Security Connect: Redefining Security Together

Bli med oss 3. juni og definer en tilnærming til sikkerhet som er uavhengig av apper, arbeidsbelastninger, skyer og enheter.

Innebygd, enhetlig og iboende sikkerhet

Iboende sikkerhet er ikke et produkt, et verktøy eller en pakke. Det er en strategi som utnytter infrastrukturen og kontrollpunktene på nye måter, i sanntid, for hvilke som helst apper, skyer eller enheter, slik at du kan gå fra en reaktiv til en aktiv tilnærming til sikkerhet. Finn ut hvordan du kan bruke det du allerede har, på nye måter og hvordan du kan forene innsatsen til sikkerhets- og IT-teamene dine, og gjøre det raskere for dem å identifisere risiko, slik at de kan forhindre, oppdage og svarer på trusler med riktig kontekst og innsikt.

Sikkerhet trenger å være innebygd, ikke lagt utenpå

I stedet for å stole på ett frittstående produkt for hver funksjon, gir den iboende sikkerheten økt kontroll ved at den er bygget direkte inn i infrastrukturen. Ved å utnytte det virtuelle laget, kan du bruke den eksisterende infrastrukturen på nye måter for å beskytte endepunkter og arbeidsbelastninger, nettverk, arbeidsområder og alle typer skyer, samtidig som du får større synlighet og kontroll over policyene som beskytter virksomheten din.

Fokus på sammenhenger

Iboende sikkerhet gir deg oversikt over sammenhenger, ikke bare om trusler, men om det du beskytter – endepunkter og arbeidsbelastninger, nettverk, arbeidsområder og skyer.

 

Iboende sikkerhet med fokus på kontekst betyr at du kjenner til virkemåter og tiltenkte handlinger, inkludert apper, data, brukere, tilgangspunkter og konfigurasjoner. Dette utstyrer deg med kraftfull kunnskap som, kombinert med den nyeste trusselinformasjonen, gjør at du kan handle raskere for å forhindre og svare på nye trusler.

Samlet og enhetlig, ikke siloinndelt

Sikkerhetsteamene jobber ofte i båser som er atskilt fra IT- og driftsteamene, noe som gjør det vanskeligere å få et helhetlig og klart bilde av sikkerhetstruslene. En tilnærming hvor det legges vekt på iboende sikkerhet, kombinerer styrken til verktøyene og teamene ved at den gjør de sikkerhetsansvarlige i stand til å bruke data og hendelser fra IT og drift til å kontrollere trusler og policyer på en mer effektiv måte. Denne enhetlige tilnærmingen utnytter både skyene, appene og enhetsinfrastrukturen til å gi en rikere innsikt om det totale sikkerhetsbildet.

 

Ved å forene team og teknologier kan dere samarbeide mer effektivt, og med større smidighet når det gjelder å reagere på nye sårbarheter og trusler.

Fra sårbarhetspunkter til kontrollpunkter

Strategien bak iboende sikkerhet er å bygge sikkerhet inn i infrastrukturen for å gjøre sårbarhetspunkter til sikkerhetskontrollpunkter. Dette gjør at du får innsikt i alle apper, skyer og enheter som kan forenkle og styrke tilnærmingen til sikkerheten og holde nye trusler i sjakk.

 

Kontrollpunktene som er kritiske for en strategi basert på iboende sikkerhet, er nettverk, arbeidsbelastninger, endepunkter, identitet og skyer.

Transformer sikkerhetsløsningene dine

Segmenter nettverkene og overvåk trafikken

Virtualiser nettverkssikkerhetsstakken og få beskyttelse som er iboende i infrastrukturen din. Reduser risikoer, sørg for samsvar med regelverk og reduser kostnadene samtidig som du forenkler den operative modellen for brannmurer, IDS/IPS og nettverkstilgangen i datasentrene og i skyen.

Konsolider beskyttelse av endepunkter og arbeidsbelastninger

Konsolider flere sikkerhetsfunksjoner, inkludert nyeste generasjon antivirusprogrammer, endepunktsoppdagelse og respons (EDR) og beskyttelse av arbeidsbelastninger i skyen. Ved å bruke plattformmoduler kan du identifisere risikoer og forhindre, oppdage og svare på de siste og mest komplekse angrepene samtidig som du avdekker uvanlige aktiviteter ved hjelp av trusselsovervåking.

Beskytt det digitale arbeidsområdet ditt

Lever forutsigbar og automatisk sikkerhet for brukere, apper og endepunkter i hele det digitale arbeidsmiljøet med en moderne, skybasert sikkerhetsplattform.

Reduser sikkerhetsrisikoer i offentlige skyer

Få sanntidsinnsikt i skyressurser, feilkonfigurasjoner, trusler og endringsaktivitet. Visualiser ressursforhold grafisk, og undersøk problemer. Prioriter funn basert på risiko, utbedre problemer automatisk, og samarbeid med utviklere.

VMware-produkter for iboende sikkerhet

Carbon Black Cloud

Styrk sikkerheten med skybasert endepunktbeskyttelse som tilpasser seg behovene dine.

Workspace ONE

Lever og administrer alle apper sikkert på hvilken som helst enhet, med den overvåkingsbaserte digitale arbeidsplattformen VMware Workspace ONE.

NSX Service-definert brannmur

Stol på en distribuert, skalerbar, intern brannmur som er bygget på NSX, for å sikre server-til-server-trafikken i miljøer som bruker flere skyer.

VMware Secure State

Reduser risikoen og beskytt millioner av skyressurser ved å utbedre sikkerhetsbrudd og ta i bruk de beste fremgangsmåtene med skyhastighet. 

Relaterte ressurser

Få tilgang til VMwares sikkerhetsrådgivere

Sikkerheten er standardisert gjennom alle delene til VMwares produkter og skytjenester. Se en liste over rapporterte sårbarheter, eller registrer deg for å motta råd via e-post.

Se gjennom VMware-sertifiseringer

Bla gjennom lister over fullførte og pågående sertifiseringer.

Utforsk VMware Security Development Lifecycle (SDL)

Gjennomgå metodikken vår for utvikling av sikker programvare.

Vanlige spørsmål om VMwares iboende sikkerhet

Nei, iboende sikkerhet er ikke et produkt eller verktøy eller en pakke med et varenummer. Det er en fundamentalt annerledes tilnærming til sikring av virksomheten din. Det er en strategi for å utnytte infrastrukturen og kontrollpunktene på nye måter – i sanntid – i hvilke som helst apper, skyer eller enheter, slik at du kan skifte fra en reaktiv til en aktiv tilnærming til sikkerheten.

Forenklet har iboende sikkerhet tre hovedegenskaper. For det første er den innebygd, med sikkerhetsfunksjoner innbakt i kontrollpunktene i infrastrukturen. For det andre er det en tilnærming som forener verktøy og team slik at de jobber bedre sammen og løser sikkerhetsproblemer. Og for det tredje utnytter den kontrollpunkter for å få innsikt i app- og IT-kontekst, så vel som trusler. Disse tre områdene hjelper organisasjoner å bytte fra et reaktivt til et aktivt fokus.

Iboende sikkerhet hjelper organisasjonen med å redusere risikoen gjennom tre hovedområder. Iboende sikkerhet betyr færre produkter og agenter, og mindre kompleksitet, noe som reduserer sjansen for feilkonfigurasjoner og sårbarheter. Å forene verktøy og team når det gjelder sikkerhet, IT og drift forbedrer den helhetlige synligheten for å identifisere trusler. Utnyttelse av infrastrukturens kontrollpunkter og kontekst i sanntid betyr at vi kan hjelpe organisasjoner med å oppdage og svare på trusler.

Iboende sikkerhet bruker teknologi på alle nettverk, endepunkter, arbeidsbelastninger, arbeidsområder og skyer for å løse utfordrende cybersikkerhetsutfordringer i hele organisasjonen. Med denne tilnærmingen kan organisasjoner sikre apper, brukere og skyer fra eksisterende og nye trusler, identifisere og redusere risikoen og oppfylle samsvarskrav, og i tillegg gjøre det med mindre kompleksitet i hele sikkerhetsporteføljen.

VMwares strategi er å bygge inn sikkerhet i alt vi gjør, så praktisk talt alle produktene i porteføljen vår har innebygde sikkerhetsfunksjoner. Hovedsikkerhetsproduktene våre har fokus på følgende områder: Carbon Black Cloud sørger for endepunkts- og arbeidsbelastningssikkerhet, NSX og VeloCloud sørger for nettverkssikkerhet, Workspace ONE er for arbeidsområdesikkerhet og VMware Secure State er for sikkerhet i offentlige skyer.

Slik kommer du i gang