Hatálybalépés dátuma: 2021. november 1.


A VMware, Inc., amelynek központja az Egyesült Államokban van, valamint csoportjának tagvállalatai, (a továbbiakban: „VMware”, „mi”, „minket” és „miénk”) elkötelezettek az Ön adatainak védelme iránt. Ez a Jelentkezőkre Vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) ismerteti a jelentkezőktől („Ön” és „Öné”) a VMware cégnél foglalkoztatás, ösztöndíj és/vagy gyakornoki lehetőségek céljából kapott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közlésére vonatkozó gyakorlatunkat, amikor Ön személyes vagy egyéb információt jelentkezési portáljainkon, weboldalainkon vagy más toborzási médiumon keresztül bead, akár online vagy offline (együttesen az „Oldalak”), valamint azt, hogy hogyan használjuk fel és osztjuk meg az információkat. Nagyra értékeljük a VMware iránti érdeklődését és ügyelünk, hogy az Ön adatait felelősségteljesen dolgozzuk fel és használjuk.

Amennyiben ezzel a Nyilatkozattal kapcsolatban kérdése van, a következő címen lépjen velünk kapcsolatba: privacy@vmware.com.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa („EGT”), lásd még az alábbi, „A magánélethez fűződő jogai” és „További jogok az EGT-ben és más egyéb területeken” című pontokat is az Önre vonatkozó további információkért.

 

I. RÉSZ: MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZOKAT?
 1. Az Önről gyűjtött adatok
  Kérelmének feldolgozásához megkérjük, hogy közölje személyes adatait. Minden adatot önkéntes alapon ad meg, és Ön határozza meg, hogy milyen mértékben közli adatait a VMware-rel. Néhány adat azonban szükséges lehet jelentkezésének értékeléséhez, és ha nem közli ezeket, ezzel korlátozhat bennünket abban, hogy jelöltként figyelembe vegyük.

  A VMware által feldolgozott személyes adatok típusai például:

  (i) Személyes adatok
  A VMware bizonyos személyes adatokat kér, köztük az iskolai végzettségére és korábbi munkahelyeire vonatkozóan, kapcsolattartási adatokat és preferenciákat, szakmai végzettséget, valamint azokat a beosztásokat vagy más karrierlehetőségeket, amelyekre jelentkezni szeretne. Saját belátása szerint olyan további adatokat is biztosíthat a VMware számára, mint az önéletrajza, a szakmai önéletrajza vagy a tanulmányi igazolásai, munkahelyi referenciái és az ehhez kapcsolódó információk, valamint a jövedelmi igényei. Ezen túlmenően, amikor jelentkezése szempontjából fontos, a VMware olyan harmadik felektől is begyűjthet adatokat, akik a törvény szerint jogosultak adatokat megosztani velünk, például szakmai előéletének és munkahelyeinek ellenőrzésével és/vagy munkahelyi referenciáival kapcsolatban.

  (ii) Különleges személyes adatok
  Olyan típusú személyes adatokat is gyűjthetünk, amelyeket különleges személyes adatként kezelünk. Különleges személyes adat lehet például a hatóság által kiadott azonosító szám (pl. társadalombiztosítási azonosító szám), a faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó adat, politikai nézetek, illetve vallásos meggyőződés, fizikai vagy mentális egészségi állapot, szexuális orientáció, szakszervezeti tagság, genetikai adatok és bármilyen ezekhez kapcsolódó jogi eljárás vagy biometrikus adatok feldolgozása egy személy egyedi beazonosításának céljából. Ezek között szerepelhet a személy által elkövetett bűncselekmény vagy meghozott ítélet, illetve bármely egyéb adat, ami a vonatkozó adatvédelmi törvények szerint különlegesnek minősül. A törvény által megengedett módon és mértékben a VMware háttér- és/vagy bűnügyi ellenőrzést is végezhet a VMware-nél betöltendő nyitott pozícióra vagy álláslehetőségre megkívánt alkalmasság eldöntéséhez.

  A VMware a toborzással kapcsolatban nem kér különleges személyes adatot, kivéve, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik vagy előírják (például az egyenlő lehetőségek ellenőrzése vagy a munkahelyi sokszínűséggel és diszkrimináció-mentességgel kapcsolatos belső irányelvek miatt). Ha ezt az adatvédelemre és a magánélet védelmére irányadó törvény előírja, hozzájárulását kérjük, hogy különleges személyes adatait használhassuk.

 2. Automatikusan begyűjtött adatok
  Bizonyos adatok begyűjtése automatikusan folyik az Oldalainkon tett látogatásai során „sütik” vagy más, hasonló nyomkövető technológiák segítségével. További tájékoztatásért olvassa el a VMware Sütikre vonatkozó nyilatkozatát.

 3. Egyéb harmadik felek forrásaiból származó adatok
  Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben szerezhetünk Önről adatokat egyéb forrásból, például a velünk fennálló kapcsolatából, köztük kapcsolatfelvételei a VMware-rel, vagy harmadik felektől, mint az álláskereső ügynökségek, személyazonosság-ellenőrző szolgáltatók, egyéb internetes weboldalak (az ilyen harmadik felek adatvédelmi irányelveitől függően). Saját választása szerint például hozzáférést biztosíthat számunkra bizonyos harmadik feleknél, például közösségi oldalakon (például a LinkedIn) tárolt személyes adataihoz. A VMware hozzáférésének engedélyezésével elfogadja, hogy a VMware ezeket az információkat e Nyilatkozat szerint begyűjtheti, tárolhatja és felhasználhatja.

 4. Hogyan használjuk az Ön adatait?
  Az adatok felhasználási módja a következő lehet: (i) jelentkezésének feldolgozására és értékelésére valamint felvételi döntéshozatalra; (ii) az Önnel folytatott kommunikációra és az aktuális és jövőbeli karrier- és ösztöndíj-lehetőségekről való tájékoztatására (kivéve, ha jelzi, hogy nem szeretné, hogy ilyen célokra megtartsuk adatait); (iii) a VMware toborzási és felvételi eljárásának kezelésére és javítására; (iv) szükség szerint és/vagy a helyi törvények által megengedett mértékben ajánlások és háttérvizsgálatok ellenőrzésére; és (v) a vállalatirányítási, jogi és szabályozási követelmények betartása érdekében. Ha felvételt nyer, adatai a munkaviszonyával és vállalatirányítással kapcsolatban használhatók fel (például foglalkoztatási nyilvántartás létrehozásának céljából).

 5. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja (kizárólag az EGT-ben)
  Ha Ön az Európai Gazdasági Térségből származó jelentkező, fent leírt személyes adatai általunk való begyűjtésének és felhasználásának jogi alapja az adott személyes adatoktól és a gyűjtés konkrét céljától függ. További tájékoztatást nyújthatunk az Ön számára a jogi alapról, amikor az információt begyűjtjük.

  Szokásos esetben azonban csak akkor gyűjtünk be személyes adatot Önről, ha rendelkezünk a hozzájárulásával, amikor a személyes adatra a jelentkezése feldolgozásához, pályázókénti alkalmasságának felülvizsgálatához, a VMware-re háruló valamely jogi kötelezettségteljesítéséhez van szükségünk, vagy ha a feldolgozás a mi vagy valamely harmadik fél törvényes érdekében áll (és azt nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekei, az alapjogok vagy a szabadságjogok). Bizonyos esetekben jogi kötelezettségünk miatt kell személyes adatot begyűjteni Öntől, vagy a személyes adatra más módon lehet szükségünk az Ön vagy egy másik személy alapvető érdekeinek védelme érdekében.

  Ha személyes adat megadását kérjük Öntől valamely jogi követelmények való megfelelés érdekében, ezt kellő időben tudomására hozzuk, és tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatának megadása kötelező-e (valamint a személyes adat megtagadásának lehetséges következményeiről).

  Hasonlóképpen, ha törvényes érdekeinkre (vagy valamely harmadik fél törvényes érdekeire) hagyatkozva gyűjtjük és használjuk fel személyes adatát, kellő időben vagy kérésre egyértelművé tesszük az Ön számára, hogy melyek ezek a törvényes érdekek.

  Ha kérdése van, vagy további tájékoztatásra van szüksége a jogalapról, amelynek alapján személyes adatait gyűjtjük és felhasználjuk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi VII. részben megadott kapcsolattartási módok felhasználásával.
II. RÉSZ: ADATMEGOSZTÁSI GYAKORLATUNK

A VMware a jelentkezésekor megadott adatait nem adja el marketing célokra nem hozzánk tartozó harmadik felek számára. Gondot fordítunk arra, hogy az Ön személyes adataihoz csak azok férjenek hozzá, akiknek erre feladataik és munkakörük ellátásához valóban szükségük van, valamint hogy csakis olyan harmadik felek férjenek hozzá, akiknek törvényes célból kell hozzáférniük. Személyes adatait az alábbi körülmények között oszthatjuk meg harmadik felekkel:

 • Eladók, tanácsadók és egyéb szolgáltatók: Személyes adatait belső körben és szolgáltatókkal, ügynökökkel és más harmadik felekkel (például állástoborzókkal, tanácsadókkal, ügyvédekkel és háttérellenőrző szolgáltatókkal) olyan esetben osztjuk meg, amikor ez állástoborzással, munkaviszonnyal, vállalatirányítással, felvásárlásokkal, jogi vagy szabályozási előírásokkal kapcsolatban szükséges.

 • VMware-leányvállalatok Adatait megoszthatjuk anyavállalatainkkal, leányvállalatainkkal és/vagy társult vállalatainkkal, Ezeket az adatokat csakis az ebben a Nyilatkozatban kifejtettek szerint, az állástoborzással és munkaviszonyával kapcsolatban indokolt módon osztjuk meg. Önről adatokat a társult vállalatainktól is beszerezhetünk.

 • Létfontosságú érdekek: Adatokat közölhetünk, ha úgy véljük, hogy ezzel védjük valakinek a létfontosságú érdekeit.

 • Törvények betartásához, vagy az illetékes bűnüldöző szerv, szabályozó testület, állami hivatal, bíróság vagy harmadik fél utasítására: Adatokat közölhetünk, ha úgy véljük, ez szükséges vagy (i) törvény vagy szabályozás írja elő, jogi eljárás vagy állami előírás betartásához szükséges (közfeladatot ellátó hatóság részéről nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelményként); vagy (ii) törvényes jogaink gyakorlásához, megvalósításához vagy védelmében szükséges.

 • Üzletátruházások: Adatait megoszthatjuk vagy átadhatjuk valamilyen üzleti egyesüléssel, vállalati eszközök eladásával, finanszírozással, felvásárlással, felszámolással, vállalati átszervezéssel vagy hasonló eseménnyel kapcsolatban, vagy az ezekről szóló tárgyalások során. Minden vásárlót értesíteni fogunk arról, hogy az Ön adatai csak ennek a Nyilatkozatnak megfelelően használhatók fel.

 • Beleegyezésével: Személyes adatait bármely célra csak az Ön beleegyezésével közölhetjük.
III. RÉSZ: NEMZETKÖZI ADATÁTADÁS

A személyes adatokat, köztük az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) vagy Svájcban begyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk, tárolhatjuk vagy feldolgozhatjuk mi, illetve szolgáltatóink, partnereink és társult vállalataink az Amerikai Egyesült Államokban és elképzelhetően más országokban, amelyekben az adatvédelmi törvények az Ön országának törvényeitől különbözhetnek. Ilyen országok például Kanada, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Ausztrália vagy Izrael. Némely országot ezek közül az Európai Bizottság nem tart „megfelelőnek”. Személyes adatait minden feldolgozás során a jelen Nyilatkozattal összhangban fogjuk védeni, és megfelelő szerződéses vagy egyéb lépéseket teszünk, hogy a védelem a vonatkozó törvényeknek megfelelően történjen. A lépések kiterjednek az Európai Bizottság általános szerződési az Európai Bizottság Általános szerződéses feltételeinek bevezetésére az EEA-n belül a csoporthoz tartozó egyik vállalattól a csoporthoz tartozó másik vállalat felé a személyes adatok átadásában. Általános Szerződési Feltételeink kérésre elérhetők. Hasonló, megfelelő garanciákat vezettünk be szolgáltatóinkkal, partnereinkkel és társszervezeteinkkel.

IV. RÉSZ: BIZTONSÁG ÉS TITKOSSÁG

Hacsak a jelen Nyilatkozat másként nem adja meg vagy törvény vagy rendelet nem írja elő, a VMware a személyes adatait bizalmasan kezeli. A VMware az Ön személyes adatai biztonságának és titkosságának védelmére megfelelő szervezeti és műszaki intézkedéseket vezet be (és azt a szolgáltatóitól, valamint ügynökeitől is elvárja). A VMware például fizikai hozzáférés-ellenőrzést, adattitkosítást, internetes tűzfalakat, behatolás-érzékelőt és hálózat felügyeletet használ az adatok természetétől és a feldolgozás körétől függően. A VMware azon dolgozói, akik személyes adatokhoz hozzáférnek, kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Azonban semmilyen biztonsági eljárás vagy protokoll sem ad 100%-os biztonságot, ezért óvatosságra intjük, amikor személyes adatait online közli, és saját online védelmében olyan könnyen hozzáférhető eszközök használatát javasoljuk, mint az internetes tűzfalak, valamint a vírusok és kémprogramok elleni szoftverek és hasonló technológiák. Ha oka van azt gondolni, hogy a velünk folytatott interakciói már nem biztonságosak (például, ha személyes adatainak biztonságát veszélyben érzi), azonnal értesítsen bennünket az alább található „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” részben leírtak szerint.

V. RÉSZ: A MAGÁNÉLETHEZ FŰZŐDŐ JOGAI

Adatainak helyesbítéséhez vagy frissítéséhez fűződő jog: Ha a velünk korábban közölt személyes adatait szeretné helyesbíteni vagy frissíteni, profiljának frissítéséhez jelentkezzen be a myvmware.com weboldalra.

Marketingcélú kommunikáció: Leiratkozhat a VMware marketingcélú kommunikációjának levelezési listájáról, ha ellátogat a VMware feliratkozási központjába (https://www.vmware.com/learn/subscription2.html), és leiratkozik. Letilthatja a tőlünk érkező kommunikációt a „leiratkozás” opcióra kattintva bármely, általunk küldött e-mailben, vagy ha e-mailt küld a privacy@vmware.com címre (kérjük, kérelmében hivatkozzon a jelen Jelentkezőkre Vonatkozó Nyilatkozatra).

További jogok az EGT-ben és más egyéb területeken: Ha Ön bizonyos területről (például az Európai Gazdasági Térségből) származik, a vonatkozó törvények szerint bizonyos, a magánélethez fűződő jogok gyakorlásához is joga lehet. Kérelmét az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerint dolgozzuk fel. Bizonyos adatokat nyilvántartási célból, illetve a törlésre vonatkozó kérés előtt megkezdett tranzakciók végrehajtásához is megtartani kényszerülhetünk.

 • Beleegyezésének visszavonására vagy megtagadására irányuló joga: Beleegyezésére van szükségünk bizonyos személyes adatok feldolgozásához. Ilyen esetekben jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni vagy megtagadni. Amikor beleegyezéséről dönt, felhívjuk figyelmét, hogy jelentkezésének feldolgozását akadályozhatja például beleegyezése megtagadásával. Tájékoztatjuk, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt megadott beleegyezés alapján történő feldolgozás törvényességét.
 • Hozzáférési jog és/vagy hordozhatóság: Jogában áll az Önről nyilvántartott személyes adataihoz hozzáférni, és bizonyos korlátozott körülmények között az adatokat kikérni, hogy azt más szolgáltatónak megadhassa, vagy ahhoz „átvihesse”.
 • Törlés joga: Bizonyos körülmények között jogában állhat a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatait törölni (ha például a továbbiakban már nincs ezekre szükség abból a célból, amire eredetileg megadta).
 • A feldolgozás elleni tiltakozás joga: Jogában áll a VMware-t arra kérni, hogy a továbbiakban személyes adatainak feldolgozását, illetve e-mailes kommunikációjának küldését szüntesse be.
 • Helyesbítéshez való jog: Jogában állhat arra kérni bennünket, hogy helyesbítsük pontatlan vagy hiányos személyes adatait.
 • A feldolgozás korlátozásának joga: Jogában állhat azt kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását (ha például úgy véli, hogy a nyilvántartásunkban szereplő személyes adatai nem pontosak, illetve nem törvényesen vannak birtokunkban).
 • Panasz benyújtásának joga a helyi Adatvédelmi Hatósághoz: Jogában állhat panaszt benyújtani a nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz vagy egy azzal egyenértékű szabályozó testülethez.

Amennyiben a fenti jogok bármelyikét kívánja gyakorolni, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@vmware.com címen, hogy a vonatkozó törvények alapján figyelembe vehessük kérését. Adatvédelmének és biztonságának védelme érdekében kérésének teljesítése előtt lépéseket tehetünk személyazonosságának igazolására.

Automatizált döntéshozatal
Természetesen nem alkalmazunk kizárólag automatizált döntés-hozatalt, mert ez azt eredményezné, hogy az Önt jogi szempontból vagy hasonlóan jelentős módon érintő automatizált döntéseket (beleértve a profil kialakítását is) hozunk. Az automatizált döntések azt jelentik, hogy Önt érintő döntés automatikusan, számítógépes meghatározottság alapján (szoftver algoritmusok felhasználásával), általunk végzett emberi felülvizsgálat nélkül születik meg. Amennyiben Ön automatizált döntés alanya lenne, azt kellő időben közöljük Önnel, és Önnek jogában áll vitatni a döntést, kifejteni álláspontját, valamint a döntés emberi felülvizsgálatát kérni.

VI. RÉSZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mennyi ideig tartjuk meg adatait?
Az Öntől bekért személyes adatokat megtartjuk, ha azt az általunk végzett törvényes üzleti tevékenység folyamatosan indokolja, és/vagy amíg a jelen Nyilatkozatban kifejtett célok teljesítéséhez szükség van ezekre, hacsak a törvény hosszabb tárolási időt nem kíván vagy tesz lehetővé. A VMware a vonatkozó törvényeknek megfelelően megtarthatja az Ön adatait, hogy más álláslehetőségekre figyelembe vegyük azokat, hacsak Ön nem közölte velünk azt, hogy nem szeretné, ha ilyen célokra megtartanánk az adatait. Az adatainak közlésekor lehetőséget biztosítunk annak kikötésére, hogy nem szeretné, ha ilyen célokra felhasználnánk az adatait. A törvény által megkívánt vagy megengedett mértékben a VMware bármikor törölheti az Ön adatait, ennek megfelelően Önnek célszerű minden hozzánk benyújtott adatról megtartani a saját példányát. Bármikor kérheti személyes adatainak törlését (ld. „Az Ön adatvédelmi jogai” című részt további információkért), és kérését a vonatkozó törvényeknek megfelelően vesszük figyelembe.

Amikor nincs folyamatos törvényes üzleti igényünk személyes adatainak feldolgozása iránt, töröljük vagy anonimizáljuk azokat, ha ez pedig nem lehetséges (például ha személyes adatait biztonsági másolatként tároljuk), akkor azt biztonságos módon tesszük, elkülönítve a további feldolgozás lehetőségétől, amíg a törlés lehetővé válik.

Külső hivatkozások
Weboldalaink és szolgáltatásaink harmadik felek weboldalaihoz, szolgáltatásaihoz, közösségi hálózataihoz, alkalmazásaihoz vagy közösségi média funkcióihoz közvetlen hivatkozással, illetve a „Megosztás” vagy „Kedvelés” gombokhoz hasonló alkalmazásokkal biztosítanak hivatkozást. Ha ellátogat ilyen oldalakra vagy ilyen hivatkozásokra kattint, azzal lehetővé teheti a harmadik fél számára, hogy információt gyűjtsön Önről, és hogy felhasználja azt. Továbbá az ilyen harmadik felek számára az Ön által saját döntése alapján megadott személyes adatokra ez a Nyilatkozat nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy tekintse át az ilyen harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait és felhasználási feltételeit, mielőtt érintkezésbe lépne velük, illetve mielőtt megadná nekik a személyes adatait; így megértheti, hogy ezek a harmadik felek hogyan gyűjtik és használják fel az adatait. A VMware nem ellenőrzi az ilyen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatát, és nem támogatjuk és nem teszünk észrevételt az ilyen harmadik felek weboldalaival, szolgáltatásaival, közösségi hálózataival vagy alkalmazásaival kapcsolatban.

A Jelen Nyilatkozat változtatásai
A VMware ezt a Nyilatkozatot időnként felülvizsgálja és frissíti, reagálva a változó jogi, műszaki és üzleti fejleményekre. A Nyilatkozat frissítésekor fentebb megjelöljük az utolsó felülvizsgálat dátumát. Ha a Nyilatkozatban lényeges, érdemi változtatás történik, megfelelő intézkedéssel tájékoztatjuk Önt olyan módon, amely megfelel a változtatás jelentőségének. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át ezt a Nyilatkozatot, így tájékozódhat azzal kapcsolatban, hogyan védi adatait a VMware.

Az Ön feladatai
Ön felelős a VMware-rel közölt vagy rendelkezésre bocsátott adataiért, és Önnek kell biztosítania, hogy azok igazak, valóságosak, pontosak legyenek, és hogy semmilyen módon ne legyenek félrevezetőek. Ön felelős azért, hogy a közölt adatai ne tartalmazzanak obszcén, gyalázkodó vagy valamely harmadik fél jogait sértő anyagot, ne tartalmazzanak rosszindulatú kódot, és hogy semmilyen módon ne legyenek jogilag támadhatóak. Továbbá, amennyiben egy másik személyre vonatkozó adatot közöl, például referenciaként megadott személyekről („referencia”), Ön felel minden olyan nyilatkozat benyújtásáért, illetve az esetlegesen szükséges beleegyező nyilatkozatok megszerzéséért, amely fontos a VMware számára abból a célból, hogy megkapjuk és felhasználjuk az adatokat a jelen Nyilatkozatban leírtak szerint, mielőtt a referencia-személy személyes adatait közli a VMware-rel.

VII. RÉSZ: HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha kérdése vagy aggálya van jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, a privacy@vmware.com címre írhat e-mailt, vagy levélben a következő címre: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Kérjük, hogy kommunikációjában hivatkozzon a jelen Jelentkezőkre Vonatkozó Nyilatkozatra.