Badanie VMware: przygotowanie pracowników do pracy z rozwiązaniami mobilnymi

Zdaniem przedsiębiorstw z regionu EMEA obawy związane z zaufaniem, własnością i możliwościami realizacji mogą opóźniać korzystanie z zalet mobilnej chmury

Warszawa, 10 października 2014 r. — Firma VMware przedstawiła wyniki badania, z którego wynika, że przeciętnemu działowi IT z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) potrzeba trzech tygodni, aby wyposażyć pracowników i przygotować ich do korzystania z narzędzi i aplikacji mobilnych niezbędnych do wykonywania pracy. Ten czas zwiększa się do czterech tygodni w przypadku pracowników kontraktowych, co może poważnie uszczuplić wartość wnoszoną przez osoby dołączające do firmy.

Badanie, przeprowadzone przez Vanson Bourne na zlecenie VMware 1, sprawdza wpływ braku mobilnej gotowości w całej firmie, ponieważ dotyczy on zarówno działów IT, jak i pracowników biurowych. Tylko 12 proc. działów IT uważa, że ma wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania mobilnością, dzięki którym obsłużą potrzeby personelu. Ponad jedna trzecia (34 proc.) nie może kontrolować dostępu do firmowych informacji ze wszystkich urządzeń mobilnych używanych przez pracowników.

Idąc dalej tym tropem, w badaniu zapytano informatyków oraz pracowników o to, na kim powinna spoczywać odpowiedzialność za politykę mobilnej pracy. Okazało się, że działy IT w regionie EMEA są niezdecydowane w tej kwestii: tylko 43 proc. z nich uważa, że do ich obowiązków należy ograniczenie dostępu pracowników do narzędzi i aplikacji mobilnych poza godzinami pracy, a 41 proc. odczuwa presję, aby to zrobić. 57 proc. badanych przyznaje, że dziś staje się to koniecznością.

„Przy dzisiejszym tempie prowadzenia biznesu trzy tygodnie, poświęcone na wyposażenie pracowników w narzędzia niezbędne im do pracy, nie są dobrym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą przetrwać i rozwijać się w erze mobilnej chmury” — komentuje Brian Gammage, główny technolog rynku w VMware. „Jakakolwiek zwłoka w umożliwieniu pracownikom funkcjonowania na pełnych obrotach może prowadzić do oddania przewagi konkurencyjnej innym firmom. Organizacje muszą zapewnić pracownikom możliwość współpracy z każdym, kogo potrzebują, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, minimalizując zarazem zagrożenia dla bezpieczeństwa”.

Tymczasem pracownicy są w tej sprawie bardziej zdecydowani: 70 proc. z nich nie zgadza się z tezą, iż pracodawca powinien ograniczyć dostęp do mobilnych aplikacji i narzędzi. W obecnej formie zdecydowana większość (82 proc.) uważa, że nie ma jeszcze pełnego dostępu do mobilnych narzędzi potrzebnych do produktywnej pracy, na jaką ich stać, a więcej niż jedna czwarta (28 proc.) ominęłaby dział IT w celu uzyskania mobilnych narzędzi niezbędnych do wykonania zadań, domagając się większego dostępu do mobilności w firmie zamiast dalszych ograniczeń.

„Zwrot »wolność w granicach« nigdy nie był bardziej adekwatny, ponieważ wysyp mobilnych urządzeń i aplikacji zmienia zarówno oczekiwania użytkowników końcowych, jak i struktury funkcjonalne” — kontynuuje Gammage. „Organizacje nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek niejasności w kwestii odpowiedzialności za mobilne aplikacje i narzędzia w firmie. Wielu pracowników obecnie oczekuje i wymaga określenia zasad, na jakich mają działać, więc wyzwaniem dla IT jest zajęcie się tą sprawą, jednocześnie zachowując odpowiednią kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są zasoby informacyjne i procesy biznesowe”.

„Dobrą wiadomość stanowi fakt, że technologia już dziś jest na to gotowa: rozwiązania mobilne VMware dla przedsiębiorstw pomagają organizacjom takim jak Hertz i TUI w przekształcaniu metod pracy swych użytkowników, zapewniając bezpieczny, natychmiastowego dostęp do zasobów, których potrzebują. Aby urzeczywistnić ów potencjał, znacznie więcej firm będzie musiało zastosować takie rozwiązania”.

O badaniu

1Specjalistyczna agencja badania rynku Vanson Bourne przeprowadziła ankietę wśród 1800 decydentów IT i 3600 pracowników biurowych z firm zatrudniających ponad 100 osób w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Skandynawii (Szwecji, Norwegii i Danii), Rosji i na Bliskim Wschodzie (Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie) hybrydową metodą wywiadów telefonicznych i online wykonanych w okresie od marca do kwietnia 2014.

O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na produktach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i eksploatacji zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2013 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 5.21 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl.

Kontakt:

 

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Milena Łuszczyk
Senior Account Executive
Monday PR
tel.: 728 547 921
mail: milena.luszczyk@mondaypr.pl