VMware tworzy nowy model operacyjny w erze przetwarzania w chmurze

Nowe usługi Cloud Ops, obejmujące edukację, przekształcenia i doradztwo, ułatwiają firmom osiągnięcie maksymalnych korzyści z przetwarzania w chmurze

VMware wraz z partnerami tworzy Forum Cloud Ops w celu rozwinięcia współpracy nad wspólnym modelem informatycznym

San Francisco, 28 sierpnia 2012 r. – VMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, przedstawił podczas VMworld 2012 nowe usługi Cloud Ops obejmujące ochronę praw autorskich (IP) oraz doradztwo, transformację i szkolenia. Pomogą one firmom w tworzeniu i prowadzeniu wydajnych i sprawnie działających działów informatycznych, zatrudnianiu i kształceniu pracowników tych działów oraz mierzeniu ich wyników. Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi ułatwią działom IT wdrożenie nowego modelu operacyjnego opartego na chmurze, który zapewnia większe korzyści i sprzyja innowacjom.

Usługi Cloud Ops są częścią przedstawionego podczas VMworld kompleksowego rozwiązania vCloud Suite. VMware wykorzystał w nich swoje doświadczenie, które zdobył, pomagając kilkuset klientom na całym świecie w podejmowaniu decyzji w tworzeniu, eksploatacji i optymalizacji chmur publicznych i prywatnych. Na podstawie sprawdzonych wdrożeń powstał nowy model operacyjny. Działy informatyczne odchodzą od reaktywnej, taktycznej relacji z przedsiębiorstwem, coraz częściej przyjmując rolę strategicznego partnera, który ułatwia firmie tworzenie innowacji i osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

„Klienci decydujący się na Clouds Ops zauważają znaczną poprawę w zakresie efektywności, elastyczności i niezawodności” - powiedział Carl Eschenbach, dyrektor generalny i jeden z prezesów VMware. – „Zauważyliśmy, że niektórzy z klientów VMware obniżyli koszty pracy nawet o 25%, uwalniając jednocześnie środki z tzw. re-inwestycji i przekierowując je na rozwój nowych usług oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej”.

VMware uruchamia również Forum Cloud Ops, na którym partnerzy w dziedzinie doradztwa i integracji będą wspólnie pracować nad dalszym rozwojem tego nowego modelu operacyjnego. Wraz z VMware firmy te będą przekazywać swoją wiedzę społeczności klientów, aby pomóc im w zwiększeniu wydajności, niezawodności i elastyczności dzięki temu nowemu modelowi. Wśród członków założycieli Forum Cloud Ops znajdują się firmy Canopy, Capgemini, CGI, CSC, Dell, Deloitte, EMC, HP, Infosys, T-Systems i VMware. W przyszłości może zwiększyć się liczba firm partycypujących w Cloud Ops Forum.

Podobnie jak wiele innych „zmian pokoleniowych” w branży informatycznej przejście do środowisk przetwarzania w chmurze nie ogranicza się do samej technologii. W usługach Cloud Ops i Forum Cloud Ops VMware wziął więc pod uwagę wymagania współczesnych firm, w których planowanie przekształceń środowiska informatycznego wymaga uwzględnienia elementów kulturowych, finansowych, politycznych i procesowych.

„Nowe środowisko informatyczne będzie elastyczne nie tylko pod względem technologii, ale również ludzi” – powiedziała Diane Berry, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner, w raporcie IT Workforce: The Road to 2016 and Beyond („Pracownicy działów informatycznych: perspektywy do roku 2016 i później”) opublikowanym w 2012 r. –„Firmy muszą odejść od tradycyjnego modelu zarządzania zmianą opartego na projektach i zbudować bardziej dojrzały model kompetencji zwany »płynnością organizacyjną« ( organizational liquidity). Wówczas dział informatyczny przyniesie większe korzyści, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych”.

Zarówno usługi Cloud Ops, jak i Forum Cloud Ops pomagają odpowiedzieć na pytania, jak zbudować środowisko przetwarzania w chmurze, korzystać z niego, rekrutować pracowników, którzy będą je obsługiwać i jak mierzyć wyniki tego środowiska, aby zwiększyć wydajność firmy i stworzyć optymalne warunki do powstawania innowacji. Dotyczy to w szczególności następujących czterech obszarów:

  • Procesy i kontrola.Działy informatyczne coraz częściej wdrażają dynamiczne i zautomatyzowane modele działające w chmurze, co wymaga zmiany wielu procesów. Usługi Cloud Ops pomagają firmom w tych przekształceniach i ułatwiają maksymalizację korzyści z nowych rozwiązań. Obejmują one m.in. usługi na żądanie, automatyczną konfigurację i wdrażanie, prewencyjne zarządzanie incydentami i problemami, zabezpieczenia oparte na regułach, zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz zarządzanie finansami środowiska informatycznego oparte na rzeczywistym wykorzystaniu zasobów.

  • Zasoby ludzkie i organizacja.Bezpieczna, elastyczna i skalowalna technologia jest podstawą każdej efektywnej strategii informatycznej. Wydajność i szybkość reagowania środowiska informatycznego zależy jednak również od ludzi i odpowiedniej organizacji zespołów. Usługi Cloud Ops oferują plan zmian organizacyjnych, który obejmuje utworzenie „centrum doskonałości przetwarzania w chmurze” ( Cloud Center of Excellence) oraz nowy system szkoleń i certyfikatów oparty na pełnionych rolach.

  • Tworzenie modeli finansowych i pomiary wyników. Usługi Cloud Ops obejmują nie tylko standardowe monitorowanie wydajności, ale również nowy, dostosowany do środowisk przetwarzania w chmurze model pomiarów oparty na nowoczesnych parametrach wydajności, elastyczności i niezawodności. Nowością są również funkcje ITBM (IT Business Management), które wprowadzają zarządzanie finansowe środowiskiem informatycznym na poziomie usług.

  • Technologia i architektura oprogramowania. Wydajne i niezawodne usługi Cloud Ops wymagają elastycznej, zautomatyzowanej i odpornej na błędy infrastruktury. Infrastrukturę taką oferuje zdefiniowane programowo centrum przetwarzania danych VMware. VMware vCloud® Suite 5.1 to pierwsze rozwiązanie, które umożliwia stworzenie takiego centrum. Łączy ono najlepsze rozwiązania VMware w zakresie wirtualizacji, obsługi infrastruktury przetwarzania w chmurze i zarządzania w jednym produkcie, który znacznie upraszcza wdrażanie technologii dostosowanych do wymagań przetwarzania w chmurze.

Przedstawione podczas VMworld usługi i Forum Cloud Ops pomogą szefom i zespołom w zarządzaniu tymi przekształceniami. Nowe rozwiązania i usługi obejmą w szczególności: 

  • Nowe usługi przetwarzania w chmurze.Umożliwiają one klientom tworzenie struktur ułatwiających współpracę w dziedzinie analizowania, projektowania i wdrażania rozwiązań działających w chmurze.

  • Nowe i zaktualizowane usługi doradztwa w zakresie technologii. Dzięki tym usługom klienci mogą szybko zdobyć fachową wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze oraz pierwszego w branży kompleksowego, zintegrowanego pakietu infrastruktury chmury – VMware vCloud Suite.

  • Nowy program edukacji i certyfikatów. Umożliwia on klientom zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego projektowania, eksploatowania i rozwijania swoich środowisk przetwarzania w chmurze.

  • VMware Architecture Toolkit (vCAT) 3.0. Ten zestaw dokumentów pomaga klientom w zbudowaniu rozwiązania działającego w chmurze z wykorzystaniem technologii, zalecanych praktyk i nowatorskich narzędzi, które zostały przetestowane w praktyce przez przedsiębiorstwa i operatorów środowisk przetwarzania w chmurze.

Dostępność

Nowe usługi Cloud Ops w zakresie doradztwa, przekształceń i edukacji są już dostępne, a w roku 2013 zostaną rozszerzone o dodatkowe zasoby. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie rozwiązań VMware Cloud Computing Solutions  tutaj i VMware Cloud Operations Services  tutaj.

Materiały uzupełniające

VMware Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 400 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody w 2011 roku wyniosły 3,77 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com/pl.

# # #

Kontakt:   

Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com
Tel: 22 452 31 31   


Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com
Tel: +48 603 533 664