Ingangsdatum: 1 april 2017

 

Algemene informatie

VMware respecteert de privacy van onze klanten, zakenpartners en andere bezoekers van onze websites. We erkennen de behoefte aan adequate bescherming en beheer van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. VMware heeft daarom dit Privacybeleid opgesteld om u te helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die worden verzameld door VMware Inc. en de aan VMware gerelateerde entiteiten in uw rechtsgebied ("VMware") door middel van de website vmware.com, de applicatie My VMware Mobile en andere webpagina's waarvan we gebruikmaken en waarop we een rechtstreekse koppeling naar dit beleid hebben geplaatst.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt VMware?

Op de websites van VMware kunt u producten of services bestellen, producten registreren, informatie aanvragen, u abonneren op marketing- of supportmateriaal, u registreren voor een beveiligd extranet voor het verkrijgen van productinformatie, technische support, services en training, of solliciteren naar een baan bij VMware. VMware kan gegevens van personen verzamelen, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, gebruikers-id en wachtwoord, factuur- en transactiegegevens, creditcard- of andere financiële gegevens en contactvoorkeuren. VMware kan daarnaast gegevens verzamelen over uw interacties en ervaringen op onze websites, zoals welke pagina's u bezoekt, welke inhoud u bekijkt en hoe vaak u onze websites weergeeft. De persoonlijke gegevens die online worden verzameld, kunnen worden aangevuld met informatie die u aan VMware verschaft door middel van andere VMware-services, evenals via andere bronnen zoals handelsbeurzen of congressen, en andere methoden voor gegevensverzameling, zoals spot tags, tracking en cookies, zoals hieronder beschreven.

Hoe gebruikt VMware de persoonlijke gegevens?

VMware gebruikt persoonlijke gegevens om klanten, zakelijke partners en bezoekers van de website te voorzien van informatie, speciale aanbiedingen, sales alerts en services, en ons een beter inzicht te geven in uw behoeften en interesses. We gebruiken uw gegevens met name om u te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling; om met u te communiceren; om u producten of services te leveren; om onze producten, services, aanbiedingen, prestaties van onze websites en de algehele bezoekerservaring te verbeteren; om u te factureren voor producten of services die u hebt aangeschaft; en om doorlopende service en technische support te bieden. Als u uw persoonlijke gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we deze taken mogelijk niet uitvoeren. Indien u hierom hebt gevraagd, kunnen we uw gegevens doorsturen naar een externe partij, bijvoorbeeld een partner. Zo nu en dan kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het invullen van enquêtes die we gebruiken voor marketingdoeleinden en kwaliteitsborging.

Met wie deelt VMware persoonlijke gegevens?

VMware sluit contracten af met externe serviceproviders en leveranciers (met inbegrip van distributeurs en wederverkopers) voor de levering van bepaalde producten, services en klantoplossingen. VMware kan persoonlijke gegevens delen met deze serviceproviders en leveranciers, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de service of het beantwoorden van informatieaanvragen voor producten of services, of voor het anderszins ondersteunen van de zakelijke behoeften van de klant. Externe serviceproviders en leveranciers die persoonlijke gegevens ontvangen, worden geacht dezelfde mate van privacybescherming te hanteren als beschreven in dit Privacybeleid. Van hen wordt verlangd dat zij de van VMware verkregen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Sommige VMware-services worden mogelijk onder een gemeenschappelijke naam aangeboden in samenwerking met andere bedrijven. Indien u zich aanmeldt voor dergelijke services, ontvangen VMware en het andere bedrijf mogelijk de informatie die wordt verzameld in verband met de onder de gemeenschappelijke naam aangeboden services.
Met uitzondering van hetgeen is beschreven in dit Privacybeleid, verkoopt of verhuurt VMware uw gegevens niet aan anderen en deelt VMware zonder uw toestemming geen gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld met derden, tenzij dit verplicht is in het kader van of in verband met stappen van rechtshandhavende instanties, dagvaarding of andere gerechtelijke processen, of op grond van het toepasselijke recht of met betrekking tot een voorgenomen of werkelijke verkoop, fusie, overname of andere reorganisatie van al onze of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, of binnen de groep van gelieerde VMware-bedrijven, indien en voor zover wettelijk toegestaan.
We behouden ons het recht voor gegevens op basis waarvan uw identiteit niet kan worden vastgesteld, te gebruiken en bekend te maken.

Overdracht van uw gegevens naar andere landen

Gezien het feit dat het internet een wereldwijde omgeving is en VMware een wereldwijde onderneming, brengt het gebruik van internet voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens noodzakelijkerwijs met zich mee dat de gegevens internationaal worden verzonden en opgeslagen. Door het gebruik van onze website en applicaties en door elektronische communicatie met ons aanvaardt u daarom de verwerking van uw gegevens door ons. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij uw gegevens delen met andere VMware filialen, dochterondernemingen en dienstverleners voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Deze bedrijven kunnen in het buitenland gevestigd zijn (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, India en Ierland), waar afwijkende normen kunnen gelden met betrekking tot de bescherming van gegevens dan in uw eigen land. Wij zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die verzameld zijn via onze website en applicaties veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.
VMware onderkent dat het Safe Harbor-verdrag voor het verzenden van persoonsgegevens naar de VS ongeldig is verklaard door het Europese Hof van Justitie. Wij zullen adequate contractuele of andere maatregelen nemen om de relevante persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese en/of Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast blijft VMware's zelfcertificering bestaan en zullen wij blijven voldoen aan de principes van de VS-EU en VS-Zwitserland Safe Harbor-afspraken. Meer informatie over Safe Harbor en de status ervan kunt u vinden op de volgende website: https://safeharbor.export.gov/list.aspx.  

 
Communicatievoorkeuren
Indien u marketingcorrespondentie wenst te ontvangen of de toezending daarvan wenst te beëindigen, kunt u hier klikken: http://info.vmware.com/content/subscription.

Toegang en correctie

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld of deze wilt corrigeren (mogelijk tegen betaling van administratiekosten), kunt u contact opnemen met privacy@vmware.com. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kunnen we stappen nemen om uw identiteit te controleren, bijvoorbeeld door middel van een gebruikers-id en wachtwoord, alvorens toegang tot de gegevens wordt verleend.
We bewaren uw gegevens zolang als uw account actief is of zolang als nodig is om u services te kunnen verstrekken. Als u uw account wilt annuleren of als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om services aan u te leveren, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vmware.com. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te doen naleven.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

VMware zet zich ervoor in redelijke inspanningen te verrichten om de persoonlijke gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken, te beveiligen. Ter bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, past VMware standaardmaatregelen toe, waaronder fysieke toegangscontrole, codering, internet-firewalls, inbraakdetectie en netwerkbewaking. Daarnaast is toegang tot vertrouwelijke gegevens beperkt tot personen en vertegenwoordigers voor wie kennis van deze gegevens noodzakelijk is.

Forums en blogs

Op sommige websites van VMware kunnen onze gebruikers inhoud publiceren door middel van discussieforums, blogs, door gebruikers bewerkbare documenten en reactiesystemen. Gegevens die op deze forums worden gepubliceerd, worden openbaar en kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld en die u besluit te publiceren op deze forums. Wees daarom voorzichtig bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het publiceren van uw persoonlijke gegevens.
VMware kan van tijd tot tijd een e-mail verzenden betreffende onze producten en services aan gebruikers die een bijdrage hebben ingezonden naar onze discussieforums, blogs, door gebruikers bewerkbare documenten en reactiesystemen. De meningen die door de deelnemers worden uitgedrukt, zijn geheel voor hun rekening en dienen niet te worden beschouwd als een weerspiegeling van de mening van VMware. Denk eraan dat uw gebruik van deze hulpmiddelen voor onlinecommunicatie is onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden, die disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en de keus van het recht van Californië als bevoegde rechtbank bevatten. Persoonlijke gegevens die aan VMware worden doorgegeven, kunnen over staats- en landsgrenzen worden verzonden ten behoeve van gegevensconsolidatie en -opslag, en vereenvoudigd informatiebeheer.

Cookies, logging en spotlight-tags

VMware gebruikt cookies op sommige van haar websites. Informatie die door cookies wordt verzameld (zoals hieronder beschreven), kan worden getagd aan uw persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens, apparaatgegevens of andere persoonlijke gegevens die u aan VMware hebt verstrekt.
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen een website helpen terugkerende gebruikers te herkennen en stellen een website in staat het gebruik van de website te volgen. Cookies werken door een nummer aan de gebruiker toe te wijzen dat geen betekenis heeft buiten de toewijzende website. Nadat een cookie is geplaatst, wordt de volgende keer dat u een website bezoekt, een bericht teruggestuurd naar de webserver door de browser waarmee de website wordt bezocht. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding ontvangt wanneer u een cookie krijgt. U kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren door de betreffende instellingen in uw webbrowser te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kunt u bepaalde functies en voorzieningen van de website echter mogelijk niet gebruiken.

VMware maakt soms gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van services op onze website. Met cookies die strikt noodzakelijk zijn, kunnen wij de veiligheid en beveiliging van onze website verbeteren, gebruikersaccounts verifiëren, gebruikers toegang geven tot privéaccounts op onze site en hen toestaan zich aan te melden bij diverse portals met slechts één account, het verkeer op onze site onder controle houden, en gegevens onthouden die de gebruiker heeft ingediend op formulieren voor het aanvragen van een service.

VMware maakt ook gebruik van cookies om onze services te verbeteren en een meer persoonlijke beleving van de website te creëren, bijvoorbeeld door een beter inzicht te verkrijgen in uw belangstelling en uw vereisten met betrekking tot onze website. Cookies die VMware gebruikt om uw ervaring met de website te verbeteren, kunnen uw taal- en websitevoorkeuren onthouden, u uitnodigen deel te nemen aan enquêtes en evaluaties, u laten weten wanneer u bij ons systeem bent aangemeld en u toestaan gedurende een bepaalde periode aangemeld te blijven, u supportservices bieden, waaronder de live-chatservice, uw aanmeldingsgegevens onthouden, en formulieren die u al hebt voltooid, van te voren invullen.

VMware maakt ook gebruik van zogenaamde 'prestatiecookies'. Deze verzamelen gegevens over het gebruik van en de navigatie op onze website, inclusief welke pagina's en inhoud u bezoekt en of u problemen ondervindt. Deze cookies leveren statistieken over hoe onze website wordt gebruikt en hoe vaak u onze website bezoekt. Prestatiecookies helpen ons de website te verbeteren door fouten te registreren, verschillende ontwerpen op de site te testen en het webverkeer te meten, zodat we onze inhoud dienovereenkomstig kunnen optimaliseren.

Sommige VMware-pagina's maken gebruik van cookies die bepaalde externe partners, waaronder Google, Adobe, Oracle en Demandbase, in staat stellen aan VMware gerelateerde inhoud, waaronder VMware-advertenties, weer te geven op hun sites of elders op internet. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze website. Daarnaast kunnen externe partijen cookies gebruiken, zodat u naar sociale netwerksites, zoals Facebook en LinkedIn, kunt linken. Ook  wordt er op deze manier informatie verzameld over paginabezoeken en kunnen hiermee uw activiteiten en aankoopselecties in onze webwinkel worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding ontvangt op het moment dat u een cookie wordt toegezonden, zodat u de gelegenheid hebt te beslissen of u deze wel of niet wilt accepteren. U kunt zelf bepalen of u deze cookies wilt gebruiken. Als u er geen gebruik van maakt, kunnen wij u mogelijk sommige services niet langer aanbieden. U kunt ook hulpprogramma's van de betreffende externe partij gebruiken om deze cookies uit te schakelen. U kunt er tevens voor kiezen het gebruik van cookies door Google niet toe te staan. Ga hiervoor naar http://www.google.com/privacy/ads/. U kunt er ook voor kiezen het gebruik van cookies door Adobe niet toe te staan. Ga hiervoor naar http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4
Net als de meeste andere websites verzamelt en/of bewaart VMware IP-adressen, internetdomeinnamen, de webbrowser en het besturingssysteem die worden gebruikt voor het bezoeken van de VMware-website, de locatie van de bezoeker van de website, de geraadpleegde pagina's, de hoeveelheid tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, en de datum en tijd van elk bezoek. VMware verzamelt deze gegevens door middel van logbestanden en webbakens.

Koppelingen naar websites van derden

De websites van VMware kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden voor uw gemak en ter informatie. Wanneer u gebruikmaakt van deze koppelingen, verlaat u de VMware-website. VMware heeft geen zeggenschap over deze sites of het privacybeleid ervan, dat mogelijk afwijkt van het beleid van VMware. We doen geen aanbevelingen of toezeggingen met betrekking tot websites van derden. Op persoonlijke gegevens die u aan niet-gelieerde derde partijen geeft, is het Privacybeleid van VMware niet van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van een bedrijf te controleren voordat u persoonlijke gegevens inzendt. Sommige externe bedrijven delen mogelijk persoonlijke gegevens met VMware. Op deze gedeelde gegevens is het privacybeleid van het betreffende externe bedrijf van toepassing.

Gehoste gegevens

De verplichtingen van VMware met betrekking tot persoonlijke gegevens die mogelijk toegankelijk zijn door de rol van VMware als leverancier van cloudservices en Infrastructure as a Service, zoals persoonlijke gegevens die door klanten worden opgeslagen of verzonden via het door VMware gehoste serviceaanbod, waaronder VMware vCloud® Air™, zijn gedefinieerd in onze overeenkomsten met onze klanten. Dit Privacybeleid is hierop niet van toepassing.

Contactinformatie en klachtenprocedure

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of meent dat de privacy van uw persoonlijke gegevens niet is gerespecteerd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij VMware op het volgende adres: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA of via e-mail: privacy@vmware.com. Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request of de bevoegde plaatselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Om uw klacht op de juiste wijze te kunnen afhandelen, moet u ons voldoende gegevens verschaffen met betrekking tot uw klacht, evenals bewijs ter ondersteuning van uw klacht.

We zullen uw klacht doorsturen naar ons Privacyteam, dat de zaak verder onderzoekt en de stappen bepaalt die we zullen ondernemen om uw klacht op te lossen. Als we nog meer informatie van u nodig hebben, nemen we contact met u op.

Wijzigingen in dit beleid

VMware zal dit Privacybeleid periodiek herzien. De datum van de meest recente herziening wordt hierboven vermeld. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door vooraf een duidelijke kennisgeving van deze wijzigingen te geven of door u rechtstreeks een kennisgeving toe te zenden. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop VMware uw gegevens beschermt.

TRUSTe