Firma VMware zaprezentowała kompleksowy pakiet rozwiązań do tworzenia i zarządzania infrastrukturą chmury obliczeniowej

Pakiet VMware vCloud® Suite 5.1 umożliwia wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych

San Francisco, 27 sierpnia 2012 r. – Na konferencji VMworld®2012 firma VMware zaprezentowała kompleksowy pakiet obejmujący produkty do tworzenia infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią, specjalistyczną wiedzę oraz wsparcie techniczne. Umożliwia on klientom optymalizację efektywności i wzrost dynamiki rozwoju biznesu. Pakiet ten nosi nazwę VMware vCloud® Suite 5.1 i jest pierwszym na rynku rozwiązaniem umożliwiającym wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych. vCloud łączy w sobie czołowe rozwiązania VMware z zakresu wirtualizacji, infrastruktury chmury obliczeniowej oraz zarządzania, co upraszcza wdrażanie środowiska przetwarzania w chmurze.

„Wraz z naszymi partnerami zrobiliśmy odważny krok w kierunku uproszczenia obsługi informatycznej poprzez zaoferowanie klientom wszystkiego, co niezbędne do stworzenia i obsługi środowiska chmury obliczeniowej oraz zarządzania nim” — powiedział Paul Maritz, dyrektor generalny VMware. - „Pakiet VMware vCloud® Suite to oparte na oprogramowaniu centrum przetwarzania danych — czyli architektura do wdrożenia chmury obliczeniowej”.

Programowo zdefiniowane centrum przetwarzania danych zapewnia elastyczność, wydajność i niezawodność usług informatycznych poprzez wdrożenie wirtualizacji we wszystkich obszarach — od przetwarzania i pamięci masowej po usługi sieciowe, zabezpieczenia i dostępność. Architektura programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych skupia w sobie wszystkie zasoby sprzętowe w ramach łącznej mocy obliczeniowej, a następnie w automatyczny, bezpieczny i wydajny sposób przydziela ją wedle potrzeb poszczególnym aplikacjom.
Dzięki programowo zdefiniowanemu centrum przetwarzania danych klienci mogą korzystać z wirtualnych centrów danych z logicznie wydzielonymi zbiorami wirtualnych zasobów przetwarzania danych, pamięci masowej, połączeń sieciowych i zabezpieczeń, do których zdążyli się już przyzwyczaić.

„Dzisiejsza technologia wymaga od firm holistycznego podejścia do planowania, budowania i zarządzania ich infrastrukturą, zwłaszcza jeśli wchodzimy w nową erę chmur obliczeniowych” - powiedział Don Henderson, dyrektor ds. technicznych, NYSE Technologies – „W NYSE Euronext cloud computing traktujemy nie tylko jako podstawę naszej korporacyjnej strategii IT. Rozszerzamy także korzyści z niej płynące na organizacje świadczące usługi finansowe i pragnące zmodernizować ich indywidualne operacje IT wykorzystując chmurową technologię i doświadczenie VMware do oferowania pierwszej chmury obliczeniowej dla środowiska finansowego”.

Pakiet VMware vCloud Suite: pierwsze na rynku rozwiązanie umożliwiające wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych

Przekształcając każdą warstwę infrastruktury centrum przetwarzania danych w usługi oprogramowania uruchamiane w pulach sprzętu zgodnego ze standardami branżowymi, pakiet VMware vCloud Suite upraszcza i automatyzuje procesy przy jednoczesnym utrzymaniu poziomów usług nawet w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym, które intensywnie wykorzystują zasoby. VMware vCloud Suite 5.1 dostarcza klientom wszystkie elementy niezbędne do wdrożenia i obsługi infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią, takie jak wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, udostępnianie oparte na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami.

VMware vSphere® 5.1 — sprawdzona platforma dla dowolnych aplikacji

Podstawę pakietu VMware vCloud Suite stanowi zaktualizowana wersja najczęściej stosowanej na świecie platformy wirtualizacji, która obejmuje ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji mających na celu zapewnienie najwyższych poziomów usług w przypadku aplikacji, zadań o znaczeniu krytycznym oraz aplikacji wymagających małych opóźnień we-wy. Najważniejsze udoskonalenia w VMware vSphere 5.1 obejmują bardziej wydajne maszyny wirtualne, nowatorskie rozwiązania pomagające klientom w unikaniu nieplanowanych przestojów oraz większe możliwości zestawiania połączeń sieciowych.

VMware vSphere 5.1 obsługuje maszyny wirtualne z maksymalnie 64 procesorami wirtualnymi.
Aby maszyny te mogły działać całą dobę i 7 dni w tygodniu, VMware udoskonaliło komponent vMotion® w celu umożliwienia przeprowadzania migracji maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania ze współużytkowanej pamięci masowej. VMware vSphere 5.1 obejmuje ponadto nowe narzędzia, takie jak VMware vSphere Data Protection™, umożliwiające uproszczone i niezawodne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, VMware vSphere Replication, zapewniające opłacalną ochronę przed awariami, oraz VMware vShield Endpoint™, zapewniające skuteczniejszą ochronę maszyn wirtualnych.

VMware vSphere 5.1 zawiera również rozszerzenia komponentu VMware vSphere Distributed Switch™, w tym możliwość obsługi maksymalnie 500 połączonych siecią hostów na przełącznik rozproszony. Funkcje, takie jak sprawdzanie stanu sieci (Network Health Check), tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej konfiguracji (Configuration Backup) oraz odtwarzanie po awarii (Roll-Back and Recovery) w komponencie VMware vSphere 5.1 Distributed Switch upraszcza wdrożenie sieci wirtualnych oraz bieżące zarządzanie nimi i rozwiązywanie problemów z nimi związanych.

Ponadto VMware vSphere 5.1 obsługuje wirtualizację SR-IOV (single-root I/O virtualization) w celu zoptymalizowania wydajności sieci w przypadku aplikacji wrażliwych na opóźnienia.

VMware vCloud Director® 5.1 — udostępnianie wirtualnych centrów przetwarzania danych w kilka minut

Głównym elementem pakietu VMware vCloud jest zestaw usług programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, które stosują zasady wirtualizacji, takie jak wyodrębnianie, grupowanie
i automatyzacja, w takich obszarach jak pamięć masowa, połączenia sieciowe, bezpieczeństwo i dostępność. VMware vCloud Director zarządza udostępnianiem tych usług, dostarczając kompletne wirtualne centra przetwarzania danych, gotowe do użycia już po kilku minutach. Dzięki wprowadzeniu kilku istotnych ulepszeń dotyczących skalowalności rozwiązanie VMware vCloud Director 5.1 umożliwia obsługę „elastycznych” wirtualnych centrów przetwarzania danych, które mogą obejmować wiele klastrów VMware vSphere i maksymalnie 30 000 maszyn wirtualnych. VMware vCloud Director 1.5 zawiera ulepszone interfejsy API oraz ma rozszerzalną strukturę umożliwiającą klientom podłączenie szerokiej gamy usług infrastrukturalnych innych firm.

VMware vCloud Networking and Security 5.1 — nowa definicja sieci

Pakiet vCloud Suite pozwala przezwyciężyć jedną z ostatnich barier na drodze do osiągnięcia prężności chmury obliczeniowej, tj. sieci. VMware vCloud Networking and Security umożliwia dynamiczne tworzenie wirtualnych sieci i usług, które są całkowicie niezależne od sprzętu sieci fizycznej.

vCloud Networking and Security pozwala klientom tworzyć sieci logiczne dla każdej aplikacji lub użytkownika oraz wyodrębniać ruch sieciowy pomiędzy aplikacjami należącymi do tej samej organizacji — niezależenie od ograniczeń sieci fizycznej. Dzięki tworzeniu pul połączeń sieciowych w oderwaniu od konkretnego sprzętu vCloud Networking and Security może bezproblemowo obsługiwać dziesiątki tysięcy wyodrębnionych sieci wirtualnych. Proces ten jest równie prosty, co w przypadku tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzaniu nimi.

VMware vCloud Networking and Security obejmuje protokół VXLAN, komponent VMware vShield edge oraz usługi zabezpieczające aplikacje, co razem stanowi kompletny zestaw programowo zdefiniowanych funkcji sieciowych oraz rozwiązań do wirtualizacji sieci — od wirtualnego przełączania po zwirtualizowane usługi warstw 4-7. Rozwiązanie to umożliwi również integrowanie rozwiązań sieciowych i zabezpieczeń innych producentów w ramach vCloud Ecosystem

vCenter Site Recovery Manager™ 5.1 — automatyzacja odtwarzania po awarii dla wszystkich aplikacji
Aby zapewnić dostępność i błyskawiczne odtwarzanie po awarii aplikacji działających w programowo zdefiniowanym centrum przetwarzania danych, vCenter Site Recovery Manager 5.1 upraszcza planowanie odtwarzania po awarii i umożliwia jego przeprowadzenie w przewidywalny sposób poprzez automatyczne testowanie i realizację planu. Ponadto VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 umożliwia migrację centrum przetwarzania danych oraz pozwala uniknąć awarii. Rozwiązanie to jest zintegrowane z VMware vSphere Replication oraz z szeregiem technologii replikacji pochodzących od partnerów VMware. VMware vCenter Site Recovery Manager jest obsługiwany przez coraz liczniejsze środowisko usługodawców oferujących usługi „odtwarzania po awarii z wykorzystaniem chmury obliczeniowej” (disaster recovery to the cloud). Umożliwia to klientom korzystanie z funkcji odtwarzania po awarii w rozwiązaniu vCenter Site Recovery Manager, którą jest jedną z najlepszych tego typu funkcji dostępnych na rynku, bez konieczności inwestowania w odpowiednią infrastrukturę.

http://www.vmware.com/resources/techresources/10191

Jako że centra przetwarzania danych są coraz częściej oparte na oprogramowaniu, klienci mają możliwość uproszczenia i zautomatyzowania procesów i zarządzania w celu zoptymalizowania efektywności i wzrostu dynamiki rozwoju biznesu przypisywanych chmurze obliczeniowej. Pakiet VMware vCloud Suite obejmuje rozwiązania vFabric Application Director™, vCenter Operations Management Suite™ oraz vCloud Connector™ umożliwiające przyspieszenie udostępniania aplikacji, przenoszenie obciążeń między chmurami oraz inteligentną automatyzację planowania pojemności, wydajności i zarządzania zgodnością.

„Większość wdrożeń prywatnych chmur obliczeniowych rozpocznie się od wirtualizacji – wirtualizacji desktopów, storage’u, sieci i dostępności pul zasobów – pomagającej zredukować całkowite koszty operacyjne oraz, co ważniejsze, umożliwiające szybsze dostarczanie usług” – powiedział Tom Bittman, Wiceprezes i analityk firmy Gartner.

Szerokie wsparcie branży dla pakietu VMware vCloud Suite

Społeczność partnerów VMware, licząca ponad 55 000 członków, odgrywa główną rolę w dostarczaniu klientom rozwiązań VMware związanych z chmurami obliczeniowymi. Nowy pakiet VMware vCloud Suite będzie obsługiwany przez szerokie grono partnerów, w tym partnerów technologicznych i niezależnych producentów oprogramowania (ISV), dostawców rozwiązań, dostawców usług, integratorów usług, jak również wszystkich największych producentów sprzętu na świecie.

Nowe usługi VMware, w tym usługi IP, pomogą klientom w skutecznym prowadzeniu działalności w erze chmur obliczeniowych

Firma VMware ogłosiła wprowadzenie do swojej oferty usług Cloud Ops Intellectual Property (IP) i doradztwa, transformacji oraz szkoleń. W oparciu o swoje doświadczenie wyniesione z pomocy setkom klientów na całym świecie w podejmowaniu decyzji związanych z tworzeniem, obsługą i optymalizacją publicznych i prywatnych środowisk przetwarzania w chmurze firma VMware wprowadziła usługę Cloud Ops. Usługa ta zakłada nowy model operacyjny, w którym dział IT nie jest już tylko odpowiedzialny za reagowanie na bieżące problemy, ale przyjmuje rolę strategicznego partnera, pomagającego we wprowadzaniu newralgicznych usług o wartości dodanej w całej organizacji.

Ceny i dostępność

Pakiet VMware vCloud Suite będzie licencjonowany w oparciu o liczbę procesorów, bez ograniczeń co do liczby rdzeni na procesor, ilości wirtualnej pamięci RAM czy liczby maszyn wirtualnych. Oznacza to, że klienci otrzymają pełny zestaw funkcji związanych z infrastrukturą chmury obliczeniowej i zarządzania nią, tj. wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych opartego na oprogramowaniu, udostępnianie oparte na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami, w ramach jednej, przystępnej oferty.

VMware vCloud Suite 5.1 będzie dostępny od dnia 11 września 2012 r. i będzie oferowany w trzech wersjach: Standard, Advanced i Enterprise. Pakiet będzie obejmować następujące produkty: VMware vSphere Enterprise Plus, VMware vCloud Director, VMware vCloud Connector, VMware vCloud Networking and Security, VMware vFabric Application Director, VMware vCenter Operations Management Suite oraz VMware vCenter Site Recovery Manager. Ceny będą się rozpoczynać od 4995 USD na procesor.

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf

Przez ograniczony czas klienci korzystający z rozwiązania VMware vSphere Enterprise Plus będą mogli bezpłatnie uaktualnić je do wersji VMware vCloud Suite 5.1 Standard lub z 35% upustem od ceny katalogowej do vCloud Suite 5.1 Enterprise  

Firma VMware poinformowała również, że poszerzyła swoją ofertę dla małych i średnich firm poprzez znaczne zwiększenie możliwości rozwiązania VMware vSphere Essentials Plus oraz wprowadzenie rozwiązania VMware vSphere 5.1 Standard with Operations Management (szczegóły w oddzielnej informacji prasowej).

Dodatkowe zasoby

VMware Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania,
które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 400 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody
w 2011 roku wyniosły 3,77 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com.

# # #

Kontakt:

 

Anna Erwińska

VMware

aerwinska@vmware.com

Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel

Fleishman-Hillard

joanna.stebel@fleishmaneurope.com

Tel: +48 603 533 664