15 lat VMware – zmiana, rozwój, uproszczenie

Od piętnastu lat rozwiązania VMware mają realny wpływ na postępującą zmianę IT. Wirtualizacja, będąca kilkanaście lat temu rozwiązaniem stosowanym przez niewielu, dziś stała się technologią bez której funkcjonowanie wielu firm i instytucji byłoby niemożliwe

Warszawa, 19 grudnia 2013 r. - W tym roku firma VMware obchodzi piętnastolecie istnienia. Od swojego powstania, w 1998 roku, VMware ma nieustanny wpływ na proces transformacji branży IT.

Rewolucjonizując centra danych, które są kluczowym elementem infrastruktury firm na całym świecie, wirtualizacja stała się technologicznym fundamentem, który nieustannie pomaga organizacjom osiągać oszczędności, podnosić elastyczność i być konkurencyjnymi na rynku.

Obecnie ponad 60 proc. mocy obliczeniowej na świecie dostarczana jest w środowisku zwirtualizowanym przy użyciu technologii stworzonych przez VMware. Rozwiązanie to w bardzo dużym stopniu wpływa na sposób funkcjonowania społeczeństwa, począwszy od podniesienia poziomu usług medycznych i edukacyjnych oraz obniżenia rachunków za usługi IT, aż po zmniejszenie ilości wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla. Dzięki osiąganym w ten sposób oszczędnościom, firmy mogą przeznaczać dodatkowe fundusze na działania badawczo-rozwojowe.

VMware osiągnął pozycję lidera wprowadzając na rynek technologie, które zrewolucjonizowały świat IT. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom wspierającym biznes, firma zanotowała błyskawiczny wzrost, osiągając w 2012 roku przychód rzędu 4,61 mld dolarów.

Podążając za potrzebami klientów, VMware dostarcza obecnie rozwiązania informatyczne „trzeciej generacji”. Nowa klasa aplikacji biznesowych została udostępniona za pośrednictwem infrastruktury w chmurze, systemów analitycznych big data, a także możliwości stworzonych przez modele konsumpcji opartej na rozwiązaniach mobilnych i społecznościowych. Tak potężne aplikacje stają się integralną częścią działalności przedsiębiorstw, pozwalając im zbliżyć się do klientów i uzyskać przewagę nad konkurencją. Jednocześnie, oznacza to rosnące wymagania wobec infrastruktury informatycznej, od której zależy ich funkcjonowanie.

Wizja i strategia VMware, związana z programowo zdefiniowanymi centrami danych, dotyczy architektury dla nowej generacji rozwiązań IT, oferującej znaczne podniesienie wydajności i mocy systemów. VMware po raz kolejny stawia sobie za cel przemianę systemów IT, włączając w to sposoby wdrażania, integrowania i długoterminowego zarządzania centrami danych.

O firmie VMware

VMware (NYSE: VMW) jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w Epoce Chmury. Klienci mogą polegać na produktach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i eksploatacji zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2012 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 4.61 mld USD, obsługując ponad 500 tys. klientów i 55 tys. partnerów. Siedziba główna firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com.

Kontakt:
Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska

tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Milena Łuszczyk
Account Executive
Monday PR

tel.: 728 547 921
mail: milena.luszczyk@mondaypr.pl