VMware liderem na rynku oprogramowania klienckiego według raportu IDC MarketScape

Uznanie VMware za lidera w branży rozwiązań dla użytkowników końcowych to kolejny milowy krok w rozwoju firmy.

VMware został uznany za lidera w raporcie „IDC MarketScape: Worldwide Virtual Client Computing Software 2015 Vendor Assessment” (czerwiec 2015). Wyróżnienie zostało przyznane za najbardziej kompletną strategię i możliwości dostarczania wirtualnych pulpitów i aplikacji, jakie zapewnia portfolio produktowe VMware Horizon. Obejmuje ono takie rozwiązania i usługi, jak: VMware Horizon 6, Horizon Air, Horizon FLEX i VMware App Volumes.

Według raportu IDC, „dominacja VMware odzwierciedla pozycję rynkową firmy i jej zaangażowanie w rozwijanie oferty produktów i infrastruktury w obszarze rozwiązań dla użytkowników końcowych.” Jak można przeczytać w raporcie, „IDC uważa, że organizacje IT będą coraz intensywniej szukać kompleksowych i łatwych w użyciu rozwiązań do zarządzania punktami końcowymi. Takich, które mogą być skalowane w rozproszonych i niejednorodnych środowiskach, powstałych z połączenia architektur fizycznych, wirtualnych i chmurowych.”

„Jesteśmy dumni z pozycji, jaką firma VMware zajęła w raporcie IDC MarketScape. Pokazuje ona wielką zmianę, jaka zaszła na rynku rozwiązań klienckich.” – powiedział Sumit Dhawan, wiceprezes VMware, odpowiedzialny za rozwój produktów dla użytkowników końcowych. „To osiągnięcie jest wynikiem pracy całego innowacyjnego zespołu działu rozwiązań dla użytkowników końcowych VMware. Będziemy nadal tworzyć rozwiązania, które pozwolą naszym klientom udoskonalać ich desktopy i dostarczać aplikacje na dowolne urządzenie, jakąkolwiek platformę i w dowolnym miejscu, przy użyciu bezpiecznego wirtualnego środowiska pracy. W ten sposób pracownicy będą mogli w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje era mobilności i chmury obliczeniowej.”

Skróconą wersję raportu „IDC MarketScape: Worldwide Virtual Client Computing, Software 2015 Vendor Assessment” można pobrać na stronie: www.vmware.com/go/IDC-desktop.

Informacje o raporcie IDC MarketScape
Badanie IDC MarketScape ma na celu przedstawienie poszczególnych rynków z branży ICT (Information and Communications Technology) pod kątem konkurencyjności działających na nich producentów. Metodologia analityczna opiera się na rygorystycznej punktacji, wykorzystującej zarówno kryteria jakościowe, jak i ilościowe. Jej wynikiem jest graficzna ilustracja przedstawiająca pozycję każdego dostawcy na badanym rynku. IDC MarketScape dostarcza jasno określonych kryteriów, według których produkty, usługi, funkcjonalności i strategie, a także obecne i przyszłe źródła sukcesu poszczególnych dostawców rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, mogą być w miarodajny sposób porównane. Zastosowanie tych kryteriów daje nabywcom technologii możliwość wszechstronnej oceny mocnych i słabych stron poszczególnych producentów.

O VMware
VMware jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na rozwiązaniach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i wykorzystania zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl.

Kontakt:

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Eliza Krysztofiak
Senior Account Manager
Monday PR
tel.: 795 116 845
mail: eliza.krysztofiak@mondaypr.pl