VMware przedstawia nową generację produktów i usług dla programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych

Platforma wirtualizacji sieci VMware NSX™ oferuje nowy, bardziej elastyczny i ekonomiczny model funkcjonowania sieci w centrach danych

VMware Virtual SAN oferuje nowe podejście do magazynowania danych oparte na prostym, automatycznie regulowanym systemie dla maszyn wirtualnych

Nowe wersje VMware vCloud® Suite i VMware vSphere® with Operations Management™ podnoszą jakość zarządzania i automatyzacji, wzmacniając architekturę centrów danych opartych na oprogramowaniu

VMware vSphere® 5.5 oferuje rozszerzoną obsługę kluczowych aplikacji i nowych procesów

 

 

Warszawa, 27 sierpnia 2013 — W odpowiedzi na potrzebę uproszczenia infrastruktury IT w firmach i instytucjach, VMware, Inc. (NYSE: VMW), globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmury, zaprezentował podczas trwającego obecnie VMworld® 2013 serię nowych produktów i usług, które przyspieszą wdrażanie programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (Software-Defined Data Center). Umożliwi to czerpanie korzyści z atutów systemów zwirtualizowanych w takich obszarach jak sieci i bezpieczeństwo, magazynowanie danych i dostępność zasobów oraz zarządzanie i automatyzacja procesów. Prezentacja miała miejsce podczas dziesiątej edycji dorocznej imprezy VMworld®w San Francisco, na której ponad 22 tys. uczestników miało okazję osobiście poznać szczegółowe informacje na temat nowych technologii i obejrzeć demonstracje pracy rozwiązań tj.  VMware NSX™, VMware Virtual SAN™, VMware vCloud® Suite 5.5i VMware vSphere® with Operations Management™ 5.5.

„Dzisiejsze prezentacje nowych produktów to kolejny krok na drodze do zapewnienia przedsiębiorstwom większej elastyczności, możliwości szybszego reagowania i zwiększenia zysków” – powiedział Raghu Raghuram, wiceprezes działu Cloud Infrastructure and Management w VMware. „Nowe produkty takie jak VMware NSX® i VMware Virtual SAN™ dokonują radykalnej redefinicji funkcji i zadań hypervisora w centrum danych. Wraz z przedstawionym niedawno rozwiązaniem VMware vCenter™ LogInsight™ nowa oferta produktowa przynosi falę innowacji opracowanych przez VMware. Kontynuujemy prace nad rozwojem architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby sektora IT – umożliwić budowę infrastruktury, która jest nieporównywalnie prostsza i bardziej wydajna, gwarantując przy tym poziom elastyczności niezbędny dla zachowania szybkiego tempa rozwoju firm.”

W przeciągu roku, który minął od wprowadzenia na rynek architektury programowozdefiniowanego centrum przetwarzania danych, pionierskie rozwiązanie VMware spotkało się z dobrym przyjęciem w branży, zarówno wśród globalnych gigantów jak i start-upów. Ponadto klienci, którzy zdecydowali się na przejście na architekturę programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych mogli skorzystać z dodatkowych zalet nowego rozwiązania, niedostępnych dla tych, którzy pozostali przy starym systemie. Z badań przeprowadzonych niedawno przez VMware wynika, że dwie trzecie respondentów była w stanie powiększyć przychody przedsiębiorstw po tym jak rozszerzyli zastosowanie rozwiązań zwirtualizowanych [i]. Wśród firm, które wdrożyły kompletną architekturę opartą na oprogramowaniu, 85 procent zanotowało przychody zwiększone nawet o 22 procent.

„Rozwój nowego oprogramowania i usług dla sektora sprzedaży aut i globalnej branży producentów samochodów OEM ma zasadnicze znaczenie dla naszej firmy” – mówi Bill Naughton, dyrektor ds. informatyki w ADP Dealer Services. „Architektura programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych pozwala nam na wdrożenie autentycznych modeli IaaS i PaaS w naszej działalności, zapewniając poziom wydajności, dostępności i bezpieczeństwa niezbędny dla organizacji rozwoju przedsiębiorstwa, a wszystko to dzięki zautomatyzowanemu oprogramowaniu. Wyższa elastyczność i efektywność przygotowuje nas na przyszłe wyzwania biznesowe.”

Przyszłość centrów danych
Architektura programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych rozciąga zastosowanie zasad wirtualizacji, łączenia i automatyzacji zasobów, upraszczając i przyspieszając obsługę i zarządzanie zasobami obliczeniowymi, magazynowymi i sieciowymi, przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów opartych o polityki. VMware przedstawia dziś cztery nowe produkty, pozwalające na wirtualizację infrastruktury jako usługi, podnosząc wydajność, elastyczność i poziom kontroli podczas budowania i eksploatacji prywatnych, publicznych i hybrydowych chmur obliczeniowych:

 • VMware NSX – platforma wirtualizacji sieci
  VMware przedstawił dziś VMware NSX, platformę wirtualizacji sieci zapewniającą kompletny model obsługi i ochrony sieci oparty wyłącznie na oprogramowaniu, niezależny od urządzeń sieciowych. Dzięki wirtualizacji sieci, VMware NSX umożliwia wdrożenie nowego modelu pracy dla sieci, które wykraczają poza obecne ograniczenia fizyczne, pozwalając operatorom centrów danych na znaczne podniesienie szybkości i elastyczności pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków.

  Podobnie jak w przypadku technologii wirtualizacji serwerów, rozwiązania VMware na polu wirtualizacji sieci umożliwiają operatorom centrów danych wykorzystanie ich sieci fizycznych jako zasobu do transmisji danych, eksploatowanego zależnie od zmieniających się potrzeb i zadań. Sieci wirtualne są budowane, obsługiwane i administrowane tak, jak programy, korzystając z opartej na sieciach fizycznych prostej łączności IP. VMware NSX łączy najlepsze funkcje Nicira NVP™ i VMware vCloud Network and Security™ w ramach jednej, zintegrowanej platformy, oferującej kompletny model łączności i bezpieczeństwa sieci (warstwy od 2 do 7) oparty na oprogramowaniu. Co więcej, wirtualne sieci VMware NSX obsługują istniejące aplikacje w każdej fizycznej infrastrukturze sieciowej bez konieczności dokonywania żadnych zmian.

  Podobnie jak inne usługi VMware vSphere, VMware NSX zasadza się na rewolucyjnej rozproszonej architekturze, w której usługi sieciowe zostały zintegrowane z jądrem hypervisora. Pozwala to na skalowanie usług sieciowych razem z hypervisorem zależnie od potrzeb. Ponieważ VMware NSX oferuje usługi dla warstw od 2 do 7 wyłącznie w oparciu o oprogramowanie, klienci muszą jedynie dodać kolejne węzły sieciowe, aby rozbudować swoją infrastrukturę. Taki model architektury sprawia, że VMware NSX może obsługiwać przepływ danych w sieci nawet do 1TB na sekundę, w ramach klastra złożonego z 32 hostów.

  VMware NSX jest platformą, którą można rozbudowywać, korzystającą z rozproszonej sieci usług, ułatwiającej dodawanie usług partnerskich. Partnerzy technologiczni VMware NSX są pogrupowani na kategorie, odpowiadające kolejnym etapom eksploatacji sieci wirtualnej. Są to takie rozwiązania jak bramy dla usług sieciowych, łączące środowiska fizyczne i wirtualne, platformy bezpieczeństwa sieci, oferujące wszechstronne zabezpieczenia (m.in. firewalle i ochronę przed zagrożeniami), usługi dostarczające aplikacje (m.in. balansujące obciążenie zasobów, pobierające aplikacje oraz kontrolery optymalizujące pracę sieci WAN), a także inne zabezpieczenia, np. programy antywirusowe, IDS/IPS i aplikacje do zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Do dziś ponad 20 partnerów zadeklarowało wsparcie lub przeprowadziło demonstracje pracy VMware NSX podczas targów VMworld. VMware NSX trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2013.

  Dowiedz się więcej o platformie sieci wirtualnych VMware NSX.
 • VMware Virtual SAN – proste i dynamiczne magazynowanie danych dla maszyn wirtualnych
  Firma VMware przedstawiła dziś Virtual SAN, przełomową technologię poszerzającą możliwości VMware vSphere o lokalne i podłączane bezpośrednio urządzenia magazynujące. VMware Virtual SAN umożliwi stworzenie wirtualnej przestrzeni danych, łączącej dyski serwerów i pamięci flash w ramach wysokowydajnego, odpornego na błędy, wspólnego systemu magazynowania danych, opracowanego z myślą o maszynach wirtualnych. Otworzy tym samym nowy obszar zintegrowanej infrastruktury, pozwalającej na błyskawiczne i precyzyjne skalowanie zasobów magazynowych i obliczeniowych.

  Podobnie jak VMware NSX, rozwiązanie VMware Virtual SAN opiera się na unikalnej rozproszonej architekturze, umożliwiającej skalowanie usług magazynowych zgodnie z potrzebami aplikacji. Dokonując płynnej integracji VMware Virtual SAN z VMware vSphere, VMware udało się przedefiniować funkcje hypervisora, skupiając się na elastycznym dostarczaniu zwirtualizowanych usług obliczeniowych i magazynowych. Dzięki rozproszonej architekturze VMware Virtual SAN zapewnia poziom wydajność I/O porównywalny ze średniej wielkości macierzami dyskowymi, zachowując ekonomiczny charakter pamięci podłączanych bezpośrednio.

  VMware Virtual SAN oferuje opartą na politykach kontrolę nad automatyzacją wykorzystania i zarządzania przestrzenią magazynową za pośrednictwem polityk skupionych na maszynach. Działając w oparciu o serwerowe dyski SSD i HDD, VMware Virtual SAN umożliwia znaczne obniżenie stopy kosztów TCO dla infrastruktury wirtualnych desktopów VDI oraz innych aplikacji takich jak procesy testowania i rozwoju środowisk. Klienci mogą rozpocząć od małych konfiguracji i z czasem rozbudowywać przestrzeń i moc magazynową, dodając kolejne serwery zależnie od potrzeb. Darmowa, publiczna wersja beta rozwiązania VMware Virtual SAN będzie dostępna w trzecim kwartale 2013.

  Więcej informacji na temat VMware Virtual SAN.
 • VMware vCloud Suite 5.5 – nowe edycje wiodącego pakietu rozwiązań infrastrukturalnych i narzędzi do zarządzania środowiskiem chmury

  VMware przedstawił dziś pakiet VMware vCloud Suite 5.5, wyposażony w nowe funkcje oraz szereg zintegrowanych rozwiązań. VMware vCloud Suite umożliwi klientom budowę i korzystanie z prywatnych chmur obliczeniowych vSphere, wykorzystując architekturę opartą na oprogramowaniu, zapewniając wirtualne usługi infrastrukturalne z wbudowanymi, inteligentnymi mechanizmami, które automatyzują pracę, wdrażanie, konfigurację i sprawowanie kontroli nad aplikacjami zależnie od zdefiniowanych polityk. Wszechstronne, zintegrowane rozwiązanie dla infrastruktury prywatnej chmury upraszcza operacje IT, gwarantując najwyższy poziom SLA da wszystkich aplikacji.

  VMware vCloud Suite działa w oparciu o VMware vSphere, wiodącą na świecie platformę wirtualizacyjną. VMware vSphere 5.5stanowi kolejny krok VMware w pracach nad rozwojem środowiska vSphere, których celem jest dostarczenie klientom optymalnej platform dla ich aplikacji, również dodawania nowych zadań, dzięki ciągle ulepszanym funkcjom obliczeniowym, lepszej dostępności, przestrzeni magazynowej i narzędziom tworzących kopie bezpieczeństwa. Z myślą o zapewnieniu większej dostępności aplikacji o kluczowym znaczeniu biznesowym, VMware vSphere 5.5 wyposażono w nowe rozwiązanie vSphere App HA, które wykrywa awarie aplikacji lub systemu operacyjnego i przywraca ich pracę. Nowa funkcja VMware vSphere Flash Read Cache™ umożliwia wirtualizację pamięci flash podłączonych do serwera, znacznie redukując opóźnienia w pracach aplikacji. Aby jeszcze bardziej skrócić czas reakcji podczas korzystania z aplikacji czułych na opóźnienia, VMware vSphere 5.5 wyposażono w nowy komponent podnoszący czułość systemu. VMware vSphere 5.5 obsługuje dwa razy większe konfiguracje węzłów sieciowych (pod względem procesorów fizycznych, pamięci i NUMA) niż poprzednie wersje.

  Korzystając z VMware vSphere Big Data Extensions, klienci mogą teraz uruchamiać Apache Hadoop i procesy Big Data na platformie VMware vSphere 5.5, wraz z innymi aplikacjami, osiągając wyższy poziom wykorzystania zasobów, niezawodności i elastyczności systemu. Dodatkowo VMware vSphere 5.5 obsługuje teraz nową generację procesorów Intel ® Xeon ® E5 v2 i Intel® Atom™ C2000.

  Wszystkie edycje VMware vCloud Suite 5.5 korzystają teraz z serwisów VMware vCloud Automation Center ™ i VMware vCenter Operations Management Suite™. VMware vCloud Automation Center gwarantuje klientom niezbędny poziom elastyczności i kontroli, korzystając z rozwiązań automatyzujących dostawy aplikacji i usług IT. VMware vCenter Operations Management Suite zapewnia zintegrowaną, proaktywną obsługę oraz zarządzanie funkcjonowaniem i konfiguracjami dynamicznych środowisk chmury. VMware vCloud Suite 5.5 korzysta też z nowych edycji rozwiązań Mware vCloud Connector, VMware vCloud Director®, VMware vCloud Networking and Securityi VMware vCenter™ Site Recovery Manager™. Dowiedz się więcej o VMware vCloud Suite 5.5.
 • VMware vSphere with Operations Management 5.5 – optymalizacja pracy platform wirtualnych Zaprezentowane w lutym 2013 rozwiązanie VMware vSphere with Operations Management łączy w sobie wiodącą platform wirtualizacyjną vSphere z funkcjami monitorowania obciążenia procesów i kondycji systemu. VMware vSphere with Operations Management pozwala klientom optymalizować funkcjonowanie ich środowiska dzięki dynamicznym funkcjom nadzoru i konserwacji całego systemu. VMware vSphere with Operations Management 5.5 wykorzystuje zalety VMware vSphere 5.5 oddając w ręce klientów optymalną platformę dla wszystkich ich aplikacji i zadań.
  Dowiedz się więcej o VMware vSphere with Operations Management 5.5.

Nowe usługi i certyfikaty
Firma VMware przedstawiła także szeroki wachlarz nowych profesjonalnych usług, które pomogą klientom nakreślić strategię i plan rozwoju technologicznego podczas budowania i wdrażania architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu:

 • Nowe poziomy certyfikacji między innymi VMware Certified Associate (VCA). Nowe certyfikaty dostępne dla technologii chmury (VCA-Cloud), wirtualizacji centrów danych (VCA-DCV) i wirtualizacji sieci (VCA-NV), stanowią potwierdzenia podstawowego poziomu umiejętności niezbędnych do uzyskania certyfikacji VMware Certified Professional (VCP).
 • Nowe usługi doradcze w zakresie technologii skupiają się na budowie rozrastającej się platform dla architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu. Usługi dotyczą głównych zagadnień dotyczących projektowania i wdrażania komponentów systemu, gwarantując wykorzystanie potencjału wydajności, elastyczności, kontroli i możliwości wyboru, oferowanego przez produkty i technologie VMware.
 • Strategiczne usługi doradcze , dostępne poprzez program VMware Accelerate Advisory Services, pomagają organizacjom oszacować wartość architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu dla ich środowiska IT, zarysowując realistyczne strategie, które mogą przynieść wymierne wartości biznesowe.
  Dowiedz się więcej o profesjonalnych usługach i certyfikatach VMware.

Współpraca partnerska dla centrów danych opartych na oprogramowaniu
Licząca sobie ponad 55 tys, członków społeczność partnerów VMware odgrywa kluczową rolę w procesie dostarczania rozwiązań dla centrów danych opartych na oprogramowaniu klientom na całym świecie. Nowe pokolenie produktów VMware dysponuje zapleczem w postaci rzeszy partnerów, również technologicznych, a także niezależnych dystrybutorów oprogramowania (ISV), dostawców usług, integratorów systemów oraz wszystkich głównych globalnych producentów sprzętu.

Przeczytaj wypowiedzi partnerów na temat rozwiązań VMware NSX i VMware Virtual SAN.

Cena i dostępność

Dodatkowe materiały

O firmie VMware
VMware (NYSE: VMW) jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w Epoce Chmury. Klienci mogą polegać na produktach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i eksploatacji zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2012 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 4.61 mld USD, obsługując ponad 500 tys. klientów i 55 tys. partnerów. Siedziba główna firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.vmware.com/pl.

Kontakt:  
Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska

tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Aleksandra Bojanowska
Senior Account Executive
Monday PR

tel.: 668 824 253
mail: aleksandra.bojanowska@mondaypr.pl