Dell i VMware oferują rozwiązanie w zakresie infrastruktury konwergentnej
do wirtualizacji desktopów
 

 • Rozwiązania Dell DVS Enterprise - Active System 800 dla VDI umożliwiają klientom osiąganie maksymalnej produktywności, zwiększenie efektywności operacyjnej i optymalizację zarządzania systemami

 • Bogata oferta rozwiązań firm Dell i VMware została rozszerzona o pierwsze zaproponowane przez firmę Dell pre-integrowane środowisko VDI dostępne z VMware® Horizon View™ 5.2, modułem niedawno prezentowanego pakietu VMware Horizon Suite

 • Dell i VMware kontynuują inwestowanie w rozwiązania dla użytkowników z sektora firm średniej wielkości oraz dla partnerów

Warszawa, 12 marca 2013r. — Firma VMware Inc., światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury przetwarzania w chmurze, wraz z firmą Dell przedstawiły Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View 5.2, pre-integrowany system zaprojektowany z myślą o VDI (ang. Virtual Desktop Infrastructure) VMware. Niedawne badanie przeprowadzone przez Enterprise Strategy Group wykazało, że jedna trzecia ankietowanych firm średniej wielkości stosuje aktualnie jakąś technologię wirtualizacji, a wśród nich ponad połowa wykorzystuje VDI. Aby ułatwić partnerom firmy zaspokajanie zapotrzebowania klientów na VDI, firma Dell będzie wykorzystywać Active System jako podstawę swojej oferty rozwiązań do wirtualizacji desktopów ( Desktop Virtualization Solutions — DVS). Pozwoli to firmom szybko wprowadzać VDI i poprawiać efektywność przez optymalizację zasobów i zwiększanie bezpieczeństwa.

Wirtualizacja desktopów za pośrednictwem konwergentnej infrastruktury

Dell DVS Enterprise - Active System 800 z VMware Horizon View 5.2 łączy oferowane przez firmę Dell serwery, pamięć masową, system sieciowy, cienkie klienty oraz oprogramowanie Dell do zarządzania infrastrukturą w jeden pre-integrowany system umożliwiający tworzenie puli zasobów dla potrzeb wirtualnych desktopów. Udostępniony jest również pełen pakiet z zakresu usług: konsultacyjnych, wdrożeniowych i wsparcia serwisowego, co ma ułatwić integrację oraz bezawaryjne działanie systemu po wdrożeniu.

Dzięki innowacjom i kompetencjom zyskanym w wyniku przejęcia Gale Technologies system Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View usprawni administrowanie i poprawi wydajność środowisk wirtualnych, zwiększy produktywność użytkowników i obniży koszty obsługi maszyn wirtualnych, a jednocześnie umożliwi bardziej elastyczne wdrażanie wirtualizacji desktopów. 

Kluczowym i wyróżniającym elementem tego intuicyjnego, kompleksowego rozwiązania jest zintegrowany moduł Dell Active System Manager 7.0, który rozszerza możliwości zarządzania platformy Active System poza infrastrukturę fizyczną — na infrastrukturę wirtualną. Rozwiązanie, które zawiera także modułową infrastrukturę i system sieciowy, umożliwia firmom:

 • Szybkie reagowanie na dynamiczne potrzeby biznesowedzięki opartej na szablonach konfiguracji infrastruktury i obciążenia oraz pre-integrowanym opcjom platformy
 • Uproszczenie złożonego zestawu technologii niezbędnych do wdrożenia wirtualnych desktopów
 • Przyspieszenie zwrotu z inwestycji przez uproszczenie wdrażania wirtualizacji desktopów i zarządzania nią
 • Zwiększenie efektywnościdzięki scentralizowanemu zarządzaniu, modułowej i energooszczędnej infrastrukturze oraz konwergentnej budowie
 • Poprawę jakości usług informatycznychdzięki zautomatyzowanym modelom wdrażania, integracji i zarządzania
 • Zwiększenie efektywności i zmniejszenie ryzykadzięki przemyślanej, niezawodnej infrastrukturze, która przyspiesza wdrażanie i obniża koszty

Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View to najnowsze rozszerzenie stale powiększanej oferty rozwiązań VDI tworzonych wspólnie przez firmy Dell i VMware. Inne rozwiązania to architektury referencyjne Dell – VMware AlwaysOn Desktop i Dell – VMware Mobile Secure Desktop, obecnie uaktualnione przez Active System 800 i Horizon View 5.2, oraz terminale zero klient Dell Wyse P25 i P45 zaprojektowane z myślą o VMware View.  

Inwestycja w sukcesy partnerów handlowych firm Dell i VMware

Dell i VMware angażują się w nowe, wspólne inicjatywy oraz nagrody i narzędzia ukierunkowane na uczestników programu Dell PartnerDirect i partnerów VMware, którzy sprzedają wspólne rozwiązania Dell–VMware do wirtualizacji desktopów. Przykłady:

 • Kompleksowa architektura, która przyspiesza konfigurowanie i zamawianie. Jej zadaniem jest pomoc partnerom handlowym w usprawnieniu procesów konfigurowania, zamawiania, wdrażania i serwisowania rozwiązań do wirtualizacji desktopów Dell–VMware opartych na infrastrukturze konwergentnej Dell Active System 800 i oprogramowaniu VMware Horizon View 5.2.
 • Dell Cloud Client Computing Solution Advisor.   Narzędzie, które prowadzi i automatyzuje procesy konfigurowania i wyceny rozwiązań Dell Cloud Client Computing i VMware do wirtualizacji desktopów. Narzędzie to konfiguruje dostosowane do potrzeb, kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji desktopów od 50 do 50 000 użytkowników, z odpowiednimi serwerami, pamięcią masową, oprogramowaniem, podsystemem sieciowym, przewodami, terminalami typu cienki klient i usługami dla klienckich środowisk przetwarzania w chmurze.
 • Dell PartnerDirect -Kompetencje w zakresie rozwiązań do wirtualizacji desktopów: dopasowanie do wymagań technicznych i biznesowych wobec partnerów firmy Dell o różnym poziomie zaawansowania, oferty szkoleń i dostępu do wiedzy oraz wsparcia firmy poprzez zniżki, rejestrację umów oraz program motywacyjny.

Oprócz programu Dell PartnerDirect partnerzy handlowi firmy będą mogli oferować rozwiązania przez swoje zwykłe kanały dystrybucji, a komponenty VMware będą się liczyły w ustalaniu limitów i elementów z programu motywacyjnego VMware Partner Network. Partnerzy mogą kupować kompleksowe rozwiązania firmy Dell zawierające rozwiązania VMware bezpośrednio od firmy Dell i nadal uzyskiwać korzyści z programu VMware Partner Network.

Cytaty

Dzięki współpracy z firmą Dell możemy dostarczać klientom kompleksowe rozwiązania Dell–VMware do wirtualizacji desktopów, wykorzystując nasze łączne kompetencje i zasoby” — powiedział Jason Myers, dyrektor regionu południowo-zachodniego w firmie FusionStorm. – „ Szkolenia w zakresie wirtualizacji desktopów oraz inne zachęty oferowane w ramach programu Dell PartnerDirect pozwoliły nam odnieść sukces i wyróżnić się na tle konkurencji na rynku. Oczekujemy od  firm Dell i VMware dalszych zasobów i rozwiązań, które pomogą naszym klientom, firmom średniej wielkości, uprościć i przyspieszyć wdrażanie wirtualizacji desktopów”.

Dell i VMware zacieśniły partnerską współpracę w dziedzinie kompleksowej komputeryzacji” — powiedziała Maryam Alexandrian, dyrektor ds. globalnej sprzedaży, kanałów dystrybucji i marketingu w dziale Dell Cloud Client Computing. – „ Razem zwiększamy zaangażowanie we współpracę z partnerami handlowymi, przyspieszamy wspólne opracowywanie i oferowanie rozwiązań oraz inwestujemy w inicjatywy pozwalające wykorzystać szanse rynkowe w segmencie firm średniej wielkości”.

Sojusz strategiczny VMware–Dell stale się rozwija — obydwie firmy mają wspólną koncepcję dostarczania innowacyjnych rozwiązań do przetwarzania danych firmom różnej wielkości” — powiedział Toni Adams, wiceprezes ds. partnerstwa globalnego, sojuszy i marketingu w firmie VMware.  – „ System Dell DVS Enterprise Active System 800 z VMware® Horizon View™ 5.2 pokazuje, w jaki sposób wprowadzamy rozwiązania, które umożliwiają firmom poprawę prężności działania, efektywności i jakości usług z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej”.

Dostępność

Przewiduje się, że rozwiązanie Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych w marcu, a w innych krajach świata na początku lata 2013 r.

Informacje o firmie Dell

Firma Dell Inc. zaspokaja potrzeby klientów, oferując im nowatorskie technologie i usługi, które pozwalają osiągnąć więcej. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem www.dell.com.

VMware Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania,
które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 480 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody
w 2012 roku wyniosły 4,61 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com/pl.

Kontakt:

 

Anna Erwińska

VMware

aerwinska@vmware.com

Tel: 22 452 31 31

Joanna Stebel

Fleishman-Hillard

Joanna.stebel @fleishmaneurope.com

Tel: 22 663 00 35