VMware prezentuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 r.

 • Wartość przychodów liczona według zasad innych niż GAAP wzrosła o 10% rok do roku do wartości 1,6 mld USD, co stanowi wzrost o 13% przy założeniu stałego kursu walutowego. Wartość przychodów liczona według zasad GAAP wyniosła 1,52 mld USD, co stanowi wzrost o 4%, lub 8% przy założeniu stałego kursu walutowego.
 • Rozwodniony zysk na akcję (EPS) liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł 0,93 USD, co stanowi wzrost na poziomie 15% rok do roku, EPS GAAP wyniósł 0,40 USD co oznacza wzrost o 5% w skali rok do roku.

Warszawa, 24 lipca 2015 - VMware, Inc. (NYSE: VMW), lider w dziedzinie infrastruktury chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu, zaprezentował wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 r.:

 • Całkowite przychody liczone według zasad GAAP w II kw. 2015 wyniosły 1,52 mld USD, co stanowi wzrost o wartości 4% w porównaniu z II kw. 2014 r., lub 8% rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody GAAP zostały zmniejszone o koszty ugody z Departamentem Sprawiedliwości (Department of Justice - DOJ) i Generalnym Urzędem ds. Usług (General Services Administration - GSA) USA, zawartej i opłaconej w gotówce w II kw. br., której wartość wyniosła 75,5 mln USD.
 • Całkowite przychody w II kw. liczone według zasad innych niż GAAP wyniosły 1,6 mld USD, co stanowi wzrost na poziomie 10% w porównaniu z II kw. 2014 r., lub 13% w skali rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.
 • Przychody z opłat licencyjnych w II kw. b.r. wyniosły 638 mln USD, co stanowi wzrost na poziomie 4% w porównaniu z II kw. 2014, lub 9% w skali rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.
 • Dochód netto liczony według zasad GAAP wyniósł w II kw. 172 mln USD, zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą wyniósł 0,40 USD, co daje wzrost o 5% zysku rozwodnionego na jedną akcję w porównaniu z wartościami 167 mln USD i 0,38 USD w II kw. 2014. Dochód netto liczony według zasad innych niż GAAP w omawianym kwartale wyniósł 396 mln USD, przy zysku rozwodnionym na akcję zwykłą wynoszącym 0,93 USD oraz wzroście zysku rozwodnionego na jedną akcję na poziomie 15% w porównaniu z wartościami z II kw. 2014 r. wynoszącymi odpowiednio 351 mln USD i 0,81 USD.
 • Dochód operacyjny liczony według zasad GAAP w II kw. wyniósł 206 mln USD, co oznacza wzrost na poziomie 3% w porównaniu z II kw. 2014. Dochód operacyjny liczony według zasad innych niż GAAP wyniósł w II kw. 479 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z II kw. 2014.
 • Wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w II kw. wyniosła 316 mln USD. Wartość wolnych przepływów gotówkowych w omawianym kwartale wyniosła 238 mln USD. Obie wartości zostały obniżone przez ugodę zawartą z agencją GSA w II kw. br. na kwotę 75,5 mln USD.
 • Wartość gotówki, ekwiwalentów gotówki oraz inwestycji krótkoterminowych wyniosła 7 mld USD, zaś wartość przychodów niezrealizowanych wyniosła 4,81 mld USD według stanu z dnia 30 czerwca 2015.
 • Całkowite przychody liczone według zasad innych niż GAAP z uwzględnieniem zmian przychodów niezrealizowanych w skali kwartał do kwartału utrzymały się na tym samym poziomie w skali rok do roku, i wzrosły o 5% przy założeniu stałego kursu walutowego.
 • Przychody z opłat licencyjnych z uwzględnieniem zmian przychodów niezrealizowanych w skali kwartał do kwartału wzrosły o 3% w skali rok do roku, lub 9% w skali rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego.

„Dobre wyniki finansowe, które odnotowaliśmy w drugim kwartale bieżącego roku, stanowią kontynuację mocnego rozpoczęcia roku w kwartale ubiegłym” - mówi Pat Gelsinger, chief executive officer, VMware. „Na przestrzeni całego drugiego kwartału silna pozycja naszej firmy znajdowała potwierdzenie w reakcjach analityków branży, naszych partnerów i klientów. W tym okresie zaprezentowaliśmy również naszą strategię Business Mobility oraz informowaliśmy o szeregu kluczowych działań, które wspomagają proces transformacji sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa”.

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego przez nas wzrostu całkowitych przychodów nie-GAAP na poziomie 13% przy założeniu stałego kursu walutowego” - komentuje Jonathan Chadwick, chief financial officer and chief operating officer, VMware. „W dalszym ciągu rozszerzamy naszą ofertę, dostarczając naszym klientom nowe technologie i rozwiązania i otwierając przed nimi nowe możliwości, które pozwalają zmienić sposób prowadzenia biznesu.”

Najważniejsze wydarzenia i komunikaty strategiczne

 • W czerwcu firma VMware zaprezentowała główne założenia strategii Business Mobility, skupiając się na nowych rozwiązaniach, usługach i partnerstwach, które ułatwiają przedsiębiorstwom transformację ich procesów biznesowych. Komunikaty dotyczyły szeregu nowych działań, m.in.:

  • prezentacji pierwszego w branży rozwiązania do zarządzania tożsamością jako usługą (IDaaS) zintegrowanego z wiodącą platformą klasy korporacyjnej do zarządzania środowiskiem mobilnym i jego zabezpieczeniami,

  • dalszego rozszerzenia wsparcia dla urządzeń Apple i platformy systemowej iOS wraz z nowymi szablonami konfiguracji aplikacji i rozwiązaniami wertykalnymi, a także

  • dołączenia 15 nowych partnerów ISV (niezależnych dostawców oprogramowania), między innymi DocuSign, Dropbox i MicroStrategy, do programu ACE, oferującego uproszczone techniki tworzenia bezpiecznych aplikacji mobilnych.

 • Wspólnie z partnerem, firmą Telstra, VMware poinformował o otwarciu nowej placówki VMware w Australii, oferującej usługi chmury hybrydowej klientom z regionu Azji i Pacyfiku z uwzględnieniem lokalnych wymogów dotyczących zgodności z regulacjami oraz lokalizacji danych.
 • Intel Security i VMware zaprezentowały nowe zintegrowane rozwiązanie oparte na platformie wirtualizacji sieci VMware NSX, oferujące inteligentne usługi zapobiegania zagrożeniom (Intelligent Intrusion Prevention), zabezpieczające dane przepływające między serwerami (east-west) w centrach przetwarzania danych.
 • VMware dokonał wstępnej prezentacji dwóch nowych technologii, które uproszczą proces tworzenia i wdrażania aplikacji natywnych w środowisku chmury. VMware AppCatalyst będzie oferować deweloperom możliwość korzystania ze środowiska opartego na zasobach API na laptopach, a Project Bonneville umożliwi płynną integrację kontenerów Dockera na platformie VMware vSphere.
 • W drugim kwartale b.r. firma VMware otrzymała też kolejne wyróżnienia od wiodących analityków branży:

  • Gartner uznał AirWatch by VMware za Lidera, przyznając najwyższe noty w kategorii Ability to Execute, w opublikowanym w czerwcu 2015 r. Magicznym Kwadracie, porównującym ofertę pakietów EMM (Enterprise Mobility Management). W maju 2015 r. VMware otrzymał tytuł Wizjonera w dwóch zestawieniach Magiczny Kwadrat porównujących rozwiązania sieciowe dla centrów danych (Data Center Networking) oraz IaaS w chmurze (Cloud Infrastructure as a Service) dostępne na całym świecie.

  • Już szósty rok z rzędu analitycy Gartnera uznali VMware za Lidera w opublikowanym w lipcu 2015 r. Magicznym Kwadracie porównującym dostawców infrastruktury wirtualizacji serwerów x86 (x86 Server Virtualization Infrastructure), przyznając najwyższe noty w kategoriach Ability to Execute i Completeness of Vision.

  • Eksperci IDC potwierdzili silną pozycję VMware w szeregu raportów, między innymi przyznając firmie pozycję lidera w ogólnoświatowym podsumowaniu rynku oprogramowania Virtual Client Computing – 2015 MarketScape. VMware uznano również za producenta numer jeden, zarówno pod względem udziału w rynku, jak i przychodów, w raporcie o udziale w rynku oprogramowania do zarządzania systemami w chmurze i automatyzacji centrów danych (Cloud Systems Management Software and Datacenter Automation Software) w roku 2014. Ponadto, AirWatch by VMware otrzymał tytuł dostawcy numer jeden w raporcie IDC podsumowującym sytuację na rynku rozwiązań EMM (Enterprise Mobility Management)

O VMware

VMware jest globalnym liderem w dziedzinie infrastruktury środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu. Dzięki wiodącej technologii wirtualizacji VMware, nasze rozwiązania oferują nowy, „odważny” model IT, który jest bardziej płynny, elastyczny i bezpieczniejszy. Klienci VMware mogą szybciej wdrażać innowacje, dzięki możliwości szybszego tworzenia, automatycznego dostarczania i bezpieczniejszego użytkowania dowolnej aplikacji. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl

Kontakt dla mediów

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Eliza Krysztofiak
Senior Account Manager
Monday PR
tel.: 795 116 845
mail: eliza.krysztofiak@mondaypr.pl