VMware prezentuje wyniki za IV kw. i za cały rok 2010

Warszawa, 1 lutego 2011 r. - Firma VMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i przetwarzania w chmurze, przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i za cały rok 2010:

 • Przychody w IV kw. wyniosły 836 mln USD, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z IV kw. 2009 r.
 • Zysk operacyjny w IV kw. wyniósł 131 mln USD, co oznacza wzrost o 84% w porównaniu z IV kw. 2009 r. Zysk operacyjny w IV kw. liczony według zasad non-GAAP wyniósł 248 mln USD, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu z IV kw. 2009 r.
 • Zysk netto w IV kw. wyniósł 120 mln USD, co oznacza 0,28 USD na akcję i ekwiwalent akcji (diluted share), w porównaniu odpowiednio z 56 mln USD i 0,14 USD w IV kw. 2009 r. Zysk netto w IV kw. liczony wg zasad non-GAAP wyniósł 198 mln USD, co oznacza 0,46 USD na akcję i ekwiwalent akcji (diluted share), w porównaniu odpowiednio ze 127 mln USD i 0,31 USD w IV kw. 2009 r.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kw. wyniosły 407 mln USD, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z IV kw. 2009 r. Przepływy wolnych środków pieniężnych w tym kwartale wyniosły 406 mln USD, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu z IV kw. 2009 r.
 • Przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu z 2009 r.
 • Zysk operacyjny w 2010 r. wyniósł 428 mln USD, co oznacza wzrost o 95% w porównaniu z 2009 r. Zysk operacyjny w 2010 r. liczony według zasad non-GAAP wyniósł 813 mln USD, co oznacza wzrost o 68% w porównaniu z 2009 r.
 • Zysk netto w 2010 r. wyniósł 357 mln USD, co oznacza 0,84 USD na akcję i ekwiwalent akcji (diluted share), w porównaniu odpowiednio z 197 mln USD i 0,49 USD w 2009 r. Zysk netto w 2010 r. liczony wg zasad non-GAAP wyniósł 639 mln USD, co oznacza 1,51 USD na akcję i ekwiwalent akcji (diluted share), w porównaniu odpowiednio z 401 mln USD i 1,00 USD w 2009 r.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2010 r. wyniosły 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 19%, a przepływy wolnych środków pieniężnych w tym roku wyniosły 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z 2009 r.
 • Wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych wyniosła 3,3 mld USD, a rozliczenia międzyokresowe przychodów osiągnęły na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość 1,9 mld USD.

Przychody osiągnięte w USA wzrosły w 2010 r. o 40% w stosunku do 2009 r., osiągając poziom 1,5 mld USD. Przychody osiągnięte za granicą wzrosły o 43% w stosunku do 2009 r., osiągając poziom 1,4 mld USD.

Przychody z licencji w 2010 r. wyniosły 1,4 mld USD, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z 2009 r. Przychody z usług, w tym z usług utrzymania oprogramowania oraz z usług specjalistycznych, osiągnęły w 2010 r. wartość 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z 2009 r.

Firma VMware odniosła w IV kw. ewidentne korzyści z niewielkiego wzrostu wydatków oraz z szybkiego wzrostu popularności wirtualizacji, jako podstawowej technologii umożliwiającej modernizację infrastruktury” ― powiedział Marek Świerad, dyrektor regionalny VMware na Europę Środkowo-Wschodnią. „ Nasze zadanie będzie nadal polegać na pomaganiu klientom w rozwijaniu posiadanej infrastruktury w kierunku hybrydowej chmury poprzez udostępnianie rozwiązań, które podnoszą efektywność, zwiększając jednocześnie efektywność biznesową firmy”.

Najważniejsze informacje i ostatnie kroki strategiczne:

 • W październiku 2010 r. firma VMware poinformowała o rozszerzeniu VMware Ready o rozwiązania zabezpieczające system poczty elektronicznej, które umożliwiają łatwą rozbudowę rozwiązania Zimbra o urządzenie wirtualne działające w powiązaniu z platformą VMware vSphere. Do pierwszych klientów, którzy zdecydowali się udostępniać rozwiązania z certyfikatem VMware Ready należą firmy Symantec i Trend Micro.
 • W październiku 2010 r. firma VMware poinformowała o planach udostępnienia kompleksowego pakietu narzędzi do programowania opartego na chmurze oraz do współpracy, którego celem jest uproszczenie całego procesu opracowywania aplikacji. Usługa Code2Cloud, stanowiąca element wdrażanej przez firmę VMware strategii budowy platformy do tworzenia aplikacji opartych na chmurze (Cloud Application Platform), ma być oparta na wynikach najlepszych projektów z zakresu programowania typu open source i ma prowadzić do udostępnienia w pełni ujednoliconej, niewymagającej konfigurowania infrastruktury programistycznej, która pozwoli udostępniać chmurę jako usługę.
 • W listopadzie 2010 r. firma VMware poinformowała o zamiarze udostępnienia rozwiązania do wirtualizacji desktopów opartego na platformie Cisco Unified Computing System (UCS) i na rozwiązaniu VMware View 4.5. To nowe rozwiązanie pomoże partnerom firmy przyspieszyć wdrażanie rozwiązań do wirtualizacji desktopów, umożliwiając skalowanie w zakresie zapewniającym zaspokojenie potrzeb biznesowych klientów oraz spełnienie wymagań prawnych, zmniejszając jednocześnie ryzyko oraz obniżając całkowity koszt posiadania (TCO).

#   #   #

Informacje o firmie VMware
VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley oraz biura na całym świecie. Można ją znaleźć w Internecie pod adresem www.vmware.com/pl.

VMware i VMware vSphere są zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi firmy VMware Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Słowa „partner” i „partnerstwo” nie implikują prawnego partnerstwa VMware z innymi firmami.

Dodatkowych informacji udzielają
Anna Erwińska | VMware | 22 452 31 31| aerwinska@vmware.com
Joanna Stebel | Fleishman-Hillard | 22 532 95 26 | joanna.stebel@fleishmaneurope.com