatvédelmének és biztonságának védelme érdekében kérésének teljesítése előtt lépéseket tehetünk személyazonosságának igazolására.

VI. RÉSZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mennyi ideig tartjuk meg adatait?
Az Öntől bekért személyes adatokat megtartjuk, ha azt az általunk végzett üzleti tevékenység indokolja, illetve amíg a jelen Nyilatkozatban kifejtett célok teljesítéséhez szükség van ezekre, hacsak a törvény hosszabb tárolási időt nem kíván vagy tesz lehetővé. A VMware a vonatkozó törvényeknek megfelelően megtarthatja az Ön adatait, hogy más álláslehetőségekre figyelembe vegyük, hacsak Ön nem közölte velünk azt, hogy nem szeretné, ha ilyen célokra megtartanánk adatait. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy adatainak közlésekor kikösse, hogy nem szeretné, ha ilyen célokra felhasználnánk az adatait. A törvény által megkívánt vagy megengedett mértékben a VMware bármikor törölheti az Ön adatait, ennek megfelelően Önnek célszerű minden hozzánk benyújtott adatról megtartani a saját példányát. Bármikor kérheti személyes adatainak törlését (ld. „Az Ön adatvédelmi jogai” című részt további információkért), és kérését a vonatkozó törvényeknek megfelelően vesszük figyelembe.

Amikor nincs folyamatos törvényes üzleti igényünk személyes adatainak feldolgozása iránt, töröljük vagy anonimizáljuk azokat, ha ez pedig nem lehetséges (ha például személyes adatait biztonsági másolatban tároljuk), akkor azt biztonságos módon tesszük, elkülönítve a további feldolgozás lehetőségétől, amíg a törlés lehetővé válik.

Külső Hivatkozások
Weboldalunk és szolgáltatásaink harmadik felek weboldalaihoz közvetlen hivatkozással vagy a "megosztás" vagy "Kedvelés" gombokhoz hasonló alkalmazásokkal biztosítanak hivatkozást. Más weboldalak is tartalmazhatnak hivatkozást a VMware weboldalhoz (például egy másik álláskereső oldalról). A VMware-nek nincs ráhatása a harmadik felek oldalaira vagy azok adatvédelmi gyakorlatára, amelyek a VMware Adatvédelmi Nyilatkozatától eltérhetnek. Harmadik felek weboldalait nem támogatjuk vagy teszünk velük kapcsolatban észrevételt. A velünk kapcsolatban nem álló harmadik felek számára az Ön által saját döntése alapján megadott személyes adatokra ez az Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy tekintse át az ilyen weboldalakon, szolgáltatásokon és jelentkezéseken található adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy megértse, hogyan gyűjtik és használják fel az adatait.

A Jelen Nyilatkozat Változtatásai
A VMware ezt a Nyilatkozatot időnként felülvizsgálja és frissíti, reagálva a változó jogi, műszaki és üzleti fejleményekre. A Nyilatkozat frissítésekor fent megjelöljük az utolsó felülvizsgálat dátumát. Ha a Nyilatkozatban lényeges, érdemi változtatás történik, megfelelő intézkedéssel tájékoztatjuk Önt olyan módon, amely megfelel a változtatás jelentőségének. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át ezt a Nyilatkozatot, hogy legyen tisztában azzal, hogyan védi adatait a VMware.

Az Ön feladatai
Ön felelős a VMware-rel közölt vagy rendelkezésre bocsátott adataiért, és Önnek kell biztosítania, hogy azok becsületesek, valósak, pontosak és semmilyen módon nem félrevezetőek. Önnek felelős azért, hogy a közölt adatai nem tartalmaznak obszcén, gyalázkodó vagy valamely harmadik fél jogait sértő anyagot, nem tartalmaznak rosszindulatú kódot és semmilyen más módon sem támadható meg jogilag. Továbbá, amennyiben egy másik személyre vonatkozó adatot közöl, mint a referenciaként megadott személyek („referencia”), Ön felel minden nyilatkozat benyújtásáért és az esetlegesen szükséges beleegyező nyilatkozatok megszerzéséért a VMware számára, hogy megkapjuk és felhasználjuk az adatokat a jelen Nyilatkozatban leírtak szerint, mielőtt a referencia-személy személyes adatait közli a VMware-rel.

VII. RÉSZ: HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha kérdése vagy aggálya van jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, a privacy@vmware.com címen írhat, vagy e-mail üzenetet küldhet: Általános Jogtanácsosi Osztály, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304 USA Kérjük, hogy kommunikációjában erre a Jelentkezőkre Vonatkozó Nyilatkozatra hivatkozzon.