VMware wprowadza na rynek Cloud Foundry – pierwszą w branży otwartą platformę PaaS

Zaprezentowana przez VMware platforma nowej generacji umożliwia szybsze tworzenie aplikacji oferując szeroki wybór platform programowania, usług i opcji wdrażania aplikacji w chmurach obliczeniowych.

Warszawa, 26 kwietnia 2011 r. - Firma VMware wprowadziła na rynek Cloud Foundry™ – pierwsze otwarte rozwiązanie typu PaaS (Platform-as-a-Service; Platforma jako Usługa). Reprezentuje ono nową generację platform aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla środowisk cloud computing, udostępnianych w formie usług przez centra przetwarzania danych w przedsiębiorstwach oraz przez operatorów chmur publicznych i prywatnych. Cloud Foundry usprawnia tworzenie, dostarczanie i obsługę nowoczesnych aplikacji. Znacznie ułatwia programistom wdrażanie, uruchamianie i rozbudowywanie aplikacji w środowiskach cloud computing. Oferuje najbogatszy wybór chmur publicznych i prywatnych, zgodnych ze standardami branżowymi platform programowania o wysokiej wydajności oraz usług dotyczących infrastruktur aplikacji.

„Coraz szersze zastosowanie technologii cloud computing zasadniczo zmieniło oczekiwania firm i  klientów indywidualnych wobec aplikacji. Tradycyjne infrastruktury i metody programowania aplikacji nie  są w stanie sprostać tym nowym wymogom” – powiedział Tod Nielsen, jeden z prezesów VMware odpowiedzialny za platformy aplikacji (Application Platform). „ Cloud Foundry znacznie upraszcza wiele procesów. Przyspiesza  tworzenie nowoczesnych aplikacji i oferuje bogaty wybór opcji, co jest niezbędne w przypadku współczesnych aplikacji najwyższej klasy. W rozwiązaniu tym uwzględniono najnowsze trendy w technologiach mobilnych, mediach społecznościowych i cloud computing”.

Firma VMware zaprezentowała również nową usługę programistyczną typu cloud opartą na platformie VMware, projekt PaaS z otwartym dostępem do kodu źródłowego oraz pierwsze w branży rozwiązanie PaaS typu Micro Cloud.

Tworzenie aplikacji w erze technologii cloud computing
Z programowaniem nowoczesnych aplikacji wiąże się coraz więcej wyzwań:

  • Niezbędny jest dostęp do różnych platform programowania aplikacji, co umożliwi wydajne programowanie w wielu językach.
  • Nowe aplikacje wymagają ściślejszej integracji z technologiami mobilnymi, mediami społecznościowymi i oprogramowaniem SaaS (Software-as-a Service – oprogramowanie jako usługa).
  • W związku z silnym rozproszeniem danych, technologia cloud computing wymaga wprowadzenia wielu innowacji dotyczących usług aplikacji oraz utworzenia nowych bloków danych, modułów przesyłaniakomunikatów i komponentów aplikacji usług internetowych.
  • Potrzebne są heterogeniczne opcje wdrażania aplikacji w środowiskach cloud computing. Klienci chcą wdrażać aplikacje i przenosić je pomiędzy prywatnymi chmurami przedsiębiorstwa oraz chmurami publicznymi oferowanymi przez różnych operatorów .

Platformy PaaS to nowoczesne rozwiązania, które powstały w odpowiedzi na zmianę natury aplikacji. Zwiększają one wydajność programistów, którzy mogą skupić się wyłącznie na pisaniu aplikacji i nie muszą już zajmować się konfigurowaniem i korygowaniem systemów, obsługą oprogramowania warstwy pośredniej, konserwacją sprzętu czy topologią sieci. Programiści korzystający z pierwszych platform PaaS musieli ograniczać się do konkretnych lub niestandardowych platform programowania, określonego zestawu usług aplikacji lub chmury jednego dostawcy. Takie niekompatybilne platformy nie tylko zmniejszają wybór rozwiązań i narzędzi dostępnych dla programistów, ale utrudniają przenoszenie aplikacji pomiędzy chmurami różnych operatorów, a nawet w obrębie tego samego centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa.

„Mimo że programiści są zainteresowani potencjalnymi korzyściami z PaaS, to rozwiązania te nie zostały wdrożone na masową skalę z powodu niestandardowych komponentów i platform, które mogą ograniczyć zestaw opcji i narzędzi dostępnych dla programisty”
– powiedział Stephen O'Grady, główny analityk w  firmie RedMonk.
„Cloud Foundry oferuje wszechstronną platformę PaaS z liberalną licencją, która umożliwia programowanie w wielu językach”.

Cloud Foundry: duży wybór platform programowania, usług aplikacji i chmur obliczeniowych

Cloud Foundry jest nowoczesną platformą aplikacji, która upraszcza tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji w erze technologii cloud computing. Łączy heterogeniczne aplikacje i usługi aplikacji wbudowane w wiele platform. Automatyzuje wdrażanie aplikacji oraz związanych z nimi infrastruktur w różnych środowiskach cloud computing. Programiści mogą korzystać z wielu platform i języków programowania, heterogenicznych usług aplikacji oraz chmur obliczeniowych. Przenoszenie aplikacji pomiędzy różnymi środowiskami, chmurami oferowanymi przez różnych operatorów oraz centrami przetwarzania danych przedsiębiorstw stało się bardzo łatwe. Nie wymaga modyfikowania aplikacji lub przerywania ich pracy.

Cloud Foundry obsługuje popularne i wydajne platformy programowania, takie jak Spring for Java, Ruby on Rails, Sinatra for Ruby i Node.js, a także inne platformy oparte na technologii JVM, np. Grails. Unikalna otwarta architektura umożliwi szybkie powiększenie tej listy o nowe platformy w przyszłości.Obecnie Cloud Foundry pozwala korzystać z takich usług aplikacji, jak bazy danych MongoDB, MySQL i Redis. Planowane jest również włączenie usług VMware vFabric.

Rozwiązanie Cloud Foundry nie jest powiązane z żadnym środowiskiem cloud computing i nie wymaga infrastruktury VMware. Można je wdrożyć w każdej chmurze prywatnej lub publicznej. Dotyczy to zarówno środowisk zbudowanych na platformie VMware vSphere ®lub oferowanych przez partnerów programu VMware vCloud ®, jak też środowisk publicznych opartych na systemach innych niż VMware. Cloud Foundry może również obsługiwać usługi internetowe Amazon za pośrednictwem firmy RightScale, która zarządza chmurą Amazon.

Rozwiązanie Cloud Foundry będzie oferowane w kilku modelach:

  • New VMware Operated Developer Service – Model ten, dostępny obecnie w wersji beta  na stronie www.CloudFoundry.com, to w pełni funkcjonalna usługa typu PaaS oparta  na platformie VMware, przeznaczona do chmur publicznych. Zapewnia programistom dostęp do  rozwiązania Cloud Foundry. Można ją wykorzystać do testowania nowych usług i  optymalizacji ich pracy. W tym środowisku PaaS typu multi-tenant (używanym przez wielu użytkowników jednocześnie) programiści mogą wdrażać swoje aplikacje i rozszerzać je w  chmurze obliczeniowej w ciągu kilku sekund. Programiści, którzy chcą skorzystać z tej usługi, mogą zgłaszać się po zaproszenia.
  • Open Source, Community PaaS Project –Model ten, dostępny pod adresem www.CloudFoundry.org , to projekt społecznościowy z otwartym dostępem do kodu źródłowego, z licencją Apache 2. Umożliwia programistom inspekcję, ocenę i modyfikację oprogramowania Cloud Foundry stosownie do własnych potrzeb. Minimalizuje ryzyko, że  programista będzie zmuszony do korzystania z ograniczonego zestawu narzędzi. Dzięki wyjątkowej elastyczności tego modelu społeczność użytkowników może rozbudowywać rozwiązanie Cloud Foundry i integrować je z dowolną platformą, usługą aplikacji lub  infrastrukturą cloud computing.
  • New Cloud Foundry Micro Cloud – Model ten będzie dostępny w drugim kwartale 2011 r. Jest to kompletne, gotowe do pobrania oprogramowanie Cloud Foundry, działające w obrębie maszyny wirtualnej na komputerze programisty, co znacznie upraszcza programowanie i  testowanie aplikacji. Ten unikalny model umożliwi programistom tworzenie i testowanie aplikacji na własnych komputerach, a równocześnie gwarantuje, że aplikacje uruchamiane lokalnie będą również działać w środowisku eksploatacyjnym bez konieczności ich modyfikowania w chmurze prywatnej lub publicznej opartej na rozwiązaniu Foundry.
  • Cloud Foundry for the Enterprise and Service Providers – W przyszłości VMware wprowadzi również na rynek komercyjną wersję rozwiązania Cloud Foundry, przeznaczoną dla przedsiębiorstw chcących udostępnić funkcje PaaS w swoich prywatnych chmurach obliczeniowych oraz dla operatorów, którzy chcą je zaoferować w chmurach publicznych. Model komercyjny umożliwi integrację środowisk PaaS z usługami dotyczącymi infrastruktur aplikacji. Rozwiązania dla operatorów pozwolą też na przenoszenie aplikacji w hybrydowych środowiskach cloud. Można więc będzie wdrożyć aplikację wewnętrznie lub przenieść ją do  środowiska jednego z blisko 3500 partnerów programu VMware vCloud.

„Dziś, w erze technologii cloud computing, otwarty dostęp do kodu źródłowego ma jeszcze większe znaczenie niż kiedyś” – powiedział Rod Johnson, wiceprezes działu strategii platform aplikacji w firmie VMware. „Dzięki takiemu otwartemu modelowi rozwiązanie Spring zostało idealnie dostosowane do  potrzeb społeczności programistów pracujących w języku Java. Otwarta architektura i opcje społecznościowe rozwiązania Cloud Foundry umożliwią programistom korzystanie z prostej, ale wydajnej platformy PaaS oraz dostosowanie tej technologii do swoich potrzeb”.

Dodatkowe informacje:

#   #   #

VMware
VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley oraz biura na całym świecie. Można ją znaleźć w Internecie pod adresem www.vmware.com/pl.

Kontakt:

Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com
Tel: 22 532 95 40