Contact opnemen

 

Technische support

Technische support voor VMware-producten is online of telefonisch beschikbaar, afhankelijk van uw supportaanbod. Selfservice supportresources via het internet zoals de Knowledge Base en VMware Communities zijn ook beschikbaar.

 

Beveiligingsproblemen

Als u zich bewust wordt van een beveiligingslek in een VMware-product, laat het ons dan weten. Lees voor meer informatie ons beveiligingsbeleid.

 

Kantoorlocaties

Het hoofdkantoor van VMware staat in Palo Alto, Californië en VMware heeft kantoren over de hele wereld.

 

Ethiek en naleving

We begrijpen dat er moed voor nodig is om problemen naar voren te brengen en we onderzoeken alle gemelde problemen uitgebreid. U kunt via e-mail of post een probleem met betrekking tot een schending van het VMware-beleid of de wet melden of een vraag stellen. Als u wilt, kunt u de kwestie ook 24/7, 365 dagen per jaar melden via etica, de ethische hulplijn van VMware, die wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf.

ETICA

Via internet: etica.ethicspoint.com

Per telefoon:
Bel 1-877-310-0382 (VS en CA)
Ga voor andere internationale nummers naar: etica.ethicspoint.com

E-mail

Stuur e-mails naar: ethicsandcompliance@vmware.com

Post

Stuur post naar:
Ethics & Compliance Investigations
VMware
3401 Hillview Ave
Palo Alto, CA 94304

Waar de wetgeving van uw land dit toestaat, kunnen meldingen anoniem worden gedaan via onze ethische hulplijn. Het is nuttig voor ons onderzoeksteam als u uw naam en/of e-mailadres opgeeft bij het indienen van een melding, zodat we contact met u kunnen opnemen als we vervolgvragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben. Ook als u liever anoniem blijft, zullen we uw melding onderzoeken. Als u ervoor kiest om anoniem te blijven, zal elk vervolgcontact worden gezocht via etica.

Nadat het gemelde probleem door VMware is ontvangen, wordt binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging verzonden. Als de melding voldoende informatie bevat, zullen we de zaak onmiddellijk door getraind personeel laten onderzoeken volgens ons standaard onderzoeksproces binnen een redelijke termijn. Alle gemelde problemen worden vertrouwelijk behandeld en we nemen passende maatregelen om de belangen van alle betrokken personen te beschermen.

Een update over het probleem zal worden gedeeld in overeenstemming met de wetgeving van uw land. Zodra het onderzoek is afgerond, beslissen we of er verdere actie nodig is.

VMware verbiedt ten strengste elke vorm van vergelding tegen personen die te goeder trouw een probleem melden.