VMware wprowadza Horizon™ 6, umożliwiając publikowanie aplikacji i wirtualizowanie desktopów przy użyciu jednej, zintegrowanej platformy

Nowy poziom innowacji dostosowuje działy IT przedsiębiorstw i obsługę użytkowników końcowych do ery mobilności i chmury obliczeniowej.

Wszechstronne i ekonomiczne rozwiązanie dostarcza firmom aplikacje i desktopy oraz umożliwia zarządzanie nimi na komputerach fizycznych, wirtualnych oraz urządzeniach będących w posiadaniu pracowników (BYOD).

Warszawa, 11 kwietnia, 2014 – Firma VMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmury, zaprezentowała VMware Horizon™ 6, zintegrowane rozwiązanie, które dostarcza aplikacje i wirtualne desktopy przy użyciu pojedynczej platformy. Horizon 6 staje się najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem desktopowym w branży, oferującym centralne zarządzanie dowolnego typu aplikacjami dla przedsiębiorstw oraz desktopami, uruchamianymi na fizycznych i wirtualnych komputerach, a także urządzeniach posiadanych przez pracowników.

„Firmy chcą przystosować swoje aplikacje i desktopy do ery mobilności i chmury obliczeniowej. Pragną dostępu do swoich pracowników przez dowolne urządzenie przy użyciu wszechstronnego rozwiązania, które jest proste w użyciu, bezpieczne i ekonomiczne.” mówi Sumit Dhawan, wiceprezes i dyrektor naczelny ds. produktów desktopowych w dziale End-User Computing firmy VMware. „VMware Horizon™ 6 pozwala na to, oferując wyjątkowe, nowe możliwości za cenę bliską tradycyjnemu, fizycznemu komputerowi. Horizon 6 jest przełomowym produktem i efektem ciągłego procesu innowacji VMware, dzięki któremu firmy osiągają kolejny poziom w środowisku desktopowym.”

Zintegrowane rozwiązanie o niezrównanych możliwościach
Innowacje w dostarczaniu aplikacji, zarządzaniu urządzeniami z centrum danych, optymalizacji pamięci masowych oraz elastycznych opcjach hybrydowych w VMware Horizon 6 sprawiają, że zapewnienie dostępu do firmowych desktopów, ich zabezpieczenie i administrowanie jest teraz łatwiejsze i tańsze. Pojawienie się najróżniejszych urządzeń dostępowych, takich jak laptopy, tablety i smartfony oraz całej gamy sprzętu posiadanego przez pracowników wywiera presję na korporacyjne działy IT, by te zapewniały coraz lepsze usługi i dostęp do sieci, pozbawione jakichkolwiek kompromisów.

VMware Horizon 6 oferuje nowe, zintegrowane w jednym rozwiązaniu funkcje, które zapewniają działom IT uproszczone podejście do zarządzania aplikacjami i desktopami Windows. Dzięki Horizon 6 firmowe aplikacje i systemy operacyjne Windows mogą być administrowane centralnie, więc aktualizacje mogą być przeprowadzane w elastyczny i przewidywalny sposób.

Dodatkowo, Horizon 6 ułatwia dostarczanie kompletnych desktopów lub tylko aplikacji użytkownikom końcowym w następujący sposób:

 • Wirtualnie, umożliwiając dostęp z wielu lokalizacji i urządzeń.
 • Fizycznie, przez synchronizację kompletnego obrazu desktopa z laptopem użytkownika, mogącego pracować zarówno online, jak i offline.
 • Bezpiecznie, przez dostarczenie aplikacji i treści wewnątrz zarządzanego, chronionego kontenera (w wariancie BYOD).

Bez względu na wariant użycia, VMware Horizon 6 dzięki ujednoliconemu środowisku pracy, zapewnia użytkownikom spójną i samodzielną interakcję w dostępie do aplikacji przedsiębiorstwa.

Nowe możliwości VMware Horizon 6 to:

 • Publikowane aplikacje i wirtualne desktopy dostarczane przez jedną platformę – VMware Horizon™ 6 zapewnia uproszczone zarządzanie, przydzielanie uprawnień użytkownikom, szybki dostęp do publikowanych aplikacji Windows, desktopy zdalne (przez RDS) i wirtualne dla wielu urządzeń i lokalizacji. Nowe funkcje są wbudowane w pojedynczą platformę, która jest rozszerzeniem najlepszego na rynku rozwiązania VDI - VMware Horizon View™.
 • Ujednolicone środowisko pracy z uproszczonym dostępem – dzięki VMware Horizon™ 6 użytkownicy końcowi mają dostęp do wszystkich aplikacji w ramach jednego zintegrowanego środowiska. Ujednolicone środowisko pracy po jednokrotnym zalogowaniu się udostępnia zwirtualizowane aplikacje hostowane w centrum danych albo na maszynie lokalnej, aplikacje webowe i dostarczane w modelu SaaS, dostępne zdalnie przez RDS i publikowane na platformach innych producentów, takich jak Citrix XenApp.
 • Optymalizacja pamięci masowych z VMware Virtual SAN™ i integracja z Software-Defined Data Center – VMware Horizon™ 6 zoptymalizowano pod kątem działania z Software-Defined Data Center (centrum danych definiowanym programowo). Rozwiązanie zapewnia zarządzanie zintegrowane z wirtualną pamięcią masową VMware Virtual SAN, co znacząco redukuje koszty - przez użycie lokalnej pamięci do obsługi wirtualnych desktopów. Dzięki tej innowacji koszt wirtualnych desktopów może być zbliżony do fizycznych.
 • Skonsolidowane zarządzanie i automatyzacja – VMware Horizon™ 6 umożliwia pełny wgląd w swoje działania oraz ich automatyzację - od centrum danych do urządzenia końcowego. Nowe narzędzie VMware vCenter™ Operations for View przy użyciu jednej konsoli zapewnia monitorowanie kondycji poszczególnych elementów i ryzyka, proaktywne monitorowanie interakcji użytkownika oraz szczegółową diagnostykę - od centrum danych do urządzenia końcowego. Horizon 6 oferuje także automatyzację i samoobsługę, umożliwiając działom IT dostarczanie poszczególnym użytkownikom biznesowym wirtualnych desktopów i aplikacji na podstawie wbudowanych przepływów pracy i zautomatyzowanego provisioningu infrastruktury. To skonsolidowane zarządzanie i automatyzacja są zintegrowane z konsolą do zarządzania Cloud Automation Center™, co ułatwia klientom z vCloud® Suite rozpoczęcie pracy z Horizon 6.
 • Centralne zarządzanie obrazami komputerów wirtualnych, fizycznych i posiadanych przez pracowników – VMware przy użyciu jednego, zintegrowanego rozwiązania oferuje centralne zarządzanie komputerami wirtualnymi, fizycznymi i prywatnymi pracowników (BYOD). Za pomocą uaktualnionego narzędzia VMware Mirage™ administratorzy IT mogą zbudować wymagany desktop, wyposażony w odpowiedni system operacyjny i aplikacje i - zależnie od potrzeb - dostarczać go użytkownikom w konkretnym dziale firmy lub całej organizacji.
 • Obsługa chmury obliczeniowej w modelu hybrydowym – VMware Horizon 6 wprowadza nowy typ klienta, który bez najmniejszych problemów wpasowuje się w środowisko wirtualnych desktopów i aplikacji działających w chmurze opartej na własnej infrastrukturze (on-premise), działającej w infrastrukturze dostawcy usług lub w ramach usługi VMware vCloud Hybrid Service, w każdym wypadku dostarczając użytkownikom tę samą wysoką wydajność i funkcjonalność. Ta elastyczność pozwala firmom wdrażać rozwiązanie Horizon 6 przy użyciu hybrydowego modelu chmury – jak najlepiej wykorzystując możliwości własnej i publicznej infrastruktury.

„VMware Horizon™ 6 to kolejny przejaw naszego zaangażowania w obsługę użytkownika końcowego, oferujący najlepsze rozwiązanie do współpracy w bezpiecznym, wirtualnym środowisku przy użyciu desktopów i urządzeń mobilnych” - mówi Sanjay Poonen, wiceprezes VMware i generalny manager w dziale End-User Computing. „Ambicją firmy VMware – cenionej w branży informatycznej za swą innowacyjność – jest zapewnienie użytkownikom końcowym aplikacji i treści, dostarczanych im w sposób bezpieczny. Bez względu na to, czy używają komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów czy smartfonów.”

Nowe edycje, nowe modele wdrożeń
Organizacje używające rozwiązań VMware mogą wdrożyć rozwiązanie wirtualnych desktopów i publikowanych aplikacji odpowiednio do potrzeb i możliwości swojego środowiska. Do ich dyspozycji będą trzy edycje VMware Horizon™ 6:

 • Horizon View Standard Edition: zapewnia prostą, wydajną opartą na VDI wirtualizację desktopów, gwarantując użytkownikom doskonałą wydajność i funkcjonalność.
 • Horizon Advanced Edition: oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie publikowanych i wirtualnych aplikacji oraz desktopów - przy użyciu zoptymalizowanej pamięci masowej z VMware Virtual SAN , centralne zarządzanie obrazami i ujednolicone środowisko pracy do zarządzania i dostarczania wszystkich aplikacji i desktopów.
 • Horizon Enterprise Edition: zapewnia rozwiązanie wirtualnych desktopów i aplikacji gotowe do wdrożenia w chmurze, oferując zaawansowane funkcje zarządzania i automatyzacji w elastycznym modelu chmury hybrydowej.

Rozwiązanie VMware Horizon™ 6 będzie dostępne w drugim kwartale 2014 r. i licencjonowane w modelach „per named user” i „per concurrent user”, w cenie rozpoczynającej się od 275 USD. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie produktowej VMware Horizon.

O firmie VMware
VMware (NYSE:VMW) jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na produktach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i eksploatacji zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2013 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 5.21 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl.

Kontakt:
Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska

tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Milena Łuszczyk
Account Executive
Monday PR

tel.: 728 547 921
mail: milena.luszczyk@mondaypr.pl