Av: Andreas Marqvardsen, Senior NSX Systems Engineer

Min erfaring med infrastrukturer har ulike perspektiver; først som systemadministrator, deretter som konsulent, og videre hos en partner. Jeg startet hos VMware i mars 2019, og ble raskt grepet av VMware sin tilnærming til sikkerhet, som er annerledes enn andre på markedet. Våre data flyter dynamisk rundt og er samtidig mer verdt enn noensinne. Fragmenteringen av data gjør oss mer sårbare, samtidig som motivasjonen til ondsinnede angripere øker. Hos VMware streber vi etter å bli den primære plattformen for å beskytte forretningskritiske data. Det gjør vi ved å samle sikkerheten fra kjernen av infrastrukturen og helt ut til ytterkanten.

Konsentrert sikkerhet med nye vinkler
Den siste tiden har vi hatt stort fokus på hvordan vår unike posisjon i datasenteret kan tilby innebygget og samlet sikkerhet, slik at angrepsflaten blir betydelig mindre. Vi konsentrerer oss om å utruste oss mot både dagens og fremtidens angrep. Det gjør vi ved å tilnærme oss sikkerhet med en Zero Trust-tankegang, som samtidig gir fleksibilitet til den moderne og mobile arbeidsplassen. I løpet av det siste året har VMware og Carbon Black samarbeidet for å endre modellen for hvordan man sikrer det virtualiserte datasenteret. I oktober 2019 ble anskaffelsen av Carbon Black gjennomført, og på VMworld i Barcelona i begynnelsen av november ble den fokuserte sikkerhetsmodellen presentert. Med NSX fikk vi mikrosegmentert nettverket, og angrepsflaten ble betydelig minsket. Før NSX var den tradisjonelle sikkerhetsmodellen å sikre data som en borgmur rundt kronjuvelene, men når angriperne først var inne, var det fritt frem på alle hyller. Med NSX fikk vi segmentert slik at plassen for angrep ble isolert og angrepsflyten ble stoppet umiddelbart.

Med NSX, Carbon Black og App Defense ble tilnærmingen til sikkerhet en samlet styrke som gjør arbeidsflyten mer proaktiv.

VMware sin innebygde sikkerhet:

  • Nettverks-virtualiseringen og sikkerheten går fra kjernen av datasenteret og helt ut til kanten av nettverket
  • Samler sikkerheten og forenkler oversikten for alle typer arbeidsoppgaver
  • Reduserer angrepsflaten for datasenteret på tvers av skyen, sluttbrukerenheter og kanten av nettverket
  • Ny Zero Trust-arkitektur for den digitale arbeidsplassen

Akilleshælen hos SMB – for mange kokke og for få ressurser
Uansett om du jobber hos en liten eller stor bedrift, så er data i fokus og det viktigste grunnlaget for en sunn virksomhet. Vi ser ofte at de større bedriftene er først ute, men bekymringene fra alle slags bedrifter er de samme. Trusselbildet endrer seg konstant, og det kan derfor være vanskelig å ha oversikt over de mange forskjellige leverandørene av IT-sikkerhet. I en bedrift med et lite IT-driftsteam er det ikke ressurser til en egen IT-sikkerhetsressurs som skal holde oversikten over det vide spekteret av leverandører og tilhørende administrasjonsgrensesnitt. Med VMware sin nye strategi innen IT-sikkerhet kan vi hjelpe med oversikten ved å samle sikkerheten og dataene på ett sted. Med automatisering og Zero Trust-modellen blir arbeidsflyten mer proaktiv, og arbeidsressurser frigjøres for andre oppgaver.

VMware har tatt i bruk nye, innovative tilnærminger til IT-sikkerhet, slik at vi er et skritt foran når det kommer til både dagens og fremtidens angrep. Jeg håper det du nå har lest har vekket din interesse. Hvis du vil lese mer om VMware sin tilnærming til sikkerhet så kan jeg anbefale denne artikkelen.

Hvis du ønsker å prøve sikkerhetsporteføljen vår helt gratis, vil jeg generelt anbefale våre Hands-on Labs og spesielt følgende labs:
HOL-2022-01-NET - NSX Cloud Consistent Networking and Security across Enterprise, AWS & Azure
og
HOL-2042-01-NET - Secure Data Center Endpoints with VMware AppDefense (databehandling og nettverk satt i system)