Ez a nyilatkozat ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk be vállalkozásunk működtetése, valamint az ügyfelekkel, a látogatókkal és az események résztvevőivel való kapcsolattartás céljából.

Ez a nyilatkozat azon cookie-k és egyéb hasonló nyomkövető technológiák használatára vonatkozik, amelyeket akkor alkalmazunk, amikor Ön weboldalainkon keresztül kapcsolatba lép velünk.

Ha Ön Kalifornia állam lakosa, ez a nyilatkozat az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogait ismerteti, valamint azt, hogyan élhet ezen jogaival.

Ez a nyilatkozat a foglalkoztatási toborzásunkkal kapcsolatban a jelentkezőktől gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Ez a nyilatkozat felsorolja, hogy milyen típusú információkat gyűjt a Workspace ONE UEM ajánlat az ügyfelek felhasználóitól és azok eszközeiről.

Hatálybelépés dátuma: 2019. július 1.

 

A VMWARE TERMÉKEKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Ez a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat (a „Nyilatkozat”) leírja, hogy a VMware, Inc. és vállalatcsoportjának tagjai („VMware”, „mi”, „minket”, „miénk” stb.) milyen módon gyűjtik be és osztják meg az üzleti ügyfelek és az ő felhasználóik („ügyfél”, „felhasználó”, „Ön”, „Öné) személyes és más adatait bizonyos VMware-termékek és -szolgáltatások (beleértve a mobilalkalmazásokat) („Szolgáltatások”) használatának vonatkozásában. A „személyes adatok” egy személy azonosítására szolgáló vagy egy azonosítható személlyel kapcsolatos információk.

 

Ez a Nyilatkozat csak azokra a korlátozott személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Szolgáltatásainkkal kapcsolatban gyűjtünk és használunk saját céljainkra (tehát „adatkezelőként”). Nem vonatkozik esetleges személyes adatokra, amelyeket esetlegesen az ügyfeleink nevében dolgozunk fel (amikor „adatfeldolgozó” szerepét töltjük be), továbbá azon személyes adatokra sem, amelyeket azért gyűjtünk be, hogy Önnel kommunikáljunk és kapcsolatot tartsunk fenn, hogy Szolgáltatásaink használatért számlát állítsunk ki Önnek, valamint hogy Önt célzó marketinges tevékenységet végezzünk. Az ilyen tevékenységekre más adatvédelmi nyilatkozataink vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a www.vmware.com/help/privacy.html címen.

 

A jelen Nyilatkozatot a megfelelő időben közölt értesítések, valamint a VMware Szolgáltatásain belül megtalálható vagy a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó olyan tájékoztatások egészíthetik ki, amelyek részletesebben leírják adatgyűjtési, -felhasználási és -megosztási gyakorlatunkat, vagy további választási lehetőségeket biztosíthatnak Önnek a VMware által végzett adatfeldolgozás tekintetében.

 

Ha kérdése van a nyilatkozatra vonatkozóan, a következő címen veheti fel velünk a kapcsolatot: privacy@vmware.com.

TARTALOM

Az Öntől gyűjtött adatok: Személyes adatokat gyűjtünk közvetlenül ügyfeleinktől és ügyfeleink felhasználóitól a VMware Szolgáltatásainak nyújtására vonatkozóan. A begyűjtött adatok közé tartozhatnak a kontextustól függően a következők:

 • felhasználónevek és kapcsolatfelvételi adatok, például e-mail-címek, beosztások, vállalatnevek és telefonszámok;
 • felhasználói azonosítók és jelszavak;
 • egyéb olyan adatok, amelyeket az ügyfelek és felhasználóik a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban átadtak a VMware-nek.

 

A közvetlenül Öntől és ügyfeleinktől begyűjtött személyes adatok mibenlétét és feldolgozásuk módját elsődleges adatkezelési nyilatkozatunk részletezi. Ezeket az adatokat kombinálhatjuk a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban automatikusan begyűjtött adatokkal, valamint felhasználhatjuk a jelen Nyilatkozatban közölt célokra.

 

A Szolgáltatásokon keresztül begyűjtött adatok: A VMware a Szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat gyűjt a Szolgáltatásokat futtató szoftverein és rendszerein keresztül, valamint a Szolgáltatások eléréséhez használt ügyfélrendszereken, -alkalmazásokon és -eszközökön keresztül. Ezen adatokat arra használjuk fel, hogy elősegítsük az ügyfeleknek való Szolgáltatásnyújtást (beleértve az infrastruktúra felügyeletét és kezelését), támogatást nyújtsunk („Szolgáltatásüzemeltetési adatok”), valamint hogy elemzéseket készítsünk és javítsuk a termékeket („Használati adatok”) – részletes tájékoztatásért lásd: „II. rész: Hogyan használjuk fel az Ön adatait?”. A begyűjtött adatok általában műszaki információk, amelyek csak korlátozott mértékben tartalmaznak személyes beazonosításra alkalmas adatokat, például e-mail-címeket, a felhasználó eszközének IP-/MAC-címét, valamint azonosítókat (pl. cookie-kat).  A Szolgáltatástól függően az adatok közé tartozhatnak az alábbiak:

 

 • Konfigurációs adatok: Műszaki adatok arról, hogy az ügyfélszervezet hogyan konfigurálta a VMware Szolgáltatását, kiegészítve a vonatkozó környezeti adatokkal. Ide tartoznak például a Szolgáltatás környezeti adatai, a Szolgáltatás beállításai, harmadik felektől származó alkalmazások, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt, harmadik felektől származó rendszerek.
 • Funkcióhasználati adatok: A funkcióhasználati adatok arról szólnak, hogy az ügyfélszervezet hogyan használja a VMware Szolgáltatásait. Ide tartoznak például az arra vonatkozó információk, hogy az ügyfél a Szolgáltatás mely funkcióit használja, valamint a felhasználói felület használati jellemzőit leíró metrikák.
 • Teljesítményadatok: A teljesítményadatok a Szolgáltatások teljesítményét írják le. Ide tartoznak például a Szolgáltatások teljesítményének és használati mértékének hatásmérései, a felhasználói felületek válaszideje, valamint az ügyfél által kezdeményezett API-hívások részletei.
 • Szolgáltatásnaplók: A Szolgáltatások automatikusan szolgáltatásnaplókat állítanak elő. A naplók jellemzően a Szolgáltatás használata során bekövetkező rendszereseményeket és fennálló rendszerállapotokat írják le részben vagy egyáltalán nem strukturált formában.
 • Támogatási adatok: A támogatási adatok olyan információk, amelyeket a VMware az ügyféltámogatási eszközökkel kapcsolatban kapott az ügyféltől, vagy ilyen vonatkozásban egyéb módon feldolgozott; ide tartoznak például a chatfunkciókon, az ügyfélszolgálati telefonhívásokon és az ügyféltámogatási üzeneteken keresztül begyűjtött adatok (beleértve a rögzített telefonhívásokat).
 • Felmérési adatok: A felmérési adatok az ügyfél-elégedettségre (NPS, Net Provider Score) vonatkoznak, valamint egyéb Szolgáltatáson belüli kérdőívek eredményeire és a Szolgáltatások használatával kapcsolatban adott visszajelzésekre.

 

A szolgáltatásüzemeltetési adatok közé tartozhatnak a következő információk is:

 • Hitelesítési és hozzáférési adatok: Szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító adatok, például felhasználónevek és jelszavak.
 • Diagnosztikai információk: Diagnosztikai információkat tartalmazhatnak a naplófájlok és az eseményfájlok, valamint egyéb előzmény- és diagnosztikai fájlok.

 

A használati és a szolgáltatásüzemeltetési adatok közötti különbséget elsősorban az adatgyűjtés célja jelenti. Ha használati és szolgáltatásüzemeltetési adatokat is gyűjtünk, törekszünk arra, hogy az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges lehető legkevesebb személyes adatot tartalmazzák. A VMware Bizalmi és garanciaközpontja közöl további információkat azon használati adatokról, amelyeket bizonyos Szolgáltatásaik meglévő ügyfélélményjavítási programjainak keretében automatikusan begyűjtünk.

 

A használati és a szolgáltatásüzemeltetési adatokat egyaránt begyűjthetjük Szolgáltatásainkba épített nyomkövető technológiák segítségével. A lentebb található, „IV. rész: Cookie-k és nyomkövető technológiák” című szakasz további információkat közöl a VMware cookie-k és nyomkövető technológiák használatára vonatkozó gyakorlatáról.

A használati adatok felhasználása

 

A VMware többek között az alábbi célokra használja fel a használati adatokat (időnként más adatokkal, például az ügyfelek fiókadataival kombinálva):

 • Javaslattétel a felhasználóknak: A VMware a használati adatok felhasználásával javaslatokat tehet ügyfeleinek és felhasználóinak (például Önnek) a Szolgáltatások használatára vonatkozóan.
 • A VMware Szolgáltatásainak javítása: A VMware a használati adatok felhasználásával javíthatja az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásait. A használati adatokat például arra használjuk fel, hogy (i) priorizálni tudjuk az ügyfeleknek nyújtott jövőbeni termékeket és szolgáltatásfunkciókat; (ii) elemezzük ügyfélbázisunk Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó használati módját; (iii) hatékonyabb megoldásokat nyújtsunk a támogatási megkeresésekre; (iv) priorizáljuk a termékek, illetve szolgáltatások konfigurációinak és funkcióinak tesztelését; (v) javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat a különböző kézbesítési modellek használati jellege alapján; (vi) javítsunk a vonatkozó Szolgáltatások kapacitás-előrejelzésén; (vii) teszteljük termékeinket és szolgáltatásainkat; valamint (viii) árképzésre és kiszerelésre vonatkozó döntéseket hozzunk.
 • Ügyfelekre vonatkozó rálátás kialakítása: A VMware használati adatokat használ fel arra, hogy képet kapjon ügyfeleiről és a VMware Szolgáltatások használatának módjáról például azért, hogy (i) jobban megértse az ügyfél-elégedettség hatását és a használati jellemzőket; (ii) a jobb ügyfél-elkötelezettség érdekében részletes ügyfélprofilokat alakítson ki, és elemezze az ügyfelek VMware-rel való interakcióit; (iii) fejlett analitikai modelleket, összesítő jellegű üzletiintelligencia-jelentéseket és -beszámolókat állítson elő; (iv) Szolgáltatásait kiértékelje és felmérje a különböző ügyfelek és iparágak kontextusában.
 • Ügyféltámogatás nyújtása: A VMware használati adatokat használ fel arra, hogy ügyfeleinek – akár proaktív, akár reaktív módon – ügyféltámogatást nyújtson az általuk használt Szolgáltatásokra vonatkozóan. Ilyen lehet például: (i) támogatási javaslatok, amelyekkel az ügyfelek hatékonyabban használhatják a Szolgáltatásokat; (ii) a Szolgáltatások ügyfelek által használt konfigurációjának, az eseményeknek és a problémáknak a jobb megértése a konkrét támogatási megkeresések megoldása érdekében; (iii) a Szolgáltatások ügyfelek által használt konfigurációjának, az eseményeknek és a problémáknak a jobb megértése a VMware-támogatás hatékonyságának javítása érdekében; valamint (iv) segítségnyújtás az ügyfeleknek azért, hogy Szolgáltatásainkat és ajánlatainkat hatékonyabban használhassák.
 • Üzletfélközi marketing és értékesítés támogatása: A VMware használati adatokat használhat fel arra, hogy – jogszabályi lehetőség függvényében – további Szolgáltatásokat hirdessen ügyfeleinek, valamint tájékozott értékesítési párbeszédeket folytathasson.
 • Egyéb jogszerű üzleti célok: A VMware a használati adatokat egyéb jogszerű célokra is felhasználhatja, például a VMware bizalmas és tulajdonosi információinak védelme érdekében.

 

Használati adatokat gyűjthetünk és használhatunk fel a VMware meglévő ügyfélélményjavítási programjainak keretében, az adott Szolgáltatástól függően.  Az ügyfélélményjavítási programokra vonatkozóan a VMware Bizalmi és garanciaközpontja nyújt további információt.

 

A szolgáltatásüzemeltetési adatok felhasználása

 

A VMware az alábbi célokra használ fel szolgáltatásüzemeltetési adatokat:

 • Szolgáltatások nyújtásának elősegítése: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel a Szolgáltatások nyújtásának elősegítésére; ide tartozhat a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés kiosztása és felügyelete, a jogosultságok felügyelete, valamint a megfelelőség ellenőrzése.
 • Fiókadminisztráció és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb hasonló tevékenységek végrehajtása: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel a Szolgáltatások nyújtásához és az ügyfélfiókok kezeléséhez. Ide tartozhat a termékletöltések, -frissítések és -javítások kezelése, valamint egyéb adminisztratív jellegű és fiókokkal kapcsolatos közlemények, például kiadási megjegyzések kiküldése.
 • Ügyféltámogatás nyújtása: Amikor a felhasználók vagy más személyek valamely ügyféltámogatási csatornán keresztül felveszik a kapcsolatot a VMware-rel, szolgáltatásüzemeltetési adatokat dolgozunk fel, hogy reagálhassunk az adott támogatási kérésre. Bizonyos esetekben a felhasználóktól másolatot kérünk a vonatkozó fájlokról, naplófájlokról vagy más olyan információkról, amelyek a támogatási kérés kiszolgálásához szükségesek. A kapott adatokat minden ilyen esetben hibaelhárításra és általános tekintetben a támogatási kérés megoldására használjuk fel.
 • Infrastruktúránk és Szolgáltatásaink biztonságának megőrzése: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel arra, hogy infrastruktúrájának és Szolgáltatásainak biztonságát és működőképességét megőrizze. Ide tartozik a biztonsági felügyelet és az incidenskezelés, a Szolgáltatások teljesítményének és stabilitásának kezelése, valamint a műszaki problémák elhárítása.
 • Katasztrófa utáni helyreállítási terveink és irányelveink alkalmazása: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel katasztrófa utáni biztonsági helyreállítási tervek és irányelvek alkalmazásához.
 • Csalások azonosítása: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel a csalások felügyeletéhez, megelőzéséhez és észleléséhez, a biztonság megerősítéséhez, a személyazonosságok és a hozzáférések felügyeletéhez és ellenőrzéséhez, valamint a levélszemét, rosszindulatú programok és biztonsági kockázatok elleni küzdelemhez.
 • Minőség-ellenőrzés és képzés: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel minőségének ellenőrzése és a személyzet képzése céljából.
 • Licenceknek és szerződéses kötelezettségeknek való ügyféli megfelelés ellenőrzése: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel arra, hogy a vonatkozó Szolgáltatásokkal kapcsolatban ellenőrizze a licenceknek, szerződéses kötelezettségeknek és más használati feltételeknek való megfelelést.
 • Jogi kötelezettségeknek való megfelelés: A VMware bármilyen szolgáltatásüzemeltetési adatot felhasználhat a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében, valamint a vállalkozás működtetése céljából. Ide tartozik a jogilag kötelező jelentések elkészítése, ilyen tájékoztatások nyújtása, valamint egyéb jogi folyamatok igényeinek teljesítése; továbbá a vállalati egyesülések és felvásárlások keretében szükséges folyamatok, az archiválási és biztosítási célok, valamint a jogi és üzleti tanácsadás a vitarendezés kontextusában; és
 • Egyéb jogszerű üzleti célok: A VMware szolgáltatásüzemeltetési adatokat használhat fel akkor is, ha egyéb jogszerű célból szükséges, például a VMware bizalmas és tulajdonosi információinak védelme érdekében.

Gondot fordítunk arra, hogy az Ön személyes adataihoz csak azok férjenek hozzá, akiknek erre feladataik és munkakörük ellátásához valóban szükségük van, és arra is, hogy adatait kizárólag olyan harmadik felekkel osszuk meg, akiknek hozzáférési szándéka jogszerű. Az elsődleges adatkezelési nyilatkozatunkban található, „Hogyan osztjuk meg másokkal az Ön adatait?” című III. rész további tájékoztatást nyújt arról, adatait hogyan oszthatjuk meg harmadik felekkel.

A VMware a jelen Nyilatkozatban közölt célok elősegítése érdekében cookie-kat és más nyomkövető technológiákat alkalmaz (például pixelcímkéket, widgeteket, beágyazott URL-eket, elektronikus kommunikációs protokollokat és gombokat). A technológia fejlődésével a VMware által alkalmazott módszerek idővel változhatnak. A technológiák egy része elengedhetetlen az olyan Szolgáltatások nyújtásához, mint a fiókhozzáférés/-hitelesítés; más funkciók a Szolgáltatások teljesítményét és funkcióit támogatják, például a visszatérő felhasználók azonosításával és a beállítások megjegyzésével; emellett olyan technológiákat is alkalmazunk (például a Fullstory és a Google lentebb hivatkozott megoldásait), amelyek a Szolgáltatások elemzését és személyre szabását szolgálják.

 

A technológiák használatának elutasítása

Lentebb megtalál néhányat azon harmadik felektől származó eszközök közül, amelyek segítségével cookie-kat gyűjtünk, és megtudhatja azt is, hogy hogyan és miért használjuk őket a VMware Szolgáltatásainak támogatásához. Dönthet úgy, hogy a harmadik felektől származó cookie-k használatát elutasítja (beleértve a VMware-nek nyújtott analitikai adatokat is). A használat elutasításához a harmadik felek webhelyeire kell ellátogatnia a lentebb található hivatkozások segítségével. A Szolgáltatások által alkalmazott más cookie-k használatát is elutasíthatja a böngészőbeállítások megfelelő módosításával, de ez a döntés valószínűleg korlátozza a vonatkozó Szolgáltatások funkcióinak működését.

 

Fullstory

A Fullstory-t a jobb felhasználói élmény érdekében használjuk, valamint azért, hogy olyan adatokat gyűjtsünk, amelyek megkönnyítik a felhasználók által tapasztalt hibák azonosítását. A Fullstory rögzíti és tárolja a felhasználói munkameneteket, aminek segítségével ellenőrizhetjük a felhasználók műveleteit, például az egérkattintásokat és a kurzormozgásokat. A Fullstory használatának elutasításához kattintson az alábbi hivatkozásra: https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics

A Google Analytics segítségével közvetlenül a felhasználók böngészőjéből gyűjtünk korlátozott adatokat azzal a céllal, hogy jobban megérthessük a Szolgáltatások használatának módját, valamint ezen keresztül azonosíthassuk és megoldhassuk a problémákat és javíthassuk Szolgáltatásainkat. További információ arról, hogy a Google hogyan gyűjti és használja fel ezeket az adatokat: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Egyéb eszközök

A VMware harmadik felektől származó egyéb nyomkövető eszközöket is használ a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A nemzetközi adatátadásra vonatkozóan az elsődleges adatkezelési nyilatkozatunkban található, „Nemzetközi adatátadás” című IV. rész nyújt tájékoztatást.

A biztonságra és a titoktartásra vonatkozóan az elsődleges adatkezelési nyilatkozatunkban található, „Biztonság és titoktartás” című V. rész nyújt tájékoztatást.

Szolgáltatásaink használata során ügyfeleink és ügyfeleink felhasználói webes közzététel és tárolás céljából információt küldhetnek be vagy tölthetnek fel Szolgáltatásainkon keresztül. Az ilyen jellegű ügyféltartalmakat az ügyfél nevében dolgozzuk fel, adatvédelmi gyakorlatunkat az adott ügyféllel kötött szerződésünk határozza meg. A Nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen jellegű ügyféltartalmak között található személyes adatokra. Az ilyen jellegű ügyféltartalmakat a vonatkozó Szolgáltatások nyújtásának céljából és az ügyfél utasításai szerint dolgozzuk fel – a megkötött szerződés feltételeivel összhangban. Ha kérdése vagy aggálya van az ilyen adatok kezelését illetően, ahhoz a személyhez fordulhat, aki az adatok tárolása és feldolgozása céljából szerződést kötött a VMware Szolgáltatás használatára a VMware-rel (például az Ön munkáltatója vagy szervezete). Segítjük ügyfeleinket a szerződés feltételeivel kapcsolatos felhasználói aggályok megválaszolásában. Amennyiben a VMware ügyféladatok feldolgozójának minősül, Kötelező erejű vállalati szabályaink érvényesülnek a személyes adatok minden továbbítására.

A fentieknek megfelelően csak korlátozott mértékben gyűjtünk személyes adatokat, a jelen Nyilatkozatban részletezett célok érdekében. A személyes adatok gyűjtésére vonatkozó gyakorlatunk tekintetében bizonyos jogok és választási lehetőségek illetik meg a felhasználókat. Ezen jogokról és választási lehetőségekről, valamint a jogok gyakorlásáról az elsődleges adatkezelési nyilatkozatunkban található, „Az Önt megillető adatvédelmi jogok és választási lehetőségek” című VII. rész nyújt tájékoztatást.

 

Jogok és lehetőségek, amennyiben a VMware adatfeldolgozóként jár el: A VMware bizonyos Szolgáltatásai felhasználhatók arra, hogy ügyfeleink adatokat gyűjtsenek Önről. Ilyen esetekben mi a személyes adatokat kizárólag ügyfeleink nevében dolgozzuk fel, ezért ha Ön bizonyos jogait kívánja érvényesíteni, először ügyfelünkhöz (az adatkezelőhöz) küldje ilyen jellegű kérdését. Részletek a fenti „Ügyfeleink nevében feldolgozott adatok” című VI. részben.

A fent ismertetett személyes adatok begyűjtésének és felhasználásának jogalapja függ az adott személyes adattól, a begyűjtés kontextusától, valamint a felhasználás céljától.

 

A használati adatok feldolgozásának jogalapját a Szolgáltatások és az ügyfélélmény fejlesztésére és/vagy a jelen nyilatkozat II. részének „A használati adatok felhasználása” című szakaszában foglalt egyéb célokra vonatkozó jogos érdekünk jelenti. Saját megállapításaink szerint jogos érdekeinket nem bírálják felül egyetlen személy adatvédelmi érdekei és alapvető jogai sem.

 

A szolgáltatásüzemeltetési adatok közé tartozó személyes adatokat a Szolgáltatások nyújtására, karbantartására és biztonságossá tételére vonatkozó jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, valamint hogy vállalatunkat hatékony és megfelelő módon működtessük, és/vagy hogy megvalósítsuk a jelen nyilatkozat II. részének „A használati adatok felhasználása” című szakaszában meghatározott egyéb célokat, ill. ügyfeleinek jogos üzleti céljait. Saját megállapításaink szerint jogos érdekeinket nem bírálják felül egyetlen személy adatvédelmi érdekei és alapvető jogai sem.

 

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, vagy további tájékoztatásra van szüksége arról, hogy milyen jogi alapon gyűjtjük és használjuk fel személyes adatait, lépjen velünk kapcsolatba a „Hogyan léphet velünk kapcsolatba?” című XII. részben megadott kapcsolattartási módok valamelyikén keresztül.

A Kaliforniában érvényes adatvédelmi jogokról, a „Nyomkövetés tiltása” (Do Not Track) üzenetekről és az esetleges további kötelező tájékoztatásokról elsődleges Adatkezelési Nyilatkozatunk nyújt tájékoztatást: VIII. rész: „Kaliforniára Vonatkozó További Információk”.

Mennyi ideig tartjuk meg adatait: A Szolgáltatásokkal kapcsolatban begyűjtött adatokat annyi ideig tartjuk meg, amíg a jelen nyilatkozatban közölt célokból, illetve egyéb üzleti vagy jogi okokból szükséges (az ügyfeleinkkel esetlegesen megállapodásba foglalt adatmegőrzési kötelezettségeink függvényében).

 

Amennyiben nincs jogszerű üzleti igényünk személyes adatainak feldolgozására, az adatokat töröljük vagy névtelenítjük; ha ez nem lehetséges (például ha személyes adatait biztonsági másolatként tároljuk), akkor a tárolást biztonságos módon végezzük, elkülönítve a további feldolgozás lehetőségétől, amíg a törlés lehetővé nem válik. Bármikor kérheti személyes adatainak törlését (további információ fentebb: VIII. rész: „Az Önt megillető adatvédelmi jogok és választási lehetőségek”); kérését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vesszük figyelembe.

 

Jelen nyilatkozat változtatásai: A VMware a nyilatkozatot időnként felülvizsgálja és módosítja, reagálva a változó jogi, műszaki és üzleti fejleményekre. A nyilatkozat tetején minden esetben megjelöljük a legutóbbi felülvizsgálat dátumát. Ha a nyilatkozatban lényegi változtatás történik, megfelelő intézkedéseket teszünk azért, hogy olyan módon tájékoztassuk Önt, amely a változtatás jelentőségének és a vonatkozó jogszabályoknak egyaránt megfelel. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át a jelen nyilatkozatot, hogy naprakész maradhasson a VMware adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban.

Ha kérdése vagy aggálya van a Nyilatkozattal kapcsolatban, írjon nekünk a privacy@vmware.com e-mail-címre vagy a következő postacímre: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.