VMwares bindende selskapsregler | NO

Når VMware, som databehandler, deler personlige opplysninger som har sin opprinnelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"), skjer dette på grunnlag av den irske kommissæren for databeskyttelse og bransjegodkjente bindende selskapsregler kjent som VMwares bindende selskapsregler ("VMwares BCR"), som sikrer tilstrekkelig beskyttelse for slike personlige opplysninger og er juridisk bindende for VMware-konsernet.

VMwares BCR ble godkjent av europeiske myndigheter for databeskyttelse 23. mai 2018. Du kan se gjennom bekreftelsen på at denne kontrollen nå er fullført, her. Du kan lese VMwares BCR i VMwares bindende selskapsregler for databehandler, som gjelder når VMware behandler personlige opplysninger på vegne av kunder. Du kan se en oversikt over VMware-tilknyttede selskaper som har signert en konsernintern avtale for VMwares BCR, ved å klikke her. Klikk her for mer informasjon.