VMware-kunder 

Queen’s University

VMware vSAN løser ytelses- og kapasitetsproblemer, samtidig med kostnadseffektiv justering av lager.

Wachter Inc

VMware vSAN reduserer lagerkostnader til én femdel sammenlignet med tradisjonell SAN, samtidig som ytelsen økes.

Se gjennom kundehistorier

of

Finner ingen poster