System VMware vSphere zapewnia firmom małym i średnim firmom ciągłość działania infrastruktury IT

Większa dostępność i odporność na awarie oraz szybsze odtwarzanie danych po awarii pozwala małym i średnim firmom osiągnąć większą ciągłość biznesową i wydajność infrastruktury IT

Warszawa, 31 stycznia 2011 r.– Firma VMware Inc., światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i przetwarzania w chmurze, poinformowała o rosnącej popularności swoich rozwiązań do wirtualizacji centrów przetwarzania danych wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Z ankiety przeprowadzonej w październiku 2010 r. przez firmę Gartner wśród przedsiębiorstw średniej wielkości [1] wynika, że firmy z sektora MSP w szybkim tempie wdrażają wirtualizację ― do 2012 r. z technologii tej zamierza intensywnie korzystać ponad 75% tych firm, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z 2009 r., gdy wskaźnik ten wynosił 28%. W ciągu najbliższych dwóch lat firmy z segmentu MSP zamierzają szczególnie intensywnie inwestować w infrastrukturę IT zapewniającą ciągłość biznesową i odtwarzanie danych po awarii.

Firmy z segmentu MSP osiągają coraz wyższy poziom wirtualizacji i coraz więcej z nich przechodzi na rozwiązania VMware z uwagi na ich zaawansowane możliwości, takie jak odporność na awarie, odtwarzanie danych po awarii i wysoka dostępność. Firmy te chcą szybciej reagować na potrzeby klientów, maksymalnie wydłużyć czas pracy bez przestojów oraz uprościć zarządzanie infrastrukturą IT. W rzeczywistości 88% respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie firmy Gartner, przyznało, że już korzysta z rozwiązań VMware 1.

MSP to dla firmy VMware największy i najszybciej rozwijający się segment klientów zainteresowanych wirtualizacją” - powiedział Andrzej Kontkiewicz, Regional Presales Manager, VMware. „ Z chwilą gdy nasi klienci z segmentu MSP zaczynają wdrażać wirtualizację, robią to szybciej niż inne firmy i wirtualizują większy odsetek swojej infrastruktury. Wykorzystują tę technologię w bardziej zaawansowanych celach, takich jak zapewnienie ciągłości biznesowej i odtwarzanie danych po awarii. Firmy z segmentu MSP, które wirtualizują swoją infrastrukturę IT, wybierają rozwiązania VMware z uwagi na niezawodność technologii, zaawansowaną funkcjonalność oraz szybki zwrot z inwestycji (ROI)”.

W związku z coraz szybszym upowszechnianiem się wirtualizacji w branży oraz dzięki szerokiej gamie możliwości sprzedaży rozwiązań, jakie firma VMware może zaoferować swoim partnerom handlowym, dostawcy rozwiązań VMware przeznaczonych dla klientów z segmentu MSP mogą nadal z powodzeniem oferować system VMware vSphere jako najlepsze rozwiązanie dla tej grupy klientów. Partnerzy handlowi firmy VMware przyczyniają się do szybkiego rozwoju segmentu MSP, oferując firmom z tego segmentu pakiety rozwiązań do wirtualizacji zaprojektowane i wycenione specjalnie tak, aby ułatwić tym firmom odświeżenie posiadanej infrastruktury, na którą składają się zazwyczaj serwery, pamięć masowa i usługi.

Kupno dwóch wydajnych serwerów wychodzi znacznie taniej, niż kupno dziesięciu, nawet najmniejszych maszyn. A dodatkowo zyskujemy możliwość szybkiego uruchomienia kolejnego wirtualnego serwera, oszczędzając czas i pieniądze” – mówi Maciej Paczesny, Główny Informatyk, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. „ Gdy wybieraliśmy oprogramowanie firmy VMware do wirtualizacji serwerów, nie było dla niego żadnej rozsądnej, stabilnej alternatywy. Dziś jesteśmy zadowoleni z tej decyzji i nie zamienilibyśmy go na rozwiązanie konkurencyjne”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

Dowiedz się więcej o systemie VMware vSphere i serwerze vCenter Server
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do wirtualizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw
Łatwa wirtualizacja dzięki usłudze VMware Go

#  #  #

Informacje o firmie VMware
VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley oraz biura na całym świecie. Można ją znaleźć w Internecie pod adresem www.vmware.com/pl.

VMware i VMware vSphere są zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy VMware Inc. W Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Słowa „partner” i „partnerstwo” nie implikują prawnego partnerstwa VMware z innymi firmami.

Dodatkowych informacji udzielają
Anna Erwińska | VMware | 22 452 31 31| aerwinska@vmware.com
Joanna Stebel | Fleishman-Hillard | 22 532 95 26 | joanna.stebel@fleishmaneurope.com  

[1] Gartner Inc., „User Survey Analysis: Next Steps for Server Virtualization in the Midmarket” (Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników: kolejne kroki w dziedzinie wirtualizacji serwerów w firmach średniej wielkości), James A. Browning i Alan Dayley, 21 października 2010 r.