VMware przedstawia nowe projekty Open Source, które przyśpieszą wprowadzanie w przedsiębiorstwach aplikacji opartych na chmurze obliczeniowej

 • Nowe projekty zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają skalowalność i bezpieczeństwo klasy enterprise aplikacjom opartym na chmurze
 • Nowy lekki system operacyjny oparty na Linuksie jest zoptymalizowany pod kątem aplikacji opartych na chmurze
 • Narzędzie Lattice firmy Pivotal oferuje zarządzanie kontenerami w klastrach dla aplikacji opartych na chmurze
 • Współpraca VMware z partnerami zakłada ekosystemowe wsparcie z firm CoreOS, HashiCorp, Intel, Jfrog i Mesosphere

Firma VMware, Inc. (NYSE: VMW) zapowiedziała dwa nowe projekty open source mające ułatwić stosowanie w przedsiębiorstwach aplikacji opartych na chmurze. Projekt Lightwave - dotyczący zarządzania tożsamością i dostępem - zapewni skalowalność i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym aplikacjom opartym na chmurze. Projekt Photon to lekki system operacyjny oparty na Linuksie, zoptymalizowany pod kątem aplikacji opartych na chmurze.

Nowe projekty ułatwią programistom bezpieczne tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami opartymi na chmurze, a poprzez integrację ze zunifikowaną platformą dla chmury hybrydowej firmy VMware stworzą spójne środowisko złożone z chmury prywatnej i publicznej, zdolne obsłużyć zarówno aplikacje w chmurze, jak i tradycyjne. Opierając te projekty na otwartym kodzie źródłowym, firma VMware będzie współtworzyć rozległy ekosystem partnerów i środowisko programistów w celu wypracowania wspólnych standardów, zapewnienia bezpieczeństwa i współdziałania na rynku aplikacji opartych na chmurze. Zwiększy to zaawansowanie technologiczne w tej dziedzinie i da większy wybór klientom.

„Dzięki projektom Lightwave i Photon oraz ich integracji z naszą zunifikowaną platformą VMware zrealizuje obietnicę obsługi dowolnych aplikacji w przedsiębiorstwie, w tym opartych na chmurze,” powiedział Kit Colbert, wiceprezes i dyrektor ds. technologii w dziale Cloud-Native Applications firmy VMware. – „Nowe projekty open source, użyte razem, pozwolą wykorzystać zalety obu tych światów. Programiści docenią przenośność i szybkość aplikacji w kontenerach, a działy operacyjne IT będą mogły zapewnić bezpieczeństwo i wydajność, których wymaga dzisiejszy biznes.”

Pomoc dla przedsiębiorstw w obsłudze aplikacji tradycyjnych i opartych na chmurze
Najnowsza zapowiedź jest wyrazem działań firmy VMware zmierzających do ułatwienia programistom bezpiecznego tworzenia nowoczesnych, rozproszonych aplikacji, ich wdrażania i zarządzania nimi. Przedstawione projekty open source to lekkie, wysoce skalowalne technologie, zoptymalizowane pod kątem zabezpieczania i uruchamiania aplikacji w kontenerach, w środowiskach wirtualnych. Projekty stworzono z myślą o tym, by zespoły programistyczne i operacyjne mogły działać razem, usprawniając procesy inżynieryjne w całym cyklu życia aplikacji – od fazy projektowania do fazy produkcyjnej. Z biegiem czasu te technologie powinny coraz bardziej integrować się w ramach centrum danych definiowanego programowo firmy VMware oraz ze środowiskiem obliczeniowym użytkowników końcowych. W rezultacie przedsiębiorstwa będą mogły używać aplikacji w kontenerach, wykorzystując zalety stworzonych przez firmę VMware, wiodących w branży IT rozwiązań obliczeniowych, sieciowych, pamięciowych, bezpieczeństwa i zarządzania.

 • Projekt Lightwave będzie pierwszą w branży IT kontenerową technologią zarządzania tożsamością i dostępem, która rozszerzy korporacyjne funkcje bezpieczeństwa na aplikacje oparte na chmurze. Rozproszona natura tych aplikacji, które mogą wykorzystywać złożone sieci mikrousług i składać się z setek, a nawet tysięcy instancji, będzie wymagać od przedsiębiorstw zapewnienia kontroli tożsamości i dostępu, uwzględniającej wszystkie związane ze sobą komponenty i użytkowników. Projekt Lightwave stworzy nową warstwę bezpieczeństwa ponad izolowanymi kontenerami, umożliwiając przedsiębiorstwom wprowadzanie kontroli dostępu i tożsamości w obrębie całej infrastruktury i stosu aplikacji, na wszystkich etapach projektowania aplikacji. Dodatkowo technologia pozwoli firmom na takie zarządzanie dostępem, by tylko autoryzowani użytkownicy byli w stanie uruchamiać autoryzowane kontenery na autoryzowanych hostach – poprzez integrację ze środowiskiem uruchomieniowym hosta kontenera, takim jak Projekt Photon. Funkcje i możliwości Projektu Lightwave obejmują :

  • Zcentralizowane zarządzanie tożsamością – Projekt Lightwave zapewni mechanizmy pojedynczego logowania, uwierzytelniania oraz autoryzacji przy użyciu nazwy i haseł, tokenów i certyfikatów, dostarczając przedsiębiorstwom jedno rozwiązanie do zabezpieczania aplikacji opartych na chmurze.

  • Tryb Multi-tenancy – Projekt Lightwave zapewni obsługę współdzielenia (multi-tenancy), która umożliwi wykorzystanie infrastruktury przedsiębiorstwa przez różne aplikacje i zespoły.

  • Otwarte standardy – Projekt Lightwave będzie wykorzystywać wiele otwartych standardów, takich jak: Kerberos, LDAP v3, SAML, X.509 i WS-Trust, a także współdziałać z wieloma innymi technologiami w centrum danych opartymi na standardach.

  • Skalowalność na poziomie korporacyjnym – Projekt Lightwave jest tworzony przy wykorzystaniu prostego, rozszerzalnego modelu replikacji typu multi-master, co zapewnia skalowalność pionową przy zachowaniu wysokiej wydajności.

  • Zarządzanie centrami certyfikacji i kluczami – Projekt Lightwave uprości działania oparte na certyfikatach oraz zarządzanie kluczami w obrębie całej infrastruktury.
 • Projekt Photon - naturalne dopełnienie Projektu Lightwave, jest lekkim systemem operacyjnym opartym na Linuksie, przeznaczonym dla aplikacji w kontenerach. Projekt Photon, który jest zoptymalizowany dla środowisk VMware vSphere® i VMware vCloud® Air™, umożliwi przedsiębiorstwom natywne uruchamianie zarówno kontenerów, jak i maszyn wirtualnych na jednej platformie, zapewniając odizolowanie kontenerów działających na maszynach wirtualnych. Przyszłe usprawnienia w projekcie pozwolą na bezproblemową przenaszalność aplikacji w kontenerach z komputera programisty do środowisk testowych. Funkcje i możliwości Projektu Photon obejmują:

  • Obsługę wielu rozwiązań kontenerowych – Projekt Photon obsługuje różne rozwiązania kontenerowe, jak takie Docker, rkt i Garden (Pivotal), umożliwiając przedsiębiorstwom wybór tego, które najbardziej odpowiada ich potrzebom.

  • Bezpieczeństwo w kontenerach – Projekt Photon zwiększa bezpieczeństwo aplikacji w kontenerach i zapewnia ich izolację w połączeniu z wirtualnymi maszynami. Oferuje także - poprzez integrację z Projektem Lightwave - uwierzytelnianie i autoryzację, umożliwiając użytkownikom ochronę swoich aplikacji aż do warstwy kontenera.

  • Elastyczne wersjonowanie i rozszerzalność – Jako pierwszy w branży Projekt Photon zapewnia administratorom i programistom rozszerzalność i elastyczność w wyborze najlepszego sposobu aktualizacji środowiska uruchomieniowego hosta kontenera. Jest to możliwe zarówno poprzez narzędzie rpm w wersjonowaniu wykorzystującym obrazy, jak i z użyciem kompatybilnego z yum systemu zarządzania cyklem życia, wykorzystującego pakiety, pozwalającego na precyzyjne zarządzanie pakietami.

Firma Pivotal przedstawiła także narzędzie Lattice, które zawiera komponenty open source pochodzące z platformy Cloud Foundry, służące wdrażaniu, zarządzaniu i uruchamianiu obciążeń kontenerowych w skalowalnym klastrze. Współpracując ze sobą, firmy VMware i Pivotal dostarczą rozwiązania oparte na chmurze, działające w trybie end-to-end – od infrastruktury do aplikacji. Elastyczna infrastruktura VMware dla aplikacji opartych na chmurze uzupełnia platformę aplikacyjną Cloud Foundry firmy Pivotal.

Aby umożliwić przeprowadzanie testów i zachęcić do przekazywania informacji zwrotnej, Projekt Photon oraz Projekt Lightwave będą dostępne dla klientów, partnerów i całego środowiska programistycznego na zasadach open source. Dzięki udostępnieniu kodu oprogramowania programiści będą mogli wnosić swój wkład w rozwój obu projektów, zwiększając ich możliwości współdziałania i funkcjonalność. Projekt Photon można pobierać poprzez GitHub. Z kolei poprzez serwis Atlas HashiCorp można pobrać ten projekt w postaci wirtualnego boksu Vagrant, dzięki czemu może być łatwo testowany na dowolnej platformie. Natomiast projekt Lightwave ma być dostępny do pobrania w tym roku, w późniejszym czasie.

Większa elastyczność biznesu dzięki nowym projektom Open Source i ekosystemowemu wsparciu
Chcąc tworzyć aplikacje, które dadzą większą elastyczność i wydajność oraz skrócą czas osiągania korzyści biznesowych, przedsiębiorstwa starają się projektować oprogramowanie oparte na chmurze i wykorzystywać metodyki spopularyzowane przez firmy internetowe. Wprowadzanie nowoczesnych, rozproszonych aplikacji umożliwia skalowalna infrastruktura chmury obliczeniowej i technologie, takie jak kontenery. Firma VMware chce ułatwić przedsiębiorstwom wykorzystanie aplikacji opartych na chmurze. W tym celu udostępnia otwartą i bezpieczną architekturę kontenerowego środowiska uruchomieniowego, która zapewnia kontenerom uwierzytelnianie i autoryzację, oraz zoptymalizowany pod kątem kontenerów system operacyjny oparty na Linuksie.

Aby zapewnić branżowe wsparcie swoim projektom opartym na chmurze, firma VMware współpracuje w rozległym ekosystemie partnerów. VMware i jej partnerzy tak przekształcają infrastrukturę aplikacji, by przedsiębiorstwa mogły osiągać lepsze wyniki biznesowe na stale zmieniającym się rynku. W szczególności VMware współpracuje z:

 • CoreOS – Projekt Photon jest dostarczany z rkt – linuksowym środowiskiem uruchomieniowym dla kontenerów firmy CoreOS i pierwszą implementacją specyfikacji Application Container (appc). Obecnie VMware wspiera appc, aby zapewnić działanie kontenerów na różnych platformach, a także ma zamiar być aktywnym członkiem społeczności appc.
 • HashiCorp – Projekt Photon, spakowany jako box Vagrant, jest dostępny do pobrania w serwisie Atlas firmy HashiCorp, tutaj.
 • Intel – Firmy VMware i Intel współpracują ze sobą, wspierając inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa w całym obszarze aplikacji opartych na chmurze – od sprzętu przez infrastrukturę do warstwy aplikacyjnej.
 • JFrog – Projekt Photon i Projekt Lightwave będą dostępne przez dystrybucję Bintray firmy JFrog w modelu usługowym (as a Service).
 • Mesosphere – Datacenter Operating System (DCOS) firmy Mesosphere będzie integrowany z projektami Photon i Lightwave firmy VMware, co ułatwi przedsiębiorstwom wprowadzanie kontenerów na dużą skalę. DCOS wykorzysta funkcje uwierzytelniania i autoryzacji VMware do walidacji obciążeń, wprowadzania polityk bezpieczeństwa w środowiskach rozproszonych i orkiestracji kontenerów.
 • Pivotal – Projekt Photon, Projekt Lightwave i Lattice, obsługując aplikacje oparte na chmurze, będą razem zapewniać lekką, bezpieczną infrastrukturę i narzędzie planowania w trybie end-to-end.

O VMware
VMware jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na rozwiązaniach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i wykorzystania zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl.

Kontakt:

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Eliza Krysztofiak
Senior Account Manager
Monday PR
tel.: 795 116 845
mail: eliza.krysztofiak@mondaypr.pl