VMware prezentuje najbardziej wszechstronną ofertę wirtualnych desktopów i aplikacji

Rozwiązanie VMware Horizon FLEX, które jest kontynuacją drogi rozpoczętej przez system zarządzania urządzeniami mobilnymi -  AirWatch, umożliwi administratorom IT pełniejsze wykorzystanie polityk BYO oraz komputerów Mac w przedsiębiorstwach korzystających z wirtualnych desktopów w środowisku lokalnym.

Warszawa – 17 października 2014 – Podczas trwającej właśnie imprezy VMworld® 2014 Europe, przedstawiciele VMware, Inc. zaprezentowali nowe produkty, programy i usługi, które wzbogacą wciąż rozbudowywaną ofertę innowacyjnych rozwiązań tej marki adresowanych do użytkowników końcowych. Znalazło się wśród nich rozwiązanie VMware Horizon® FLEX™, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą przydzielać, administrować i zabezpieczać wirtualne desktopy i aplikacje uruchomione na lokalnych urządzeniach Mac i PC w oparciu o polityki, aby bezpieczniej wykorzystać potencjał trendu BYO – bring your own – „przynieś własne (urządzenie)”.

Poza tym, nowa, oparta na chmurze usługa przywracania pracy desktopów po awarii, umożliwi organizacjom lepsze zabezpieczenie działalności biznesowej i ciągłości pracy, zaś rozbudowana oferta usług w chmurze otworzy nowe możliwości przed klientami w Europie. Ponadto, nowy program  pamięci masowej  ułatwi klientom szybkie prognozowanie i kontrolę kosztów wdrażania wirtualnych desktopów podczas skalowania systemu.

„W dalszym ciągu gwałtownego przyspieszamy tempo wdrażania innowacji, wprowadzając nowe rozwiązania dla użytkowników końcowych oraz wspomagające mobilność, które są odpowiedzią na potrzeby klientów VMware w zakresie organizacji pracy” – mówi Sanjay Poonen, Executive Vice President and General Manager, End-User Computing, w VMware. „Wykorzystując premierę pakietu VMware Workspace™ Suite oraz nowe innowacje platformy AirWatch Enterprise Mobility Management™, przedstawiamy VMware Horizon FLEX jako najnowszy produkt z rosnącej rodziny rozwiązań VMware dla użytkowników końcowych, dzięki którym tradycyjne systemy komputerowe zmieniają się w nowoczesne środowiska, przygotowane na współczesne wyzwania.”

VMware Horizon FLEX: lokalne wirtualne desktopy dla komputerów Mac i PC z zabezpieczeniami dla przedsiębiorstw
Według badań przeprowadzonych w czerwcu 2014 roku przez Dimensional Research na zlecenie VMware, 73 procent administratorów IT stwierdza, że z powodu preferencji użytkowników, firmy są zmuszone do zagwarantowania oficjalnej lub nieoficjalnej obsługi komputerów Mac i. Co więcej, wiele przedsiębiorstw zatrudnia pracowników kontraktowych do realizacji tymczasowych zleceń, utrudniając menadżerom IT wdrażanie, ochronę i zarządzanie firmowymi desktopami, aplikacjami i danymi.

VMware Horizon FLEX to wszechstronne rozwiązanie dla firm, które pozwoli organizacjom na wdrażanie i zarządzanie przeznaczonymi dla pracowników lokalnymi, wirtualnymi desktopami w środowisku Windows, , których obsługa była do tej pory zbyt kosztowna lub skomplikowana. Administratorzy systemów IT będą mogli wyposażyć użytkowników komputerów Mac, pracowników kontraktowych i osoby pracujące zdalnie, w dostęp do zabezpieczonych desktopów firmy w ramach wydajnego kosztowo pakietu rozwiązań, nie ryzykując przy tym obniżenia poziomu bezpieczeństwa czy naruszenia zgodności z regulacjami i politykami firmy. Oznacza to, że działy IT będą mogły zredukować koszty szkoleń i obsługi, a użytkownicy końcowi będą w stanie szybko rozpocząć pracę na komputerach Mac lub PC, bez konieczności łączenia się z siecią.

VMware Horizon FLEX oferuje:

 • Elastyczne scenariusze wdrożeń – standaryzowane wirtualne desktopy dla komputerów PC i Mac mogą zostać dostarczone klientom, pracownikom kontraktowym, lub zdalnym za pośrednictwem sieci firmowej lub lokalnie – na nośniku USB.
 • Zcentralizowaną kontrolę – centralny system zarządzania oparty na politykach pozwala stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla wirtualnych desktopów wspierające ochronę danych, konfigurację i dyski wirtualne. Funkcje kontroli urządzeń umożliwiają dopuszczanie lub blokowanie urządzeń peryferyjnych ustalenie terminu, w którym desktop zostanie zamknięty czy zdalne wyłączenie desktopa w przypadku kradzieży, zakończenia pracy lub braku zgodności z regulacjami przedsiębiorstwa.
 • Zunifikowane zarządzanie obrazami – możliwe jest zarządzanie wirtualnymi desktopami jako zestawem warstw logicznych należących do administratorów IT lub użytkownika. Dynamiczne warstwy wykorzystywane w procesie zarządzania desktopami i aplikacjami przyparte na  technologii VMware Mirage™, umożliwiają administratorom IT aktualizowanie i rozbudowę warstw, zachowując pliki i osobiste ustawienia użytkownika końcowego.
 • Niższe koszty IT – umożliwia korzystanie z polityki Bring Your Own PC (BYOPC – przynieś własny komputer PC) i komputerów Mac w firmie bez konieczności samodzielnej obsługi systemu. Może to oznaczać ograniczenie zapotrzebowania na szkolenia  pracowników, którzy będą mogli pracować na urządzeniach, które sami wybiorą, a także błyskawiczne wdrażanie nowych pracowników do pracy oraz eliminację kosztów wysyłki fizycznych laptopów.
 • Zgodność z AirWatch – umożliwia korzystanie z możliwości administracyjnych AirWatch OS X do wdrażania i administrowania urządzeniami z systemem Mac OS X wraz z możliwością  konfiguracji rozwiązania VMware Fusion®, instalacj desktopów i stosowania kontenerów aplikacyjnych.

Wraz z dodaniem rozwiązania VMware Horizon FLEX do oferty VMware dla użytkowników końcowych, klienci będą mogli wybrać spośród trzech opcji wdrożeń wirtualnych desktopów i aplikacji pochodzących od jednego producenta, w zależności od indywidualnych potrzeb:

 • VMware Horizon FLEX – lokalne rozwiązanie ze zcentralizowanym systemem administracji, pozwalające na szybkie wdrożenie wirtualnych desktopów Windows na komputerach Mac i PC, a tym samym umożliwiające firmie na wykorzystanie zalet polityki BYOPC bez ryzyka obniżenia poziomu bezpieczeństwa lub kontroli.
 • VMware Horizon 6 – rozwiązanie dla  centrów danych udostępniające aplikacje i desktopy wirtualne w ramach pojedynczej, zintegrowanej platformy, która pozwala administratorom IT na łatwe zarządzanie aplikacjami i desktopami Windows.
 • VMware Horizon Air™ – rozwiązanie w chmurze dające dostęp do wydajnego kosztowo środowiska desktopów wirtualnych klasy biznesowej, umożliwiając klientom łączenie desktopów w chmurze publicznej i prywatnej, aby zapewnić płynną i komfortową pracę.

Nowe rozwiązania umożliwiające stosowanie i wdrażanie wirtualnych desktopów
Rozwiązania wirtualnych desktopów VMware zostały zainspirowane urządzeniami mobilnymi, powstały z myślą o centrach danych zdefiniowanych programowo i mogą być dystrybuowane za pośrednictwem dowolnego środowiska chmury. Umożliwiają one podniesienie wydajności bez zwiększania kosztów, a także pozwalają na rozwiązanie konkretnych problemów użytkowników, dzięki szybkości i elastyczności mobilnego środowiska chmury. Nowe produkty i programy stworzone, aby umożliwić stosowanie i wdrażanie wirtualnych desktopów to m.in.:

 • Ekspansja na Europę i zmiana nazwy VMware Horizon DaaS – usługa VMware Horizon DaaS zmienia nazwę na VMware Horizon Air. Kompletny wachlarz hostowanych w chmurze usług dla użytkowników końcowych, który obejmuje rozwiązania VMware Horizon Air Desktops, VMware Horizon Air Apps i VMware Horizon Air Desktop DR, zostanie rozbudowany we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, pozwalając na pełne wykorzystanie elastyczności i szybkości usług VMware w chmurze.
 • VMware Horizon Air Desktop DR – pierwsza usługa tego typu na rynku, VMware Horizon Air Desktop DR, umożliwia organizacjom łatwą ochronę operacji i ciągłości pracy oraz dostęp do niedrogich desktopów i aplikacji w chmurze. W przypadku poważnej awarii, administratorzy IT będą w stanie szybko odtworzyć środowisko pracy użytkowników bez komplikacji i kosztów towarzyszących korzystaniu z narzędzi do przywracania pracy desktopów fizycznych. Użytkownicy końcowi będą mogli natychmiast wrócić do pracy, przy pomocy dowolnego urządzenia, bez względu na czas i miejsce, korzystając z bezpiecznego stanowiska pracy połączonego z zasobami przedsiębiorstwa.
 • VMware App Volumes – wprowadzone niedawno rozwiązanie CloudVolumes zmienia nazwę na VMware App Volumes i zostanie wyposażone w nowe opcje integracji z VMware Horizon 6 i pakietem VMware Workspace Suite. Rozwiązanie umożliwia natychmiastową dystrybucję aplikacji na dużą skalę do wirtualnych desktopów VMware i firm trzecich, korzystając z technologii warstw tworzonych na żądanie,  która zapewnia maksymalną wydajność przy niższych kosztach i bez ryzyka obniżenia komfortu pracy użytkowników końcowych.
 • VMware Horizon Fast Track 2.0 – rozbudowany program pomaga użytkownikom przyspieszyć proces wdrażania wirtualnych desktopów, oferując dostęp do zaufanych partnerów, schematów architektury oraz konwergentnych maszyn wirtualnych , gwarantując doskonałą wydajność pracy oraz utrzymanie kosztów i skali systemu na przewidywalnym poziomie. Użytkownicy mogą teraz korzystać z nowych, certyfikowanych rozwiązań pamięci masowej , zapewniających informacje o dostępnych opcjach i szacowanych kosztach środowiska VDI, natomiast program Validated Reference Architecture został zaktualizowany dla rozwiązania VMware Horizon 6. Zależnie od potrzeb użytkownicy mogą teraz wybrać jeden z trzech programów Fast Track, który pomoże im w planowaniu wdrożenia.


  • Turnkey Appliances – zatwierdzone, konwergentne i skalowalne maszyny wirtualne, które pomagają użytkownikom szybko wdrażać wirtualne desktopy
  • Validated Reference Architectures – schematy systemów pamięci masowej , systemów sieciowych i serwerów, gwarantujące zachowanie interoperacyjności z rozwiązaniem VMware Horizon 6.
  • Proven Storage – rozwiązanie pamięci masowej, które gwarantuje przewidywalną wydajność pracy w przypadku wdrożeń VMware Horizon dla od 1 do 2 tys. stanowisk, co pozwala uniknąć zarezerwowania zbyt małej lub zbyt dużej pojemności pamięci masowej.

Cena i dostępność
VMware Horizon FLEX ma wejść do sprzedaży w tym kwartale, w systemie licencji-na-urządzenie, w cenie od 250 USD.

Rozwiązanie VMware Horizon Air Desktop DR trafi na rynek w tym kwartale i będzie dostępne w cenie od 5 USD za desktop miesięcznie. Wszystkie usługi VMware Horizon Air zostaną udostępnione we Francji i w Niemczech w I kwartale 2015 r.

Rozwiązanie VMware App Volumes zostanie udostępnione w tym kwartale nieodpłatnie w ramach pakietu VMware Horizon Enterprise. Usługa będzie też dostępna w sprzedaży jako oddzielny produkt w cenie od 150 USD za użytkownika.

iThe Apple Enterprise Invasion, David Gehringer, principal, Dimensional Research, June 2014