VMware: 18-procentowy wzrost przychodów w drugim kwartale 2014 roku

- Wzrost przychodów rok do roku wyniósł 17 proc. i osiągnął 1,46 mld USD

- Wzrost przychodów rok do roku z wyłączeniem firmy Pivotal i cesji w 2013 r.1 wyniósł 18 proc.

- Rosnący popyt na programowo zdefiniowane centra danych oraz zwiększona oferta produktowa stymulują wyniki w II kw.

Firma VMware ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał 2014 roku:

  • Przychody za drugi kwartał wyniosły 1,46 miliarda USD, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2013 roku. Z wyłączeniem przychodów przypadających na firmę Pivotal i wszystkich cesji, które miały miejsce w roku 2013, przychody w drugim kwartale wzrosły o 18 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2013. 1
  • Zysk operacyjny w drugim kwartale wyniósł 200 milionów USD, co stanowi spadek o 26 proc. w porównaniu do pierwszego i drugiego kwartału 2013 roku, co jest odzwierciedleniem nabycia firmy AirWatch. Marża operacyjna wyliczona poza standardami rachunkowości GAAP w drugim kwartale wyniosła 428 mln USD, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2013 roku, także dzięki nabyciu firmy AirWatch.
  • Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 167 mln USD, czyli 0,38 USD rozwodnionego zysku na akcję, co oznacza spadek o 32 proc. rozwodnionego zysku na akcję w porównaniu do 245 mln USD, czyli 0,57 USD w drugim kwartale 2013 roku. Zysk netto za kwartał wyliczony poza standardami rachunkowości GAAP wyniósł 351 mln USD, czyli 0,81 USD rozwodnionego zysku na akcję, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu do 343 mln dolarów, czyli 0,79 USD rozwodnionego zysku na akcję w drugim kwartale 2013 roku. Zarówno wyniki wyliczone w stosunku do tego samego okresu ub.r. wg standardów GAAP, jak i poza nimi, w głównej mierze odzwierciedlają nabycie firmy AirWatch zakończone w pierwszym kwartale 2014 r.
  • Na dzień 30 czerwca 2014 roku środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz inwestycje krótkoterminowe wyniosły 6,64 mld USD, a niezrealizowane przychody wyniosły 4,39 mld USD.

„Wciąż widzimy mocne wyniki naszej działalności, co tylko potwierdza wyjątkową pozycję VMware w dobie przekształcania się IT z modelu klient-serwer w kierunku mobilnej chmury” — powiedział Pat Gelsinger, dyrektor generalny VMware. „Klienci sięgają po rozwiązania VMware, by nakreślić efektywną ścieżkę ku przyszłości, nie rezygnując zarazem z podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, dostępności i zgodności wymaganych przez wszystkie przedsiębiorstwa.”

„Nasz przychód w drugim kwartale wzrósł o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, co odzwierciedla silny popyt na nasze produkty i usługi” — powiedział Jonathan Chadwick, dyrektor finansowy VMware. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszych działań biznesowych, które poczyniły znaczne postępy w zwiększaniu wzrostu i realizacji naszej długoterminowej strategii.”

1Procentowe wzrosty nie obejmują przychodów w danym okresie związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Pivotal Software, Inc. oraz produktami i usługami związanymi z cesjami skonsumowanymi przez firmę VMware w roku 2013.

O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na produktach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i eksploatacji zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2013 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 5.21 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl .

Kontakt:

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Milena Łuszczyk
Senior Account Executive
Monday PR
tel.: 728 547 921
mail: milena.luszczyk@mondaypr.pl