Nowe innowacje VMware vCloud Air są odpowiedzią na biznesowe potrzeby sprawności, ciągłości i bezpieczeństwa

Nowe, ulepszone Disaster Recovery oraz zaawansowane usługi sieciowe zapewniają wartość biznesową hybrydowej chmury.
Usługi vCloud Air Virtual Private Cloud OnDemand są już ogólnie dostępne


Firma VMware ogłosiła nowe, ulepszone odzyskiwanie danych po awarii oraz zaawansowane usługi sieciowe do VMware vCloud Air. VMware poinformował też o ogólnej dostępności vCloud Air Virtual Private Cloud OnDemand, które umożliwia klientom szybką rejestrację online, aby płacić tylko za te zasoby, które są wykorzystywane. W ramach ogólnej dostępności vCloud Air OnDemand firma VMware wprowadziła nowy program ułatwiający klientom uzyskanie przewidywalnych rozliczeń abonamentu, a zarazem płacenie za zużyte zasoby w chmurze dzięki nowemu modelowi Subscription Purchasing Program.

„Chmura publiczna stanowi część spojrzenia w przyszłość każdego klienta VMware, ponieważ pomaga w szybszym poruszaniu się i uzyskaniu znacznie większych korzyści z infrastruktury IT” — powiedział Bill Fathers, wiceprezes i dyrektor generalny Cloud Services Business Unit w VMware. „VMware vCloud Air daje naszym klientom te korzyści zarówno w nowych, jak i istniejących zastosowaniach. Ogłoszone dzisiaj ulepszenia w usłudze odzwierciedlają silne zainteresowanie klientów platformą publicznej chmury kompatybilną z istniejącymi środowiskami vSphere”.

Proste, niedrogie odzyskiwanie danych w chmurze

Jednym z najbardziej interesujących przypadków użycia hybrydowej chmury jest prostszy model odzyskiwania danych i zapewnienia ciągłości biznesu. IT stało się siłą napędową większości przedsiębiorstw, a wszelkie zakłócenia systemów informatycznych mogą prowadzić do utraty dochodów, możliwości i konkurencyjności. VMware vCloud Air Disaster Recovery zapewnia ekonomiczne, elastyczne i proste odzyskiwanie danych do planowania ciągłości biznesu.

VMware vCloud Air Disaster Recovery może być wdrożone w mniej niż godzinę i replikuje maszyny wirtualne oraz dane na vCloud Air, zapewniając wirtualne centrum danych w stanie gotowości na wypadek awarii. Klienci wybierają vCloud Air do odzyskiwania danych po awarii, ponieważ rozwiązanie to nie wymaga żadnej zmiany w istniejącym środowisku zwirtualizowanym, a jako że vCloud Air obsługuje wszystkie systemy operacyjne i działające na nich aplikacje — bez jakiejkolwiek konwersji. Nowe funkcje obejmują:

  • Wbudowaną obsługę przejścia do stanu awaryjnego: klienci będą teraz mogli łatwiej wznowić działanie głównego centrum danych po awaryjnym włączeniu vCloud Air. Klienci będą w stanie odtworzyć przez sieć prace z vCloud Air w swym głównym środowisku, aby wznowić normalne działanie.
  • Wiele punktów odzyskiwania: klienci będą mieli opcję przywrócenia jednej z wielu wcześniejszych migawek środowiska centrum danych. To istotna kwestia w przypadku odzyskiwania danych po awariach spowodowanych uszkodzeniem danych, wirusami czy atakami hakerskimi, które podważają przydatność najnowszego punktu przywracania.
  • Samoobsługową automatyzację: klienci będą mogli zdefiniować i wdrożyć reguły odzyskiwania w celu uproszczenia działań na wypadek awarii, korzystając z nowej wtyczki vRealize Orchestrator DR, wiersza poleceń (CLI) DR na licencji open source oraz rozszerzonego interfejsu aplikacji REST API.

Nowe zaawansowane usługi sieciowe VMware vCloud

Zaawansowane usługi sieciowe VMware vCloud Air wykorzystujące platformę wirtualizację sieci VMware NSX umożliwią klientom uzyskanie niespotykanego bezpieczeństwa i izolacji w chmurze publicznej. VMware zapewni klientom następujące korzyści:

  • Dopracowane grupy zabezpieczeń sieciowych i izolacja: klienci mogą zdefiniować grupy zabezpieczeń, które pozwalają na izolację ruchu sieciowego na podstawie śledzenia stanu połączeń bez konieczności stosowania wielu sieci wirtualnych. Cecha unikatowa na rynku publicznej chmury pozwala na użycie modelu zabezpieczeń „zerowego zaufania” stworzonego w celu uniemożliwienia pełnego dostępu do sieci w razie naruszenia bezpieczeństwa aplikacji albo maszyny wirtualnej. Zdecydowanie też upraszcza konfigurację sieci i jest wykonana w postaci rozproszonej zapory sieciowej, toteż nie ma wąskich gardeł w ruchu sieciowym.
  • Dynamiczny ruting: VMware vCloud Air będzie obsługiwać zarówno ruting oparty na Border Gateway Protocol (BGP), jak i Open Shortest Path First (OSPF), by uprościć integrację sieciową środowisk w siedzibach z opartymi na chmurze, co pozwala na redundancję i ciągłość we wdrażaniu aplikacji utrzymywanych w chmurze. Obniża to koszty sieci i administrowania.
  • Dodatkowe zaawansowane usługi sieciowe vCloud: zwiększona skalowalność sieci do 200 punktów końcowych, rozszerzona obsługa VPN umożliwiająca łączność punkt-witryna oraz rozszerzone rozkładanie obciążenia z obsługą HTTPS.

Błyskawiczny dostęp do vCloud Air
VMware vCloud Air Virtual Private Cloud OnDemand umożliwia klientom zarejestrowanie się online w celu uzyskania błyskawicznego dostępu oraz opłaty na bieżąco za pomocą karty kredytowej albo umowy zakupowej. Osoby fizyczne w momencie rejestracji otrzymują bezpłatną usługę o wartości 300 dolarów, dzięki czemu mogą bez ryzyka prowadzić testy, sprawdzać pomysły i wdrażać aplikacje. Nie ma angażowania zasobów ani kosztów z góry. Opłaty ponoszone są za zużyte zasoby (liczone w minutach) oraz rozliczane w cyklu miesięcznym.

„VMware vCloud Air OnDemand pozwala nam na ekonomiczne rozwijanie prac deweloperskich poza środowiskiem produkcyjnym vCloud Air” — mówi Jeff Wilson, dyrektor ds. informatyki w Nevro Corp.

Subscription Purchasing Program
Program VMware Subscription Purchasing Program (SPP) połączy zwykłe, przewidywalne rozliczanie usług w chmurze z pełną elastycznością dla klientów, dzięki czemu będą mogli używać dowolnej usługi działającej w chmurze i płacić tylko za to, z czego korzystają. Klienci będą mogli stworzyć fundusz SPP albo jedną płatnością zaliczkową z góry już dzisiaj, albo regularnymi miesięcznymi ratami, począwszy od drugiej połowy 2015 r. Klienci uzyskują rabat ilościowy zależny od wpłaconej kwoty. Następnie wydają środki ze swego funduszu, korzystając z usług w chmurze i płacąc tylko za to, czego potrzebują, a w razie koniecznosci uzupełniają środki. Początkowo SPP obsługiwać ma wszystkie usługi vCloud, w tym vCloud Air OnDemand, a także Horizon Air.

Cena i dostępność

  • Usługa VMware vCloud Virtual Private Cloud Air OnDemand jest już dostępna. Ceny zaczynają się od 0,17 USD za godzinę w przypadku maszyny wirtualnej z 8 GB pamięci RAM i 2 vCPU.
  • Nowe funkcje VMware vCloud Air Disaster Recovery mają się pojawić w I kw. 2015 r.
  • Zaawansowane usługi sieciowe będą dostępne w vCloud Air w pierwszej połowie 2015 r.

O VMware
VMware jest liderem w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych dla systemów wirtualnych i chmury obliczeniowej, które pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać się i odnosić sukcesy w epoce chmury. Klienci mogą polegać na rozwiązaniach VMware, które pomagają im dokonać zmiany sposobów tworzenia, dostarczania i wykorzystania zasobów IT zależnie od zmieniającej się sytuacji i ich konkretnych potrzeb. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl.

Kontakt:

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com
Milena Rusin
Senior Account Executive
Monday PR
tel.: 728 547 921
mail: milena.rusin@mondaypr.pl