In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld om onze bedrijfsactiviteiten en onze relaties met klanten, bezoekers en deelnemers aan evenementen te beheren.

Deze verklaring beschrijft hoe we cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken tijdens uw contacten met ons via onze websites.

Als u inwoner bent van de staat Californië, worden in deze verklaring uw privacyrechten uitgelegd en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze verklaring beschrijft de persoonsgegevens die we verzamelen in verband met onze wervingsinspanningen.

In deze verklaring worden de typen informatie beschreven die door Workspace ONE UEM worden verzameld van de gebruikers van de klant en hun apparaten.

Ingangsdatum: 1 juli 2019

 

VMWARE-PRIVACYVERKLARING INZAKE PRODUCTEN EN DIENSTEN

In deze Privacyverklaring inzake producten en diensten (de "verklaring") wordt uitgelegd hoe VMware, Inc. en zijn groepsmaatschappijen ("VMware", "wij", "ons" en "onze") gegevens, inclusief persoonsgegevens, van onze zakelijke klanten en hun gebruikers ("klant", "gebruiker", "u" en "uw") verzamelen, gebruiken en delen in verband met hun gebruik van bepaalde VMware-producten en diensten (inclusief mobiele apps) ("diensten"). "Persoonsgegevens" zijn gegevens die een persoon identificeren of betrekking hebben op een identificeerbare persoon.

 

Deze verklaring is alleen van toepassing op de beperkte persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken voor onze eigen doeleinden (dat wil zeggen, als 'verwerkingsverantwoordelijke') in verband met onze diensten. Deze verklaring heeft geen betrekking op persoonsgegevens die we verwerken voor onze klanten (als 'gegevensverwerker') of persoonsgegevens die we verzamelen om met u te communiceren en een relatie met u te onderhouden, u voor het afnemen van de diensten een factuur te sturen of u om marketingredenen te benaderen. Voor dergelijke persoonsgegevens gelden onze andere privacyverklaringen, die u kunt vinden op www.vmware.com/help/privacy.html.

 

Deze verklaring kan worden aangevuld door "just-in-time"-kennisgevingen, of door andere kennisgevingen inherent aan of in verband met het leveren van de VMware-diensten. Hierin kan gedetailleerder worden beschreven hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en delen, of kunnen aanvullende keuzen worden vermeld die u hebt ten aanzien van de manier waarop VMware uw gegevens verwerkt.

 

Als u vragen hebt over deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vmware.com.

INHOUDSOPGAVE

Gegevens die we van u verzamelen: we verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van onze klanten en hun gebruikers in verband met de levering van VMware-diensten. Afhankelijk van de context kunnen dergelijke gegevens uit het volgende bestaan:

 • gebruikersnamen en contactgegevens zoals e-mailadres, functieomschrijving, bedrijfsnaam en telefoonnummer;
 • gebruikers-ID's en wachtwoorden; en
 • overige gegevens die klanten of gebruikers aan VMware verstrekken in verband met het leveren van de diensten.

 

Verdere informatie over de persoonsgegevens die we rechtstreeks van u en onze klanten verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken, kunt u vinden in onze Algemene privacyverklaring. Dergelijke gegevens kunnen worden gecombineerd met gegevens die we automatisch verzamelen in verband met de levering van de diensten, voor doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.

 

Gegevens die we verzamelen via de diensten: in verband met de levering van de diensten verzamelt VMware gegevens via software of de systemen van VMware waarop de diensten worden gehost, evenals via de systemen, toepassingen en apparaten van de klant die worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de diensten. Dergelijke gegevens worden gebruikt om het leveren van de diensten aan klanten te faciliteren, bijvoorbeeld voor het beheren en monitoren van de infrastructuur en het verstrekken van support (“Operationele gegevens van diensten”), en voor de eigen analyse- en productverbeteringsdoeleinden van VMware (“Gebruiksgegevens”), zoals nader beschreven in Deel II "Hoe we uw gegevens gebruiken" van deze verklaring. De gegevens die worden verzameld zijn doorgaans van technische aard, met beperkte gegevens van persoonlijke aard, zoals een e-mailadres, IP/MAC-adres van het apparaat van de gebruiker en identifiers (waaronder cookies).  Afhankelijk van de dienst, kan het gaan om de volgende gegevens:

 

 • Configuratiegegevens: technische gegevens over de manier waarop de organisatie van de klant de VMware-diensten heeft geconfigureerd, plus bijbehorende gegevens over de omgeving. Voorbeelden zijn: gegevens over de omgeving waarin de dienst wordt uitgevoerd, instellingen van de dienst en toepassingen en systemen van derden die in combinatie met de diensten worden gebruikt.
 • Gegevens over gebruik van de functies: gegevens over functiegebruik hebben te maken met de manier waarop de organisatie van de klant de VMware-diensten gebruikt. Voorbeelden zijn: gegevens over welke functie van de dienst door de klant worden gebruikt en cijfers over de activiteiten van de gebruikersinterface.
 • Prestatiegegevens: prestatiegegevens geven aan hoe de diensten presteren. Voorbeelden zijn: cijfers over de prestaties en de schaal van de diensten, responstijden voor gebruikersinterfaces en gegevens over API-oproepen van de klant.
 • Dienstlogboeken: dienstlogboeken worden automatisch gegenereerd door de diensten. In deze logboeken worden doorgaans tijdens gebruik van de diensten systeemgebeurtenissen en de systeemstatus vastgelegd, in een semigestructureerde of ongestructureerde vorm.
 • Supportgegevens: supportgegevens worden door een klant aan VMware verstrekt of worden op een andere manier verwerkt in verband met supportfaciliteiten zoals chat, supportgesprekken (inclusief opnamen van deze gesprekken) en dienstsupporttickets.
 • Enquêtegegevens: enquêtegegevens hebben betrekking op de "NPS" (Net Provider Score) van een klant, evenals vergelijkbare enquêtes binnen de dienst of feedback met betrekking tot het gebruik van de betreffende dienst door de klant.

 

Operationele gegevens van diensten kunnen ook de volgende gegevens omvatten:

 • Verificatie- en toegangsgegevens: gegevens waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Diagnostische gegevens: diagnostische gegevens kunnen zijn opgenomen in logboekbestanden, gebeurtenisbestanden en andere tracerings- en diagnosebestanden.

 

Het belangrijkste verschil tussen gebruiksgegevens en operationele gegevens van diensten is het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Wanneer we zowel gebruiksgegevens als operationele gegevens van diensten verzamelen, is het doel altijd slechts zoveel persoonsgegevens te verzamelen als noodzakelijk is om deze respectieve doelen te verwezenlijken. Meer informatie over de gebruiksgegevens die we automatisch verzamelen in verband met bestaande programma's voor verbetering van de klantervaring voor bepaalde diensten kunt u vinden in het VMware Trust and Assurance Center.

 

Zowel gebruiksgegevens als operationele gegevens van diensten kunnen worden verzameld via traceringstechnologieën die in de diensten zijn geïntegreerd. Zie Deel IV "Cookies en traceringstechnologieën" hieronder voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën die VMware gebruikt.

Hoe we gebruiksgegevens gebruiken

 

VMware gebruikt gebruiksgegevens (soms in combinatie met andere gegevens, zoals klantaccountgegevens) voor de volgende doeleinden:

 • Om klanten aanbevelingen te doen: VMware kan gebruiksgegevens toepassen om onze klanten en gebruikers (zoals u) aanbevelingen te doen over het gebruik van de diensten.
 • Om VMware-diensten te verbeteren: VMware kan de gebruiksgegevens aanwenden voor het verbeteren van de diensten die we aan onze klanten leveren. We kunnen gebruiksgegevens gebruiken (i) ter ondersteuning bij het bepalen van prioriteiten voor toekomstige functies van producten en diensten voor onze klanten; (ii) om het gebruik van de diensten en functies door alle klanten in ons klantenbestand te analyseren; (iii) om onze afhandeling van supportaanvragen te verbeteren; (iv) om de volgorde te bepalen waarin configuraties of functies van een product of dienst moeten worden getest; (v) om producten of diensten te verbeteren op basis van gebruikspatronen verspreid over verschillende leveringsmethoden; (vi) om capaciteitsprognoses voor de betreffende diensten te verbeteren; (vii) om tests van de functies van producten of diensten uit te voeren; en (viii) om beslissingen over prijzen en pakketten te onderbouwen.
 • Om onze klanten beter te begrijpen: VMware benut gebruiksgegevens om inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop zij VMware-diensten gebruiken, zodat we (i) de impact van Net Provider Score en gebruiksgedrag kunnen bepalen; (ii) uitgebreidere klantprofielen kunnen maken en klantinteracties met VMware kunnen analyseren om onze contacten met klanten te verbeteren; (iii) geavanceerde analysemodellen en samengestelde BI-rapporten en -dashboards (Business Intelligence) kunnen maken; (iv) een benchmark van onze diensten kunnen uitvoeren voor klanten en bepaalde branches, of deze op een andere manier kunnen evalueren.
 • Om klanten support te kunnen bieden: VMware gebruikt gebruiksgegevens om klanten, zowel proactief als reactief, support te kunnen bieden met betrekking tot hun gebruik van VMware-diensten, zoals: (i) onze klanten voorzien van supportaanbevelingen waarmee ze hun gebruik van de dienst kunnen verbeteren; (ii) inzicht krijgen in de configuratie, gebeurtenissen en problemen met betrekking tot de dienst die de klant gebruikt, om een bepaalde supportaanvraag te kunnen afhandelen; (iii) inzicht krijgen in de configuratie, gebeurtenissen en problemen met betrekking tot de dienst die de klant gebruikt, om de manier waarop VMware-support een probleem oplost te verbeteren; en (iv) klanten helpen onze diensten en producten effectiever te gebruiken.
 • Om business-to-business-marketing en -verkoop te verbeteren: VMware kan gebruiksgegevens aanwenden om onze klanten aanvullende diensten aan te bieden, voor zover bij wet toegestaan, en om verkoopgesprekken te ondersteunen.
 • Voor andere rechtmatige zakelijke doelen: VMware kan gebruiksgegevens gebruiken als dit nodig is voor andere legitieme doeleinden, zoals het beschermen van vertrouwelijke en beschermde informatie over VMware.

 

Gebruiksgegevens kunnen worden verzameld en gebruikt in het kader van één van de lopende programma's van VMware voor verbetering van de klantervaring voor bepaalde diensten.  Meer informatie over deze programma's voor verbetering van de klantervaring kunt u vinden in het VMware Trust and Assurance Center.

 

Hoe we operationele gegevens van diensten gebruiken

 

VMware gebruikt operationele gegevens van diensten voor de volgende doeleinden:

 • Om de levering van diensten te faciliteren. VMware gebruikt operationele gegevens van diensten ook om de levering van diensten te faciliteren. Hiertoe kunnen behoren: het verlenen en beheren van toegang tot de diensten, het traceren van rechten en het controleren van naleving van regels.
 • Voor accountbeheer en vergelijkbare activiteiten met betrekking tot de dienst: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken om de dienst aan u te kunnen leveren en om uw account te beheren. Dit kan bestaan uit het beheren van productdownloads, -updates en -oplossingen en het versturen van andere administratieve of accountgerelateerde berichten, inclusief release-opmerkingen.
 • Om support te kunnen bieden: VMware verwerkt operationele gegevens van diensten wanneer gebruikers of anderen contact opnemen met VMware via een van onze supportkanalen, zodat we contact met hen kunnen opnemen met betrekking tot de betreffende supportaanvraag. In sommige gevallen kunnen gebruikers ons kopieën van aangetaste bestanden, logboeken of andere gegevens sturen waarmee wij de supportaanvraag kunnen afhandelen. In dergelijke gevallen gebruiken we deze gegevens om te reageren op de supportaanvraag, problemen op te lossen en andere activiteiten te ontplooien om de aanvraag af te handelen.
 • Om de beveiliging van onze infrastructuur en diensten op peil te houden: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken om de veiligheid en operationele integriteit van de VMware IT-infrastructuur en onze diensten te handhaven, onder meer door het monitoren van de beveiliging en het beheren van incidenten, het beheren van de prestaties en stabiliteit van de diensten en het oplossen van technische problemen.
 • Om onze plannen en beleidsregels voor calamiteitenherstel te beheren: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken om onze back-upplannen en -beleidsregels voor calamiteitenherstel uit te voeren.
 • Om fraude op te sporen: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken voor het monitoren, voorkomen en opsporen van fraude, het verbeteren van de beveiliging, het controleren en verifiëren van de identiteit of toegang, en het bestrijden van spam of andere malware of veiligheidsrisico's.
 • Voor kwaliteitscontrole en training: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken voor kwaliteitscontroles en de training van personeel.
 • Om te controleren of klanten licentieregels naleven en contractuele verplichtingen nakomen: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken om te controleren of licentieregels worden nageleefd en of contractuele verplichtingen en andere gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de relevante VMware-diensten worden nagekomen.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken om de toepasselijke wetten en voorschriften na te leven en voor onze bedrijfsvoering, inclusief wettelijk verplichte rapportage, verzoeken tot openbaarmaking of andere wettelijk verplichte processen, voor fusies en overnames, financieel beheer en boekhouding, archivering en verzekeringen, juridische- en bedrijfsadvisering en in de context van het oplossen van geschillen; en
 • Voor andere legitieme zakelijke doelen: VMware kan operationele gegevens van diensten gebruiken als dit nodig is voor andere legitieme doeleinden, zoals het beschermen van vertrouwelijke en beschermde informatie over VMware.

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor degenen die echt toegang nodig hebben om hun taken en verplichtingen uit te voeren, en worden gedeeld met derden die een legitiem doel hebben om er toegang voor te krijgen. Deel III "Hoe we uw gegevens delen" van onze Algemene privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop we gegevens delen met derden.

VMware gebruikt cookies en andere traceringstechnologieën, zoals pixel tags, widgets, ingesloten URL's, elektronische-communicatieprotocollen, knoppen en andere tools, ter bevordering van de doelen die in deze verklaring worden beschreven. De soorten technologie die door VMware worden gebruikt, kunnen in de loop der tijd veranderen wanneer de technologie zich ontwikkelt. Sommige van deze technologieën zijn essentieel voor het leveren van de diensten, zoals accounttoegang/-verificatie; andere technologieën worden gebruikt ter ondersteuning van de prestaties en functionaliteit van de diensten, zoals het herkennen van terugkerende gebruikers of het onthouden van voorkeuren; en weer andere technologieën (zoals Fullstory en Google, zoals hieronder vermeld) stellen ons in staat om de diensten te analyseren en aan te passen.

 

Hoe u zich kunt afmelden

Hieronder ziet u enkele van tools van derden die we gebruiken om cookies te verzamelen, met gegevens over hoe en waarom we deze tools gebruiken om de VMware-diensten te ondersteunen. U kunt ervoor kiezen om af te zien van deze cookies van derden (en daarmee ook van de analytische gegevens die ze VMware verschaffen) door rechtstreeks naar de websites van deze derden te gaan via de onderstaande koppelingen. U kunt ook afzien van andere cookies die door de diensten worden gebruikt door uw browserinstellingen aan te passen, maar de functionaliteit van de betreffende VMware-dienst zal hierdoor waarschijnlijk nadelig worden beïnvloed.

 

Fullstory

VMware maakt gebruik van Fullstory. Dit is een tool waardoor we u een betere gebruikservaring kunnen bieden en gegevens kunnen verzamelen waarmee we die gebruikers ondervinden kunnen diagnosticeren. De tool legt gebruikerssessies vast, zodat we de acties van gebruikers, zoals muisklikken, verplaatsingen en dergelijke, kunnen monitoren. Als u hiervan wilt afzien, kunt u de onderstaande koppeling naar de website van Fullstory gebruiken: https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics

VMware gebruikt Google Analytics om rechtstreeks via de browser van de gebruiker bepaalde gegevens te verzamelen, zodat we een beter inzicht kunnen verkrijgen in uw gebruik van de diensten en daardoor onze diensten kunnen analyseren en verbeteren en problemen kunnen oplossen. Meer informatie over de manier waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en gebruikt, kunt u hier vinden: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Overige tools

VMware maakt ook gebruik van andere traceringstools van derden in verband met de VMware-diensten die u gebruikt.

Zie Deel IV "Internationale overdracht van gegevens" van onze Algemene privacyverklaring voor meer informatie over de internationale overdracht van gegevens.

Zie Deel V "Veiligheid en vertrouwelijkheid" van onze Algemene privacyverklaring voor informatie over beveiliging en vertrouwelijkheid.

Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen VMware-klanten en hun gebruikers gegevens versturen of uploaden naar VMware-diensten voor hosting of opslag. Deze inhoud van klanten wordt door VMware verwerkt namens de klant en onze privacypraktijken zijn onderworpen aan de bepalingen in het contract dat we met de betreffende klant hebben afgesloten. Deze verklaring is niet van toepassing op eventuele persoonsgegevens die deel uitmaken van dergelijk inhoud van klanten. In overeenstemming met de termen van een dergelijk contract, zal VMware klanteninhoud verwerken met als doel het verstrekken van relevante VMware-diensten en in overeenstemming met de instructies van onze klant. Als u vragen of twijfels hebt over hoe er met zulke informatie omgegaan wordt, dient u contact op te nemen met de persoon of instantie die een contract heeft afgesloten met VMware om gebruik te maken van de VMware-dienst om deze informatie te hosten of te verwerken (bijvoorbeeld uw werkgever of organisatie). We bieden ondersteuning aan uw klanten om mogelijke zorgen die u hebt te weg te nemen in overeenstemming met de voorwaarden van uw contract met hen. Ten aanzien van de rol van VMware als verwerker van klantinhoud, zijn onze Bindende bedrijfsregels van toepassing op elke overdracht van persoonsgegevens.

Zoals hierboven uiteengezet, verzamelen we alleen een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens voor het realiseren van de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, maar indien we wel uitgebreidere persoonsgegevens verzamelen, hebben gebruikers bepaalde rechten en opties met betrekking daartoe. Meer informatie over deze rechten en opties en over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u vinden in Deel VII "Uw privacyrechten en opties" van onze Algemene privacyverklaring.

 

Rechten en opties wanneer VMware als verwerker optreedt: bepaalde VMware-diensten kunnen door onze klanten worden gebruikt om persoonlijke gegevens van u te verzamelen. In dergelijke gevallen verwerken we deze persoonsgegevens slechts namens onze klanten, en alle personen die hun rechten willen uitoefenen moeten hun verzoek in eerste instantie rechtstreeks aan onze klant (de verwerkingsverantwoordelijke) richten. Zie Deel VI: "Gegevens die we namens onze klanten verwerken” hierboven.

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die hierboven zijn beschreven, is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

 

We verwerken gebruiksgegevens op basis van de legitieme belangen van VMware ten aanzien van het verbeteren van onze diensten en de klantervaringen en/of het verwezenlijken van de doelstellingen zoals uiteengezet in Deel II "Hoe we gebruiksgegevens gebruiken" van deze verklaring. We hebben vastgesteld dat uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze legitieme belangen.

 

Ten aanzien van operationele gegevens van diensten verwerken we alle persoonsgegevens die zich hierin bevinden op basis van VMware's legitieme belang in het uitvoeren, onderhouden en beveiligen van onze diensten en het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten op een efficiënte en passende wijze en/of het realiseren van de doeleinden zoals uiteengezet in Deel II "Hoe we gebruiksgegevens gebruiken" van deze verklaring en/of de legitieme bedrijfsdoelen van onze klant. We hebben vastgesteld dat uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze legitieme belangen.

 

Als u vragen hebt of nadere informatie wilt hebben over de wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die onder Deel XII "Contact met ons opnemen" worden vermeld.

Zie Deel VIII “Aanvullende informatie voor Californië” van onze Algemene privacyverklaring voor informatie over Privacyrechten in Californië, Niet traceren (DNT) en overige vereiste openbaarmakingen, indien van toepassing.

Hoelang we uw gegevens bewaren: we bewaren de gegevens die we verzamelen in verband met de diensten zo lang als nodig is om de doeleinden die in deze verklaringen worden uiteengezet te kunnen verwezenlijken of indien we een andere zakelijke of juridische reden hebben om dat te doen (afhankelijk van eventuele afspraken met onze klanten die we zijn vastgelegd in de overeenkomst met de betreffende klant).

 

Als we geen gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in back-uparchieven opgeslagen zijn), zullen we uw persoonsgegevens op een veilige wijze opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is. U kunt op ieder moment de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen (zie Deel XIII "Uw privacyrechten en opties" hierboven voor meer informatie) en we nemen uw verzoek in overweging overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Aanpassingen aan deze verklaring: VMware herziet en bewerkt deze verklaring periodiek naar aanleiding van veranderende wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Als we deze verklaring bijwerken, noteren we de datum van de meest recente herziening bovenaan. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze verklaring, nemen we passende stappen om u hiervan op de hoogte te stellen op een manier die in overeenstemming is met het belang van de aangebrachte veranderingen en met toepasselijke wetgeving. We raden u aan om deze Verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van hoe VMware uw gegevens beschermt.

Als u vragen of twijfels hebt over deze verklaring, kunt u een e-mail sturen naar privacy@vmware.com of via de post naar: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.