Zjawisko Covert Clouds: Europejscy pracownicy wydają w ramach jednej organizacji średnio 1,6 mln euro na nieautoryzowane technologie chmurowe

Badanie przeprowadzone przez VMware wykazało, że osoby decydujące o rozwoju IT w przedsiębiorstwach widzą korzyści płynące z występującego zjawiska „ukrytej chmury” (Covert Clouds), ale niemal połowa z nich obawia się związanego z nim zagrożenia bezpieczeństwa

Warszawa, 5 czerwca 2013— Firma VMware ogłosiła wyniki badania, które pokazują, iż 37 proc. decydentów IT podejrzewa inne zatrudnione w firmie osoby o kupowanie usług związanych z chmurą bez wiedzy działu IT. Badanie wskazuje jednak, że nie jest to całkowicie negatywne zjawisko, ponieważ wynikające z niego wydatki (warte średnio 1,6 mln euro na organizację) mogą przyczynić się do znaczących korzyści biznesowych.

Większość badanych ekspertów IT (72 proc.) podejrzewających istnienie nieautoryzowanych wydatków uważa, że jest to korzystne: nieco ponad połowa (51 proc.) respondentów twierdzi, że dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na potrzeby klientów, a prawie jedna trzecia (31 proc.) uznała to za okazję do rozwoju i wprowadzania innowacji. Jednak niemal połowa (48 proc.) widzi jednocześnie zwiększone zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa, co prowadzi do powstania konfliktu pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na elastyczność IT, a potrzebą utrzymania kontroli i zmniejszenia obciążeń związanych z zarządzaniem.

Badanie przeprowadzone przez Vanson Bourne na zlecenie VMware pozwoliło także poznać opinie i poglądy 3000 europejskich pracowników biurowych, na temat tego, jak wykorzystują rozwiązania chmurowe, w celu usprawnienia swojej pracy. Prawie połowa z nich (45 proc.) byłaby gotowa skorzystać lub zakupić nieautoryzowane rozwiązania chmurowe, aby wykonać swoje obowiązki efektywniej, a ponad jedna trzecia (36 proc.) już to zrobiła. Najbardziej aktywnymi użytkownikami tych technologii okazali się tzw. „pracownicy wiedzy” (knowledge workers) – 58 proc. z nich przyznało, że skorzystałoby z różnych usług bez zgody działu IT.

„Badanie wykazuje, że ogromne środki w europejskich przedsiębiorstwach przeznaczane są na zakup nieautoryzowanych rozwiązań chmurowych. Ten fakt nie musi oznaczać marnowania pieniędzy. „Pracownicy wiedzy”, o których mowa w badaniu, często pomijają dział IT kupując rozwiązania, które pozwalają im pracować wydajniej, co w ostatecznym rozrachunku jest korzystne dla firmy” – zauważa Piotr Fąderski, Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie w VMware. „Dział IT doszedł do punktu, w którym nie da się już dłużej ignorować rzeczywistości związanej ze zjawiskiem Covert Clouds. Osoby decydujące o rozwoju IT muszą dostosować się do sytuacji, zapewniając niezbędną pracownikom elastyczność, równocześnie dbając o bezpieczne i odpowiednie zarządzanie firmą” – dodaje Piotr Fąderski.

Prawie jedna czwarta (23 proc.) pracowników biurowych pobrała i wykupiła produkty tego typu, a ich wydatki wyniosły ok. 2270 euro na osobę. W wielu przypadkach te kwoty były wyższe - jedna na siedem osób (14 proc.) przeznaczyła na te cele ponad 5000 euro w samym tylko 2012 roku. Najbardziej aktywnych pod tym względem pracowników zauważono we Włoszech, Niemczech i Holandii.

Badanie wskazuje, w jaki sposób pracownicy omijają procedury działu IT i dlaczego. Podstawowe przyczyny to możliwość utrzymania konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowego produktu lub usługi (18 proc.) oraz szukanie szybszych i wydajniejszych metod pracy (30 proc.). Wiele osób (65 proc.) rozlicza tego typu wydatki poprzez budżety poszczególnych działów (43 proc.), wydatki służbowe (38 proc.) lub firmowe karty kredytowe (33 proc.).

Z badania wynika, że decydenci IT planowali wdrożenie 27 proc. spośród aplikacji i usług chmurowych, o których mówili ankietowani. Może to oznaczać, że w ten sposób działy informatyczne rzeczywiście oszczędzają swój własny budżet, nie są to jednak oszczędności dla całej firmy. Wynika z tego, że możliwa jest lepsza współpraca pomiędzy departamentem IT a jednostkami biznesowymi przedsiębiorstwa, należy jedynie uwzględniać realne potrzeby pracowników i brać je pod uwagę kształtując przyszłą strategię.

„Chociaż wiele europejskich firm widzi korzyści płynące z zakupu nieautoryzowanych rozwiązań, należy podjąć stosowne kroki” – stwierdza Piotr Fąderski. „Prawie połowa decydentów IT szuka okazji do bardziej otwartego dialogu z innymi działami. To wspaniale, że pracownicy podejmują inicjatywę w celu zapewnienia rozwoju i innowacji, ale cena, jaką płacą za to firmy jest zbyt wysoka. Proaktywne podejście ze strony IT, przy odpowiednim poziomie zarządzania, bezpieczeństwa i dostępności sprawi, że zjawisko Covert Clouds zapewni przewagę konkurencyjną zamiast stanowić zagrożenie”.Analizując problem dogłębniej, eksperci IT wnioskują, że pracownicy, których działania najbardziej wpływają na rozwój Covert Clouds, są zatrudnieni w działach:


  1. Marketing/reklama/PR (43 proc.)
  2. Sprzedaż (33 proc.)
  3. Badania i rozwój (31 proc.)
  4. Finanse (23 proc.)

Pięć głównych produktów i usług chmurowych (płatnych lub bezpłatnych), wykorzystywanych przez pracowników biurowych bez oficjalnej zgody działu IT, przedstawia poniższa lista. Wskazuje to potencjalne obszary, w których bezpieczeństwo może być zagrożone:


  1. Portale umożliwiające przekazywanie danych i plików (55 proc.)
  2. E-mail w chmurze (47 proc.)
  3. Komunikatory (44 proc.)
  4. Video-konferencje (37 proc.)
  5. Zawodowe portale społecznościowe (22 proc.)

O VMware


Firma VMware Inc., lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, oferuje rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorstwom odnoszenie sukcesów w Erze Chmur Obliczeniowych. VMware wspiera swoich klientów w zakresie budowania, dostarczania i wykorzystywana zasobów IT w innowacyjny i dostosowany do ich specyficznych potrzeb sposób. Firma ma ponad 480 000 klientów i 55 000 partnerów, a jej przychody w 2012 roku wyniosły 4,61 mld USD. VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vmware.com/pl.Kontakt:

 

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska

tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Aleksandra Bojanowska
Senior Account Executive
Monday PR

tel.: 668 824 253
mail: aleksandra.bojanowska@mondaypr.pl


1Prowadząca specjalistyczne badania rynkowe firma Vanson Bourne rozmawiała z 1500 ekspertami IT oraz 3000 pracownikami biurowymi w firmach zatrudniających 100-5000 osób w Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech oraz krajach nordyckich (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) przy zastosowaniu połączenia ankiet telefonicznych i internetowych w okresie marzec-kwiecień 2013.