Wanneer VMware, in de hoedanigheid van bewerker, persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte ("EER") doorgeeft, wordt dit gedaan onder toezicht van de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit en in overeenstemming met de wederzijds erkende, bindende bedrijfsvoorschriften (ook wel VMware's Binding Corporate Rules of "VMware's BCR" genoemd). De BCR bevat waarborgen voor de bescherming van dergelijke persoonsgegevens en is wettelijk bindend voor de VMware Group.

VMware's BCR werd op 23 mei 2018 goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. U kunt de bevestiging dat deze beoordeling nu is afgerond hier nalezen. Als u VMware's BCR wilt bekijken, gaat u naar VMware's Binding Corporate Rules voor bewerkers, die van toepassing zijn wanneer VMware persoonsgegevens verwerkt namens klanten. Voor een lijst met de VMware-filialen die een intragroepsovereenkomst hebben getekend voor VMware's BCR, klikt u hier. Meer informatie vindt u hier.