Europejskie małe i średnie firmy zaczynają korzystać z chmury

Po wirtualizacji nadchodzi czas na cloud computing

Warszawa, 27 kwietnia 2011: Ponad połowa (60%) europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przeniosła już przynajmniej cześć swojej infrastruktury informatycznej do chmury – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie VMware, światowego lidera w dziedzinie wirtualizacji i przetwarzania w chmurze.

Ankietę wypełniło 1,616 osób zarządzających MSP w ośmiu krajach Europy: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Rosji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wyniki badania pokazują bezpośredni związek pomiędzy wirtualizacją i stopniem wykorzystania przetwarzania w chmurze. Firmy, które zwirtualizowały infrastrukturę IT, ulokowały w chmurze dwukrotnie więcej zasobów niż te, które jeszcze się na to nie zdecydowały.


Wyniki ankiety:
  • 60% europejskich MSP przeniosło już część swej infrastruktury IT do chmury.
  • 73% MSP zwirtualizowało przynajmniej część swych zasobów IT.
  • Firmy, które zdecydowały się na wirtualizację, aktywniej korzystają z przetwarzania w chmurze (cloud computing): aż 79% MSP wykorzystujących chmurę, wcześniej zdecydowało się na wirtualizację. Jedynie 8% z nich obywa się bez wirtualizacji.
  • 86% MSP, które przeniosły infrastrukturę IT do chmury, uważa że wirtualizacja im to ułatwiła.

Firma VMware zleciła przeprowadzenie ankiety, aby poznać skalę wykorzystania wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie pozwoliło także ocenić poziom zrozumienia oraz nastawianie do tej technologii wśród osób zarządzających firmami.

Do chmury przeniesiono głównie zasoby pamięci masowej – storage (56%). Dotychczas trafiło do niej jedynie 33% zasobów obliczeniowych (compute resources) i 27% desktopów. Wśród aplikacji, w chmurze działa najwięcej poczty elektronicznej i oprogramowania biurowego (odpowiednio 61% i 45% programów posiadanych przez firmy, które zdecydowały się na przejście  do chmury).

“Dyskusja o przydatności przetwarzania w chmurze dla MSP przeszła już do historii. Nasze badanie pokazuje, że nie tylko zrozumiały one idę chmury, ale także są już w drodze do niej. To jednak dopiero początek, wiele organizacji korzysta z wirtualizacji i przetwarzania w chmurze jedynie w części”
– powiedział Jürgen Kühlewein, dyrektor odpowiedzialny na sektor MSP w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) VMware.

Rosnąca świadomość korzyści z wirtualizacji i przetwarzania w chmurze

Mimo, że oszczędność jest wciąż najważniejszym argumentem przekonującym firmy do wejścia w chmurę, rośnie świadomość możliwości zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie nowych rozwiązań. 37% pytanych o korzyści z wirtualizacji, wskazała na znaczne obniżenie wydatków na sprzęt i utrzymanie infrastruktury IT. Podobne są oczekiwania względem chmury: 34% przedsiębiorców liczy na redukcję wydatków na sprzęt IT, a 35% na zmniejszenie kosztów jego utrzymania. Równocześnie ¼ badanych stwierdziła, że wirtualizacja ułatwiła ich firmom wdrożenie nowych aplikacji i usług. To samo o przetwarzaniu w chmurze powiedziało 26% badanych.

“Cloud computing to znacznie więcej niż oszczędności. Przetwarzanie w chmurze gwarantuje automatyzację najważniejszych procesów IT i większą elastyczność świadczenia usług. Może być ono związane z każdym z aspektów działalności biznesowej przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest by dobrze rozumiały je osoby zarządzające organizacją” – podkreśla Jürgen Kühlewein.

W Polsce

W Polsce, dopiero 46% MSP przeniosła część infrastruktury do chmury. Oto jak przedstawia się porównanie wyników dla Polski z badanymi krajami Europy:


 Kluczowe korzyści wynikające z wirtualizacji

Odsetek badanych firm

EMEA

Polska

Wirtualizacja ułatwiła przeniesienie infrastruktury do chmury 

86%

88%

Ograniczenie kosztów IT jest najważniejszą korzyścią z wirtualizacji

37 %

48 %

Wirtualizacja ułatwia wdrożenie nowych aplikacji i usług

25%

28 %


Nawet niewielkie polskie organizacje doceniają zalety wirtualizacji. Przykładem może być Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wykonujący zadania z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Jednostka nieustannie rozwija się, unowocześnia flotę śmigłowców i samolotów ratunkowych. Rozwój ten, a także związana z nim większa ilość pracy administracyjnej spowodowały, że konieczne stało się zapewnienie niezawodnej i stabilnej pracy infrastruktury informatycznej, umożliwiającej reagowanie na bieżąco na potrzeby nawet tak niewielkiej instytucji. „Kupno dwóch wydajnych serwerów z oprogramowaniem VMware jest znacznie tańsze, niż kupno dziesięciu, nawet najmniejszych maszyn. Dodatkowo zyskujemy możliwość szybkiego uruchomienia kolejnego wirtualnego serwera, oszczędzając czas i pieniądze. Gdy wybieraliśmy oprogramowanie firmy VMware do wirtualizacji serwerów, nie było dla niego żadnej rozsądnej, stabilnej alternatywy. Dziś jesteśmy zadowoleni z tej decyzji i nie zamienilibyśmy go na rozwiązanie konkurencyjne” – podsumowuje Maciej Paczesny, Główny Informatyk Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

# # #

O badaniu

Firma VMware zleciła przeprowadzenie ankiety Dynamic Markets – brytyjskiej firmie badawczej, która zebrała odpowiedzi od 1,616 osób zarządzających małymi i średnimi firmami (zatrudniającymi od 1 do 250 pracowników) w 8 krajach Europy: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Rosji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzono w okresie od 26 stycznia do 16 lutego 2011 roku.

VMware

VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji  pod adresem www.vmware.com/pl.

# # #

Kontakt:
Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com

Tel: 22 532 95 40