VMware rozszerza funkcje zarządzania chmurą,
wprowadzając aktualizacje w pakiecie vCloud Suite™
 

Nowe rozwiązania upraszczają i automatyzują zarządzanie programowo zdefiniowanymi centrami przetwarzania danych oraz rozszerzają funkcje zarządzania na wiele platform i środowisk przetwarzania w chmurze

Palo Alto, Kalifornia, 9 października 2012 r. VMware, globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktur
w chmurze, przedstawił uaktualnioną ofertę swoich rozwiązań do zarządzania chmurą, w tym wiele rozszerzeń niedawno wprowadzonego na rynek pakietu VMware vCloud® Suite. Nowy produkt wprowadzony w tym pakiecie, VMware vCloud Automation Center™ 5.1, oraz aktualizacja rozwiązania VMware IT Business Management Suite™ jeszcze bardziej uproszczą i zautomatyzują zarządzanie systemami oraz umożliwią działom informatycznym zarządzanie usługami w wielu heterogenicznych chmurach.

 „Od około dziesięciu lat firmy różnej wielkości inwestują w wirtualizację. Teraz wykorzystują te inwestycje,
aby zmodernizować swoje systemy informatyczne, tworząc programowo zdefiniowane centra przetwarzania danych” – powiedział Raghu Raghuram, wiceprezes ds. infrastruktur chmury i zarządzania nimi w firmie VMware. „Rozwiązania VMware radykalnie zmieniają sposób zarządzania środowiskiem chmury. Umożliwiają firmom podejmowanie działań w skali całego takiego środowiska, a działom informatycznym – funkcjonowanie
w charakterze dostawcy usług informatycznych dla przedsiębiorstwa”. 

 Rozwiązania VMware Cloud Management™ ułatwiają utworzenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych oraz maksymalizację wydajności i elastyczności środowisk przetwarzania w chmurze. Zarządzanie chmurami hybrydowymi i heterogenicznymi za pomocą rozwiązań VMware obejmuje trzy główne obszary:

 • Konfigurowanie usług w chmurze: Automatyczne konfigurowanie infrastruktur, aplikacji i komputerów desktop jako usług oraz zarządzanie nimi zgodnie z politykami ustalonymi przez firmę i dział informatyczny.
 • Zarządzanie operacjami w chmurze: Funkcje analityczne zapewniające wydajność i efektywność infrastruktury chmury oraz jej zgodność z przepisami.
 • Zarządzanie funkcjami biznesowymi w chmurze: Zarządzanie usługami w chmurze jako strategiczny aspekt działalności działu informatycznego traktowanego jak firma.

 

„Elastyczność i skalowalność, którą zyskaliśmy dzięki chmurze publicznej opartej na systemie VMware, umożliwia nam szybsze wdrażanie aplikacji i usług biznesowych o znaczeniu strategicznym” – powiedział Fred Pond, wiceprezes i dyrektor ds. informatycznych firmy Columbia Sportswear. „Inwestycje w rozwiązania VMware pomogły nam w uproszczeniu i zautomatyzowaniu zarządzania chmurą. W rezultacie Columbia Sportswear może znacznie szybciej reagować na nowe możliwości biznesowe i rynkowe”.

 Pakiet VMware vCloud Suite usprawnia konfigurację usług i zarządzanie operacjami

Pakiet VMware vCloud Suite, który został wprowadzony na rynek w sierpniu 2012 r .,łączy elementy potrzebne
do tworzenia i eksploatacji infrastruktur chmury oraz zarządzania nimi. Obecnie VMware wprowadza znaczne rozszerzenia elementów tego pakietu dotyczących zarządzania:

  vCloud Automation Center™ 5.1 – udostępnianie infrastruktury i komputerów desktop w wielu środowiskach przetwarzania w chmurze

  Chcąc ułatwić klientom konfigurowanie usług informatycznych, VMware wprowadza nowy składnik pakietu VMware vCloud Suite o nazwie VMware vCloud Automation Center 5.1. Jest on oparty
  na rozwiązaniach firmy DynamicOps, którą VMware przejął w 2012 r., i pełni funkcję narzędzia
  do zarządzania usługami. Umożliwia zgodne z regułami udostępnianie usług w chmurach prywatnych
  i publicznych opartych na systemie VMware, infrastrukturach fizycznych, wielu hiperwizorach usług Amazon Web Services. 

   Ten nowy produkt umożliwi upoważnionym administratorom, programistom i użytkownikom biznesowym żądanie nowych usług informatycznych lub zarządzanie istniejącymi zasobami za pomocą portalu samoobsługowego, który jest w zasadzie witryną obejmującą całe środowisko chmury hybrydowej. Ponadto VMware vCloud Automation Center 5.1 będzie zintegrowany z rozwiązaniem VMware Cloud Director, co umożliwi klientom wykorzystanie wirtualnych centrów przetwarzania danych, obejmujących usługi konfigurowane programowo z pakietu VMware vCloud Suite, a także z rozwiązaniem vCenter Orchestrator, które zautomatyzuje przepływy procesów informatycznych obejmujące zarówno środowisko VMware, jak też używane przez klienta narzędzia i procesy dotyczące zarządzania.
  Więcej informacji o rozwiązaniu vCloud Automation Center 5.1

  •   vFabric™ Application Director™ 5.0 – konfigurowanie aplikacji w dowolnym środowisku przetwarzania w chmurze

   vFabric Application Director standaryzuje i przyspiesza tworzenie modeli aplikacji wielowarstwowych
   oraz wdrażanie tych aplikacji w dowolnym środowisku przetwarzania w chmurze. Pozwala łatwo tworzyć szablony z wykorzystaniem standardowych, zatwierdzonych wcześniej składników systemu operacyjnego
   i oprogramowania warstwy pośredniej. vFabric Application Director 5.0 został zoptymalizowany
   pod kątem środowisk przetwarzania w chmurze opartych na systemie VMware vCloud Suite. Umożliwia wykorzystanie tych samych szablonów do wdrażania aplikacji w wielu środowiskach wirtualnych
   i chmurach hybrydowych, w tym również jak Amazon EC2.

    W nowej wersji tego rozwiązania VMware po raz kolejny rozszerzył wsparcie aplikacji vFabric Application Director, które teraz obejmuje wszystkie aplikacje pakietowe firmy Microsoft (Exchange, SQL Server, SharePoint) oraz aplikacje niestandardowe (Java,.Net, Ruby on Rails). VMware vFabric Application Director uprości również bieżące prace związane z utrzymaniem aplikacji, takie jak tworzenie kodu
   i konfiguracja, umożliwi ich automatyczną rozbudowę w miarę rozwoju firmy.
   Więcej o nowych funkcjach rozwiązania vFabric Application Director 5.0

   •   vCenter Operations Management Suite™ 5.6 – wbudowane, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania operacjami w chmurze

    Pakiet vCenter Operations Management Suite oferuje opatentowane funkcje analityczne, które integrują zarządzanie wydajnością, mocą obliczeniową i konfiguracją. Umożliwiają one klientom wyspecjalizowanym w analizie danych zapewnienie wymaganych poziomów usług w chmurach hybrydowych. Pakiet ten pozwoli firmom na podwojenie oszczędności operacyjnych osiąganych dotychczas w środowisku VMware vSphere®. Od tej nowej wersji VMware wprowadził funkcje zarządzania wydajnością pakietu VMware vCenter Operations Suite, we wszystkich wersjach rozwiązania VMware vSphere.

     Rozszerzenia dodane w wersji VMware vCenter Operations Suite 5.6 są związane ze strategią VMware, która ma na celu łączenie różnych aspektów zarządzania. Wprowadzają one w konsoli operacyjnej nowe informacje, dzięki którym klienci mogą dostosowywać swoje systemy informatyczne do wymagań prawnych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Te nowe zobrazowane informacje, połączone w grupy, można łatwo modyfikować stosownie do potrzeb. Ułatwiają one lepsze dostosowanie działań działu informatycznego do celów biznesowych firmy. W skład pakietu VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 wejdzie również rozwiązanie VMware vCenter Hyperic, służące do monitorowania aplikacji. Pomoże ono w prewencyjnym zarządzaniu stanem aplikacji o znaczeniu strategicznym, takich
    jak Microsoft SQL Server, Exchange, SharePoint, Windows OS, baza danych Oracle Database
    i niestandardowe aplikacje w języku Java. 

    • vCloud Connector™ 2.0 – rozszerzenie systemów na środowiska chmur hybrydowych

    VMware wprowadza istotne rozszerzenia w rozwiązaniu VMware vCloud Connector, które pozwala
    na przenoszenie maszyn wirtualnych i aplikacji w środowiskach chmur prywatnych vSphere i vCloud Director, a także chmur publicznych obsługiwanych przez dostawców usług VMware vCloud. vCloud Connector 2.0 umożliwia rozszerzenie sieci i katalogów zadań na środowiska chmur hybrydowych,
    co w praktyce oznacza rozszerzenie logicznych granic centrum przetwarzania danych bez potrzeby zmiany konfiguracji sieci lub ustawień podczas przenoszenia zadań. Ponadto ułatwia rozproszonym zespołom koordynację pracy. Każdy pracownik ma jeden zsynchronizowany katalog zadań, który obejmuje całe środowisko chmury. Więcej informacji o nowych funkcjach rozwiązania vCloud Connector 2.0

     Według Gartnera technologie przetwarzania w chmurze sprawiają, że wzrasta rola działu informatycznego jako dostawcy usług informatycznych dla firmy. Aby wdrożenie takiej technologii zakończyło się sukcesem, zarówno infrastruktura informatyczna, jak i działania podejmowane przez dział informatyczny muszą mieć charakter prewencyjny. Potrzebne są wstępnie zdefiniowane reguły, poziomy usług i działania, które będą wykonywane automatycznie w środowisku uruchamiania programów.

     Pakiet VMware IT Business Management Suite™ 7.5 umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi
    w środowisku chmury

    Technologie przetwarzania w chmurze mają coraz większe znaczenie strategiczne. Działy informatyczne potrzebują więc rozwiązań, które ułatwią im efektywne zarządzanie systemami w środowisku chmury poprzez pomiary wydajności i kosztów wszystkich usług działających w takim środowisku, dotyczących infrastruktury, aplikacji
    i obsługi użytkowników. Pakiet VMware IT Business Management Suite umożliwia śledzenie kosztów, jakości
    i wartości usług w chmurze, ułatwia ocenę operacji informatycznych pod względem biznesowym oraz pomaga
    w podejmowaniu decyzji opartych na faktach i zgodnych z celami firmy. W rezultacie dział informatyczny może zmienić swoją rolę w firmie, stając się dla niej dostawcą usług informatycznych.

     VMware wprowadza na rynek pakiet VMware IT Business Management Suite 7.5 z nowym modułem testowania wydajności rozwiązań informatycznych, który obejmuje ponad 3500 pomiarów w 18 domenach. Umożliwi
    on działom informatycznym porównywanie swojej wydajności z podobnymi jednostkami w branży. Nowa wersja pakietu oferuje również rozszerzenia rozwiązania IT Finance Manager, dzięki którym tworzenie budżetów stanie się jeszcze prostsze i bardziej zautomatyzowane.

    Komentarze przedstawicieli branży na temat rozwiązań VMware do zarządzania w chmurze.

     VMware Cloud Ops Services i VMware Cloud Ops IP – nowy model operacyjny dostosowany do środowisk przetwarzania w chmurze

    W sierpniu bieżącego roku firma VMware przedstawiła nowe rozwiązanie Cloud Ops Intellectual Property (IP)
    oraz usługi w zakresie doradztwa, przekształcania systemów i edukacji. Dzięki doświadczeniu VMware zdobytego podczas setek zakończonych powodzeniem wdrożeń infrastruktury chmurowej, Cloud Ops pomogą klientom firmy w tworzeniu i prowadzeniu sprawnie funkcjonującego działu informatycznego, zatrudnianiem w nim pracowników i mierzeniem jego wyników.

      VMware tworzy nowy model operacyjny w erze przetwarzania w chmurze

      Ceny i dostępność

     Przewiduje się, że uaktualnione wersje rozwiązań VMware do zarządzania w chmurze pojawią się na rynku w IV kwartale 2012 r.

     Pakiet VMware vCloud Suite, w którego skład wejdą rozwiązania VMware vCloud Automation Center 5.1, VMware vCloud Connector 2.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 i vFabric Application Director 5.0, będzie sprzedawany z licencjami na procesor bez ograniczeń co do liczby rdzeni, maszyn wirtualnych lub pamięci vRAM. Ceny pakietu wyniosą od 4995 USD na procesor. 

     Artykuł przeglądowy na temat pakietów vCloud Suite i ich cen

     Strona VMware vCloud Suite Editions/strony zakupów

      Dodatkowe zasoby

      VMware Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania,
     które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 400 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody
     w 2011 roku wyniosły 3,77 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com.

     Kontakt:

     Anna Erwińska
     aerwinska@vmware.com
     Tel: 22 452 31 31

     Joanna Stebel
     Fleishman-Hillard
     joanna.stebel@fleishmaneurope.com
     Tel: +48 603 533 664