Ikrafttredelsesdato: 18. juni 2018


VMware leverer cloud computing og virtualiseringstjenester for plattform slik at Enterprise-kundene deres kan koble til, administrere og automatisere sine digitale infrastrukturer på en sikker måte.

VMware, Inc., med hovedkontor i USA., og dets konsernselskaper, en del av Dell-gruppen (som definert i vår personvernpolicy) ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å beskytte personopplysningene til enkeltpersoner som samhandler med oss, slik som besøkende på vårt nettsted, kunder, forretningspartnere, sluttbrukere, arrangementsdeltakere og jobbsøkere ("du" og "din"). Følgende personvernerklæringer forklarer hvordan VMware samler inn, bruker og deler personopplysninger når:

 • du besøker, samhandler med og bruker noen av våre nettsteder, sosiale mediesider, VMware mobilapper (når knyttet til denne personvernerklæringen), nettannonser, markedsføringsmeldinger (våre "eierskap på nett")
 • du besøker, samhandler med eller bruker noen av våre frakoblede aktiviteter knyttet til arrangementer, salg, markedsføring og annet (våre "frakoblede eierskap")
 • du bruker VMware-produkter og -tjenester (herunder mobilapper) som har blitt distribuert av én av våre forretningskunder, for eksempel din arbeidsgiver (våre "tjenester").

Når vi vil vise til alle de tre kategoriene over, bruker vi termen "eierskap".

Ta deg tid til å lese erklæringene grundig.

VMware personvernerklæring: Denne erklæringen omhandler personopplysningene vi samler inn i forbindelse med våre forretningsoperasjoner og eierskap (på nett, frakoblet og tjenestene).

Varsel om informasjonskapsler: Dette varselet omhandler hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi når du samhandler med oss gjennom våre tjenester og eierskap på nett.

Personvernerklæring for Workspace ONE UEM: Denne erklæringen inneholder informasjon til kunder om hvilke typer informasjon som samles inn av Workspace ONE UEM fra kundens brukere og enhetene deres.

Personvernerklæring for søkere: Denne erklæringen omhandler personopplysningene vi samler inn i forbindelse med rekrutteringsarbeidet vårt.

Merknader om mobilapper: VMware personvernerklæring gjelder for VMwares mobilapper brukt av VMware for egne formål (som VMworld-mobilappen eller mobilappen til VMwares samarbeidssenter). Hvis datainnsamlingen, bruks- og/eller delingspraksis for slike mobilapper avviker fra de generelle merknadene i VMware personvernerklæring, vil disse mobilappene ha sine egne, individuelle personvernerklæringer som supplerer VMware personvernerklæring. Hvis du vil ha mer informasjon om datainnsamlingspraksis for bestemte mobilapper, kan du lese personvernerklæringen til den VMware-mobilappen du har installert. Når det gjelder mobilapper som er utviklet av VMware, men som brukes av våre kunder eller partnere til deres formål, må du kontakte kunden vår eller partneren (din organisasjon) for å få informasjon om deres praksis for innsamling og bruk av data.

Tilleggsmeldinger: I forbindelse med levering av bestemte eierskap kan VMware gi ekstra "just-in-time"-informasjon eller tilleggsinformasjon om vår praksis for datainnsamling, bruk og deling av data. Disse meldingene kan supplere eller forklare VMwares personvernpraksis nærmere, eller kan gi deg flere valg med hensyn til hvordan VMware behandler dine data.

Eksterne lenker: Eierskapene kan inneholde lenker eller mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder, tjenester, sosiale nettverk, apper eller sosiale mediefunksjoner, for eksempel "Del"- eller "Lik"-knapp. Benytter du deg av disse eller klikker på lenkene, kan det føre til at tredjeparten kan samle inn og bruke informasjon om deg. Vi anbefaler at du gjennomgår tredjepartenes personvernerklæringer og bruksvilkår før du samhandler med dem eller gir dem dine personopplysninger. VMware kontrollerer ikke disse tredjepartenes bruk av dine personopplysninger.

VMWARE PERSONVERNERKLÆRING

VMware, Inc., med hovedkontor i USA., og dets konsernselskaper, en del av Dell-gruppen ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å beskytte personopplysningene til enkeltpersoner som samhandler med oss, slik som besøkende på vårt nettsted, kunder, forretningspartnere, sluttbrukere, arrangementsdeltakere ("du" og "din"). Denne personvernerklæringen forklarer hvordan VMware samler inn, bruker og deler personopplysninger når:

 • du besøker, samhandler med og bruker noen av våre nettsteder, sosiale mediesider, VMware mobilapper (når knyttet til denne personvernerklæringen), nettannonser, markedsføringsmeldinger (våre "eierskap på nett")
 • du besøker, samhandler med eller bruker noen av våre frakoblede aktiviteter knyttet til arrangementer, salg, markedsføring og annet (våre "frakoblede eierskap")
 • du bruker VMware-produkter og -tjenester (herunder mobilapper) som har blitt distribuert av én av våre forretningskunder, for eksempel din arbeidsgiver (våre "tjenester")

Når vi vil vise til alle de tre kategoriene over, bruker vi termen "eierskap".

I forbindelse med levering av bestemte eierskap kan VMware gi ekstra "just-in-time"-informasjon eller tilleggsinformasjon om vår praksis for datainnsamling, bruk og deling av data. Disse meldingene kan supplere denne personvernerklæringen, forklare VMwares personvernpraksis nærmere under nevnte omstendigheter eller gi deg flere valg med hensyn til hvordan VMware behandler dine data.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på privacy@vmware.com.

INNHOLD – HURTIGLENKER
Del I: Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan?

Del II: Hvordan vi bruker opplysningene dine

Del III: Hvordan vi deler opplysningene dine

Del IV: Internasjonale overføringer av opplysninger

Del V: Sikkerhet og fortrolig behandling

Del VI: Opplysninger vi samler inn på vegne av våre kunder

Del VII: Dine personvernrettigheter og valg

Del VIII: Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet)

Del IX: Annen informasjon

Del X: Hvordan kontakte oss?

DEL I: HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN?

Med "personopplysninger" menes opplysninger som identifiserer en enkeltperson, eller som er knyttet til en enkeltperson som kan identifiseres. VMware og tredjepartsleverandører av tjenester samler inn personopplysninger og annen informasjon fra forskjellige kilder som vanligvis faller inn under følgende kategorier:

 • informasjon du gir oss gjennom din samhandling med oss og din bruk av eierskapene
 • informasjon vi automatisk samler inn fra deg i forbindelse med din bruk av våre eierskap på nett
 • informasjon fra tredjepartskilder og tilknyttede selskaper

Vi kan kombinere informasjon fra de forskjellige kildene for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 1. Opplysninger vi samler inn fra deg

 2. Vi samler inn personopplysninger når du frivillig gir dem til oss (inkludert til våre tjenesteleverandører eller andre parter som samler dem inn på våre vegne). Vi samler for eksempel inn personopplysninger når du bestiller, registrerer deg for (eller bruker), eller forespør opplysninger for VMwares produkter eller tjenester, abonnerer på markedsføringsmeldinger, ber om brukerstøtte, fyller ut spørreundersøkelser, gir tilbakemeldinger om produktet eller melder deg på et VMware arrangement eller -nettseminar. Vi kan også innhente personopplysninger fra deg uten å være på nett, som når du deltar på et av våre arrangementer, under telefonsamtaler med salgsrepresentanter, eller når du kontakter kundeservice.

  Personopplysningene vi samler inn, kan omfatte kontaktopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), jobbinformasjon (som tittel, avdeling eller stilling), brukernavn og passord, og kontaktpreferanser. Vi kan også samle inn opplysninger du velger å gi oss når du ber om informasjon eller fyller ut en "fritekst"-boks på skjemaene våre (for eksempel ved påmelding til et arrangement, tilbakemeldinger på produkter eller anmodninger om spørreundersøkelser), eller typen forespørsel eller melding fra deg. I tillegg kan vi samle inn personopplysninger du har gitt til oss på meldingstavlene våre, chattefunksjoner, blogger og andre tjenester eller plattformer der du kan poste informasjon og innhold (inkludert tredjeparts tjenester og plattformer).

  Når du foretar et kjøp hos VMware, kan vi også samle inn faktura- og transaksjonsinformasjon.

 3. Opplysninger vi samler inn automatisk

 4. VMware samler inn informasjon gjennom bruk av teknologi som informasjonskapsler, pikseltagger, miniprogrammer, innebygde URL-er, elektroniske kommunikasjonsprotokoller, knapper og verktøy i forbindelse med eierskap på nett og tjenester. Hva slags teknologi som brukes av VMware, kan endres over tid etter hvert som teknologien utvikler seg. Denne personvernerklæringen og våre varsler om informasjonskapsler inneholder informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og annen lignende sporingsteknologi.


  Eierskap på nett:
  Vi samler automatisk inn enkelte opplysninger når du bruker, får tilgang til eller samhandler med våre eierskap på nett, herunder våre nettannonser eller markedsføringsmeldinger. Denne informasjonen avdekker ikke nødvendigvis din identitet direkte, men kan omfatte unike identifikasjonsnummer og annen informasjon om den spesifikke enheten du bruker, som maskinvaremodell, operativsystem, nettleser (f.eks. Firefox, Safari eller Internet Explorer), din IP-adresse / MAC-adresse / enhetsidentifikator, informasjon om enhetshendelse (som datakrasj, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettleserspråk, dato og klokkeslett for din forespørsel og URL-henvisning), alminnelig geografisk plassering (f.eks., land eller by) og andre tekniske data som entydig identifiserer nettleseren din; og annen informasjon som åpnede sider og annen statistikkinformasjon.


  VMware-tjenester:
  I forbindelse med din organisasjons utrulling av enkelte VMware-tjenester kan VMware automatisk samle inn enkelte opplysninger knyttet til ytelse og konfigurasjon av tjenestene og våre kunders og deres sluttbrukeres samhandling med og bruk av slike tjenester. Disse opplysningene er vanligvis tekniske opplysninger hentet fra programvare eller systemer som drifter tjenestene, enheter som bruker programvaren eller systemer og/eller loggfiler som genereres under bruken av tjenestene, i tillegg til typene opplysninger som er identifisert under "eierskap på nett" over. Disse opplysningene brukes for formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen i del II nedenfor og i andre relevante programdokumenter.

  I noen tilfeller kan opplysningene som samles inn, direkte eller indirekte identifisere en sluttbruker og koble en enkeltperson til en bestemt nettatferd hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Informasjonen som samles inn, omfatter ikke kundeinnhold som er lastet opp på tjenestene av kunden for drifting.

  Når data brukes for VMwares egne formål, for eksempel produktforbedring, kan kundeavtaler (inkludert tjenestebeskrivelser), kontekstavhengige meldinger, eller annen informasjonsdeling i, eller i forbindelse med leveringen av, VMwares tjenester inneholde mer informasjon om innsamlingen og bruken av denne typen brukerdata, inkludert typer personopplysninger, hvis noen. I tillegg har vårt trygghets- og forsikringssenter mer informasjon om våre forskjellige programmer for forbedring av kundeopplevelsen, og kunden kan, avhengig av programmet, ha mulighet til å begrense eller kontrollere omfanget informasjon som samles inn.

  Kontakt IT-administratoren din dersom du er en enkeltbruker av VMware-tjenester og trenger flere opplysninger om datainnsamlingspraksisen for tjenester distribuert av din organisasjon.

 5. Informasjon fra tredjepartskilder og tilknyttede selskaper

 6. Vi kan til enhver tid samle inn informasjon om deg fra tredjepartskilder i samsvar med gjeldende lovgivning, for eksempel fra offentlige databaser, forhandlere og kanalpartnere, markedsføringspartnere, plattformer for sosiale medier eller annen offentlig tilgjengelig informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om deg fra våre tilknyttede selskaper, inkludert Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream ("Dell-gruppen") og deres utpekte partnere hvis de er involvert i salg og markedsføring av våre felles produkter og tjenester.

  Eksempler på opplysninger vi kan motta fra andre kilder er: kontoopplysninger, jobbrolle og offentlig jobbprofil, tjeneste- og brukerstøtteopplysninger, opplysninger om dine produkt- eller tjenesteinteresser eller -preferanser, nettleservaner, opplysninger om sidevisninger fra enkelte forretningspartnere som vi leverer tjenester i fellesskap med under samme merke, og opplysninger om kreditthistorie fra kredittbyråer. Vi kan bruke denne informasjonen i kombinasjon med dine kontaktopplysninger, jobbinformasjon og VMwares transaksjonshistorikk for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, for eksempel for å forbedre nøyaktigheten til våre arkiverte opplysninger, bedre forstå deg og dine preferanser, levere relevant markedsføring og brukerstøtte og for å oppdage og forhindre bedrageri.

DEL II: HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

VMware bruker personopplysninger de samler inn, for følgende formål (med mindre begrenset av gjeldende lovgivning). Du finner informasjon om hvordan VMware deler personopplysninger i del III.

Svare på forespørsler og foreta/behandle transaksjoner: VMware kan bruke personopplysninger til å svare på forespørsler fra deg eller gi deg informasjon du har bedt om. VMware kan også bruke personopplysninger, herunder finansiell informasjon, kredittkort- og betalingsinformasjon, til å behandle dine transaksjoner.

Levere og forenkle leveranse av tjenester: VMware kan bruke personopplysninger til å gi deg VMware-tjenester og administrere kontoen din. Dette kan omfatte å administrere produktnedlastinger, oppdateringer og rettinger, levere brukerstøtte, gi anbefalinger og sende andre administrative kontorelaterte meldinger, herunder utgivelsesnoter. VMware vil også bruke personopplysninger til å forenkle leveringen av tjenestene, og dette kan omfatte sporingsrettigheter, verifisere overholdelse, overvåke tjenester og infrastrukturens ytelse, ivareta tjenestenes integritet og stabilitet, eller bare overvåke eller løse tekniske problemstillinger slik at vi kan levere produktet eller tjenesten med den standarden VMware har forpliktet seg til.

Legge til rette for og vurdere bruk av eierskap på nett: VMware kan bruke personopplysninger for å gi deg tilgang til eierskap på nett, tilrettelegge for din bruk av eierskapene på nett (f.eks. forenkle navigasjons- og påloggingsprosessen, lagre informasjon mellom økter og forbedre sikkerheten), forbedre kvaliteten, evaluere svarandeler for side og fastsette innhold.

Forbedre våre eierskap: VMware bruker personopplysninger og andre data VMware samler inn fra deg, for å bedre forstå våre kunder, brukere og besøkende på våre nettsteder og måten de bruker og samhandler med våre eierskap på nett på, herunder deres brukeropplevelse. VMware bruker denne informasjonen til å levere en personlig tilpasset opplevelse, implementere preferansene du ber om, forbedre kvaliteten og driftssikkerheten, diagnostisere problemstillinger og forbedre våre eierskap og tilknyttede brukeropplevelser, og til å gi anbefalinger.

Forbedre nøyaktigheten til våre arkivoppføringer: Vi kan bruke personopplysningene vi mottar fra deg eller tredjeparter, til å bedre forstå deg og/eller opprettholde og forbedre nøyaktigheten av de arkivoppføringene vi har om deg.

Gi brukerstøtte: VMware bruker personopplysninger og andre data VMware samler inn fra deg (f.eks. tilbakemeldinger, undersøkelser og opplysninger knyttet til din bruk av VMware-tjenester) i kombinasjon med kontorelatert informasjon for å gi kunder og brukere både reaktiv og proaktiv brukerstøtte. Slik brukerstøtte kan leveres i produktet eller via VMwares brukerstøtteteam.

Poste vurderinger: VMware kan bruke personopplysninger til å poste vurderinger på sine eierskap på nett. Før vi poster en vurdering, innhenter vi samtykke fra deg til å bruke ditt navn og din vurdering. Du kan be om at din vurdering oppdateres eller slettes når som helst ved å sende en forespørsel med ditt navn, vurderingens plassering og kontaktinformasjon.

Markedsføring: VMware vil bruke informasjon de får fra deg, din samhandling med VMware og eierskapene og fra tredjepartskilder til å gi deg markedsførings- og salgsfremmende meddelelser, til å levere målrettet og relevant reklame og markedsføring til deg, til å fastsette effekten av våre markedsførings- og salgsfremmende kampanjer, til å bedre forstå deg og dine preferanser og til å posisjonere og fremme våre produkter og tjenester. Vår markedsføring vil gjennomføres i samsvar med dine annonserings- /markedsføringspreferanser og i henhold til det som er tillatt i gjeldende lov.

Sikkerhet: VMware kan bruke personopplysninger som hjelp til å overvåke, forhindre og påvise bedrageri, forbedre sikkerheten, overvåke og kontrollere identitet eller tilgang og til å bekjempe spam eller annen skadelig programvare eller andre sikkerhetsrisikoer.

Kvalitetskontroll og opplæring: VMware kan bruke eller ha tilgang til personopplysninger for kvalitetskontrollformål knyttet til eierskapene og medarbeiderutvikling.

Sosiale nettverk fra tredjepart: VMware kan bruke personopplysninger til å samhandle med deg på sosiale nettverk fra tredjeparter (underlagt nettverkets bruksvilkår).

Konferanser og arrangementer: VMware og våre partnere kan bruke personopplysninger for å informere deg om våre arrangementer eller våre partnerarrangementer. Etter arrangementet kan VMware kontakte deg om arrangementet og tilknyttede produkter og tjenester, og kan dele informasjon om din deltagelse med din bedrift og våre konferansesponsorer og -partnere, når dette er lovlig. Hvis en partner eller konferansesponsor direkte ber om dine personopplysninger på deres konferansestand eller presentasjon, blir dine personopplysninger behandlet i samsvar med deres personvernpraksis. Vi anbefaler at du gjennomgår retningslinjene for personvern til slike partnere og sponsorer.

Levere nettsamfunn og blogger: Vi kan bruke personopplysninger og annen informasjon du har gitt oss, på våre meldingstavler, chattefunksjoner, blogger og andre tjenester eller plattformer der du kan poste informasjon og materiell med formål om å gi deg og kundene våre et forum til å diskutere VMwares eierskap, svare på forespørsler fra deg, gi brukerstøtte, forbedre våre eierskap eller et annet formål som er angitt i denne personvernerklæringen. Enhver opplysning som er tilgjengeliggjort på disse foraene, blir offentlig informasjon og kan derfor vises på offentlig måter, som gjennom søkemotorer eller andre offentlig tilgjengelige plattformer, og kan være "kravlesøkt" eller søkt opp av tredjeparter. Informasjonen kan også bli lest, samlet inn eller brukt av andre brukere til å sende deg uoppfordrede meldinger. Ikke post informasjon du ikke ønsker å utlevere til allmennheten.

Utdanning og opplæring: Hvis du melder deg på et VMware-sertifiseringskurs eller -seminar, vil VMware bruke dine personopplysninger for å forenkle leveransen av slike kurs eller seminarer. Hvis din organisasjon har betalt for ditt sertifiseringskurs eller seminar, kan VMware gi organisasjonen din status for kurset eller seminaret ved varsel til deg.

Beskytte våre ansatte og fasiliteter: VMware kan bruke personopplysninger etter behov for å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte og besøkende, våre fasiliteter og vår eiendom og andre rettigheter. Hvis du besøker et av lokalene våre, kan du bli fotografert eller filmet som en del av å opprettholde sikkerheten i lokalene.

Andre berettigede forretningsformål: Vi kan bruke dine personopplysninger når det er nødvendig for andre berettigede formål, for eksempel beskytte VMwares konfidensielle og bedriftsinterne informasjon.

DEL III: HVORDAN VI DELER OPPLYSNINGENE DINE

Vi sørger for utelukkende å gi tilgang til personopplysningene dine til dem som virkelig trenger tilgang for å gjennomføre sine oppgaver og plikter, og vi deler dem bare med tredjeparter som har et berettiget formål. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Tjenesteleverandører: Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter, som leverandører, konsulenter, forhandlere og andre tjenesteleverandører som jobber på våre vegne. Det kan for eksempel være leverandører og tjenesteleverandører som bidrar til markedsføring, fakturering, behandling av kredittkortbetalinger, dataanalyser og innsyn, teknisk brukerstøtte og kundeservice. Med mindre dette er beskrevet i personvernerklæringen, vil vi verken dele, selge, leie ut eller utveksle noen av personopplysningene dine med tredjeparter for deres salgsfremmende formål.

 • Forretningspartnere: Vi kan gi opplysninger om deg til kanalpartnerne våre, som distributører og forhandlere, for å etterkomme forespørsler om produkter og informasjon, for å levere enhetlig brukerstøtte på en effektiv måte, og for å gi kunder og mulige kunder informasjon om VMware og VMwares produkter og tjenester. VMware kan til enhver tid delta i felles salgs- eller produktkampanjer med utvalgte forretningspartnere. Hvis du kjøper eller uttrykkelig viser interesse for produkter, kampanjer eller tjenester som tilbys i fellesskap, kan vi dele relevante personopplysninger med disse partnerne.

  Vær oppmerksom på at VMware ikke kontrollerer våre forretningspartneres bruk av slike opplysninger. Våre partnere er ansvarlige for å håndtere sin egen bruk av personopplysninger samlet inn under disse omstendighetene, herunder å gi deg informasjon om hvordan de bruker personopplysningene dine. Vi anbefaler at du leser den aktuelle partnerens retningslinjer for personvern for å finne ut mer om deres håndtering av personopplysningene dine.

 • VMware tilknyttede selskaper og Dell-gruppen: Vi kan dele opplysningene dine med våre morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper. Disse opplysningene kan bli delt og brukt for å levere tjenester og brukerstøtte, gi anbefalinger for å optimere bruken av produkter og tjenester, for å gi kunder og potensielle kunder informasjon om utvalget av tilgjengelige produkter og tjenester, og ellers til formål beskrevet i denne personvernerklæringen.

 • Vitale interesser: Vi kan utlevere opplysninger når vi har grunn til å tro at dette er nødvendig for å beskytte en annen persons vitale interesser.

 • Etterlevelse av lover og krav fra politimyndighet, tilsynsorgan, offentlig organ, domstol eller tredjepart: Vi kan utlevere opplysninger i de tilfeller når vi mener utlevering er nødvendig eller påkrevet (i) etter lov eller forskrift, for å etterkomme den rettslige prosessen eller etter anmodninger fra offentlige myndigheter (inkludert som svar til offentlige myndigheter for å oppfylle krav i likestillingslovgivning, til nasjonal sikkerhet eller rettslig håndhevelse); eller (ii) for å utøve, fastsette eller forsvare våre juridiske rettigheter.

 • Virksomhetsoverdragelser: Vi kan dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med, eller under forhandlinger om, fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering, overtakelse, oppløsning, reorganisering av virksomheten eller lignende hendelse. Vi skal informere eventuelle kjøpere om at opplysningene dine kun skal brukes i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

 • Med ditt samtykke: Vi kan utlevere personopplysningene dine for ethvert formål med ditt samtykke.
DEL IV: INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV OPPLYSNINGER

Som behandlingsansvarlig:
Personopplysninger, inkludert personopplysninger innhentet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") eller Sveits, kan overføres, lagres og behandles av oss og våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper i USA og eventuelt andre land, som har en personvernlovgivning som kan avvike fra lovene i ditt land, for eksempel i Canada, Filippinene, Singapore, India, Australia og Israel. Noen av disse landene anses ikke "adekvate" av Europakommisjonen. Uansett hvor de behandles, vil vi beskytte personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernerklæringen, og treffe egnede avtalemessige eller andre tiltak for å beskytte de aktuelle personopplysningene i overensstemmelse med gjeldende lover. Disse tiltakene inkluderer implementering av EU kommisjonens standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger fra våre konsernselskaper i EØS til våre andre konsernselskaper. Våre standardkontraktsvilkår utleveres på forespørsel. Vi har implementert lignende egnede beskyttelsestiltak sammen med våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper.

Som databehandler: Klikk her for VMwares Binding Corporate Rules.

DEL V: SIKKERHET OG FORTROLIG BEHANDLING

VMware opprettholder (og krever at dets tjenesteleverandører og forhandlere opprettholder) egnede organisatoriske og tekniske forholdsregler for å ivareta sikkerheten til, og fortrolig behandling av, personopplysningene dine. VMware bruker for eksempel fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, inntrengningspåvisning og nettverksovervåkning av opplysningenes art og behandlingens omfang. VMwares ansatte som kan ha tilgang til personopplysninger, er pålagt taushetsplikt. Det er imidlertid ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller som kan garantere 100 % sikkerhet. Vi oppfordrer deg derfor til å være forsiktig når du oppgir personopplysninger på nett og til å bruke lett tilgjengelige verktøy, som Internett-brannmurer, antivirus- og antispionprogramvare og lignende teknologier for å beskytte deg selv på nett.

DEL VI: OPPLYSNINGER VI BEHANDLER PÅ VEGNE AV VÅRE KUNDER

Ved bruk av våre tjenester kan VMware-kunder og deres sluttbrukere sende inn eller laste opp informasjon til VMwares tjenester for drifting eller lagring. Dette kundeinnholdet behandles av VMware på vegne av kunden, og vår personvernpraksis vil være underlagt avtalen vi har inngått med kundene våre, og denne personvernerklæringen vil ikke gjelde for eventuelle personopplysninger i slikt kundeinnhold. I samsvar med vilkårene i slike avtaler vil VMware behandle kundeinnhold med formål om å levere de relevante VMware-tjenester og i overenstemmelse med kundens instruksjoner. Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til hvordan slik informasjon håndteres, kan du kontakte personen eller enheten som har inngått en avtale med VMware om å bruke VMware tjenesten til å drifte eller behandle denne informasjonen (f.eks. din arbeidsgiver eller organisasjon). Vi vil bistå kundene våre med å løse eventuelle problemer, i samsvar med vilkårene i avtalen vi har med dem.

DEL VII: DINE PERSONVERNRETTIGHETER OG VALG

Rett til å korrigere eller oppdatere dine opplysninger: Hvis du ønsker å korrigere eller oppdatere personopplysninger du har gitt oss, logger du inn på myvmware.com og oppdaterer profilen din.

Markedsføringsmeldinger: Du kan velge å ikke motta markedsføringsmeldinger fra VMware ved å gå til VMwares abonnementsavdeling på http://info.vmware.com/content/subscription og stoppe abonnementet. Du kan også velge å ikke motta flere slike ved å klikke “stopp abonnementet” som finnes i enhver markedsføringsmelding vi sender deg, eller ved å sende en e-post til privacy@vmware.com.

Tilleggsrettigheter for EØS og enkelte andre områder: Hvis du er bosatt i bestemte områder (som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), kan du ha rett til å utøve bestemte personvernrettigheter som er gjort tilgjengelig for deg etter gjeldende lovgivning. Vi vil behandle anmodningen din i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Vi kan ha behov for å beholde enkelte opplysninger for regnskapsformål og/eller for å fullføre transaksjoner du startet før du ba om sletting.

 • Rett til ikke å gi samtykke og til å trekke tilbake samtykke: Vi kan be om ditt samtykke for å behandle enkelte personopplysninger. Når vi gjør det, har du rett til ikke å gi samtykke eller til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

 • Rett til innsyn og/eller portabilitet: Du kan ha rett til innsyn i personopplysningene vi innehar om deg og, i enkelte begrensede tilfeller, få dataene utlevert til deg slik at du kan gi disse dataene til en annen leverandør.

 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du ha rett til sletting av personopplysninger vi innehar om deg (for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige til de formålene som de opprinnelig ble innhentet for).

 • Rett til å protestere mot behandling: Du kan ha rett til å anmode VMware om å stoppe behandlingen av personopplysningene dine og/eller til å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger.

 • Rett til korrigering: Du kan ha rett til å kreve at vi korrigerer uriktige eller ufullstendig personopplysninger.

 • Rett til å begrense behandling: Du kan ha rett til å anmode om at vi under visse omstendigheter begrenser behandlingen av personopplysningene dine (for eksempel hvis du mener at personopplysningene vi innehar om deg, ikke er korrekte, eller ikke besittes på lovlig måte).

 • Rett til å klage til en lokal tilsynsmyndighet: Du kan ha rett til å inngi en klage din nasjonale personvernmyndighet eller et lignende tilsynsorgan.

Hvis du ønsker å utøve en av rettighetene nevnt ovenfor, ta kontakt med privacy@vmware.com slik at vi kan behandle anmodningen din etter gjeldende lov. Av hensyn til ditt personvern og din sikkerhet kan vi gjennomføre tiltak for å verifisere identiteten din før vi etterkommer anmodningen.

Enkelte VMware tjenester: Enkelte VMware tjenester kan brukes av våre kunder til å samle inn personopplysninger om deg. I slike tilfeller behandler vi denne typen personopplysninger utelukkende på vegne av kundene våre, og enhver som ønsker å utøve rettighetene sine, må først rette forespørselen sin til kunden vår (behandlingsansvarlig). Se Del VI "OPPLYSNINGER VI BEHANDLER PÅ VEGNE AV VÅRE KUNDER" over.

DEL VIII: RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET)

Det rettslige grunnlaget for å samle inn og bruke personopplysningene beskrevet over vil avhenge av personopplysningene det gjelder og den bestemte sammenhengen vi samler dem inn i, og formålet med bruken av dem.

Vanligvis vil vi imidlertid bare samle inn personopplysninger om deg når vi har ditt samtykke til å gjøre det, når vi trenger personopplysningene til å gjennomføre en avtale med deg eller når behandlingsgrunnlaget er våre berettigede interesser og disse ikke overstyres av dine databeskyttelsesinteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I enkelte veldig sjeldne tilfeller kan vi også ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg, eller kan trenge personopplysningene for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen person.

Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å gjennomføre en avtale med deg, vil vi gjøre dette klart på relevant tidspunkt og informere deg om det er obligatorisk eller ikke å oppgi personopplysninger (i tillegg til de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir personopplysninger).

Hvis vi samler inn og bruker dine personopplysninger på grunnlag av våre berettigede interesser (eller de berettigede interessene til en tredjepart), vil vi på lignende måte informere deg på relevant tidspunkt eller etter forespørsel om hva de berettigede interessene er.

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om det rettslige grunnlaget for vår innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er oppgitt under "Hvordan kontakte oss?"-overskriften nedenfor.

DEL IX: ANNEN INFORMASJON

Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine: Vi vil lagre personopplysninger vi innhenter fra deg når vi har et berettiget forretningsmessig behov for å gjøre det og/eller så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er påkrevd eller tillatt etter loven (for skattemessige, juridiske, regnskapsmessige eller andre formål). Du kan anmode om sletting av dine personopplysninger når som helst (se punktet "Dine personvernrettigheter og valg" hvis du vil ha mer informasjon), og vi vil vurdere din anmodning i samsvar med gjeldende lovgivning.

Når vi ikke har noen berettigede forretningsinteresser for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. hvis dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagre dine personopplysninger trygt og isolere dem fra videre behandling frem til sletting er mulig.

Barn: Våre eierskap er ikke rettet mot personer under 14 år. Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra slike personer. Hvis du blir oppmerksom på at et barn har oppgitt personopplysninger til oss, ta kontakt med oss på privacy@vmware.com. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn under 14 år har oppgitt personopplysninger til oss, vil vi treffe tiltak for å slette opplysningene.

Automatiske avgjørelser: Vi benytter ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, (herunder profilering) som har rettsvirkning for deg eller påvirker deg på en annen betydelig måte. Automatiserte beslutninger betyr at en avgjørelse som gjelder deg, gjøres automatisk på grunnlag av databeregning (ved hjelp av programvarealgoritmer), uten menneskelig gjennomgang. Hvis du kommer til å bli gjenstand for automatiske avgjørelser, vil vi informere om dette når det skjer, og du har rett til å protestere mot avgjørelsen, til å uttrykke ditt synspunkt og til kreve en menneskelig gjennomgang av avgjørelsen.

Eksterne lenker og funksjoner for sosiale medier: Eierskapene kan inneholde lenker eller mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder, tjenester, sosiale nettverk, apper eller sosiale mediefunksjoner, for eksempel "Del"- eller "Lik"-knapp. Benytter du deg av disse eller klikker på lenkene, kan det føre til at tredjeparten kan samle inn og bruke informasjon om deg. Videre er ikke personopplysningene du velger å gi til disse tredjepartene, dekket av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese tredjepartenes personvernerklæringer og bruksvilkår før du samhandler med dem eller gir dem dine personopplysninger for å forstå hvordan personopplysningene dine kan samles inn og brukes. VMware kontrollerer ikke personvernpraksisene til slike tredjeparter, vi gir heller ingen støtte til eller gir noen garantier om disse nettstedene, tjenestene, sosiale nettverkene eller appene fra tredjeparter.

Endringer i denne personvernerklæringen: VMware vil gjennomgå og oppdatere denne personvernerklæringen regelmessig som følge av juridisk, teknisk og forretningsmessig utvikling. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, vil vi angi datoen til siste reviderte utgaven øverst. Hvis vi foretar vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi treffe egnede tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktig endringene vi gjør er, og i overensstemmelse med gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å komme tilbake til denne personvernerklæringen ofte for å holde deg oppdatert om hvordan VMware beskytter din informasjon.

Californias personvernrettigheter: Et foretak som er underlagt Californias sivillovbok, seksjon 1798.83, har plikt til å fremlegge for kundene sine i California, på forespørsel, identiteten til enhver tredjepart som foretaket har gjort personopplysninger tilgjengelig for innenfor foregående kalenderår, i tillegg til den type personopplysninger som ble gjort tilgjengelig for tredjepartenes direktemarkedsføringsformål. Vær oppmerksom på at forretninger i henhold til lovgivningen i California bare er pålagt å svare på en kundes forespørsel én gang per kalenderår.

I tillegg må en bedrift som er underlagt California Business and Professions Code, seksjon 22581 gi borgere i California under 18 år som er registrerte brukere av nettsteder, tjenester eller apper mulighet til å anmode om og oppnå fjerning av innhold eller informasjon de har postet offentlig. Anmodningen må inneholde en detaljert beskrivelse av det spesifikke innholdet eller opplysningene som skal fjernes. Vær oppmerksom på at anmodningen din ikke garanterer en fullstendig eller omfattende fjerning av innholdet eller informasjon lagt ut på nettet, og at loven kanskje ikke tillater eller krever fjerning under visse omstendigheter.

Hvis du er innbygger i California og fremsette en anmodning som beskrevet ovenfor, ber vi deg kontakte oss på privacy@vmware.com.

DEL X: HVORDAN KONTAKTE OSS?

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet personvernerklæringen, kan du skrive til oss på privacy@vmware.com, eller sende brev til: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.