Europejskie przedsiębiorstwa przeznaczą jedną trzecią budżetu na przetwarzanie w chmurze, modernizując istniejącą infrastrukturę technologiczną

Badania VMware nad chmurowym przetwarzaniem danych pokazują wczesne inwestycje we wdrożenia chmur prywatnych oraz potrzebę inwestycji w zarządzanie systemami i bezpieczeństwo w celu przyspieszenia transformacji środowisk IT

Warszawa, 16 maja 2012r.– Firma VMware, Inc. (NYSE: VMW), światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury do przetwarzania w chmurze, przedstawiła dziś wyniki najnowszych globalnych badań nad upowszechnianiem się rozwiązań chmurowych, które przeprowadzono wśród osób podejmujących decyzje w zakresie IT. Respondenci z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wskazali, że w ciągu następnych 18 miesięcy zamierzają przeznaczyć niemal jedną trzecią rocznego budżetu IT na przetwarzanie w chmurze

Z badań, w których przeanalizowano poglądy liderów IT zaangażowanych w proces nabywania rozwiązań chmurowych w siedmiu krajach EMEA, wynika, że organizacje przeznaczają 31 proc. budżetu IT na rozwiązania chmurowe (w porównaniu z 26 proc. w 2010 r.), dążąc do stworzenia bardziej elastycznego, produktywnego i połączonego siecią przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość (84 proc.) przedsiębiorstw w regionie EMEA uważa przewarzanie danych w chmurze za priorytetowe, a ponad połowa (56 proc.) nada mu krytyczny albo wysoki priorytet w ciągu następnych 18 miesięcy.

Jeśli chodzi o pracę w chmurze, większość odbywa się w chmurach prywatnych (54 proc.), 24 proc. w publicznych, a 22 proc. w hybrydowych (kiedy przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno prywatne, jak i publiczne środowiska chmurowe). Wirtualizacja jest nadal postrzegana jako kluczowa technologia przez zwolenników chmury: respondenci, którzy wdrożyli chmurowe przetwarzanie danych w skali działu lub całego przedsiębiorstwa, są znacznie bardziej skłonni postrzegać wirtualizację jako siłę napędową rozwiązań chmurowych (81 proc. kontra 68 proc.).

Pomimo powszechnej opinii, że przetwarzanie danych w chmurze reprezentuje bardziej elastyczne podejście do IT, organizacje z regionu EMEA nadal pozostają w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań do zarządzania chmurą. W porównaniu ze światową średnią różnica wynosi przynajmniej 10 proc., jak w przypadku zarządzania na poziomie usług (42 proc. w regionie EMEA i 51 proc. globalnie); widoczności kosztów i zarządzania finansowego (36 proc. i 47 proc.); oraz zautomatyzowanego przywracania po awarii (30 proc. i 42 proc.). Ponadto obawy budzi kontrola nad danymi i bezpieczeństwo: 52 proc. organizacji z regionu EMEA twierdzi, że bezpieczeństwo jest podstawową przeszkodą dla wdrożenia chmury.

Joe Baguley, główny technolog chmurowy w VMware EMEA, powiedział: „Chmura to już nie tylko cięcie kosztów i zastosowania peryferyjne. Przedsiębiorstwa zmieniają swoje poglądy na infrastrukturę IT, a chmura jest katalizatorem tej zmiany. Upowszechnianie się rozwiązań chmurowych prowadzi do potrzeby ściślejszej kontroli oraz bardziej rygorystycznego zarządzania, zwłaszcza kiedy coraz większą popularność zdobywa model chmury hybrydowej”.

Globalne badania VMware zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2012 r. wśród 1128 osób podejmujących decyzje w zakresie IT.

„Duże firmy i korporacje coraz częściej sięgają po usługi Cloud Computing w połączeniu z usługami sieci korporacyjnych WAN. Oznacza to również zmianę w definicji chmury prywatnej, która nie musi się już znajdować w lokalizacji klienta, aby gwarantować bezpieczeństwo. Okazuje się, że obecnie jednym z głównych czynników mających wpływ na wykorzystanie chmury obliczeniowej przez duże firmy, nie jest obawa o techniczne aspekty usługi, a zmiana w sposobie myślenia o tym gdzie znajdują się dane. Przełamanie w tym obszarze przyczyni się do znacznie większej adaptacji usług Cloud Computing, szczególnie wśród dużych firm” – powiedział Paweł Pytlakowski, Group Product Manager w GTS Central Europe świadczącej usługi chmurowe z wykorzystaniem rozwiązań VMware.

VMware — informacje

Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 350 000 klientów i 50 000 partnerów, a jej przychody w 2011 roku wyniosły 3,77 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com/pl.

Dodatkowe uwagi:

Dalsze ustalenia badań:

6 najważniejszych dla przedsiębiorstw z regionu EMEA zalet przetwarzania w chmurze:

 1. Zwiększenie produktywności IT: 41%
 2. Zwiększenie elastyczności biznesowej: 36%
 3. Zwiększenie mocy obliczeniowej/dostępności (centrum danych, pamięć masowa itd.): 35%
 4. Ograniczenie zasobów związanych z zarządzaniem i konserwacją środowisk IT: 34%
 5. Zwiększenie kontroli IT (ex aequo na czwartym miejscu): 34%
 6. Ograniczenie inwestycji w infrastrukturę IT: 33%

5 najważniejszych w regionie EMEA przeszkód dla przetwarzania w chmurze:

 1. Obawy o bezpieczeństwo: 52%
 2. Utrata kontroli nad danymi: 41%
 3. Obawy o wydajność/niezawodność: 25%
 4. Niekompatybilne technologie: 23%
 5. Brak kontroli nad obciążeniami roboczymi w chmurze zewnętrznej: 19%

Badania VMware Global Cloud Adoption — informacje

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane pochodzą z badań VMware Global Cloud Adoption za 2012 rok.

 • Badania VMware Global Cloud Adoption 2012 zostały przeprowadzone w imieniu VMware przez IDG Research Services.
 • Badania przeprowadzono na całym świecie wśród osób podejmujących decyzje IT w dużych przedsiębiorstwach (1000 lub więcej pracowników w Ameryce Północnej, 250 lub więcej pracowników w Ameryce Łacińskiej oraz regionach EMEA i APAC), aby lepiej zrozumieć upowszechnianie się chmurowego przetwarzania danych, praktyki wdrożeniowe, wyzwania i postrzegane korzyści. Podobne badania przeprowadzono w 2010 r. i tam, gdzie było to możliwe, porównano oba zbiory danych.
 • Respondenci musieli należeć do kadry kierowniczej i być zaangażowani w proces nabywania rozwiązań chmurowych w swoich organizacjach. Musieli być również zatrudnieni w firmach, które obecnie rozważają, planują, oceniają, wdrażają lub użytkują infrastrukturę obliczeniową lub aplikacje z wykorzystaniem chmury, i które wdrożyły lub planują wdrożyć inicjatywy chmurowe wykraczające poza model „oprogramowanie jako usługa” (np. Salesforce.com, Dropbox itd.).
 • Badania przeprowadzono online. Każdy respondent otrzymał zaproszenie przez e-mail z łączem URL do sondażu, które mógł kliknąć albo wkleić do przeglądarki. Wszystkie sondaże zostały zaprogramowane w językach odpowiednich krajów.
 • Badania zostały przeprowadzone w 12 krajach w lutym i marcu 2012 r. Uzyskano 1128 zakwalifikowanych odpowiedzi: 423 w Ameryce Północnej, 50 w Ameryce Łacińskiej, 455 w regionie EMEA (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Szwecja i Rosja), 200 w regionie APAC (Chiny, Japonia i Australia).
 • Margines błędu w przypadku próbki liczącej 1128 respondentów wynosi +/- 2,9 punktu procentowego
  z 95-procentowym poziomem pewności.

VMware to zastrzeżony znak towarowy i (lub) znak towarowy VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych jurysdykcjach. Wszystkie inne wspomniane tu marki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Użycie słów „partner” lub „partnerstwo” nie implikuje prawnej umowy spółki między VMware a jakąkolwiek inną firmą.

Kontakt:
Anna Erwińska
VMware
aerwinska@vmware.com

Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel
Fleishman-Hillard
joanna.stebel@fleishmaneurope.com

Tel: 22 663 00 35