Trer i kraft: 3. januar 2018

Dette varselet om informasjonskapsler klargjør hvordan VMware, Inc. og dets konsernselskaper («VMware», «vi», «oss» og «vår») bruker informasjonskapsler og tilsvarende teknologier (som skjulte sporingsbilder) når du besøker et hvilket som helst av nettstedene våre som kobler til dette varselet om informasjonskapsler (som www.vmware.com ) («Webområder») og / eller samhandler med VMwares nettannonser eller e-poster med markedsføringsinnhold (samlet «eierskap på nett»), bruker hvilken som helst av våre mobilapper eller bruker visse VMware produkter og / eller tjenester utviklet av deres organisasjon. Dette klargjør hvordan disse teknologiene virker og hvorfor vi bruker dem, i tillegg til din rett til å kontrollere vår bruk av dem.

I enkelte tilfeller kan vi bruke informasjonskapsler og lignende teknologier til innhenting av personopplysninger, dersom vi kombinerer det med andre opplysninger. I slike tilfeller skal VMware personvernerklæring gjelde, i tillegg til dette varselet om informasjonskapsler.

DEL I: VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små datafiler som er plassert på datamaskinen din eller en bærbar enhet når du besøker et webområde. Informasjonskapsler er mye brukt av organisasjoner for å få webområdene deres eller løsningene de bruker til å virke, eller til å fungere mer effektivt, i tillegg til at de leverer rapporteringspliktige opplysninger.

Informasjonskapsler som er stilt inn av webområdets operatør kalles «førstepartsinformasjonskapsler». Informasjonskapsler som er stilt inn av andre parter enn webområdets operatør kalles «tredjepartsinformasjonskapsler». Tredjepartsinformasjonskapsler gjør det mulig å levere tredjepartsfunksjoner eller funksjonaliteter på eller gjennom webområdet (f.eks. annonsering, interaktivt innhold og analyse). Partene som stiller inn slike tredjepartsinformasjonskapsler, kan gjenkjenne datamaskinen din både når den besøker det aktuelle webområdet, og også når den besøker visse andre webområder og/eller mobilapper.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Vi bruker førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler av flere årsaker. Noen informasjonskapsler er obligatoriske av tekniske årsaker for våre eierskap på nett, mobilapper, og for å betjene produkter og/eller tjenester, og vi refererer til disse som «viktige» eller «helt nødvendige» informasjonskapsler. Andre informasjonskapsler gjør dette også mulig for oss: å spore hvordan brukerne våre og eventuelle kunder bruker og samhandler med våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester; å forsterke og skreddersy opplevelsen på våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester; og å levere mer målrettet nettannonsering og markedsføringskampanjer. Det gjør det også mulig for oss å anvende en analytisk tilnærming om nettkampanjer vi kjører og anvendelsen og ytelsen til noen av våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester. Tredjeparter betjener informasjonskapsler gjennom våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester for annonsering, analyse- og andre formål. Dette beskrives mer detaljert under.

Hva slags informasjonskapsler bruker vi?
De spesifikke typene av første- og tredjepartsinformasjonskapsler som plasseres gjennom våre eierskap på nett, og formålene de oppfyller, beskrives i vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.

Hva med funksjoner for sosiale medier?
Våre eierskap på nett og/eller mobilapper kan bruke funksjoner for sosiale medier, som «lik»-knappen på Facebook («funksjoner for sosiale medier»). Disse funksjonene kan innhente IP-adressen din og siden du besøker på våre eierskap på nett og/eller mobilapper, og kan sette inn en informasjonskapsel for å gjøre det mulig for funksjonen å fungere på riktig måte. Du kan ha fått muligheten til å velge slike funksjoner for sosiale medier til å poste opplysninger om aktivitetene dine på våre eierskap på nett og/eller mobilapper til en av profilsidene dine som er levert av en tredjepart i forbindelse med nettverksbygging på sosiale medier, for å dele med andre innen nettverket ditt. Funksjoner for sosiale medier er enten driftet av en tredjepart eller driftet direkte på våre eierskap på nett og/eller mobilapper. Interaksjonen din med disse funksjonene styres av selskapets retningslinjer for personvern, som leverer relevante funksjoner for sosiale medier.

DEL II: VÅR BRUK AV TILSVARENDE TEKNOLOGIER

Hvilke tilsvarende teknologier bruker vi?
Informasjonskapsler er ikke den eneste måten å gjenkjenne eller spore brukere på våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester. Vi kan tidvis bruke andre tilsvarende teknologier, som skjulte sporingsbilder (iblant kalt «sporingspiksler» eller"gjennomsiktige GIF-er") for å spore brukere av våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester. Dette er ørsmå grafiske filer som inneholder en unik identifikator som gjør det mulig for oss å oppdage når noen har samhandlet med våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester eller åpnet en e-post vi har sendt til dem. Dette lar oss for eksempel overvåke brukernes trafikkmønster innenfor våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester, levere eller kommunisere med informasjonskapsler, bli klar over hvorvidt du har kommet til våre eierskap på nett, mobilapper og produkter og/eller tjenester fra en nettannonse vist på et tredjeparts-nettsted, forbedre eierskap på nett, mobilapper og ytelsen til produkter og/eller tjenester og måle resultatet av e-post-markedsføringskampanjer. I mange tilfeller er disse teknologiene avhengig av informasjonskapsler for å fungere på riktig måte, og å avvise informasjonskapsler vil derfor svekke funksjonen deres.

Hva med Flash-informasjonskapsler eller lokale delte objekter?
Våre eierskap på nett og/eller mobilapper kan også bruke såkalte «Flash-informasjonskapsler» (også kjent som «lokale delte objekter eller LSO-er») blant annet til å innhente og lagre informasjon om din bruk av våre tjenester, forebygge svindel og til annen drift av webområdet.

Hvis du ikke ønsker at Flash-informasjonskapsler skal lagres på datamaskinen din, kan du justere innstillingene på din Flash Player til å blokkere lagring av Flash-informasjonskapsler ved å bruke verktøyene inkludert i webområdets innstillingspanel for lagring. Du kan også styre Flash-informasjonskapsler ved å gå til globalt innstillingspanel for lagring og følge instruksjonene (som kan inkludere instruksjoner, som for eksempel forklarer hvordan du sletter eksisterende Flash-informasjonskapsler (referert til i «informasjon» på Makromedias webområde), hvordan forhindre at Flash-LSO-er plasseres på datamaskinen din uten at du har blir spurt, og (for Flash Player 8 og nyere) hvordan blokkere Flash-informasjonskapsler som ikke er blitt levert av operatøren til siden du besøker på det aktuelle tidspunktet).

Legg merke til at innstilling av Flash Player for å innskrenke eller begrense godkjenning av Flash-informasjonskapsler, kan redusere eller gjøre funksjonaliteten til noen Flash-applikasjoner vanskeligere, mulig inkludert Flash-applikasjoner brukt i forbindelse med tjenestene våre eller nettinnholdet.

Del III: VÅR BRUK AV MÅLRETTET NETT- OG MOBILANNONSERING

VMware har engasjert en eller flere tredjeparts-tjenesteytere for å spore, og analysere både brukertilpasset bruk og mengder med statistiske opplysninger fra samhandlinger med våre eierskap på nett og/eller mobilapper. Vi er også partner for en eller flere tredjeparter (som annonsører og reklamenettverk) for å vise annonsering på våre eierskap på nett og/eller mobilapper og/eller for å forvalte og plassere annonsering på andre tredjeparts webområder.

Disse tredjepartene bruker informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder, pikseltagger og tilsvarende sporingsteknologier for å innhente og bruke bestemte opplysninger om nettaktivitetene dine, enten på våre eierskap på nett, mobilapper og/eller andre tredjepartsnettsteder. Disse opplysningene kan brukes alene eller i kombinasjon med opplysninger om deg som vi innhenter fra andre kilder (som våre datapartnere) og kontaktopplysninger, yrkesopplysninger og VMwares transaksjonslogg (som er ervervet fra databasen vår om håndtering av kundeforhold) for å trekke konklusjoner på grunnlag av interessene dine og levere målrettede annonser og markedsføring som er enda mer skreddersydde for deg nettlesningsaktivitet og forventede konkluderende interesser («Interessebasert annonsering»). Slik interessebasert annonsering leveres kun der hvor det er tillatt etter gjeldende lovgivning og i overensstemmelse med dine annonserings-/ markedsføringsinnstillinger.

Våre tredjeparts-tjenesteytere kan også bruke informasjonskapsler eller skjulte sporingsbilder for å innhente opplysninger om besøkene dine på våre eierskap på nett og/eller andre tredjeparts webområder for å måle og spore effektiviteten til annonsene og markedsføringsaktivitetene våre på nett (for eksempel ved å innhente data om hvor mange ganger du klikker på en av annonsene våre).

Opplysningene som er innhentet gjennom denne prosessen gjør det ikke mulig for oss eller dem å identifisere navnet ditt, kontaktopplysningene dine eller andre personopplysninger som direkte identifiserer deg, med mindre du velger å oppgi disse.

DEL IV: ALTERNATIVENE DU HAR TIL Å KONTROLLERE VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER, TILSVARENDE TEKNOLOGIER OG MÅLRETTET NETT- OG MOBILANNONSERING

Hvordan kan du kontrollere vår bruk av informasjonskapsler, tilsvarende teknologier og målrettet nett- og mobilannonsering?

Du har rett til å avgjøre om du vil akseptere eller avvise informasjonskapsler. Du kan anvende innstillingene dine vedrørende informasjonskapsler plassert på våre eierskap på nett ved å bruke vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler.

Der hvor mobilappene våre påvirker Google Analytics og tilknyttede informasjonskapsler, kan det hende vi gir supplerende opplysninger innen det aktuelle personvernvarselet for mobilapper. Flere opplysninger om hvordan du kan velge å ikke motta Google-støttede analyser blant disse appene, finnes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Nedenfor er fremlegges opplysninger om hvordan du kan kontrollere informasjonskapslene til Google Analytics som er brukt innenfor VMwares produkter og/eller tjenester.

Nettleserkontroller: Du kan stille inn eller justere nettleserkontrollene dine til å godta eller avslå informasjonskapsler. Hvis du velger å avslå informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre eierskap på nett og produkter og/eller tjenester gjennom tilgangen din til noen funksjonaliteter og områder på våre eierskap på nett. Visse produkter og/eller tjenester kan være begrenset. Siden metodene for å avslå informasjonskapsler gjennom nettleserkontrollene dine varierer fra nettleser til nettleser, må du besøke din nettlesers hjelpemeny for mer informasjon.

Deaktivering av de fleste interessebaserte annonseringene: De fleste reklamenettverk vil gi deg en metode for å velge bort interessebasert annonsering. Hvis du ønsker å få rede på flere opplysninger, besøk http://www.aboutads.info/choices/ http://www.youronlinechoices.com.

Mobilannonsering: Du kan velge å ikke delta på å få identifikatoren til mobilannonseringen din brukt til visse typer interessebasert annonsering, inkludert de utføres av oss, ved å gi tilgang til innstillingene på din Apple eller Android-mobilenhet og følge de siste publiserte instruksjonene. Hvis du velger å ikke delta, vil vi fjerne alle data om deg, og ingen videre datainnsamling eller sporing vil skje. Et prøve-ID som vi (eller våre tredjepartspartnere) tidligere tildelte deg, vil også fjernes. Dette betyr at hvis du på et senere tidspunkt velger å delta, blir vi ikke i stand til å fortsette å spore deg ved bruk av samme ID som før, og du vil i praksis bli en ny bruker av systemet vårt.

Ikke spor: Noen nettlesere på Internett — som Internet Explorer, Firefox og Safari — inkluderer muligheten til å overføre «Ikke spor»- eller «DNT»-signaler. Siden det ikke har blitt godkjent med ensartede standarder for «DNT»-signaler, bearbeider eller reagerer webområdene våre for tiden ikke på «DNT»-signaler. VMware tar personvern og muligheten til meningsfulle valg alvorlig, og vil anstrenge seg for å fortsatt overvåke utviklingen rundt DNT-nettleserteknologi og implementeringen av en standard. For å lære mer om «DNT», besøk «Alt om ikke «Ikke spor»».

Hva med informasjonskapsler og tilsvarende teknologier plassert via VMware produkter og tjenester?

Som beskrevet ovenfor, kan VMware produkter og tjenester også gjøre bruk av informasjonskapsler. Majoriteten er øktinformasjonskapsler lagret i korttidslager, som ikke beholdes etter at sluttbruker har avsluttet sin økt på nettleseren og uten å innhente opplysninger fra sluttbrukerens enhet. Andre brukes til å gjenkjenne tilbakevendende brukere og huske innstillinger. De kan også være viktige verktøy brukt for å betjene, opprettholde og overvåke sikkerhetsbeskyttelser innenfor VMware produkter og tjenester. Innenfor noen VMware produkter og tjenester kan også en tredjepartsinformasjonskapsel brukes av VMware. VMware bruker og innhenter begrenset data spesielt via informasjonskapsler plassert av Google Analytics:

  • for å innhente data direkte fra enhver sluttbrukers nettleser som brukes til å undersøke eller motta gjeldende VMware produkt og / eller tjeneste og til å løse problemstillinger. De innsamlede dataene inneholder bruksdata (som definert i personvernerklæringen) og som kan brukes av VMware til å diagnostisere og forbedre produktene og tjenestene sine og gi anbefalinger. Nærmere opplysninger om hvordan Google innhenter og bruker disse dataene når en sluttbruker bruker disse VMware produktene og/eller tjenestene, finnes på www.google.com/policies/privacy/partners/; og i tillegg.

  • VMware produkter og tjenester som er tilgjengelige på nett, kan også benytte Google Analytics tjenester om demografi og interesse-rapportering. Disse brukes ikke til VMwares annonseringsfunksjoner eller av tredjeparter, men blir i stedet brukt til å forstå måten sluttbrukere blar gjennom og samhandler med disse VMware produktene og tjenestene, og for å informere VMware hvordan det kan bruke eller optimere eller forbedre disse VMware produktene og tjenestene. Disse rapportene er også innhentet ved bruk av en identifikator kombinert med en informasjonskapsel plassert av Google.

Flere opplysninger om hvordan du kan velge å ikke motta Google-støttede analyser blant VMware produkter og tjenester, finnes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Visse av VMware produkter og tjenester tar del i kundeerfaringer og programmer for produktforbedringer som kan beskrives mer detaljert i VMwares trygghets- og forsikringssenter. Dette er VMware produkter og tjenester som sluttbrukere har fått tilgang til, på en arbeidsplass hvor deres arbeidsgiver eller organisasjon benytter VMwares produkter og/eller tjenester i sin forretningsvirksomhet.

DEL V: OPPDATERINGER OG NÆRMERE OPPLYSNINGER

Hvor ofte ønsker vi å oppdatere dette Varselet om informasjonskapsler?

Vi kan tidvis oppdatere dette Varselet om informasjonskapsler, for eksempel for å reflektere endringer i informasjonskapslene vi bruker, eller av andre driftsmessige, lovmessige årsaker, eller av andre årsaker fastsatt av myndighetene. Vi ber deg derfor slå opp dette varselet om informasjonskapsler jevnlig, for å fortsette å holde deg oppdatert om vår bruk av informasjonskapsler og tilknyttede teknologier.

Datoen øverst på dette varselet om informasjonskapsler angir siste oppdatering.

Hvor kan du få nærmere opplysninger?

Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler eller andre teknologier, vennligst send oss en e-post på privacy@vmware.com.