Strømmer nå: Orientering om multisky i april

Nytenkning om bedriftssikkerhet i en verden med flere skyer

Autorisert av FedRAMP: Høy

VMware Carbon Black Cloud oppnådde FedRAMP høy-betegnelse fra Federal Risk and Authorization Management Program.

Håndtering av kundeutfordringer

Moderniser Security Operations Center (SOC)

Security Operations Center-team (SOC) sliter med å holde tritt med motstandere i en digital verden ettersom varslinger fra silobaserte og ulike systemer mangler kontekst og forsinker utbedringstid.

VMware leverer driftsmessig tillit out-of-the-box som er best i sitt slag, slik at du kan skalere responsen med tillit, nøyaktighet og hastighet mot løsningen.

Sikre multiskyarbeidsbelastninger

Med programmer og data spredt over stadig flere sky-miljøer, kan den økte ytre grensen og en stadig større overflate sårbar for angrep, risikere å redusere fordelene ved multiskyløsninger.

VMware kobler sammen de kritiske kontrollpunktene dine for å levere full oversikt og problemfri drift, slik at appene og dataene dine er sikrere med VMware – i alle miljøer.

Sikre moderne programmer

Et 3-lags nettprogram er nå på 3000 nivåer, og API-er er de nye endepunktene. Sikring av moderne programmer krever oversikt og kontekst i hvordan apper er bygget opp (CI/CD), og hvordan de kommuniserer (API).

VMware sikrer hele programmets livssyklus med hastigheten til DevOps ved å tilby kontinuerlig oversikt, sikkerhet og samsvar, fra kode til produksjon.

Sikre hybridarbeidsstyrken

Hybridarbeidsstyrken er blitt den nye normalen. Utdaterte perimeterbaserte sikkerhetsmodeller er ikke i stand til å skalere i takt med trusler som utnytter økningen i angrepsvektorer.

VMware kombinerer endepunktssikkerhet og endepunktsadministrasjon med nettverkskantsikkerhet i en helhetlig løsning. Dette sikrer at du kan optimere opplevelsen og redusere risikoen på tvers av tilkoblede kontrollpunkter med automatisering og orkestrering.

Hvordan VMware IT bruker nulltillit i datasenteret

Nulltillit holder løftet om å oppnå strengere sikkerhet ved å kun stole på nettverkstrafikk som er spesifikt tillatt av en sikkerhetspolicy. Organisasjoner som følger en trinnvis tilnærming, kan oppnå suksess.

Prosessen som følges av VMware IT (VMIT) for å gjøre nulltillit til den nye normalen for alle programmer i datasenteret, kan fungere som en arbeidsmal for andre organisasjoner.

Besøk Carbon Black Tech Zone

Oppdag din raskeste vei til å forstå, evaluere og distribuere Carbon Black Cloud-plattformen.

Kunne du ikke delta på VMware Explore?

Se hva som ble oppdaget, oppgrader ekspertisen din og begynn å transformere virksomheten din i dag.

Les den tekniske trusselrapporten

Få den siste trusselrapporten og oppdag de unike egenskapene til skadelig programvare på Linux-baserte systemer og få veiledning om hvordan du kan ligge i forkant av ødeleggende angrep.

Er du klar til å komme i gang?