Gyldig fra 1 April 2017

Generell informasjon

Vi i VMware bryr oss om personvernet for våre kunder, forretningspartnere og andre besøkende på våre nettsteder. Vi anerkjenner behovet for tilstrekkelig beskyttelse og administrasjon av de personopplysningene du gir oss. VMware har derfor etablert denne personvernpolicyen som hjelp for deg til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan disse personopplysningene blir brukt. Denne personvernpolicyen gjelder for data som samles inn av VMware Inc. og dets tilknyttede enheter i din jurisdiksjon ("VMware"), gjennom nettstedet vmware.com, My VMware mobilprogram og andre nettsider som vi driver, og i hvilke vi legger inn en direktekobling til denne policyen.

Hvilke personopplysninger samler VMware inn?

På VMware-nettsteder kan du bestille produkter og tjenester, registrere produkter, be om informasjon, abonnere på markedsførings- og støttemateriell, registrere deg på et sikkert extranet-sted for å få tilgang til produktopplysninger, støtte, tjenester og opplæring, eller søke på jobb hos VMware. VMware kan samle inn opplysninger om enkeltpersoner, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, bruker-ID-er og passord, betalings- og transaksjonsopplysninger, kredittkort eller andre finansielle opplysninger og kontaktpreferanser. I tillegg kan VMware samle inn opplysninger om din sosiale omgang og opplevelser på våre nettsteder, for eksempel hvilke sider du besøker, hvilket innhold du ser på, og hvor ofte du er på våre nettsteder. Personopplysninger som samles inn online, kan bli supplert med opplysninger som du gir til VMware via andre VMware-tjenester og andre kilder, for eksempel varemesser eller seminarer, og andre datavedheftede metoder, for eksempel bildekoder, sporing og informasjonskapsler, slik det er referert nedenfor.

Hvordan bruker VMware personopplysninger?

VMware bruker personopplysninger når kunder, forretningspartnere og nettstedsbesøkende skal få informasjon, særlig tilbud, salgsvarsler og tjenester, og til å hjelpe oss med å forstå behovene og interessene dine bedre. Vi bruker særlig opplysningene dine til å hjelpe deg med å utføre en transaksjon eller bestilling; til å kommunisere med deg; til å levere produkter eller tjenester til deg; til å forbedre produktene, tjenestene og ytelsen for våre nettsteder, og til den samlede besøksopplevelsen; til å fakturere deg for produkter eller tjenester du har bestilt; og til å gi deg pågående service og støtte. Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, er det ikke sikkert at vi kan utføre disse funksjonene. Vi kan også komme til å videresende opplysningene dine til en tredjepart, for eksempel en partner, hvis du har bedt oss om å gjøre det. Av og til kan vi bruke opplysningene dine til å kontakte deg for å utføre spørreundersøkelser som vi bruker til markedsføring og kvalitetssikring.

Hvem deler VMware personopplysninger med?

VMware inngår avtaler med tredjeparts tjenestetilbydere og leverandører (medregnet distributører og forhandlere) for å levere bestemte produkter, tjenester og kundeløsninger. VMware kan dele personopplysninger med sine tjenestetilbydere og leverandører i den grad det er nødvendig for å levere en tjeneste, eller for å be om informasjon om produkter, tjenester, eller på annen måte oppfylle kundenes forretningsbehov. Tredjeparts tjenestetilbydere og leverandører som mottar personopplysninger, forventes å ha samme beskyttelsesnivå for personvern som det som er nevnt i denne personvernpolicyen. Det kreves at de holder personopplysninger som de mottar fra VMware konfidensielle, og de kan ikke bruke dem til noe annet enn det de opprinnelig er ment for.

 

Enkelte VMware-tjenester kan bli varemerket og tilbudt sammen med et annet selskaps tjeneste. Hvis du registrerer deg for eller bruker slike tjenester, kan både VMware og det andre selskapet motta informasjon som er samlet inn i forbindelse med den felles varemerkede tjenesten.

 

Med unntak for det som er beskrevet i denne personvernpolicyen, driver ikke VMware med salg eller utlån av personopplysninger til andre, og vi vil ikke dele personidentifiserbare opplysninger med annen tredjepart uten tillatelse fra deg, såfremt det ikke kreves av, eller er i forbindelse med rettshåndhevelse, vitnestevning eller annen rettstvist eller gjeldende lov, eller i forbindelse med fremtidig eller aktuelt salg, fusjon, overføring eller annen omorganisering av hele eller deler av vår forretning, eller innenfor gruppen av tilsluttede VMware-selskaper, hvis og i den grad det er juridisk tillatt.

 

Vi forbeholder oss retten til full bruk av og til å gjøre kjent alle opplysninger som ikke er i personidentifiserbar form.

Overføring av opplysningene dine til andre land

Gitt at Internett er et globalt miljø, og at VMware er en global forretning, vil bruk av Internett til å samle inn og behandle opplysningene dine nødvendigvis involvere overføring og lagring av data på internasjonal basis. Ved å bruke vårt nettsted og våre programmer og kommunisere elektronisk med oss, godkjenner du vår behandling av opplysningene dine på denne måten. I tillegg kan vi dele opplysningene dine med andre VMware-filialer, datterselskaper og tjenestetilbydere, med de hensikter som er beskrevet i denne personvernpolicyen, hvorav noen av dem kan være basert i internasjonale territorier (f.eks. USA, Canada, India og Irland) som har andre standarder for databeskyttelse enn i det landet du bor. Men vi vil ta skritt for å sikre at alle opplysninger som samles inn på vårt nettsted og i våre programmer, blir behandlet trygt og i henhold til denne personvernpolicyen. 

 

VMware anerkjenner at Safe Harbor-rammeverket for overføring av personopplysninger til USA er kjent ugyldig av EU-domstolen. Vi vil ta adekvate kontraktmessige skritt eller andre skritt for å beskytte de relevante personopplysningene i henhold til de europeiske og sveitsiske databeskyttelseslovene. I tillegg vil VMwares egensertifiseringsforpliktelser bestå, og vi fortsetter å etterkomme prinsippene for rammeverkene US-EU Safe Harbor og US- Swiss Safe Harbor. Du finner mer informasjon om Safe Harbor og dets status på https://safeharbor.export.gov/list.aspx.

Kommunikasjonsinnstillinger

Hvis du ønsker å motta eller avbryte mottak av markedsføringskommunikasjon, kan du klikke her http://info.vmware.com/content/subscription.

Tilgang og korrigering

Hvis du vil be om tilgang til eller få korrigert personopplysninger som vi har samlet inn fra deg (muligens gjenstand for behandlingsgebyr), kan du kontakte privacy@vmware.com. For å beskytte privatlivet og sikkerheten din, kan vi måtte ta skritt for å kontrollere identiteten din, for eksempel passord og bruker-ID, før du får tilgang til data.

 

Vi vil beholde opplysningene så lenge kontoen din er aktiv, eller så lenge det er nødvendig for å kunne yte deg tjenester. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din eller be om at vi ikke lenger bruker opplysningene dine til å yte deg tjenester, kan du kontakte oss på privacy@vmware.com. Vi vil beholde og bruke opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse tvistemål og håndheve våre avtaler.

Sikkerhet for personopplysninger

VMware er forpliktet til å ta rimelige anstrengelser for å sikre personopplysningene du har valgt å gi oss. For å beskytte alle personopplysninger som du har levert, benytter VMware bransjestandardkontroller, medregnet fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, inntregningsdetektering og nettverksovervåking. I tillegg er tilgang til konfidensiell informasjon begrenset til de personer og agenter som har behov for å vite.

Forum og blogger

Noen av VMwares nettsteder tillater at brukerne våre publiserer innhold på diskusjonsforum, blogger, brukerredigerbare dokumenter og kommentarsystemer. All informasjon som gjøres kjent på disse forumene, blir offentlig informasjon som kan leses, samles inn eller brukes av andre brukere til å sende deg ubedte meldinger. Vi er ikke ansvarlige for den personidentifiserbare informasjonen som du velger å legge inn i disse forumene. Du bør utvise forsiktighet når du skal bestemme om du vil gjøre personlig informasjon kjent.

 

VMware kan, fra tid til annen, sende en e-postmelding angående våre produkter og tjenester til brukere som har lagt inn noe på våre diskusjonsforumer, blogger, brukerredigerbare dokumenter og kommentarsystemer. Hver deltakers mening som er uttrykt, er vedkommendes egen og skal ikke betraktes som VMwares mening. Legg også merke til at bruken din av disse kommunikasjonsverktøyene er gjenstand for våre vilkår for bruk som inneholder ansvarsfraskrivelser, begrensninger av garantiansvar og et valg av Californisk lov. Personopplysninger som er gitt til VMware, kan bli overført over stats- og landegrenser for konsolidering, lagring og forenkling av informasjonsadministrasjon.

Informasjonskapsler (cookies), logging- og bildekoder

VMware bruker informasjonskapsler på noen av sine nettsteder. Opplysninger som samles inn av informasjonskapsler (som beskrevet nedenfor) kan bli knyttet til personopplysningene dine, medregnet kontaktinformasjon, enhetsinformasjon eller andre personopplysninger som du har levert til VMware.

 

Informasjonskapsler er små mengder data som er sent til nettleseren din fra en nettserver, og lagret på datamaskinens harddisk. Informasjonskapsler hjelper nettstedet med å gjenkjenne tilbakevendende brukere og å tillate at et nettsted sporer nettbrukoppførsel. Informasjonskapsler virker ved å tildele et nummer til brukeren, som ikke har noen betydning utenfor det tildelende nettstedet. Hvis en informasjonskapsel er lagt inn, og du deretter går til et nettsted, sendes en melding tilbake til nettserveren av nettleseren som åpnet nettstedet. Du kan stille inn nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, og du kan også velge å ikke godta informasjonskapsler ved å endre innstillingen for dette i nettleseren din. Men ved å ikke bruke informasjonskapsler kan du bli hindret fra å bruke bestemte funksjoner på nettsteder.

 

VMware bruker noen informasjonskapsler som er strengt nødvendige for levering av tjenester på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er strengt nødvendige for at vi skal kunne forbedre tryggheten og sikkerheten på vårt nettsted, tillate at du logger på mange av portalene ved bruk av bare én pålogging, balansere trafikken på nettstedet vårt, og å huske opplysninger som du sendte inn på skjemaer da du ba om tjenester på vårt nettsted.

 

VMware bruker også informasjonskapsler til å forbedre tjenestene våre og persontilpasse nettlesingsopplevelsen din, for eksempel å få en bedre forståelse av interessene og kravene dine når det gjelder nettstedet vårt. Informasjonskapsler som VMware bruker til å forbedre nettstedsopplevelsen din, kan muligens huske språket ditt og nettstedsinnstillingene dine, invitere deg til å delta i undersøkelser og evalueringer, vise deg når tid du er logget på systemet vårt, og tillate at du forblir pålogget for en viss tid, gi deg støttetjenester som vår direkte pratetjeneste, huske påloggingsopplysningene dine, og forhåndsutfylle fra skjemaer som du allerede har fylt ut.

 

VMware bruker også ytelsesinformasjonskapsler som samler inn opplysninger om hvordan du bruker og navigerer på nettstedet vårt, medregnet hvilke sider og hvilket innhold du besøker, og hvorvidt du opplever feil. Disse informasjonskapslene leverer statistikk over hvordan nettstedet vårt brukes, og hvor ofte du besøker det. Ytelsesinformasjonskapsler hjelper oss med å forbedre nettstedet ved å registrere feil, teste forskjellige utforminger på nettstedet, og hjelpe oss med å måle trafikken på nettstedet, slik at vi kan forbedre innholdet ut fra dette.

 

Noen VMware-sider bruker informasjonskapsler som tillater at utvalgte tredjeparts partnere, medregnet Google, Adobe, Oracle og Demandbase, gir deg VMware-relatert innhold, medregnet VMware annonsereklame, på deres nettsteder eller på andre steder på Internett. Dette baseres på dine tidligere besøk på nettstedet vårt. I tillegg kan tredjeparter bruke informasjonskapsler for å tillate deg å koble deg på sosiale nettverk, for eksempel Facebook og LinkedIn, samle inn opplysninger om sidebesøk, og de kan analysere aktiviteten din og dine kjøpsvalg i vår online butikk. Som nevnt ovenfor, kan du stille inn nettleseren din til å varsle deg når du mottar en informasjonskapsel, slik at du får mulighet til bestemme om du vil godta den. Du kan bestemme om disse informasjonskapslene skal brukes, men ved å stoppe dem kan du stoppe oss fra å tilby deg enkelte tjenester. Alternativt kan du bruke disse tredjepartenes egne verktøy til å stoppe disse informasjonskapslene. Du kan også velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til http://www.google.com/privacy/ads/, og du kan velge bort Adobes bruk av informasjonskapsler og signaler ved å gå til http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4  

 

Som det er med de fleste nettsteder, samler eller logger VMware IP-adresser, Internett domenenavn, nettleseren og operativsystemet som brukes for å få tilgang til VMware-nettstedet, den besøkendes oppholdssted, filene som er åpnet, tiden som er brukt på hver fil, og klokkeslett og dato for hvert besøk. VMware samler inn dette ved bruk av loggfiler og nettsignaler.

Koblinger til andre nettsteder enn VMwares og til tredjeparter

VMware-nettstedene kan gi koblinger til tredjeparts nettsteder for å gjøre det enkelt for deg og som informasjon. Hvis du åpner disse koblingene, forlater du VMwares nettsted. VMware kontrollerer ikke disse nettstedene eller deres personvernpraksis, som kan være annerledes enn VMwares policy. Vi gir ikke vår tilslutning til, eller gjør noen innsigelser mot, noen tredjeparts nettsteder. Personopplysningene du velger å gi til ubeslektede tredjeparter, dekkes ikke av VMwares personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom personvernpolicyen til alle selskaper før du gir fra deg personopplysninger. Noen tredjeparts selskaper kan velge å dele personopplysninger de har, med VMware. Slik deling styres av det aktuelle tredjepartsselskaps personvernpolicy.

Vertsbaserte data

VMwares forpliktelser når det gjelder personopplysninger som kan nås på grunn av VMwares rolle som nettskytjeneste og infrastruktur-som-en-tjenestetilbyder, for eksempel personopplysninger som er lagret på eller overført av kunder, gjennom VMwares vertsbaserte tjenestetilbud, medregnet VMware vCloud® Air™, er definert i våre avtaler med våre kunder, og de styres ikke av denne personvernpolicyen.

Kontaktopplysninger og klageprosess

Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, eller hvis du tror at personvernet ikke overholdes, kan du sende inn en skriftlig klage til VMwares Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, eller per e-post til: privacy@vmware.com. Hvis du har ubesvarte spørsmål vedrørende personvern eller bruk av data, som vi ikke har behandlet på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår tredjepartsleverandør for konflikthåndtering (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. eller en kompetent, lokal autoritet for databeskyttelse.

 

For at vi skal kunne behandle klagen din, må du gi oss tilstrekkelig med opplysninger om bakgrunnen for klagen sammen med bevis som støtter den.

 

Vi vil sende klagen din til vår personverngruppe som vil undersøke problemet og bestemme hvilke skritt vi skal ta for å løse klagesaken din. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger tilleggsopplysninger fra deg.

Endringer i denne policyen

VMware vil gå gjennom og oppdatere denne personvernpolicyen regelmessig og angi datoen for nyeste revisjon ovenfor. Hvis vi foretar stofflige endringer i denne personvernpolicyen, vil vi varsle deg ved enten å tydelig legge inn en notis om slike endringer før endringene gjennomføres, eller ved direkte å sende deg en melding. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne personvernpolicyen regelmessig for å bli informert om hvordan VMware beskytter opplysningene dine.

TRUSTe