Topp 5 fordeler ved fjernarbeid i Norden

 

Ni måneder med fjernarbeid har ført til fremveksten av både nye arbeidskulturer og forskjellige måter å forholde seg til kolleger på. 

 

Studier fra World Economic Forum viste at det var totalt 48 % av den globale arbeidsstyrken som over natten måtte begynne å jobbe hjemmefra i kjølvannet av koronanedstengningen i flere land.
Konseptet med å jobbe hjemmefra er langt fra nytt. Bedrifter har diskutert konseptet i mer enn et tiår. Imidlertid har det for mange vært vanskelig å gå fra hovedkvarterets sentriske tilnærming, og mange beslutningstakere  har hatt en følelse av at den tradisjonelle styreromskulturen var nedslående mot konseptet med fjernarbeid.


I løpet av de siste ni månedene med hjemmekontor har nye arbeidskulturer og viktige forretningsmessige fordeler begynt å dukke opp, og for mange har dette vært en vekker. Hvorfor? Fordi fjernarbeid gir klare forretningsmessige fordeler. Ansatte har vist seg å være mer produktive enn når de er på et kontor, og mange er mer fokusert når de jobber hjemmefra! Dette elementet innen digital transformasjon er nå en realitet og viser hva mange allerede visste: jobb er ikke lenger lik kontoret.


VMware har gjennomført en undersøkelse som er spesifikk for de nordiske landene – en rapport som analyserer organisatoriske endringer som følge av COVID-19. Resultatet viser noen kjente fordeler og noen overraskelser som knuser mytene om fjernarbeid.

 

Hva er de 5 viktigste fordelene ved fjernarbeid i Norden som vi kan se komme fra 2020?

  1. Forskning viser at kunnskapsarbeidere er mer produktive hjemmefra og er i stand til å fokusere mer på det arbeidet som virkelig betyr noe. Før pandemien brukte kunnskapsarbeidere to tredjedeler av tiden sin på møter eller på arbeid ved skrivebordet. De daglige distraksjonene blir mindre, og mindre tid blir brukt til å delta i store møter. I stedet samhandler de med kunder og eksterne partnere.
  2. Fjernarbeid skaper mer inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser. Alternativer for fjernarbeid bidrar til å rekruttere og beholde talent som bedrifter ellers ikke ville være i stand til å ansette: foreldre i jobb, minoritetskandidater, ansatte med nedsatt funksjonsevne og kandidater som bor utenfor store økonomiske knutepunkter.

     

    (76 %) av ansatte føler seg mer personlig knyttet til kolleger som et resultat av fjernarbeid. Gjennom året har vi fått et sjeldent innblikk i hverandres hjem. Vi har sett lederne våre i stuen deres, og vi har sett våre kollegers familiemedlemmer i bakgrunnen under videosamtaler. Vi har sannsynligvis fått vite mer enn noen gang om privatlivene til mennesker vi regelmessig kommuniserer med, noe som har ført til nye samtaler og dypere former for forhold mellom kolleger. 72 % av respondentene i Norge sier at samarbeidet  enten har økt eller vært det samme. Det er større sannsynlighet for at store selskaper sier at samarbeidet har økt.

  3. Et annet viktig utfall av modellen med distribuert arbeidsstyrke har vært skiftet fra et HQ-sentrisk tankesett til en bedre integrering av satellittkontorer og team. Når ingen er i sentrum, kan alle være en del av det som foregår. 79 % i Norge opplever at ansatte i regionale eller satellitt-team føler seg mer bemyndiget til å fatte beslutninger.
  4. Nye idéer blir nå hørt: 76 % av ansatte i Norge føler seg mer fri til å snakke ut på videokonferansemøter enn i fysiske møter.

Når det gjelder å drive bedriften din etter pandemien, finnes det ingen fasit som passer for alle i forbindelse med retningslinjer for distribuert arbeid. Bedrifter kan ikke anta at den samme tilnærmingen vil fungere for alle, fra nyutdannede rekrutter til erfarne ledere og fra introverte til ekstroverte. Det viktigste funnet fra 2020 er at det nå bør være fleksibilitet og frihet til å velge hvordan du best kan styre arbeidslivet ditt. Teknologien har lenge vært der, og nå vil bedriftene ha den rette tankegangen til å omfavne og bruke den etter å ha sett de forretningsmessige fordelene.

 

ALTERNATIVER FOR FJERNARBEID / POLICYER SOM BIDRAR TIL Å REKRUTTERE OG BEHOLDE ARBEIDSKRAFT:

 

Foreldre i jobb:

Minoritetskandidater:

Ansatte med nedsatt funksjonsevne:

Kandidater som bor utenfor store økonomiske knutepunkter:

 

Les hele rapporten «Den nye æraen for fjernarbeid: trender i den distribuerte arbeidsstyrken» 

 

[1] 2020-foresight: Håndtering av en «hvor som helst»-arbeidsstyrke, VMware