VMware przedstawia system VMware vSphere 5 – kompleksowy pakiet rozwiązań do infrastruktur cloud computing

Nowe wersje platformy i produktu VMware ułatwiają dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymagań środowisk cloud computing

Warszawa, 13 lipca 2011 r.– Dyrektor generalny VMware, Paul Maritz, zaprezentował nowy system VMware vSphere 5 oraz kompleksowy pakiet rozwiązań do infrastruktur cloud computing – produkty, które umożliwią klientom przekształcenie środowisk informatycznych w sposób zwiększający wydajność dotychczasowych inwestycji oraz prężność działania.

VMware vSphere 5 oferuje prawie 200 nowych i rozszerzonych funkcji, które – podobnie jak w poprzednich wersjach tego systemu – wyznaczają standardy wirtualizacji, zwiększają wydajność i dostępność wszystkich aplikacji o znaczeniu strategicznym oraz automatyzują zarządzanie coraz większymi zasobami centrum przetwarzania danych. Firma przedstawiła również rozwiązania VMware vShield 5, VMware vCenter Site Recovery Manager 5 i VMware vCloud Director 1.5, które wraz z systemem VMware vSphere 5 umożliwią klientom efektywniejsze wykorzystanie zasobów zwirtualizowanych w środowisku cloud computing. 

„Wirtualizacja przyjęła się już na rynku, jako główna technologia transformacyjna nowej ery w rozwoju technologii informatycznych” – powiedział Paul Maritz, dyrektor generalny VMware. „System vSphere 5, wraz z pakietem rozwiązań dla infrastruktur cloud computing, umożliwia klientom szybsze wdrożenie wydajniejszego i bardziej zautomatyzowanego modelu chmury. Wprowadza nowe metody zabezpieczania zasobów i zarządzania nimi. Zapewnia firmie większe korzyści z technologii informatycznych”.

Pakiet rozwiązań do infrastruktur cloud computing pomoże firmom w tworzeniu inteligentnych infrastruktur wirtualnych z funkcjami automatyzacji, samoobsługi i bezpieczeństwa. Umożliwi:

 • Wdrażanie aplikacji o znaczeniu strategicznym– VMware vSphere 5 znacznie zwiększa wydajność
  i skalowalność systemu informatycznego, dzięki czemu klient może używać w swoich środowiskach nawet tych aplikacji o znaczeniu strategicznym, które mają największe zapotrzebowanie na zasoby. 
 • Szybsze reagowanie na nowe wymagania dzięki elastyczności technologii cloud– Pakiet rozwiązań VMware dla infrastruktur cloud computing umożliwia natychmiastowe dołączanie do systemu nowych zasobów i inteligentne zarządzanie bieżącymi operacjami, co znacznie upraszcza nadzorowanie infrastruktury.  
 • Bezpieczne wdrożenie modelu cloud computing– Zabezpieczenia, znane z  rozwiązań sprzętowych, zostały rozszerzone i wprowadzone w modelu wirtualnym. Są one zarządzane  przy użyciu reguł. Dla klientów oznacza to gwarancję bezpieczeństwa aplikacji i danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jak często  są przenoszone pomiędzy różnymi środowiskami cloud – prywatnymi, publicznymi
  i hybrydowymi.

„Badania przeprowadzone niedawno przez firmę Gartner wykazały, że większość firm uważa wirtualizację x86 za ważny składnik prywatnych środowisk cloud computing opartych na modelu infrastruktury jako usługi (infrastructure-as-a-service)” – powiedział Chris Wolf, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner. „Wiele firm traktuje również x86 VM jako standardową platformę infrastruktury dla nowych aplikacji. Wśród czynników skłaniających do inwestycji w wirtualizację i technologię cloud computing najczęściej wymieniano obniżenie kosztów i zwiększenie prężności działania”.


VMware vSphere 5: nowoczesna podstawa infrastruktury cloud computing

VMware vSphere jest najczęściej wdrażaną i cieszącą się największym zaufaniem platformą wirtualizacji na świecie. Stanowi podstawę pakietu WMware dla infrastruktur cloud. Została stworzona pod kątem wymagań infrastruktur wirtualnych i środowisk cloud computing. Jest używana przez klientów z różnych sektorów – od wielkich przedsiębiorstw po małe i średnie firmy, a także publicznych dostawców usług cloud computing. Stanowi podstawę infrastruktur wirtualnych stacji roboczych (virtual desktop infrastructure – VDI), których rynek dynamicznie rośnie. Coraz więcej klientów wdraża VMware vSphere jako standardową, strategiczną platformę informatyczną.

VMware vSphere 5 będzie obsługiwać maszyny wirtualne, które są nawet czterokrotnie wydajniejsze niż ich wcześniejsze wersje (mają pamięć do 1 TB i 32 wirtualne procesory). Mogą one przetworzyć  ponad milion operacji we-wy (I/O) na sekundę, co z nawiązką zaspokaja wymagania nawet tych aplikacji, które mają największe zapotrzebowanie na zasoby. VMware vSphere 5 oferuje rozszerzone, a równocześnie uproszczone funkcje wysokiej dostępności (High Availability), które w połączeniu ze zwiększoną wydajnością i skalowalnością maszyn wirtualnych, maksymalizują wydajność i dostępność aplikacji o znaczeniu strategicznym.


VMware vSphere 5 ma trzy nowe, ważne funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami centrum przetwarzania danych. Inteligentne zarządzanie regułami umożliwia automatyczną konfigurację typu „set it and forget it” („ustaw
i zapomnij”), usprawnia wdrażanie serwerów i zarządzanie pamięcią masową. Użytkownik musi tylko zdefiniować reguły i ustalić parametry operacyjne, resztę zrobi za niego platforma. VMware vSphere 5 oferuje nowe funkcje automatycznego wdrażania (Auto-Deploy), pamięci masowej opartej na profilach (Profile-Driven Storage)
i  zarządzania wykorzystaniem pamięci masowej (Storage DRS). Jeśli w środowisku klienta działa tysiąc maszyn wirtualnych, to czas potrzebny na administrowanie nimi może ulec skróceniu nawet o cały rok pracy.  

„Z platformą VMware vSphere 5 i pakietem rozwiązań do infrastruktur cloud będziemy mogli znacznie uprościć wirtualizację aplikacji o znaczeniu krytycznym” – powiedział YP Chien, dyrektor ds. inteligentnych systemów informacyjnych w firmie Kingston Technology. „W ten sposób Kingston Technology szybciej wdroży model cloud computing, a tym samym – zmaksymalizuje swoją wydajność i prężność”.
Tu znajdziesz więcej informacji o nowościach oferowanych przez platformę VMware vSphere 5

Kompleksowy pakiet rozwiązań do infrastruktur cloud
VMware wprowadza na rynek kompleksowy, oparty na platformie VMware wSphere 5 pakiet technologii, który zapewni klientowi funkcje automatyzacji, samoobsługi i bezpieczeństwa:

 • VMware vShield 5 – Produkty vShield powstały z myślą o firmach, które miały dotąd obawy co do bezpieczeństwa i kontroli swoich danych i systemów oraz zapewnienia ich zgodności z przepisami w środowiskach cloud computing. Są to zabezpieczenia środowisk wirtualnych i „chmur” oparte na oprogramowaniu, które można dostosowywać do własnych potrzeb. Nie mają one ograniczeń typowych dla tradycyjnych rozwiązań zabezpieczających. Rozwiązanie vShield 5 oferuje nowe funkcje ochrony danych (Data Security), które umożliwiają szybkie wykrywanie ryzyka wynikającego z braku zabezpieczenia danych wrażliwych, izolowanie aplikacji o różnych poziomach zaufania oraz przenoszenie reguł bezpieczeństwa wraz z danymi i aplikacjami, które są przemieszczane do innych systemów wirtualnych lub publicznych środowisk cloud computing.
  Więcej informacji o nowych funkcjach rozwiązania VMware vShield 5
 • VMware vCenter Site Recovery Manager 5– Jest to rozszerzona wersja sprawdzonego rozwiązania do usuwania skutków awarii. Wprowadzono w niej nowe, wbudowane funkcje replikacji VMware vSphere, które umożliwiają firmie dwukrotne zwiększenie liczby chronionych aplikacji bez zwiększania kosztów, a ponadto obsługują heterogeniczne konfiguracje pamięci masowej w ośrodku głównym i zapasowym. Nowe funkcje przełączania awaryjnego i planowania migracji ułatwiają organizowanie migracji w celu uniknięcia skutków awarii lub przeprowadzenia planowanych prac związanych z utrzymaniem oraz konsolidację  w centrach przetwarzania.
  Więcej informacji o nowych funkcjach rozwiązania VMware vCenter Site Recovery Manager
 •   VMware vCloud Director 1.5 – Rozwiązanie to, oparte na modelu samoobsługowym, umożliwia dostarczanie usług dotyczących infrastruktury ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych i znacznie przyspiesza konfigurowanie nowych serwerów. Nowe funkcje połączonych klonów (Linked Clone) pozwalają zarządzać zasobami z jednego stanowiska. Skracają czas potrzebny na konfigurację do niespełna 5 sekund i zmniejszają jej koszty nawet o 60%.
  Więcej informacji o nowych funkcjach rozwiązania VMware vCloud Director 1.5

VMware przedstawił także VMware vSphere Storage Appliance (oddzielna informacja prasowa) – nowe oprogramowanie dla małych i średnich firm, które oferuje bogaty zestaw funkcji ciągłości biznesowej i automatycznego zarządzania zasobami VMware vSphere, a równocześnie jest znacznie prostsze i tańsze od współużytkowanej pamięci masowej. VMware vSphere Storage Appliance przekształca wewnętrzną pamięć masową serwera we współużytkowaną pulę, co zapewni małym i średnim firmom dostęp do funkcji ciągłości biznesowej i automatyzacji VMware vSphere, takich jak wysoka dostępność (High Availability), vMotion i Distributed Resource Scheduler.

Pakiet rozwiązań VMware dla infrastruktur cloud computing jest wspierany przez ponad 25 000 partnerów w zakresie technologii, niezależnych producentów oprogramowania, dostawców rozwiązań i usług oraz integratorów systemów, w tym – wszystkich największych na świecie producentów sprzętu komputerowego. W związku z tym, że VMware ciągle podnosi sobie poprzeczkę w dziedzinie wirtualizacji i technologii cloud computing, ta społeczność cały czas się rozwija.
Więcej informacji o społeczności partnerów wspierających pakiet rozwiązań VMware do infrastruktur cloud computing

Nowy model licencji rozszerza możliwości wykorzystania pul pamięci
Wraz z platformą VMware vSphere 5 firma VMware wprowadziła nowy model licencjonowania swoich produktów, dostosowując go do wymagań środowisk cloud computing. Model ten oparty jest w większym stopniu na wartości i użyciu niż na cenie i parametrach komponentów fizycznych. Licencja na oprogramowanie VMware vSphere 5 będzie nadal powiązana z liczbą procesorów, ale bez dotychczasowych ograniczeń dotyczących liczby rdzeni i fizycznej pamięci RAM w serwerze, zastępując je prawem do korzystania z określonej puli pamięci wirtualnej (vRAM).

Pula pamięci vRAM odzwierciedla całkowitą pojemność pamięci skonfigurowanej na wszystkich maszynach wirtualnych w środowisku klienta.  Każda licencja na pojedynczy procesor wykupiona przez użytkownika, uprawnia go do korzystania z określonej pojemności pamięci vRAM, która może być rozmieszczona w całym środowisku vSphere. Jest to model dostosowany do wymogów środowiska cloud computing, oparty na rzeczywistym wykorzystaniu usług informatycznych. Nie ma żadnych ograniczeń co do sposobu dystrybucji pamięci vRAM pomiędzy maszynami wirtualnymi. Klient może skonfigurować jedną dużą maszynę lub wiele mniejszych. Użytkownicy systemu VMware vSphere mogą więc zmaksymalizować wykorzystanie i efektywność sprzętu, tworząc odpowiednie pule procesorów, pamięci systemowej, pamięci masowej i sieci. Wprowadzając te zmiany w swoim systemie licencji, VMware rozszerza zastosowanie pul, które należą do podstawowych elementów środowisk cloud computing. Teraz będą one powiązane nie tylko z technologią, ale również z charakterem działalności firmy. Każda firma w ramach zakupionej licencji może stworzyć pule, które zapewnią jej największe korzyści i najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Z drugiej strony licencja na oprogramowanie VMware vSphere 5 jest nadal oparta na procesorach, co umożliwi klientom wykorzystanie dotychczas stosowanych procesów zakupów, wdrażania i zarządzania licencjami. Więcej informacji o licencjach na oprogramowanie VMware vSphere 5 można znaleźć tutaj: http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf

Dostępność

Przewiduje się, że system VMware vSphere 5 będzie dostępny w sprzedaży w trzecim kwartale 2011 roku.

VMware
VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji — VMware vSphere — oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji  pod adresem http://www.vmware.com/pl/

# # #

Kontakt:

Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com
Tel: 22 532 95 40