VMware vCenter Operations oferuje nowy model operacyjny dla środowisk przetwarzania w chmurze

VMware zintegruje analizę wydajności pojemności i konfiguracji, co usprawni zarządzanie inteligentną infrastrukturą wirtualną

Warszawa, 9 marca 2011 r. - Firma VMware Inc., światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, przedstawiła strategię oraz rozwiązanie upraszczające i automatyzujące zarządzanie usługami przez działy informatyki - VMware vCenter™ Operations.

Przetwarzanie w chmurze to zasadniczo inne podejście do operacji informatycznych, przy którym  w oparciu o posiadany sprzęt tworzy się pule zasobów, przydzielanie zasobów i pojemność mają charakter dynamiczny, a konfiguracje są płynne. Tradycyjne narzędzia i procesy zarządzania opracowane z myślą o oddzielnych procesach realizowanych w statycznych środowiskach obliczeniowych, nie mogą sprostać szybkości tych nowych, inteligentnych środowisk.

„Przedsiębiorstwom o nastawieniu oportunistycznym przejście na przetwarzanie w chmurze może ułatwić „przełamanie” tradycyjnego modelu zarządzania w informatyce” — powiedział Cameron Haight, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. „Dziesiątki lat inwestowania w złożone infrastruktury, procesy i narzędzia zarządzania powiększyły koszty operacji informatycznych i świadczenia usług. Przetwarzanie w chmurze, a ściślej mówiąc jego model operacyjny, daje działom informatyki w przedsiębiorstwach realną szansę przezwyciężenia tej złożoności, która zmniejsza ogólną efektywność i elastyczność. Jednakże aby to osiągnąć, trzeba gruntownie zrewidować konwencjonalne podejście do zarządzania w odniesieniu do tych nowych środowisk przetwarzania w chmurze”.

Oprogramowanie VMware vSphere® umożliwiło tysiącom firm przekształcenie swoich centrów przetwarzania danych oraz uproszczenie wielu podstawowych funkcji zarządzania systemami, takich jak alokacja zasobów i wyrównywanie obciążenia, przez ich wbudowanie w platformę wirtualizacji. Strategia VMware dotycząca zarządzania przewiduje dalsze upraszczanie przez integrację zarządzania wydajnością, pojemnością i konfiguracją oraz stosowanie analiz, co umożliwi klientom osiągnięcie stopnia automatyzacji niezbędnego do przetwarzania w chmurze.

„Gdy przedsiębiorstwa rozbudowują swoje infrastruktury wirtualne, aby zwiększyć efektywność i szybkość reagowania, zarządzanie radykalnie się zmienia” — powiedział Ramin Sayar, wiceprezes ds. strategii rozwoju produktów do zrządzania dla przedsiębiorstw (product strategy, enterprise management) w firmie VMware. “ Nasi klienci coraz lepiej rozumieją, że model zarządzania opracowany dla wczorajszych systemów informatycznych utrudnia spełnianie wymagań dzisiejszego środowiska biznesowego. Jesteśmy przekonani, że vCenter Operations ułatwi klientom zmodernizowanie operacji i wykonanie kolejnego kroku w kierunku bardziej uproszczonego, elastycznego podejścia do informatyki”.

Podstawą nowego podejścia do zarządzania w informatyce są przejrzystość, analiza oraz inteligentne funkcje ułatwiające podejmowanie decyzji.

Rozwiązanie vCenter Operations, ściśle zintegrowane z oprogramowaniem VMware vSphere, będzie współpracować z jego zaawansowanymi funkcjami zarządzania i zbierać dane z obsługiwanych przez nie składników fizycznych (serwerów, pamięci masowej, sieci) oraz korzystać z innych narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwie. Będzie analizować w czasie rzeczywistym miliony punktów z danymi tworzonymi przez te systemy, wyławiać istotne informacje i prezentować je wizualnie w prostej, zrozumiałej formie. Oznacza to, że działy infrastruktury i operacji będą miały informacje umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji, które zapewnią:

 • Osiągnięcie oczekiwanych poziomów usług w dynamicznych środowiskach przetwarzania w chmurze
  Konsole zarządzania wydajnością w czasie rzeczywistym z opatentowanymi funkcjami analizy i bogatą wizualizacją kondycji środowiska umożliwią identyfikację potencjalnych zagrożeń dla realizacji umów SLA .

 • Szybsze wykrywanie pierwotnych przyczyn problemów z wydajnością
  Dzięki połączeniu opatentowanych funkcji analizy oraz rozpoznania infrastruktury vCenter Operations może dokładniej i szybciej rozpoznać objawy, co umożliwia działom infrastruktury i operacji szybkie wykrywanie pierwotnych przyczyn problemów z wydajnością. Ułatwiając współpracę rozwiązanie to może przyspieszyć rozwiązywanie problemów, skrócić cykle zarządzania zmianami i zmniejszyć pracochłonność czynności ręcznych o 40%.
 • Optymalizację wdrożeń w czasie rzeczywistym umożliwiającą konfigurację samoobsługową
  vCenter Operations zapewni analizę wydajności i pojemności w czasie rzeczywistym, co ułatwi zespołom szybkie podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wdrożeń. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla szybkiego i niezawodnego udostępniania zasobów, które jest niezbędne w środowiskach samoobsługowych.
 • Utrzymywanie zgodności z przepisami w warunkach nieustannych zmian
  Automatyzacja udostępniania zasobów i analiza konfiguracji zapewnią optymalną konfigurację dzięki automatycznemu wykrywaniu zmian w konfiguracji i jej przywracaniu, co pozwoli działom informatyki utrzymywać stałą zgodność z najlepszymi procedurami operacyjnymi, normami branżowymi i przepisami wydawanymi przez władze państwowe.

Ceny i dostępność
vCenter Operations to zestaw produktów i rozwiązań, który łączy w sobie opracowane i przejęte przez VMware funkcje zarządzania wydajnością, pojemnością i konfiguracją, takie jak VMware vCenter Capacity IQ™, VMware vCenter Configuration Manager i Integrien Alive™. Będzie on dostępny w trzech edycjach dostosowanych do różnych potrzeb klientów, którzy zarządzają zarówno zwirtualizowanymi środowiskami VMware vSphere, jak i środowiskami fizycznymi.

 • vCenter Operations Standard oferuje zarządzanie wydajnością z rozpoznawaniem pojemności i zmian w zwirtualizowanych  środowiskach VMware vSphere i środowiskach przetwarzania w chmurze.
 • vCenter Operations Advanced dodaje do możliwości vCenter Operations Standard zaawansowane funkcje analizy i planowania pojemności.
 • vCenter Operations Enterprise oferuje funkcje zarządzania wydajnością, pojemnością i konfiguracją w środowiskach zarówno wirtualnych, jak i fizycznych, oraz dostosowywane konsole, inteligentne ostrzeganie i rozpoznawanie aplikacji.

Pierwsze wersje tych edycji będą dostępne pod koniec pierwszego kwartału 2011 r. w sieci sprzedaży firmy VMware i za pośrednictwem przeszło 25 000 jej partnerów handlowych. Ceny będą się zaczynać od 50 USD za maszynę wirtualną.

Materiały uzupełniające


#   #   #

VMware

VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley oraz biura na całym świecie. Można ją znaleźć w Internecie pod adresem www.vmware.com/pl.

Kontakt:

Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com
Tel: 22 532 95 40