VMware wprowadza na rynek rozszerzoną ofertę rozwiązań dla MSP

Rozwiązania VMware vSphere® 5.1 z nowymi funkcjami ciągłości biznesowej oraz zarządzania pomagają małym i średnim firmom w uproszczeniu i zabezpieczeniu środowisk informatycznych

San Francisco, 28 sierpnia 2012 r.– Na konferencji VMworld® 2012 firma VMware, globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, przedstawiła nowe rozwiązania VMware vSphere® 5.1, które pomogą małym i średnim firmom w uproszczeniu i zabezpieczeniu środowisk informatycznych za pomocą najlepszych w branży funkcji wirtualizacji, ciągłości biznesowej i automatyzacji zarządzania.

Wirtualizacja środowisk informatycznych należy obecnie do najważniejszych trendów w małych i średnich firmach, które starają się ją wykorzystać do zwiększenia dostępności środowisk informatycznych oraz usprawnienia procesu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę Spiceworks, [1] 77% takich firm używa lub zamierza używać oprogramowania do wirtualizacji najpóźniej w II połowie 2012 r., a spośród tych, które już używają, ponad 75% wybrało do tego celu rozwiązanie VMware vSphere.

„Do najważniejszych zadań działu informatycznego należy dziś zapewnienie niezawodnego i nieprzerwanego działania firmy, dostosowanie podaży usług informatycznych do zapotrzebowania oraz szybkie reagowanie na nowe potrzeby. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i wielkich przedsiębiorstw” – powiedział Russ Stockdale, wiceprezes i dyrektor generalny działu rozwiązań dla małych i średnich firm w VMware. - „Problemem małych i średnich firm jest realizacja tych zadań za pomocą niewielkiego zespołu informatyków. Dzięki rozwiązaniom VMware przeznaczonym dla tej kategorii klientów funkcje zarządzania i ciągłości biznesowej klasy enterprise stały się dostępne dla mniejszych zespołów i indywidualnych specjalistów. Upraszcza to wdrażanie, eksploatację i zabezpieczanie zwirtualizowanych systemów”. 

VMware vSphere jest najczęściej wdrażaną i cieszącą się największym zaufaniem platformą wirtualizacji na świecie. Oparta na sprawdzonej i niezawodnej w branży architekturze hiperwizora, pod względem wydajności i dostępności jest dostosowana do najbardziej wymagających aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym. Przedstawiona dziś platforma VMware vSphere 5.1 będzie obejmować ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji, które mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty operacyjne środowiska informatycznego nawet o 30% i zapewnić wymagane poziomy usług w aplikacjach.

„Nasz biznes wymaga dostępności 24/7 – nie ma tu miejsca na kompromisy” – tłumaczy Mark Haden, wiceprezes ds. technologii w MLB Network. – „VMware dostarcza nam software’ową infrastrukturą wykorzystywaną zarówno u nas w firmie, jak i oferowaną klientom zewnętrznym. Od dostawcy usług oczekiwaliśmy elastyczności oraz efektywnego działania nawet przy niewielkim zespole IT i to właśnie otrzymaliśmy od VMware, który okazał się najlepszym wyborem dla nas”.

VMware vSphere 5.1 Essentials Plus – zaawansowane funkcje wirtualizacji w prostym pakiecie

W rozwiązaniu VMware vSphere 5.1 zestaw funkcji VMware vSphere Essentials Plus został znacznie poszerzony i obejmuje następujące pozycje:

  • VMware vSphere Storage Appliance 5.1 – wysoka dostępność przy niskim koszcie. Jednym z komponentów nowej platformy VMware vSphere 5.1 będzie uaktualniona wersja rozwiązania VMware vSphere Storage Appliance for Essentials Plus, które przekształca wewnętrzną pamięć masową serwerów w pamięć współużytkowaną. Umożliwia ono klientom używanie zaawansowanych funkcji ciągłości biznesowej VMware vSphere, takich jak VMware vMotion i High Availability, bez konieczności wdrażania współużytkowanego sprzętu pamięci masowej. Nowe funkcje ułatwią rozszerzenie tych korzyści na istniejące środowiska VMware vSphere i ROBO (Remote Office/Branch Office – zdalne biura/oddziały) oraz obniżenie kosztów infrastruktury dzięki instalacji serwera VMware vCenter™ na maszynie wirtualnej w klastrze VMware vSphere Storage Appliance. VMware vSphere Storage Appliance 5.1 będzie obsługiwać macierz RAID 5, 6 i 10 oraz ułatwi klientom powiększanie pojemności pamięci masowej w miarę wzrostu ilości danych.
  • VMware vSphere Data Protection™ – niezawodne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania maszyn wirtualnych. VMware vSphere 5.1 oferuje również nowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania maszyn wirtualnych, które umożliwią użytkownikom szybkie skonfigurowanie reguł tego procesu w środowisku VMware vSphere. Aplikacja VMware vSphere Data Protection umożliwia bezagentowe tworzenie kopii zapasowych, a dzięki wbudowanej funkcji deduplikacji obniża koszty, w tym koszty ogólne zarządzania.
  • VMware vSphere Replication – uproszczone usuwanie skutków awarii obejmujące wszystkie aplikacje. Replikacja jest głównym komponentem każdego planu usuwania skutków awarii. VMware vSphere 5.1 oferuje funkcje replikacji niezależne od macierzy dysków. Umożliwiają one replikację danych maszyn wirtualnych w sieci lokalnej LAN lub sieci rozległej WAN, zapewniającą prostą i efektywną ochronę przed skutkami awarii. Dla klientów, którzy chcą uprościć i zautomatyzować usuwanie skutków awarii, VMware wprowadza nową wersję rozwiązania VMware vCenter Site Recovery Manager™ z obsługą funkcji VMware vSphere 5.1 Essentials Plus.  VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 będzie wspierany przez coraz szerszy ekosystem usługodawców oferujących usługi usuwania skutków awarii w chmurze.
    Umożliwiają one klientom przełączanie awaryjne do centrum przetwarzania danych usługodawcy, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie specjalnych centrów na wypadek awarii.
  • VMware vShield Endpoint™ – zabezpieczenie maszyn wirtualnych. Kolejnym komponentem platformy VMware vSphere 5.1 jest vShield Endpoint – sprawdzone, proste i wydajne zabezpieczenie punktów końcowych dostosowane do każdego rodzaju obciążenia, działające również w chmurze. Nie będą już potrzebne agenty antywirusowe zainstalowane w maszynach wirtualnych. VMware vShield Endpoint umożliwi przeniesienie zabezpieczeń przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem do wzmocnionych, zabezpieczonych przed manipulacją maszyn wirtualnych dostarczonych przez partnerów VMware.
Nowe rozwiązanie VMware vSphere 5.1 Standard with Operations Management

W zapowiadanej przez VMware nowej edycji systemu VMware vSphere najlepsza w branży platforma wirtualizacji została połączona z funkcjami, które umożliwią firmom uproszczenie i automatyzację zarządzania środowiskami informatycznymi oraz obniżenie kosztów operacyjnych. Edycja ta, o nazwie VMware vSphere Standard with Operations Management, obejmuje:

  • VMware vCenter Operations Management Suite™ – rozwiązanie, które automatyzuje zarządzanie wydajnością i pojemnością. Pomaga ono klientom w optymalizacji wydajności aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym oraz proaktywnym zarządzaniu nią.
  • VMware vCenter Protect™ – rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania poprawkami i inwentaryzacją zasobów. Chroni systemy wirtualne oraz starsze systemy fizyczne. 
Nowa wersja rozwiązania VMware Go™ Pro: jeszcze prostsze wdrażanie i zarządzanie

VMware Go Pro jest rozwiązaniem do wirtualizacji i zarządzania systemami informatycznymi w chmurze. Zostało opracowane specjalnie dla małych i średnich firm. Oferuje przewodniki instalacji oparte na kreatorach, które umożliwiają wirtualizację z dowolnej przeglądarki internetowej. Klienci mogą monitorować infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z dowolnego miejsca za pomocą interfejsu internetowego. Ponadto VMware Go Pro upraszcza i automatyzuje zarządzanie poprawkami obejmującymi kilkaset aplikacji innych producentów, w tym firmy Microsoft.

Przez ograniczony czas VMware będzie bezpłatnie dołączać VMware Go Pro do rozwiązań VMware vSphere 5.1 Essentials i Essentials Plus.

Rozszerzanie społeczności partnerów w zakresie wirtualizacji

VMware ma największy i najbardziej niezawodny w branży ekosystem partnerów w zakresie wirtualizacji. Obejmuje on ponad 55 000 partnerów w zakresie technologii, producentów rozwiązań, dystrybutorów, usługodawców, integratorów systemów oraz wszystkich największych na świecie producentów sprzętu. Ta ciągle rozwijająca się sieć oferuje klientom z segmentu małych i średnich firm, również posiadających tzw. Zdalne biura, bogaty asortyment aplikacji, systemów sieciowych, serwerów i urządzeń pamięci masowej, które współpracują z rozwiązaniami VMware i mają pełne wsparcie ze strony każdego dostawcy należącego do ekosystemu. Ponadto partnerzy z sieci VMware Cloud oferują małym i średnim firmom rozwiązania zapewniające ciągłość i usuwanie skutków awarii, które bezpośrednio wykorzystują publiczne usługi przetwarzania w chmurze.

Ceny i dostępność

System VMware vSphere 5.1 i urządzenie pamięci masowej VMware vSphere Storage Appliance 5.1 będą ogólnie dostępne od 11 września 2012 r. Ceny VMware vSphere wyniosą od ok. 83 USD za procesor (bez ograniczeń co do liczby rdzeni, pojemności pamięci vRAM czy liczby maszyn wirtualnych), vSphere Essentials – od 495 USD, a vSphere Essentials Plus – od 4495 USD. Wszystkie zestawy VMware vSphere Essentials będą sprzedawane z licencjami na 6 procesorów na maksymalnie trzech hostach.

Rozwiązanie VMware Go Pro ma być udostępnione bezpośrednio klientom oraz za pośrednictwem sieci partnerów handlowych VMware w III kwartale 2012 r. po cenach od 12 USD za system zarządzany. Przez ograniczony czas VMware będzie bezpłatnie dołączać VMware Go Pro do rozwiązań VMware vSphere 5.1 Essentials i Essentials Plus.

Zestawy VMware Acceleration oferują firmom średniej wielkości skalowalną, w pełni funkcjonalną platformę wirtualizacji z funkcjami automatyzacji opartymi na regułach, które ułatwiają osiągnięcie odpowiednich poziomów usług, a także opcjonalnymi, dodatkowymi zaawansowanymi funkcjami zarządzania. Zestawy te będą sprzedawane po cenach od 6995 USD z licencją na 6 procesorów VMware vSphere oraz jedną instalację oprogramowania VMware vCenter Server Standard i VMware vSphere Storage Appliance.

Konkurs „Journey to Your Cloud Makeover” zorganizowany przez firmy VMware i Dell

Na konferencji VMworld 2012 firmy VMware i Dell ogłosiły konkurs „SMB Journey to Your Cloud Makeover” przeznaczony dla małych i średnich firm, które zwirtualizowały swoje środowiska informatyczne. Na zwycięzcę czeka ufundowana przez VMware i Dell nagroda w postaci modyfikacji środowiska informatycznego o wartości 100 tysięcy dolarów. Firmy zainteresowane udziałem muszą odpowiedzieć w formie dwuminutowego filmu wideo, w jaki sposób rozszerzenie wirtualizacji pomoże im w lepszym wykorzystaniu możliwości środowiska przetwarzania w chmurze oraz zwiększeniu wydajności środowiska informatycznego. Filmy takie należy rejestrować za pomocą narzędzia online dostępnego na stronie głównej konkursu.

Firmy uczestniczące w konferencji VMworld 2012 mogą również nagrywać takie filmy na stoisku VMworld Hang Space (w hali Moscone North Hall). Więcej informacji o warunkach konkursu „SMB Journey to Your Cloud Makeover” można znaleźć pod adresem www.VMwareCloudContest.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2012 r.

Materiały uzupełniające

VMware Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania,
które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 400 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody
w 2011 roku wyniosły 3,77 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com.

# # #

Kontakt:

 

Anna Erwińska

VMware

aerwinska@vmware.com

Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel

Fleishman-Hillard

joanna.stebel@fleishmaneurope.com

Tel: +48 603 533 664[1] Źródło danych: Spiceworks, „MarketView”, kwiecień 2012,  oraz wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Spiceworks „State of SMB IT” z I połowy 2012 r.