VMware leverer tjenester for skydatabehandling og plattformvirtualisering som gir bedriftskunder mulighet til å koble til, administrere og automatisere digitale infrastrukturer på en sikker måte. Den følgende personvernerklæringen forklarer hvordan personopplysninger kan samles inn, brukes, deles eller lagres av de forskjellige teamene i VMware.

Denne erklæringen forklarer personopplysningene vi samler inn for å drive forretningen vår og opprettholde forholdene med våre kunder, besøkende og arrangementsdeltakere.

Denne erklæringen forklarer hvordan vi bruker informasjonskapsler og liknende teknologi når du samhandler med oss gjennom våre nettsteder.

Hvis du er innbygger i staten California, forklarer denne erklæringen dine personvernsrettigheter og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Denne erklæringen omhandler personopplysningene vi samler inn om kandidater i forbindelse med våre rekrutteringsaktiviteter.

Denne erklæringen omhandler informasjon vi samler inn og bruker i forbindelse med våre kunders utrulling av våre produkter og tjenester.

Denne erklæringen forklarer hvilke typer informasjon som samles inn av Workspace ONE UEM fra kundens brukere og enhetene deres.

Trer i kraft: 6. desember 2019

 

VMWARES GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING

VMware, Inc., med hovedkvarter i USA, og dets konsernselskaper, en del av Dell Family ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å ivareta personvernet til enkeltpersoner som samhandler med oss, for eksempel nettstedsbesøkende, kunder, forretningspartnere, kundeemner, mottakere av markedsføringsinformasjon, sluttbrukere og arrangementsdeltakere på arrangementene våre ("du" og "din"). Denne personvernerklæringen forklarer hvordan VMware samler inn, bruker og deler personopplysninger når:

 • du besøker, samhandler med oss eller bruker noen av våre nettsteder, sider for sosiale medier, VMwares mobilapper (der det finnes koblinger til denne personvernmeldingen), nettannonser, markedsførings- eller salgsmeldinger (våre "netteiendommer");
 • du besøker, samhandler med eller bruker noen av våre kontorer, arrangementer, salg, markedsføring og andre frakoblede aktiviteter (våre "frakoblede egenskaper"); og
 • du bruker VMwares produkter og tjenester (herunder mobilapper) som er distribuert av en av våre bedriftskunder, for eksempel arbeidsgiveren din (våre "tjenester").

Når vi viser til en kombinasjon av kategoriene ovenfor, bruker vi termen "egenskaper".


Denne erklæringen dekker vanligvis ikke personopplysningene vi samler inn automatisk i forbindelse med din bruk av VMware-tjenestene. Du finner mer informasjon om opplysningene som VMware samler inn og bruker i forbindelse med leveringen av tjenestene i personvernerklæring for VMware-produkter og -tjenester.


I forbindelse med levering av bestemte egenskaper kan VMware gi ekstra "just-in-time"-informasjon eller tilleggsinformasjon om vår praksis for datainnsamling, bruk og deling av data. Disse meldingene kan supplere denne personvernerklæringen, forklare VMwares personvernpraksis nærmere under nevnte omstendigheter eller gi deg flere valg med hensyn til hvordan VMware behandler opplysningene dine

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på privacy@vmware.com.

INNHOLD

Med "personopplysninger" menes opplysninger som identifiserer en enkeltperson, eller som er knyttet til en enkeltperson som kan identifiseres. VMware og tredjeparts tjenesteleverandører samler inn personopplysninger og annen informasjon fra forskjellige kilder som vanligvis faller inn under følgende kategorier:

 • Informasjon du gir oss gjennom din samhandling med oss og din bruk av eiendommene
 • Opplysninger vi samler inn automatisk i forbindelse med din bruk av våre netteiendommer (se personvernerklæring for VMware-produkter og -tjenester for informasjon om opplysninger som samles inn automatisk i forbindelse med tjenestene).
 • Informasjon fra tredjepartskilder og tilknyttede selskaper.

Vi kan kombinere informasjon fra de forskjellige kildene for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 1. Opplysninger vi samler inn fra deg

 2. Vi samler inn personopplysninger når du frivillig gir det til oss (inkludert til våre tjenesteleverandører eller andre parter som samler dem inn på våre vegne). Vi samler for eksempel inn personopplysninger når du bestiller, registrerer deg (eller bruker) eller ber om opplysninger om VMwares produkter, tjenester eller apper, abonnerer på markedsføringsmeldinger, ber om brukerstøtte, fyller ut spørreundersøkelser, gir tilbakemeldinger på produktet eller melder deg på et av VMwares arrangementer eller nettseminarer. Vi kan også innhente personopplysninger fra deg når du ikke er tilkoblet internett, for eksempel når du deltar på et av våre arrangementer, under telefonsamtaler med salgsrepresentanter, eller når du kontakter kundestøtte.

  Personopplysningene vi samler inn, kan omfatte kontaktinformasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), profesjonell informasjon (for eksempel arbeidsgivernavn, adresse, stillingstittel, avdeling eller jobbrolle), bruker-ID og passord, bilder for sikkerhetsformål, og kontaktpreferanser. Vi kan også samle inn opplysninger du velger å gi oss når du ber om informasjon eller fyller ut "fritekst"-bokser i skjemaene våre (for eksempel ved påmelding til et arrangement, tilbakemeldinger på produkter eller spørreundersøkelser), eller typen forespørsel eller melding fra deg. I tillegg kan vi samle inn personlig informasjon som blir gitt ut av deg på oppslagstavler, chatfunksjoner, blogger og andre tjenester eller plattformer som du kan legge ut informasjon og materialer på (inkludert tredjepartstjenester og -plattformer). Vi kan også ta opp våre telefonsamtaler eller annen kommunikasjon med deg, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

  Når du foretar et kjøp hos VMware, kan vi også samle inn faktura- og transaksjonsinformasjon.

 3. Opplysninger vi samler inn automatisk

 4. VMware samler inn informasjon gjennom bruk av teknologi som informasjonskapsler, pikseltagger, miniprogrammer, innebygde URL-er, elektroniske kommunikasjonsprotokoller, knapper og verktøy i forbindelse med netteiendommer. Hvilke typer teknologi VMware bruker, kan endres over tid etter hvert som teknologien utvikles. Denne personvernerklæringen og vår erklæring om informasjonskapsler inneholder informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og annen lignende sporingsteknologi.


  Netteiendommer:
  Vi samler automatisk inn enkelte opplysninger når du bruker, får tilgang til eller samhandler med våre netteiendommer, herunder våre nettannonser eller markedsføringsmeldinger. Denne informasjonen avdekker ikke nødvendigvis din identitet direkte, men kan omfatte unike identifikasjonsnummer og annen informasjon om den spesifikke enheten du bruker, som maskinvaremodell, operativsystemversjon, nettleser (f.eks. Firefox, Safari eller Internet Explorer), IP-adresse / MAC-adresse / enhetsidentifikator, informasjon om enhetshendelse (som datakrasj, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen din og URL-henvisning), overordnet geografisk plassering (f.eks. land eller by) og andre tekniske data som entydig identifiserer nettleseren din. Vi kan også innhente opplysninger om hvordan enheten din har samhandlet med våre netteiendommer, som sider som er åpnet, og annen statistikkinformasjon.


  VMware-tjenester:
  I forbindelse med organisasjonens distribusjon av visse tjenester kan VMware automatisk samle inn informasjon om din bruk av tjenestene. Se erklæring for VMware-produkter og -tjenester for mer informasjon om hva slags data som samles inn og brukes i forbindelse med VMwares levering av tjenestene.

  Kontakt IT-administratoren dersom du er en enkeltbruker av VMware-tjenester og trenger flere opplysninger om datainnsamlingspraksisen for tjenester distribuert av organisasjonen din.

 5. Informasjon fra tredjepartskilder og tilknyttede selskaper

 6. Fra tid til annen kan vi skaffe informasjon om deg fra tredjepartskilder med mindre det er forbudt etter gjeldende lov og rett, for eksempel offentlige databaser, forhandlere og kanalpartnere, markedsføringspartnere, sosiale medier-plattformer, arrangører av arrangementer eller annen offentlig tilgjengelig informasjon. Vi kan også innhente informasjon om deg fra våre tilknyttede selskaper, inkludert Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream ("Dell Family") og, i den grad de er involvert i salg og markedsføring av våre kollektive produkter og tjenester, deres utnevnte samarbeidspartnere.

  Eksempler på informasjonen vi kan motta fra andre kilder inkluderer: navn, adresse, telefonnummer, kontorsted, omtrentlig plassering (basert på omvendt IP-oppslag), kontoinformasjon, jobbrolle og offentlig tilgjengelig ansettelsesprofil, service- og støtteinformasjon, informasjon om dine interesser eller preferanser for produkter eller tjenester, surfevaner, sidevisningsinformasjon fra noen forretningspartnere som vi driver tjenester med merkevaresamarbeid med eller felles tilbud med, og informasjon om kreditthistorikk fra kredittbyråer. Vi kan bruke denne informasjonen i kombinasjon med dine kontaktopplysninger, jobbinformasjon og VMwares transaksjonshistorikk for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, for eksempel for å forbedre nøyaktigheten til våre arkiverte opplysninger, bedre forstå deg og dine preferanser, levere relevant markedsføring og brukerstøtte og for å oppdage og forhindre svindel.

VMware bruker personopplysninger de samler inn, til følgende formål (så langt gjeldende lovgivning tillater det). Du finner informasjon om hvordan VMware deler personopplysninger i del III.

Kommunisere, svare på forespørsler og delta i / behandle transaksjoner:: VMware kan bruke personlig informasjon for å kommunisere med deg, svare på forespørslene dine eller gi informasjon du har bedt om. VMware kan også bruke personopplysninger, herunder finansiell informasjon, kredittkort- og betalingsinformasjon, til å behandle dine transaksjoner.

Legge til rette for levering av tjeneste- og kontoadministrering: VMware kan bruke personopplysninger til å levere tjenestene, administrere kontoen din og kommunisere med deg om din bruk av våre tjenester. Dette kan omfatte å administrere produktnedlastinger, oppdateringer og rettinger, levere brukerstøtte, gi anbefalinger og sende andre administrative eller kontorelaterte meldinger, herunder utgivelsesnotater. VMware bruker også personopplysninger til å forenkle leveransen av tjenestene. Dette kan omfatte sporing av rettigheter, verifisering av samsvar, kontroll av tilgang til tjenesten og opprettholdelse av sikkerheten og driftsevnen for VMwares IT-infrastruktur og tjenester. Se erklæring for VMware-produkter og -tjenester for detaljert informasjon om opplysningene VMware samler inn i forbindelse med din bruk av tjenestene og for å kunne drive tjenesten.

Legge til rette for og evaluere bruken av netteiendommer: VMware kan bruke personopplysninger for å gi deg netteiendommene, for å legge til rette for din bruk av netteiendommene (for eksempel forenkling av navigasjons- og påloggingsprosessen, bevaring av informasjon mellom økter og forbedring av sikkerheten), for å forbedre kvaliteten, for å evaluere svarraten og tilpasse og bestemme innhold.

Forbedre våre egenskaper: VMware bruker personopplysninger og andre data VMware samler inn fra deg, for å bedre forstå våre kunder, brukere og besøkende på våre nettsteder og måten de bruker og samhandler med våre egenskaper, herunder deres brukeropplevelse. VMware bruker denne informasjonen til å levere en personlig tilpasset opplevelse, implementere preferansene du ber om, forbedre kvaliteten og driftssikkerheten, diagnostisere problemstillinger og forbedre våre egenskaper og tilknyttede brukeropplevelser, og til å gi anbefalinger.

Forbedre nøyaktigheten til våre arkivoppføringer: Vi kan bruke personopplysningene vi mottar fra deg eller tredjeparter, til å bedre forstå deg og/eller opprettholde og forbedre nøyaktigheten av de arkivoppføringene vi har om deg.

i støtte: VMware benytter personopplysninger og andre data VMware samler inn fra deg, i kombinasjon med andre data vi har, for å kunne gi brukerstøtte i forbindelse med våre eiendommer.

Legge ut vurderinger: VMware kan bruke personopplysninger til å legge ut vurderinger på sine netteiendommer. Før vi legger ut en vurdering, innhenter vi samtykke fra deg til å bruke ditt navn og din vurdering. Du kan be om at din vurdering oppdateres eller slettes når som helst ved å sende en forespørsel med ditt navn, vurderingens plassering og kontaktinformasjon.

Markedsføring: VMware vil bruke informasjon det får fra deg, dine interaksjoner med VMware over tid og på tvers av eiendommene samt fra tredjepartskilder for å gi deg markedsføring og markedsføringskommunikasjon, for å levere målrettet og relevant annonsering og markedsføring til deg, for å fastslå effektiviteten til våre markedsførings- og reklamekampanjer, for bedre å forstå deg og dine preferanser, og for å posisjonere og markedsføre våre produkter og tjenester. Vår markedsføring vil gjennomføres i samsvar med dine reklame-/markedsføringspreferanser og i henhold til det som er tillatt i gjeldende lov.

Sikkerhet: VMware kan bruke personopplysninger som hjelp til å overvåke, forhindre og påvise bedrageri, forbedre sikkerheten, overvåke og kontrollere identitet eller tilgang og til å bekjempe spam eller annen skadelig programvare eller andre sikkerhetsrisikoer.

Kvalitetskontroll og opplæring: VMware kan bruke eller ha tilgang til personopplysninger for kvalitetskontrollformål knyttet til eiendommene og medarbeiderutvikling.

Sosiale nettverk fra tredjeparter: VMware kan bruke personopplysninger til å samhandle med deg på sosiale nettverk fra tredjeparter (underlagt nettverkets bruksvilkår).

Konferanser og arrangementer: VMware og våre partnere kan bruke personopplysninger for å informere deg om våre arrangementer eller våre partnerarrangementer. Etter arrangementet kan VMware kontakte deg om arrangementet og tilknyttede produkter og tjenester. De kan også dele informasjon om din deltagelse med din bedrift og våre konferansesponsorer og -partnere, når dette er tillatt i henhold til lovgivningen. Hvis en partner eller konferansesponsor direkte ber om dine personopplysninger på deres konferansestand eller presentasjon, behandles personopplysningene dine i samsvar med deres personvernpraksis. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern til slike partnere og sponsorer.

Levere nettsamfunn og blogger: Vi kan bruke personopplysninger og annen informasjon du har gitt oss, på våre forum, chattefunksjoner, blogger og andre tjenester eller plattformer der du kan poste informasjon og materiell med det formål å gi deg og kundene våre et forum til å diskutere VMwares-eiendommer, svare på forespørsler fra deg, gi brukerstøtte, forbedre våre eiendommer eller andre formål som er angitt i denne personvernerklæringen. Enhver opplysning som er tilgjengelig på disse foraene, blir offentlige opplysninger og kan derfor vises på offentlige måter, for eksempel gjennom søkemotorer eller andre offentlig tilgjengelige plattformer, og de kan bli søkt opp av søkeroboter (crawled) eller av tredjeparter. Informasjonen kan også bli lest, samlet inn eller brukt av andre brukere til å sende deg uoppfordrede meldinger. Ikke legg ut informasjon du ikke ønsker å utlevere til allmennheten.

Utdanning og opplæring: Hvis du melder deg på et VMware-sertifiseringskurs eller -seminar, vil VMware bruke dine personopplysninger for å forenkle leveransen av slike kurs eller seminarer. Hvis din organisasjon har betalt for sertifiseringskurset eller seminaret, kan VMware oppgi statusen for kurset eller seminaret til organisasjonen din når de varsler deg.

Beskytte våre ansatte og fasiliteter: VMware kan bruke personopplysninger etter behov for å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte og besøkende, våre fasiliteter og vår eiendom og andre rettigheter. Hvis du besøker et av lokalene våre, kan du bli fotografert eller filmet som del av å opprettholde sikkerheten i lokalene.

Andre berettigede forretningsformål: Vi kan bruke dine personopplysninger når det er nødvendig for andre berettigede formål, for eksempel beskytte VMwares konfidensielle og bedriftsinterne informasjon.

Vi sørger for utelukkende å gi tilgang til personopplysningene dine til dem som virkelig trenger tilgang for å gjennomføre sine oppgaver og plikter, og vi deler dem bare med tredjeparter som har et berettiget formål. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter under følgende omstendigheter.

 • Tjenesteleverandører: Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter, som leverandører, konsulenter, forhandlere og andre tjenesteleverandører som jobber på våre vegne. Eksempler inkluderer leverandører og tjenesteleverandører som tilbyr assistanse med markedsføring, fakturering, behandling av kredittkortbetalinger, dataanalyse og innsikt, drift, teknisk support og kundeservice. Med mindre det er beskrevet i denne personvernerklæringen eller en av våre andre personvernerklæringer, vil vi verken dele, selge, leie ut eller utveksle noen av personopplysningene dine med tredjeparter til deres salgsfremmende formål.

 • Forretningspartnere: Vi kan gi din informasjon til våre kanalpartnere, for eksempel distributører og forhandlere, og til andre forretningspartnere, for å oppfylle produkt- og informasjonsforespørsler, effektivt levere enhetlig kundestøtte og for å gi kunder og potensielle kunder informasjon om VMware og dets produkter og tjenester. VMware kan til enhver tid delta i felles salgs- eller produktkampanjer med utvalgte forretningspartnere. Hvis du kjøper eller uttrykkelig viser interesse for produkter, kampanjer eller tjenester som tilbys i fellesskap, kan vi dele relevante personopplysninger med disse partnerne.

  Du må være oppmerksom på at VMware ikke kontrollerer våre forretningspartneres bruk av slike opplysninger. Våre partnere er ansvarlige for å håndtere sin egen bruk av personopplysningene som samles inn under disse omstendighetene, herunder å gi deg informasjon om hvordan de bruker personopplysningene dine. Vi anbefaler at du leser den aktuelle partnerens retningslinjer for personvern for å finne ut mer om deres håndtering av personopplysningene dine.

 • VMwares tilknyttede selskaper og Dell-gruppen: Vi kan dele opplysningene dine med våre morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper (inkludert Dell-gruppen). Disse opplysningene kan bli delt og brukt for å levere tjenester og brukerstøtte, gi anbefalinger for å optimere bruken av produkter og tjenester, for å gi eksisterende og potensielle kunder informasjon om utvalget av tilgjengelige produkter og tjenester, og ellers til formål beskrevet i denne personvernerklæringen.

 • Vitale interesser: Vi kan utlevere opplysninger når vi mener det er nødvendig for å beskytte en annen persons vitale interesser.

 • Etterlevelse av lover og krav fra politimyndighet, tilsynsorgan, offentlig organ, domstol eller tredjepart: Vi kan utlevere opplysninger i de tilfeller når vi mener utlevering er nødvendig eller påkrevet (i) etter lov eller forskrift, for å etterkomme den rettslige prosessen eller etter anmodninger fra offentlige myndigheter (inkludert som svar til offentlige myndigheter for å oppfylle krav i likestillingslovgivning, til nasjonal sikkerhet eller rettslig håndhevelse); eller (ii) for å utøve, fastsette eller forsvare våre juridiske rettigheter.

 • Virksomhetsoverdragelser: Vi kan dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger om, fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering, overtakelse, oppløsning, reorganisering av virksomheten eller lignende hendelse. Vi informerer eventuelle kjøpere om at opplysningene dine kun skal brukes i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

 • Med ditt samtykke: Vi kan utlevere personopplysningene dine for ethvert annet formål med ditt samtykke.

Personlig informasjon, inkludert personlig informasjon samlet inn i EØS eller Sveits, kan overføres, lagres og behandles av oss og våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper i USA og potensielt andre land med databeskyttelseslover som kan være forskjellig fra lovene i landet ditt, for eksempel til Canada, Filippinene, Singapore, India, Australia og Israel. Noen av disse landene anses ikke "tilstrekkelige" av Europakommisjonen. Uansett hvor de behandles, vil vi beskytte personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernerklæringen, og treffe egnede avtalemessige tiltak eller andre tiltak for å beskytte de aktuelle personopplysningene i overensstemmelse med gjeldende lover. Disse tiltakene inkluderer implementering av EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger fra våre konsernselskaper i EØS til våre andre konsernselskaper. Våre standardkontraktsklausuler kan skaffes på forespørsel. Vi har implementert lignende egnede beskyttelsestiltak sammen med våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper. I forhold til VMwares rolle som behandler av kundeinnhold, vil våre bindende forretningsregler gjelde for overføring av personopplysninger. I dag deltar vårt datterselskap Carbon Black, Inc. i Privacy Shield-rammeverkene for EU–USA og EU-Sveits.

Carbon Black, Inc. overholder Privacy Shield-rammeverkene for EU–USA og USA–Sveits for innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra enkeltpersoner i EUs medlemsland og Sveits. Carbon Black, Inc. har sertifisert at det overholder Privacy Shield-prinsippene for varsling, valg, ansvar for videreføring, sikkerhet, dataintegritet og begrensning av formål, tilgang, regress, håndhevelse og erstatningsansvar. Hvis det er noen konflikt mellom denne personvernmeldingen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-personvernprinsippene ha forrang. For å lære mer om Privacy Shield-programmet og for å se Carbon Black Inc. sin sertifiseringsside, gå til https://www.privacyshield.gov.

Carbon Black, Inc. er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger det mottar under hvert Privacy Shield-rammeverk og overfører deretter til en tredjepart som opptrer som en agent på dets vegne. Carbon Black, Inc. etterkommer Privacy Shield-prinsipper for all videreføring av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar for videreføring. Når det gjelder personopplysninger som er mottatt eller overført i henhold til Privacy Shield-rammeverkene, er Carbon Black, Inc. underlagt den forskriftsmessige håndhevelsesretten til den amerikanske føderale handelskommisjonen.

Carbon Black, Inc. forplikter seg til å forsøke å løse klager om personvern og innsamling eller bruk av personlig informasjon (Se "Hvordan du kontakter oss” for kontaktinformasjon). Hvis du har en uløst klage om personvern eller databruk som vi ikke har behandlet tilstrekkelig, kan du kontakte vår USA-baserte tredjeparts leverandør av konfliktløsing (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under spesifikke betingelser, nærmere beskrevet på Privacy Shield-nettstedet her https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rett til å påberope bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er oppbrukt.

VMware opprettholder (og krever at dets tjenesteleverandører og forhandlere opprettholder) egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å ivareta sikkerheten og fortroligheten for alle personopplysninger vi behandler. VMware bruker for eksempel fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, inntrengningspåvisning og nettverksovervåkning av opplysningenes art og behandlingens omfang. VMwares ansatte som kan ha tilgang til personopplysninger, er pålagt taushetsplikt. Det er imidlertid ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller som kan garantere 100 prosent sikkerhet. Vi oppfordrer deg derfor til å være forsiktig når du oppgir personopplysninger på nett og til å bruke tilgjengelige verktøy, som Internett-brannmurer, antivirus- og antispionprogramvare og lignende teknologier for å beskytte deg selv på nett.

Rett til å korrigere eller oppdatere dine opplysninger: Hvis du ønsker å korrigere eller oppdatere personopplysninger du har gitt oss, logger du inn på myvmware.com og oppdaterer profilen din.

 

Markedsføringsmeldinger: Du kan velge å ikke motta markedsføringsmeldinger fra VMware ved å gå til VMware Subscription Center og stoppe abonnementet. Du kan velge å ikke motta markedsføringsmeldinger fra Carbon Black ved å gå til Carbon Black Preference Center og stoppe abonnementet.

 

Du kan også velge å ikke motta ved å klikke på "avslutte abonnementet" i enhver e-postmelding med markedsføring vi sender deg eller ved å fullføre kontaktskjemaet for personvern.

 

Tilleggsrettigheter for enkelte områder Hvis du er bosatt i bestemte områder (f.eks. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), kan du ha rett til å utøve bestemte personvernrettigheter som er tilgjengelige for deg etter gjeldende lovgivning. Vi vil behandle anmodningen din i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning for databeskyttelse. Vi kan ha behov for å beholde enkelte opplysninger til regnskapsformål og/eller for å fullføre transaksjoner du startet før du ba om sletting.

 

 • Rett til ikke å gi samtykke og til å trekke tilbake samtykke: Vi kan be om ditt samtykke til å behandle enkelte personopplysninger. Når vi gjør det, har du rett til ikke å gi samtykke eller til når som helst å trekke tilbake samtykket. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke som skjedde før du trakk samtykket tilbake.
 • Rett til innsyn og/eller portabilitet: Du kan ha rett til innsyn i personopplysningene vi innehar om deg og, i enkelte begrensede tilfeller, få opplysningene utlevert til deg slik at du kan gi disse opplysningene til en annen leverandør.
 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du ha rett til sletting av personopplysninger vi innehar om deg (for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige til de formålene som de opprinnelig ble innhentet for).
 • Rett til å protestere mot behandling: Du kan ha rett til å anmode VMware om å stoppe behandlingen av personopplysningene dine og/eller til å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger.
 • Rett til korrigering: Du kan ha rett til å kreve at vi korrigerer uriktige eller ufullstendig personopplysninger.
 • Rett til å begrense behandling: Du kan ha rett til å anmode om at vi under visse omstendigheter begrenser behandlingen av personopplysningene dine (for eksempel hvis du mener at personopplysningene vi innehar om deg, ikke er korrekte, eller ikke besittes på lovlig måte).
 • Rett til å klage til en lokal datatilsynsmyndighet: Du kan ha rett til å inngi en klage din nasjonale personvernmyndighet eller et lignende tilsynsorgan.

 

Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, fyller du ut kontaktskjemaet for personvern slik at vi kan vurdere forespørselen din i henhold til gjeldende lov og rett. For å beskytte personvernet og sikkerheten din kan vi sett i gang tiltak for å bekrefte identiteten din før vi etterkommer forespørselen.

 

Du kan ha ytterligere personvernrettigheter hvis du er borger i California – se vår "Dine California-personvernrettigheter"-melding for mer informasjon.

 

Rettigheter og valg når VMware er databehandler: Våre kunder kan bruke enkelte VMware-tjenester til å samle inn personopplysninger fra deg. I slike tilfeller behandler vi denne typen personopplysninger utelukkende på vegne av kundene våre, og enhver som ønsker å utøve rettighetene sine, må først rette forespørselen sin til kunden vår (behandlingsansvarlig).

Det rettslige grunnlaget for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av de aktuelle personopplysningene og den bestemte sammenhengen de samles inn i, samt formålet de brukes til.

 

Vi vil imidlertid vanligvis bare samle inn personopplysninger fra deg når vi trenger personopplysningene til å gjennomføre en avtale med deg, når behandlingsgrunnlaget er våre berettigede interesser og disse ikke overstyres av dine interesser for personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter, eller når vi har ditt samtykke. I enkelte veldig sjeldne tilfeller kan vi også ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg, eller ha behov for personopplysningene for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen person.

 

Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å gjennomføre en avtale med deg, vil vi gjøre dette klart på relevant tidspunkt og informere deg om det er obligatorisk eller ikke å oppgi personopplysninger (i tillegg til de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir personopplysninger).

 

Hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger på grunnlag av våre berettigede interesser (eller de berettigede interessene til en tredjepart), vil vi på lignende måte informere deg på relevant tidspunkt eller etter forespørsel om hva de berettigede interessene er.

 

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om det rettslige grunnlaget for vår innsamling og bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt under "Hvordan ta kontakt med oss" nedenfor.

 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine: Vi oppbevarer personopplysninger vi samler inn fra deg når vi har et berettiget forretningsmessig behov for å gjøre det og/eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt etter loven (for skattemessige, juridiske, regnskapsmessige eller andre formål). Du kan anmode om sletting av dine personopplysninger når som helst (se "Dine personvernrettigheter og valg" hvis du vil ha mer informasjon), og vi vil vurdere din anmodning i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Når vi ikke har berettigede forretningsinteresser for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. hvis dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagre dine personopplysninger trygt og isolere dem fra videre behandling frem til sletting er mulig.

 

Barn: Våre nettegenskaper er ikke rettet mot personer under 16 år. Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra slike personer. Hvis du blir oppmerksom på at et barn har oppgitt personopplysninger til oss, ber vi deg sende en e-post til privacy@vmware.com . Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn under 14 år har oppgitt personopplysninger til oss, vil vi sett i gang tiltak for å slette opplysningene.

 

Automatiske avgjørelser: Vi benytter ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling (herunder profilering) som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg. Automatiserte beslutninger betyr at en avgjørelse som gjelder deg, gjøres automatisk på grunnlag av databeregning (ved hjelp av programvarealgoritmer), uten menneskelig gjennomgang. Hvis du kommer til å bli gjenstand for automatiske avgjørelser, vil vi informere om dette når det skjer, og du har rett til å protestere mot avgjørelsen, til å uttrykke ditt synspunkt og til kreve en menneskelig gjennomgang av avgjørelsen.

 

Eksterne lenker og funksjoner for sosiale medier: Netteiendommene kan inneholde lenker eller mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder, tjenester, sosiale nettverk, apper eller sosiale mediefunksjoner, for eksempel "Del"- eller "Liker"-knapper. Besøker du disse nettstedene eller klikker på lenkene, kan tredjeparten samle inn og bruke informasjon om deg. Videre er ikke personopplysningene du velger å gi til disse tredjepartene, dekket av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese tredjepartenes personvernerklæringer og bruksvilkår før du samhandler med dem eller gir dem dine personopplysninger for å forstå hvordan personopplysningene dine kan samles inn og brukes. VMware kontrollerer ikke personvernpraksisene til slike tredjeparter, og vi gir heller ingen støtte til eller gir noen garantier om disse nettstedene, tjenestene, sosiale nettverkene eller appene fra tredjeparter.

 

Do Not Track (Ikke spor): Noen nettlesere – som Internet Explorer, Firefox og Safari – har mulighet til å overføre "Do Not Track"- eller "DNT"-signaler. Ettersom det ikke er tatt i bruk enhetlige standarder for "DNT"-signaler, behandler ikke eller responderer ikke våre netteiendommer på "DNT"-signaler. VMware tar personvern og dine valg på alvor og vil fortsatt følge aktivt med på utviklingen rundt DNT-nettleserteknologi og implementeringen av en standard. Hvis du vil ha mer informasjon om "DNT", kan du besøke "All About Do Not Track" (Alt om funksjonen Ikke spor).

 

Endringer i denne personvernerklæringen: VMware vil gå regelmessig gjennom og oppdatere denne personvernerklæringen slik at den gjenspeiler juridiske, tekniske og forretningsmessige endringer. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, angir vi datoen for den siste revisjonen øverst. Hvis vi foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi treffe egnede tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktige endringene vi gjør, er, og i overensstemmelse med gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å komme tilbake til denne personvernerklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan VMware beskytter opplysningene dine.

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger knyttet til denne personvernerklæringen, kan du sende en e-post til privacy@vmware.com eller sende brev til Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.