VMware prezentuje ofertę rozwiązań do zarządzania na miarę „ery chmury”  

Nowe pakiety produktów pomagają zmniejszyć złożoność infrastruktury informatycznej i zautomatyzować zarządzanie przetwarzaniem danych w chmurze, aby ułatwić klientom korzystanie z infrastruktury jak z usługi

Warszawa/Kopenhaga, 19.10.2011 r.– Podczas konferencji VMworld Europe 2011 firma VMware, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do wirtualizacji środowisk informatycznych i infrastruktury przetwarzania danych w chmurze, przedstawił trzy pakiety produktów zaprojektowane z myślą o uproszczeniu i automatyzacji zarządzania infrastrukturą informatyczną. Dzięki znacznym rozszerzeniom rozwiązania VMware vCenter Operations oraz wprowadzeniu nowych pakietów VMware vFabric Application Management i VMware IT Business Management firma VMware pomaga klientom w zwielokrotnieniu korzyści czerpanych z posiadanych środowisk wirtualnych oraz w wykorzystaniu elastyczności i oszczędności związanych z przetwarzaniem danych w chmurze.

„W miarę jak działy informatyczne wdrażają chmury prywatne i hybrydowe, tradycyjne podejścia do zarządzania — stosowane dotąd do rozproszonych systemów fizycznych i odizolowanych serwerów — tracą rację bytu
w obecnym, dynamicznym świecie rozwiązań informatycznych” — powiedział Boaz Chalamish, wiceprezes
i dyrektor generalny VMware odpowiedzialny za korporacyjne rozwiązania do zarządzania infrastrukturą. „Rozwiązania VMware do zarządzania infrastrukturą informatyczną stanowią nowe podejście do sprawy — wykorzystanie infrastruktury internetowej, tzw. „chmury”. Koncentrujemy się na wyeliminowaniu złożoności infrastruktury, a nie próbach zapanowania nad nią. Pomagamy działowi informatycznemu działać jako broker usług dla swojej firmy”.

Rozwiązania VMware vSphere pomogły tysiącom firm w przekształceniu centrów przetwarzania danych, upraszczając wiele funkcji zarządzania podstawowymi systemami poprzez wbudowanie ich w platformę wirtualizacyjną. Podejście firmy VMware do zarządzania można podsumować jako nieustanne eliminowanie złożoności we wszystkich aspektach zarządzania rozwiązaniami informatycznymi — infrastrukturą, aplikacjami
i funkcjami biznesowymi — poprzez osadzenie funkcji zarządzania w platformach wirtualizacyjnych i zintegrowanie ich z tymi platformami, a także poprzez dodanie funkcji analitycznych. W ten sposób klienci zyskują dostęp do wiedzy i funkcji automatyzacji niezbędnych do udostępnienia rozwiązań informatycznych w postaci usługi.

„Klienci z rynków kapitałowych mają jedyne w swoim rodzaju, niezmiernie restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności platform technologicznych. Wymagają od rozwiązań przetwarzania danych w chmurze więcej niż zwykle oferują firmy spoza naszej branży — pod względem bezpieczeństwa informacji, zarządzania dużą ilością danych, używaniem aplikacji o dużym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową
i bezpiecznych połączeń z kontrahentami” — powiedział Stanley Young, dyrektor generalny w NYSE Technologies. „Nowatorskie rozwiązania VMware do zarządzania wirtualną infrastrukturą umożliwiły nam wprowadzenie pierwszego w historii sektora finansowego rozwiązania do przetwarzania danych w chmurze, stworzonego specjalnie z myślą o firmach działających na globalnych rynkach kapitałowych — i to w cenie przystępnej dla każdego”.

Nowe pakiety rozwiązań upraszczają i automatyzują zarządzanie rozwiązaniami informatycznymi

Nowe rozwiązania VMware do zarządzania rozwiązaniami informatycznymi pomogą klientom w zmianie sposobu zarządzania infrastrukturą, aplikacjami i usługami biznesowymi w środowiskach wirtualnych i przetwarzania danych w chmurze:

  • Infrastruktura: Pakiet VMware vCenter Operations Management

Bardzo dynamiczny charakter infrastruktury przetwarzania danych w chmurze prześcignął możliwości tradycyjnego zarządzania operacjami. Wprowadzony w marcu 2011 roku. pakiet VMware vCenter Operations upraszcza i automatyzuje operacje poprzez zintegrowanie funkcji zarządzania wydajnością, mocą obliczeniową i konfiguracją, a także udostępnia funkcje analityczne w celu umożliwienia podejmowania świadomych decyzji niezbędnych do zapewnienia odpowiednich poziomów usług
w środowiskach przetwarzania danych w chmurze.

W ten sposób VMware kontynuuje realizowanie strategii łączenia różnych funkcji zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w pełniejszym zintegrowaniu rozwiązań VMware vCenter Capacity IQ oraz VMware vCenter Configuration Manager. Nowe pulpity i inteligentne alarmy pozwalają korelować dane
o wydajności i mocy obliczeniowej w celu rozpoznawania zbliżających się problemów, a także
w odpowiednim wymiarowaniu infrastruktury oraz wykrywaniu i eliminowaniu problemów z wydajnością wynikających ze zmian w konfiguracji. Ponadto pakiet vCenter Operations Management będzie zawierać nowe funkcje do wykrywania aplikacji, które będą automatycznie wykrywać i odwzorowywać związki
i zależności między aplikacjami a obsługującymi je elementami infrastruktury. Oznacza to, że klienci będą mogli zoptymalizować operacje dotyczące infrastruktury, takie jak zarządzanie bezpieczeństwem czy odtwarzanie po awarii, na podstawie potrzeb aplikacji.

  • Aplikacje: pakiet vFabric Application Management

Przejście do przetwarzania danych w chmurze oraz coraz większe zapotrzebowanie na aplikacje powodują zmiany w sposobie podejścia do opracowywania aplikacji i późniejszego nimi zarządzania, co doprowadziło do powstania konwergentnych modeli działania aplikacji, jak chociażby „DevOps”. Aby pomóc klientom w poprawieniu sprawności operacyjnej i wydajności aplikacji, VMware wprowadza nowy pakiet do zarządzania aplikacjami, który umożliwi właścicielom aplikacji wdrażanie nowych generacji oprogramowania uruchamianego w infrastrukturach wirtualnych i przetwarzania w chmurze, a także późniejsze zarządzanie nimi.

Pakiet vFabric Application Management będzie zawierać dwa nowe rozwiązania integrujące funkcje związane z aplikacjami w celu połączenia i uproszczenia działań programistów i użytkowników. Pakiety te pomagają realizować podejście zwane „aktywnym zarządzaniem aplikacjami”, które pomaga działowi informatycznemu nadążyć za potrzebami użytkowników biznesowych na zmiany w aplikacjach oraz skuteczniej dbać o wydajność i dostępność aplikacji w środowiskach dynamicznych. vFabric AppDirector zestandaryzuje i zautomatyzuje wdrażanie aplikacji w chmurze z wykorzystaniem łatwych do tworzenia szkieletów aplikacji ze standardowymi szablonami, bibliotekami elementów i przepływami tworzenia kodu. vFabric Application Performance Manager pomoże klientom w prewencyjnym zarządzaniu wydajnością aplikacji w środowiskach wirtualnych i przetwarzania danych w chmurze. Pakiet vFabric Application Management jest zoptymalizowany pod kątem platformy vFabric, ale współpracuje również
z innymi platformami.

  • Funkcje biznesowe: pakiet VMware IT Business Management

W związku z coraz większym upowszechnianiem się publicznych usług przetwarzania danych w chmurze rola działów informatycznych w dużych przedsiębiorstwach ulega transformacji na brokera usług dla działów biznesowych. Zmiana ta wymaga większej przejrzystości kosztów, poziomów usług i działań dostawców. VMware wprowadza pakiet IT Business Management, oparty na technologiach uzyskanych przez firmę w wyniku sfinalizowanego w czerwcu 2011 roku. przejęcia firmy Digital Fuel. Umożliwia on wprowadzenie rygoru i dyscypliny potrzebnych dyrektorom ds. informatycznych do zoptymalizowania korzyści biznesowych płynących z inwestycji w informatykę, a także do przedstawienia tych korzyści
w języku zrozumiałym dla użytkowników biznesowych.

Pakiet będzie się składać z trzech modułów: IT Finance Manager, IT Service Level Manager oraz IT Vendor Manager. Połączone razem będą agregować dane z wielu różnych źródeł finansowych i poddawać je analizom i modelowaniu, aby zapewnić jednolity wgląd w kapitał informatyczny, koszty operacyjne
i koszty usług, z możliwością zapoznania się z konkretnymi miarami i wygenerowania przydatnych raportów. Pakiet IT Business Management pozwoli dyrektorom ds. informatycznych podejmowanie świadomych decyzji o zamawianiu usług na podstawie analizy kosztów, ryzyka, wydajności i zgodności z przepisami. W ten sposób dział informatyki będzie funkcjonować jako broker usług informatycznych w pełni dostosowanych do potrzeb usług biznesowych.

„Przetwarzanie danych w chmurze wymaga nowego podejścia do świadczenia usług informatycznych” — powiedział Cameron Haight, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. „Automatyzacja jest niezbędna nie tylko
z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej skalowalności, ale także w celu dotrzymania kroku szybkim zmianom zachodzącym w dynamicznych środowiskach. Ponadto w miarę jak sama infrastruktura staje się programowalna, procesy i narzędzia do zarządzania muszą być w stanie zaoferować zintegrowane, elastyczne podejście obejmujące zarówno infrastrukturę informatyczną, jak i potrzeby biznesowe”.

Ceny i dostępność

  • Rozszerzony pakiet vCenter Operations Management Suit będzie oferowany w czterech edycjach, dostosowanych do potrzeb operacyjnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Będzie dostępny na początku 2012 roku. w cenach rozpoczynających się od 50 USD za maszynę wirtualną. Klienci aktualnie korzystający z pakietu vCenter Operations będą mieć prawo do dokonania bezpłatnej aktualizacji.
  • Aby pomóc klientom w szybszym doświadczeniu mierzalnych korzyści rozwiązań do zarządzania operacjami, firma VMware wprowadza nową usługę vCenter Operations Management Accelerator. Ta najnowsza usługa dotycząca zarządzania operacjami w ofercie VMware pozwala szybko przygotować klienta do skuteczniejszego i bardziej efektywnego zarządzania środowiskami wirtualnymi i przetwarzania danych w chmurze.
  • Pakiet vFabric Application Performance Manager będzie dostępny od czwartego kwartału 2011 roku. Ceny będą rozpoczynać się od 360 USD za maszynę wirtualną. Premiera pakietu vFabric AppDirector jest przewidziana na początek 2012 roku.
  • Pakiet IT Business Management będzie dostępny w sprzedaży w czwartym kwartale 2011 roku. Model licencyjny przewiduje sprzedawanie licencji na poszczególnych użytkowników.

VMware

VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji  pod adresem http://www.vmware.com/pl/

# # #

Kontakt:

Anna Erwińska

VMware

aerwinska@vmware.com

Tel: 22 452 31 31

 

Joanna Stebel

Fleishman-Hillard

joanna.stebel@fleishmaneurope.com

Tel: 22 532 95 40