Denne erklæringen forklarer personopplysningene vi samler inn for å drive forretningen vår og opprettholde forholdene med våre kunder, besøkende og arrangementdeltakere.

Denne erklæringen forklarer hvordan vi bruker informasjonskapsler og liknende teknologi når du samhandler med oss gjennom våre nettsteder.

Hvis du er innbygger i staten California, forklarer denne erklæringen dine personvernsrettigheter og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Denne erklæringen omhandler personopplysningene vi samler inn om kandidater i forbindelse med våre rekrutteringsaktiviteter.

Denne erklæringen forklarer hvilke typer informasjon som samles inn av Workspace ONE UEM fra kundens brukere og enhetene deres.

Trer i kraft: 1. juli 2019

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR VMWARES PRODUKTER OG TJENESTER

Denne personvernerklæringen for produkter og tjenester ("erklæring") inneholder informasjon om hvordan VMware, Inc. og dets konsernselskaper ("VMware#, "vi#, "oss" og "vår/vårt/våre") samler inn, bruker og deler personopplysninger fra våre bedriftskunder og deres brukere ("kunde", "bruker", "du "og "din/ditt/dine") i forbindelse med deres distribusjon av produkter og tjenester fra VMware (inkludert mobilapper) ("tjenester"). Med "personopplysninger" menes opplysninger som identifiserer en enkeltperson eller er knyttet til en identifiserbar enkeltperson.

 

Denne erklæringen gjelder bare for de begrensede personopplysningene vi samler inn og bruker til våre egne formål (dvs. som behandlingsansvarlig) i forbindelse med våre tjenester. Erklæringen dekker ikke personopplysninger vi behandler på vegne av våre kunder (når vi er databehandler), eller personopplysninger vi samler inn for å kunne kommunisere med deg og opprettholde et kundeforhold, fakturere deg for tjenestene eller sende deg markedsføring. Dette dekkes av våre øvrige personvernerklæringer som du finner på www.vmware.com/help/privacy.html.

 

Erklæringen kan bli supplert med "just-in-time"-informasjon eller annen informasjon som inngår i eller er forbundet med leveringen av VMware-tjenestene. Disse kan inneholde mer detaljerte beskrivelser av vår praksis for innsamling, bruk og deling av data eller gi deg flere valg med hensyn til hvordan VMware behandler opplysningene dine.

 

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte oss på privacy@vmware.com.

INNHOLD

Opplysninger vi samler inn fra deg: Vi samler inne personopplysninger direkte fra våre kunder og deres brukere i forbindelse med levering av VMware-tjenester. Avhengig av sammenhengen kan slike opplysninger omfatte:

 • brukernavn og kontaktopplysninger som e-postadresse, stilling, firmanavn og telefonnummer
 • brukernavn og passord
 • annen informasjon som kundene eller brukerne oppgir til VMware i forbindelse med leveringen av tjenestene.

 

Vår globale personvernerklæring inneholder mer informasjon om personopplysningene vi samler inn direkte fra deg og kundene våre, og hvordan vi behandler opplysningene. Opplysningene kan bli kombinert med informasjon vi samler inn automatisk i forbindelse med levering av tjenestene, og brukt til de formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

 

Opplysninger vi samler inn via tjenestene: I forbindelse med leveringen av tjenestene samler VMware inn opplysninger fra VMwares programvare eller systemene som er vert for tjenestene, og fra kundens systemer, applikasjoner og enheter som brukes til å få tilgang til tjenestene. Disse opplysningene brukes til å forenkle leveransen av tjenestene til kundene, herunder til å administrere og overvåke infrastrukturen og yte støtte ("tjenestedriftsdata") og til VMwares egne analyse- og produktforbedringsformål ("bruksdata"), som beskrevet i detalj i Del II "Hvordan bruker vi opplysningene dine". Opplysningene som samles inn, er vanligvis teknisk informasjon som inneholder begrenset med opplysninger som kan identifisere personer, som e-postadresse, IP/MAC-adresse til brukerens enhet og identifikatorer (inkludert informasjonskapsler).  Avhengig av tjenesten kan opplysningen omfatte følgende typer data:

 

 • Konfigurasjonsdata: Tekniske data om hvordan kundeorganisasjonen har konfigurert VMware-tjenester og relatert miljøinformasjon. Det kan være informasjon om tjenestemiljø, tjenesteinnstillinger, tredjepartsapplikasjoner og tredjepartssystemer som brukes i forbindelse med tjenesten.
 • Funksjonsbruksdata: Informasjon om hvordan kundeorganisasjonen bruker VMware-tjenester. Det kan være detaljer om hvilke tjenestefunksjoner kunden bruker, og målinger av aktivitet i brukergrensesnittet.
 • Ytelsesdata: Informasjon som gjelder ytelsen til tjenestene. Det kan være målinger av tjenestenes ytelse og omfang, svartid for brukergrensesnitt og detaljer om kundens API-oppkall.
 • Tjenestelogger: Disse loggene genereres automatisk av tjenestene. I disse loggene registreres vanligvis systemhendelser og tilstander i et ustrukturert eller delvis strukturert format under bruk tjenestene.
 • Støttedata: Støttedata omfatter informasjon som kunden oppgir til VMware, eller som ellers behandles i forbindelse med støttefunksjoner som chat, supporttelefoner (inkludert opptak av slike samtaler) og støtteanmodninger.
 • Undersøkelsesdata: Data som gjelder kundens Net Provider Score ("NPS") og andre lignende undersøkelser eller tilbakemeldinger i forbindelse med kundens bruk av den aktuelle tjenesten.

 

Tjenestedriftsdata kan også omfatte informasjon som:

 • Autentiserings- og tilgangsinformasjon: Opplysninger som gir tilgang til tjenestene, for eksempel brukernavn og passord.
 • Diagnoseinformasjon: Diagnoseinformasjon kan inngå i loggfiler, hendelsesfiler og andre filer for sporing og diagnostisering.

 

Hovedforskjellen på bruksdata og tjenestedriftsdata er formålene som dataene brukes til. Når vi samler inn bruksdata og tjenestedriftsdata, har vi alltid som mål å bare samle inn de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle disse respektive formålene. Du finner mer informasjon om bruksdataene som samles inn automatisk i forbindelse med våre eksisterende programmer for forbedret kundeopplevelse for enkelte av våre tjenester, i VMware Trust and Assurance Center.

 

Både bruksdata og tjenestedriftsdata kan bli samlet inn via sporingsteknologi som er integrert i våre tjenester. Se del IV "Informasjonskapsler og sporingsteknologier" nedenfor for mer informasjon om VMwares bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier.

Slik bruker vi bruksdata

 

VMware bruker bruksdata (noen ganger i kombinasjon med andre data, f.eks. kundekontoopplysninger) til formål som:

 • Til å gi anbefalinger til kundene våre: VMware kan bruke bruksdata til å gi kundene og brukerne (for eksempel deg) anbefalinger om deres bruk av tjenestene.
 • Til å forbedre VMwares tjenester: VMware kan bruke bruksdata til å forbedre tjenestene vi tilbyr kundene våre. Vi bruker for eksempel bruksdata til å (i) prioritere fremtidige produkter og tjenestefunksjoner for kundene våre, (ii) analysere kundenes bruk av tjenestene og funksjonene på tvers av kundebasen vår, (iii) forbedre behandlingen av støtteanmodninger, (iv) prioritere i hvilken rekkefølge enkelte konfigurasjoner eller funksjoner i produktet eller tjenesten skal testes, (v) forbedre produktet eller tjenesten basert på bruksmønstre på tvers av ulike leveringsmodeller, (vi) forbedre kapasitetsplanlegging for de relevante tjenestene, (vii) teste funksjoner i produkter eller tjenester og (viii) ta beslutninger om pris og emballasjeløsninger.
 • Til å få kundeinnsikt: VMware bruker bruksdata til å skaffe oss kunnskap om kundene og deres bruk av VMware-tjenestene, for eksempel (i) for å forstå virkningen av NPS (Net Provider Score) og brukeradferd, (ii) til å skape bedre kundeprofiler og analysere kundeinteraksjoner med VMware for å tilby forbedret kundeengasjement, (iii) til å opprette avansert analysemodeller og produsere aggregerte business intelligence-rapporter og dashboard, og (iv) til å ytelsesteste eller evaluere våre tjenester på tvers av kunder og spesifikke bransjer.
 • Til å gi kundestøtte: VMware benytter bruksdata til å gi støtte til våre kunder i forbindelse med deres bruk av VMwares tjenester, både proaktivt og reaktivt, for eksempel: (i) til å gi anbefalinger til kundene om hvordan de kan bruke tjenesten på en bedre måte, (ii) til å forstå kundens tjenestekonfigurasjon, hendelser og problemer slik at vi kan løse en bestemt støtteanmodning, (iii) til å forstå kundens konfigurasjon av tjenestene, hendelser og problemer slik at vi kan forbedre måten VMware kundestøtte løser et problem på og (iv) til å hjelpe kunden med å bruke tjenestene og tilbudene våre mer effektivt.
 • Til markedsføring og salg til bedrifter: VMware kan benytte bruksdata til å markedsføre ytterligere tjenester til kundene våre, så langt lovgivningen tillater det, og i salgssamtaler.
 • Til andre berettigede forretningsformål: VMware kan bruke bruksdataene når det er nødvendig for andre berettigede formål, for eksempel for å beskytte VMwares konfidensielle og bedriftsinterne informasjon.

 

Avhengig av tjenesten kan bruksdata samles inn og brukes i henhold til et av VMwares etablerte programmer for forbedret kundeopplevelse.  Du finner mer informasjon om programmene for forbedret kundeopplevelse i VMware Trust and Assurance Center.

 

Slik bruker vi tjenestedriftsdata

 

VMware bruker tjenestedriftsdata til følgende formål:

 • Til å forenkle leveransen av tjenestene: VMware bruker også systemoperasjoner til å forenkle leveransen av tjenestene, og dette kan omfatte klargjøring og kontroll av tilgang til tjenestene, sporing av rettigheter og verifisering av samsvar.
 • Til kontoadministrasjon og andre tjenesterelaterte aktiviteter: VMware kan bruke tjenestedriftsdata til å levere tjenestene og administrere kontoen din. Dette kan omfatte å administrere produktnedlastinger, oppdateringer og rettinger og sende andre administrative eller kontorelaterte meldinger, herunder utgivelsesnoter.
 • Til å gi støtte: VMware behandler tjenestedriftsdata når brukere eller andre enkeltpersoner kontakter VMware via en av våre støttekanaler, slik at vi kan kontakte dem i forbindelse med den aktuelle støtteanmodningen. Noen ganger må brukerne sende oss kopier av aktuelle filer, logger eller annen informasjon for at vi skal kunne hjelpe dem med støtteanmodningen. I slike tilfeller bruker vi informasjonen til å svare på, feilsøke og løse støtteanmodningen.
 • Til å opprettholde sikkerheten for infrastrukturen og tjenestene: VMware kan bruke tjenestedriftsdata til å opprettholde sikkerheten og driftsevnen for VMwares IT-infrastruktur og tjenester, inkludert sikkerhetsovervåking og hendelseshåndtering, administrasjon av tjenestenes ytelse og stabilitet og håndtering av tekniske problemer.
 • Til å administrere planer og retningslinjer for katastrofegjenopprettelse: VMware kan bruke tjenestedriftsdata i forbindelse med våre planer og retningslinjer for sikkerhetskopiering og katastrofegjenopprettelse.
 • Til å påvise svindel: VMware kan bruke tjenestedriftsdata til å overvåke, forhindre og påvise svindel, forbedre sikkerheten, overvåke og kontrollere identitet eller tilgang og til å bekjempe søppelpost, annen skadelig programvare og andre sikkerhetsrisikoer.
 • Til kvalitetskontroll og opplæring: VMware kan bruke tjenestedriftsdata til kvalitetskontroll og medarbeiderutvikling.
 • Til å bekrefte kundens etterlevelse av lisens(er) og avtalefestede forpliktelser: VMware kan bruke tjenestedriftsdata til å bekrefte etterlevelse av lisens, avtalefestede forpliktelser og andre bruksvilkår i forbindelse med de relevante VMware-tjenestene.
 • Til å overholde lovbestemte forpliktelser: VMware kan bruke tjenestedriftsdata for å overholde gjeldende lover og forskrifter og drive virksomheten vår i overensstemmelse med krav til rapportering, offentliggjøring eller andre forespørsler i forbindelse med juridiske prosesser, for formål knyttet til fusjoner og oppkjøp, økonomi og regnskap, arkivering og forsikring, juridisk rådgivning og bedriftsrådgivningen og i forbindelse med tvisteløsning.
 • Til andre berettigede forretningsformål: VMware kan bruke tjenestedriftsdataene når det er nødvendig for andre berettigede formål, som å beskytte VMwares konfidensielle og bedriftsinterne informasjon.

Vi gir kun tilgang til dine personopplysninger til dem som må ha tilgang til opplysningene for å utføre sine oppgave og plikter, og vi deler bare personopplysningene med tredjeparter som har et berettiget formål. Del III "Hvordan deler vi opplysningene dine" i vår globale personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan vi deler informasjon med tredjeparter.

VMware bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som informasjonskapsler, pikseltagger, miniprogrammer, innebygde URL-er, elektroniske kommunikasjonsprotokoller, knapper og andre verktøy, i forbindelse med de formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Hvilke typer teknologi VMware bruker, kan endres over tid etter hvert som teknologien utvikles. Noen av disse teknologiene er nødvendige for leveransen av tjenestene, for eksempel kontotilgang/autentisering. Andre teknologier understøtter ytelsen og funksjonaliteten til tjenestene, for eksempel ved å huske preferanser og kjenne igjen brukere som kommer tilbake, mens andre (som Fullstory og Google som det henvises til nedenfor) gir oss mulighet til å analysere og tilpasse tjenestene.

 

Slik takker du nei

Nedenfor er noen av tredjepartsverktøyene vi bruker til å innhente informasjonskapsler, samt informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker disse verktøyene sammen med VMware-tjenestene. Du kan velge bort disse tredjepartsinformasjonskapsler (og dermed analysene de gir VMware) ved å navigere direkte til tredjepartsnettstedene ved hjelp av lenkene nedenfor. Du kan også velge bort andre informasjonskapsler som brukes av tjenestene, ved å tilpasse nettleserinnstillingene, men det vil trolig redusere funksjonaliteten for den aktuelle VMware-tjenesten.

 

Fullstory  

VMware bruker Fullstory for å gi deg en bedre brukeropplevelse og til å samle inn data som vi bruker til å diagnostisere brukerproblemer. Fullstory registrerer og tar opp en brukerøkt slik at vi kan overvåke brukerhandlinger som museklikk, bevegelser osv. Hvis du vil velge bort dette, kan du gjøre det via denne lenken: https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics  

VMware bruker Google Analytics til å samle inn begrensede data direkte fra brukerens nettleser. Det gir oss en bedre forståelse av hvordan du bruker tjenestene, slik at vi kan diagnostisere og forbedre tjenestene våre og løse problemer. Du finner mer informasjon om hvordan Google samler inn og bruker disse dataene her: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Andre verktøy  

VMware bruker også andre sporingsverktøy fra tredjeparter i forbindelse med tjenestene våre.

Se del V "Sikkerhet og fortrolig behandling" i vår globale personvernerklæring for mer informasjon om sikkerhet og fortrolig behandling.

Under bruk av våre tjenester kan VMware-kunder og deres brukere sende inn eller laste opp informasjon til VMwares tjenester for drifting eller lagring. VMware behandler dette kundeinnholdet på vegne av kunden, og våre personvernpraksiser vil være underlagt avtalen vi har inngått med kunden. Denne erklæringen gjelder ikke for personopplysninger som finnes i slikt kundeinnhold. I samsvar med vilkårene i slike avtaler vil VMware behandle kundeinnhold med formål om å levere de relevante VMware-tjenestene og i overensstemmelse med kundens instruksjoner. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger knyttet til hvordan slik informasjon håndteres, kan du kontakte personen eller enheten som har inngått avtale med VMware om å bruke VMware-tjenesten som vert eller til å behandle denne informasjonen (f.eks. arbeidsgiveren eller organisasjonen din). Vi vil bistå kundene våre med å løse eventuelle problemer, i samsvar med vilkårene i avtalen vi har med dem. Når det gjelder VMwares rolle som behandler av kundeinnhold, gjelder våre bindende virksomhetsregler for alle overføringer av personopplysninger.

Som nevnt ovenfor samler vi bare inn de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Når vi samler inn personopplysninger, har imidlertid brukerne visse rettigheter og valg. Du finner mer informasjon om disse rettighetene og valgene og hvordan du utøver rettighetene dine, i del VII "Dine personvernrettigheter og valg" i vår globale personvernerklæring.

 

Rettigheter og valg når VMware er databehandler: Våre kunder kan bruke enkelte VMware-tjenester til å samle inn personopplysninger fra deg. I slike tilfeller behandler vi denne typen personopplysninger utelukkende på vegne av kundene våre, og enhver som ønsker å utøve rettighetene sine, må først rette forespørselen sin til kunden vår (behandlingsansvarlig). Se del VI "Opplysninger vi behandler på vegne av våre kunder" ovenfor.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av de aktuelle personopplysningene og den bestemte sammenhengen de samles inn i, samt formålet de brukes til.

 

Vi behandler bruksdata på grunnlag av VMwares berettigede interesser i å forbedre tjenestene og kundeopplevelsen og/eller i forbindelse med de formålene som er definert i del II "Slik bruker vi bruksdata" i denne erklæringen. Vi har vurdert at disse berettigede interessene ikke overstyres av personverninteresser eller grunnleggende rettigheter for enkeltpersoner.

 

Når det gjelder tjenestedriftsdata, behandler vi enhver personopplysning i disse basert på VMwares berettigede interesse i å levere, vedlikeholde og sikre våre tjenester og drive virksomheten på en effektiv og riktig måte og/eller til å oppfylle formålene som er definert i del II "Slik bruker vi bruksdata" i denne erklæringen og/eller kundens berettigede forretningsformål. Vi har vurdert at disse berettigede interessene ikke overstyres av personverninteresser eller grunnleggende rettigheter for enkeltpersoner.

 

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om det rettslige grunnlaget for vår innsamling og bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene i del XII "Kontakte oss" nedenfor.

Se del VIII "Tilleggsinformasjon for California" i vår globale personvernerklæring for informasjon om Californias personvernrettigheter, Do Not Track (Ikke spor) og eventuelt andre nødvendige utleveringer.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger: Vi oppbevarer opplysningene vi samler inn i forbindelse med tjenestene, så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, eller når vi har andre forretningsmessige eller rettslige grunner til det (underlagt eventuelle oppbevaringsforpliktelser vi har påtatt oss i avtaler med våre kunder).

 

Når vi ikke har berettigede forretningsinteresser for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (f.eks. hvis dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagre dine personopplysninger trygt og isolere dem fra videre behandling frem til sletting er mulig. Du kan når som helst be om at personopplysningene dine slettes (se punktet del XIII "Dine personvernrettigheter og valg" ovenfor hvis du vil ha mer informasjon). Vi vurderer forespørselen i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

Endringer i denne erklæringen: VMware vil gå gjennom og oppdatere denne erklæringen regelmessig slik at den gjenspeiler juridiske, tekniske og forretningsmessige endringer. Når vi oppdaterer denne erklæringen, angir vi datoen for den siste revisjonen øverst. Hvis vi foretar vesentlige endringer til denne personvernerklæringen, vil vi gjøre egnede tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktig endringene vi gjør er, og i overensstemmelse med gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne erklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan VMware beskytter opplysningene dine.

Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger knyttet til erklæringen, kan du skrive til oss på privacy@vmware.com eller sende brev til Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.