VMware pomaga klientom używającym rozwiązań SAP przejść na środowiska zwirtualizowane z wykorzystaniem Infrastruktury Konwergentnej HP

  Zwirtualizowane środowiska SAP zapewniają klientom większe oszczędności oraz skalowalność i elastyczność infrastruktury informatycznej

 

Warszawa, 8 czerwca 2011 r.:Firma VMware, czołowy dostawca rozwiązań do wirtualizacji i elementów infrastruktury przetwarzania w chmurze,  wprowadza na rynek rozwiązania, które ułatwią klientom korzystającym z rozwiązań SAP migrację na infrastrukturę zwirtualizowaną, opartą na technologiach VMware i HP. Rozwiązania te, zawierające architekturę referencyjną HP przeznaczoną do stosowania z rozwiązaniami SAP, zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć elastyczność, wydajność i skalowalność działających aplikacji SAP, obniżając jednocześnie nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. Pomaga to szybciej przejść na przetwarzanie w chmurze.

Klienci zainteresowani modernizacją obecnie posiadanego sprzętu, migracją z platform firmowych lub wdrożeniem po raz pierwszy rozwiązań SAP, mogą odnieść korzyści z wirtualizacji rozwiązań SAP na platformie VMware poprzez zwiększenie dostępności aplikacji SAP i efektywniejszą obsługę kluczowych procesów biznesowych.

 „Wirtualizacja pozwala korzystać z możliwości przetwarzania w chmurze podczas eksploatacji istniejących aplikacji starszego typu ― oferuje dynamiczną skalowalność, wbudowane mechanizmy zapewniania wysokiej dostępności, udostępnianie zasobów w ciągu kilku minut oraz automatyczne odtwarzanie po awarii na poziomie infrastruktury” ― mówi Andrzej Kontkiewicz, Regional Presales Manager Eastern Europe
w firmie VMware. „Współpracując z HP i firmą SAP, pomagamy klientom zwirtualizować ich aplikacje
o znaczeniu krytycznym w celu utworzenia dynamicznych centrów przetwarzania danych, które będą mogły udostępniać infrastrukturę informatyczną jako usługę (IT as a Service)”.

 „Przedsiębiorstwa użytkujące aplikacje SAP oczekują, że ich dane będą bezpieczne i zawsze dostępne” ― powiedział Paul Miller, wiceprezes działu rozwiązań i sojuszy strategicznych (Solutions and Strategic Alliances) w pionie serwerów, pamięci masowych i rozwiązań sieciowych dla przedsiębiorstw (Enterprise Servers, Storage and Networking) w HP. „Architektura referencyjna HP przeznaczona do stosowania z oprogramowaniem SAP integruje środowisko VMware vSphere z Infrastrukturą Konwergentną HP, umożliwiając przedsiębiorstwom bezpieczne przeniesienie najważniejszych aplikacji biznesowych na maszyny wirtualne”.

SGL Group korzysta z rozwiązań VMware i HP

Koncern SGL Group, czołowy światowy wytwórca produktów opartych na węglu, skonsolidował aplikacje SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) wdrożone w amerykańskim oddziale firmy na zwirtualizowanej platformie z wykorzystaniem środowiska VMware vSphere. Dokonał też migracji systemów SAP SRM i wdrożył je w ramach standardowej infrastruktury aplikacji SAP opartej na oprogramowaniu bazy danych IBM DB2 oraz na systemie operacyjnym Novell SUSE Linux Enterprise Server. W konsekwencji konieczne stało się wdrożenie nowego, wirtualnego środowiska Vertex (aplikacja serwerowa do naliczania podatku obrotowego od sprzedaży Sales-and-use-Tax przeznaczona do stosowania z rozwiązaniami SAP), ponieważ środowisko to nie jest obsługiwane przez bazę danych DB2. Koncern SGL zwrócił się o pomoc w tej sprawie do partnera VMware ― firmy Texperts.

 „Wdrożenie zajęło dokładnie trzy miesiące i od tej pory udało nam się już obniżyć ogólne koszty pomocy technicznej oraz koszty operacyjne sprzętu i oprogramowania” ― powiedział Marshall Munyak, kierownik ds. aplikacji technicznych w północnoamerykańskim dziale korporacyjnych systemów biznesowych koncernu SGL Group. „Byliśmy w stanie skonsolidować instancje naszych systemów SAP z trzech do dwóch, dzięki czemu nasza infrastruktura jest teraz szybsza, elastyczniejsza oraz bardziej skalowalna i efektywna. Wydajność rozwiązań SAP radykalnie wzrosła. Nasz zespół pomocy technicznej odbiera pozytywne opinie od użytkowników na temat ogólnie krótszego czasu reakcji systemów”.

Materiały uzupełniające


VMware

VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji  pod adresem http://www.vmware.com/pl/

 

# # #

Kontakt:

Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com
Tel: 22 532 95 40