Debattinnlegg

 

Stadig flere reguleringer innføres både i Norge og Europa ettersom veksten i bruk av data har eksplodert. Flere selskaper engasjerer seg derfor nå i digital suverenitet og maktkampen innen data. 

 

Skrevet av: Andy Stevens, Norgessjef i VMware

 

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel har understreket behovet for å skape flere digitale løsninger basert i Europa. Dette for å øke digital suverenitet og redusere avhengigheten av amerikanske skyleverandører. 

 

Synspunktene har blant annet ført til GAIA-X-prosjektet, med hensikt om å skape neste generasjons datainfrastruktur for Europa og fremme digital suverenitet med europeiske skytjenester.

 

Skyløsninger spiller faktisk en viktig rolle i den digitale økonomien og en rapport fra revisjonsfirmaet KPMG viser at det europeiske skymarkedet er verdt 53 milliarder euro innen 2020. Et tall som forventes å øke til svimlende 300-500 milliarder euro mot slutten av dette tiåret. 

 

Økt bruk av data og skyløsninger hos bedrifter har også drevet behovet for regelverk og den etter hvert mye omtalte databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Schrems II. Disse påvirker håndteringen av data innenfor EU, men også mellom EU og ikke-medlemsland. 

 

Sårbare sensitive data

Nye lovkrav har igjen skapt et behov for kontroll av data og krav til næringslivet for å demonstrere at de samsvarer med regelverket. Kravene kan se litt forskjellige ut avhengig av hvilken virksomhet som drives, men felles er den økte interessen for digital suverenitet.

 

I en global studie om datahåndtering fra IDC, blant regulerte virksomheter, oppgir 69 prosent av de spurte at sensitive data er svært sårbare når de lagres i en kommersiell og offentlig sky. Mellom 50 og 60 prosent mener også at det er et nasjonalt mandat når det gjelder å forbedre datasikkerhet, integritet og innovasjon ifølge samme rapport.

 

Studien fra IDC viser flere interessante tall som belyser utfordringene bedrifter står overfor innen datahåndtering. Når etterspørselen og krav endrer seg, er det viktig at det finnes tekniske løsninger som reagerer på endringene for å drive utviklingen fremover. 

 

Fysisk beliggenhet av datasentre er ikke nok

I fremtiden vil informasjonen ikke bare være i skyen, men også bli utbredt i hele IT-arkitekturen for å utnytte dens fulle potensiale, men da kreves det riktig teknologi, og slik at utviklingen ikke bremser opp.

 

Men i dag mangler vi imidlertid tydelige føringer på disse utfordringene. Mange i bransjen ble overrasket da Sverige fjernet Teams fra listen over skytjenester til å stole på grunnet manglende garanti om ivaretakelse av data. 

 

Om et datasenter skulle drives i Norge, er ikke det en garanti i seg selv. Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet understreker at selv om et datasenter fysisk ligger i Norge og er under nasjonal kontroll, så kan fortsatt hypervisorlaget eller kundedataene administreres fra et annet land. 

 

Fysisk beliggenhet er med andre ord ikke nok. Derfor trenger vi teknologi som sikrer digital suverenitet. Dette har blitt et svært aktuelt tema og det kreves tydelige føringer for ikke å bremse opp videre digitalisering. Samfunnet og spesielt offentlig sektor avhenger fremdeles av videre utvikling.