Przyspiesz transformację aplikacji i chmury

Dostarczaj nowoczesne aplikacje z szybkością odpowiednią do potrzeb Twojej firmy oraz realizuj operacje w centrum przetwarzania danych, na obrzeżach sieci oraz w dowolnej chmurze dzięki VMware Cloud.

Wybierz dowolną chmurę

Wdrażaj aplikacje w każdym miejscu i z łatwością przeprowadzaj migrację z centrum przetwarzania danych na obrzeża sieci oraz do dowolnej chmury.

Obsługuj dowolną aplikację

Optymalnie wykorzystaj możliwości Kubernetes w różnych chmurach, zyskując zabezpieczenia, niezawodność i odporność klasy korporacyjnej.

Przyspiesz dostarczanie aplikacji

Zarządzaj całym cyklem życia kontenera — od kodu po klienta — aby stale dostarczać lepsze oprogramowanie.

Korzystaj ze spójnych zabezpieczeń

Zunifikuj operacje i zabezpieczenia w obrębie dowolnej chmury, by uzyskać lepszą analizę sytuacyjną całego stosu oprogramowania.

Zrób więcej i szybciej dzięki rozwiązaniu VMware Cloud

Modernizacja aplikacji

Zmodernizuj istniejące aplikacje i twórz natywne aplikacje chmurowe, aby publikować oprogramowanie setki razy każdego dnia.

Wiele chmur

Dopasuj potrzeby każdej aplikacji do optymalnego środowiska i bezproblemowo przenoś dane z centrum przetwarzania danych na obrzeża sieci i do dowolnej chmury.

Zabezpieczenia oparte na zasadzie zero zaufania

Zastosuj zasadę zero zaufania i chroń wszystkie swoje zasoby cyfrowe za pomocą łatwych w użyciu, modułowych zabezpieczeń wewnętrznych.

Produkty do obsługi transformacji aplikacji i chmury

Wszystkie Twoje aplikacje na jednej platformie

Obsługuj zwirtualizowane aplikacje, kontenery, Kubernetes, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w sprawdzonej infrastrukturze w centrum przetwarzania danych, na obrzeżach sieci lub w dowolnej chmurze.

Wydajne operacje i niższy całkowity koszt eksploatacji

Rozszerz istniejące narzędzia, zasady i zespoły, aby realizować spójne operacje w dowolnej chmurze w celu zapewnienia odporności, niezawodności i nadzoru.

Elastyczność i wykorzystanie chmury

Korzystaj z elastycznej infrastruktury i funkcji zarządzania VMware Cloud dzięki ofercie subskrypcji obejmującej wiele chmur.

Dostarczaj nowoczesne aplikacje w dowolnej chmurze

VMware Cloud zapewnia najwyższą elastyczność migracji do dowolnej chmury, możliwość uruchamiania aplikacji we wszystkich głównych chmurach działających w hiperskali oraz dostęp do setek innowacyjnych natywnych usług w chmurze, usprawniając modernizację aplikacji. Wybierz optymalną chmurę dla swoich aplikacji, aby wdrażać je jako aplikacje natywne lub w sprawdzonej infrastrukturze VMware.

VMware Cloud ma zasięg globalny

Prowadź swoją działalność internetową na platformie VMware Cloud obejmującej ponad 4000 chmur w 130 krajach na całym świecie. Wdrażaj aplikacje w dowolnym miejscu na świecie, dostarczaj usługi lokalnie we wszystkich głównych chmurach działających w hiperskali i wybieraj spośród tysięcy dostawców chmury, aby zrealizować swoje potrzeby w zakresie wydajności, zabezpieczeń i lokalności danych.

Główne pytania na temat rozwiązań VMware do obsługi aplikacji i chmury

VMware rozszerza dostępność swojej sprawdzonej infrastruktury i operacji — stosowanych w centrum przetwarzania danych od ponad 20 lat — o wybranych przez klientów dostawców chmury publicznej. To spójne środowisko, dostępne na całym świecie, umożliwia płynne przenoszenie obciążeń oraz oferuje jeden kompleksowy zestaw operacji, zasobów, narzędzi i reguł, który obejmuje całe środowisko — od centrum przetwarzania danych po chmurę i obrzeża sieci.

Tak. Firma VMware poświęciła kilka lat na stworzenie zaawansowanej platformy obsługi wszystkich aplikacji — zwirtualizowanych, w kontenerach, działających w środowisku Kubernetes i innych. Możesz swobodnie modernizować istniejące aplikacje i tworzyć nowe na platformie VMware Cloud Foundation w centrum przetwarzania danych, chmurze lub na obrzeżach sieci. Korzystając z rozwiązania VMware Tanzu, możesz tworzyć i uruchamiać aplikacje w kontenerach i oparte na mikrousługach w dowolnej chmurze, w tym w chmurach natywnych i na komputerach bez oprogramowania, a także nimi zarządzać. VMware Cloud oferuje dostęp do kompletnego zestawu natywnych usług rozproszonych u wszystkich dostawców chmury, co pozwala zwiększyć wartość i możliwości istniejących aplikacji za pomocą usług najlepiej dopasowanych do strategii firmy.

Rozwiązanie VMware obsługuje szeroki wybór aplikacji, od zwirtualizowanych po aplikacje w kontenerach i oparte na zasadach chmury natywnej, wykorzystując mikrousługi i środowisko Kubernetes. Wszystkie te aplikacje działają w infrastrukturze chmury VMware w centrum przetwarzania danych, chmurze i na obrzeżach sieci.

Tak. VMware jest partnerem strategicznym wszystkich głównych chmur działających w hiperskali — AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud. Współpracuje również z ponad 120 innymi partnerami VMware Cloud Verified na całym świecie. Zapewnia to ogromną elastyczność we wdrażaniu aplikacji w dowolnie wybranym miejscu oraz u dostawcy chmury najlepiej odpowiadającego potrzebom użytkownika — zawsze w ramach spójnej infrastruktury i operacji VMware Cloud.

Migracja do chmury jest podstawowym elementem każdej strategii przejścia do chmury. Wiele organizacji od lat zmaga się z migracją aplikacji, przeznaczając na ich refaktoryzację istotną część swojego budżetu i zasobów. VMware oferuje szybką i bezproblemową ścieżkę do chmury, która obejmuje rehosting bez wprowadzania zmian, przenoszenia obciążeń do kontenerów i refaktoryzacji przy użyciu natywnych usług w chmurze. Dzięki spójnej infrastrukturze i operacjom VMware Cloud oraz zaawansowanym innowacjom, takim jak vMotion i HCX, możliwe jest przeniesienie aplikacji bez ich refaktoryzacji. Ta metoda szybkiej migracji aplikacji nie wiąże się z kosztami, nadmierną złożoności czy ryzykiem.

VMware Cloud oferuje nowy model operacji w chmurze. Rozwiązanie pozwala utworzyć bardziej wydajne i zautomatyzowane centrum przetwarzania danych oraz realizować operacje hybrydowe, które wykorzystują te same narzędzia, procesy, kompetencje i zasoby w wielu chmurach publicznych i na obrzeżach sieci. Pozwala to osiągnąć spójność operacji w dowolnej chmurze. VMware Cloud to nie tylko zaawansowana infrastruktura obsługi aplikacji. To rozwiązanie, które pozwala wydajnie i bezpiecznie korzystać z chmury.

Dlaczego warto wybrać VMware Cloud?

VMware Cloud to kompletne rozwiązanie, które oferuje wszystko, czego potrzebujesz — od zaufania i przejrzystości po proaktywną obsługę techniczną i analizę ekonomiczną. Zacznij korzystać już dziś lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.