Dzięki mobilnym rozwiązaniom biznesowym VMware przedsiębiorstwa mogą wykorzystać potencjał Windows 10 i wejść w epokę technologii mobilnych oraz środowiska chmury

Dzięki wsparciu zero-day klienci już teraz mogą przejść na system Windows 10 i zarządzać urządzeniami na platformach Horizon i AirWatch

Warszawa, 6 sierpnia 2015 VMware, globalny lider w dziedzinie infrastruktury środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu, poinformował dziś o wprowadzeniu wszechstronnej oferty rozwiązań obsługujących system Windows 10. Klienci, którzy dokonali aktualizacji systemu Windows do wersji 10, będą mogli skorzystać z narzędzi do zarządzania, migracji i wdrażania aplikacji wchodzących w skład pakietu VMware Workspace™ Suite, między innymi AirWatch® Enterprise Mobility Management™, VMware Horizon®, VMware Identity Manager™ oraz VMware Horizon® FLEX™.

Windows 10 jest kamieniem milowym w historii oprogramowania Microsoft. Bazuje na kompletnie odmiennej filozofii zarządzania urządzeniami z poziomu IT. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję TechValidate w lipcu 2015 roku na zlecenie VMware, znaczna większość (96 procent) badanych firm zamierza przejść na nową wersję systemu, korzystając z zasobów wewnętrznych i dostępnego personelu. VMware oferuje wsparcie dla platformy Windows 10 w postaci narzędzi, dzięki którym zespoły IT mogą łatwiej zarządzać urządzeniami, wdrażać wszystkie potrzebne typy aplikacji i uruchomić nowe funkcje wprowadzone w najnowszej edycji systemu. Rozwiązania VMware powstały z myślą o realizacji tych konkretnych zadań, pomagając klientom korzystającym z nowych technologii mobilnych dla biznesu oraz aktualizujących system Windows do wersji 10, a jednocześnie zachowując zgodność z jego wcześniejszymi wersjami. Innowacje wprowadzone w Windows 10 upraszczają proces zarządzania urządzeniami, wprowadzając zunifikowaną platformę EMM (Enterprise Mobility Management), obejmującą wszystkie urządzenia końcowe należące do firmy i pracowników, w tym laptopy, desktopy, smartfony i tablety, pracujące w nowej wersji systemu.

Nowe oblicze zarządzania Windows w epoce technologii mobilnych i środowiska chmury
Twórcy Windows 10 zapewniają, że będzie to pierwszy prawdziwie mobilny system operacyjny w rodzinie Windows, podkreślając wysiłek włożony przez Microsoft w dostarczenie zunifikowanych usług zarządzania różnymi urządzeniami końcowymi. Rozwiązanie AirWatch Enterprise Mobility Management obsługuje wszystkie nowe funkcje wprowadzone w Windows 10, takie jak uproszczona instalacja, uspójniony sposób pracy różnych aplikacji, zaawansowane zabezpieczenia i ochrona danych oraz ulepszony system zarządzania aktualizacjami. Lider wśród rozwiązań tego typu, pakiet AirWatch Enterprise Mobility Management, może stać się de facto platformą zarządzania dla wszystkich urządzeń pracujących w systemie Windows 10 – w tym laptopów, desktopów, smartfonów i tabletów – z poziomu zunifikowanej centralnej konsoli.

Ponadto, rozwiązania VMware stanowią dopełnienie nowej strategii zunifikowanego zarządzania, wspomagając organizacje w procesie wdrażania lub migracji użytkowników i urządzeń do systemu Windows 10, konfiguracji lub instalacji aplikacji na urządzeniach Windows 10 oraz zarządzaniu politykami bezpieczeństwa i cyklami życia urządzeń. Jako że ponad połowa (51 procent) ankietowanych organizacji planuje korzystać z technologii infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) podczas wprowadzania Windows 10, klienci mogą posłużyć się scentralizowanym systemem VDI VMware z poziomu centrum danych (lokalnego lub w chmurze), jako hostem dla Windows 10, oferującym usługę desktopów użytkownikom końcowym. Z drugiej strony, urządzenia z systemem Windows 10 mogą uzyskać dostęp do hostowanych systemów Windows XP, 7, 8 i 8.1 za pośrednictwem rozwiązań VMware Horizon 6 i VMware Horizon Air Desktops.

Wspomniane już wcześniej badania ankietowe wykazały także, że głównym źródłem obaw związanych z migracją do systemu Windows 10 jest kompatybilność aplikacji. VMware oferuje również rozwiązania potencjalnych problemów wywołanych brakiem kompatybilności. VMware Horizon FLEX, VMware Fusion 7 i VMware Workstation 11 umożliwiają korzystanie z pełni funkcjonalnych systemów Windows 7, 8, lub 8.1 na hostach z Windows 10. Dzięki nim organizacje będą mogły dokonać stopniowej migracji aplikacji do środowiska Windows 10, zachowując jednocześnie możliwość uruchamiania ich na platformie Windows 7, aż do momentu jej zakończenia.

Zmiana sposobu instalacji i zarządzania aplikacjami
Jedną z najistotniejszych funkcji systemu Windows 10 jest uspójniony sposób pracy aplikacji, który rozwiązuje dotychczasowe trudności związane z osobnymi kanałami dystrybucji współczesnych aplikacji i programów Win32, a także rozproszonymi danymi służącymi weryfikacji tożsamości podczas logowania do każdej z aplikacji.

Microsoft zapowiedział, że wkrótce otworzy jedną witrynę sklepu Windows Store dla wszystkich urządzeń z systemem Windows. Scentralizowany portal przyniesie wiele korzyści dla deweloperów komercyjnego oprogramowania, którzy będą mogli oferować klientom uniwersalne aplikacje Windows, pracujące na każdym urządzeniu – smartfonie, tablecie i różnych rodzajach komputerów PC. Z kolei przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać nowego portalu online, umożliwiającego administratorom IT przeglądanie katalogu aplikacji i pobieranie ich w pakietach. Klienci korzystający z rozwiązań VMware i AirWatch będą mogli wdrażać aplikacje handlowe, web, desktopowe i zdalne z poziomu nowego, zunifikowanego katalogu centralnego, skomunikowanego bezpośrednio z witryną Windows Store.

Co więcej, dzięki interoperacyjności rozwiązania VMware Identity Manager, wystarczy jedno logowanie, aby użytkownicy uzyskali dostęp do swoich aplikacji Windows 10, bez konieczności korzystania z osobnych loginów i haseł. Dodatkowo funkcja dostępu warunkowego VMware Identity Manager umożliwia administratorom IT udostępnienie aplikacji biznesowych w oparciu o ustalone wcześniej polityki. Workspace Portal będzie korzystać również z dostosowanego do potrzeb biznesowych Business Store Portal (BSP) w celu administrowania aplikacjami i licencjami dla smartfonów, tabletów, laptopów i desktopów za pośrednictwem platformy AirWatch.

Dostępność
Pakiet VMware Workspace Suite to najbardziej całościowe rozwiązanie do zarządzania środowiskiem Windows 10 w firmie, umożliwiające zmianę perspektywy organizacyjnej systemów IT z modelu skupionego na sieci klient-serwer, na biznesowe systemy mobilne godne epoki technologii mobilnych i środowiska chmury.

Firmy mogą zarejestrować swoje urządzenia pracujące na Windows 10 w VMware Workspace Suite, VMware Horizon i AirWatch już dziś. Klienci indywidualni mogą skorzystać ze wsparcia VMware Fusion i VMware Workstation.

Wypowiedzi na temat rozwiązania
„Bardzo cieszymy się z premiery systemu Windows 10, który naszym zdaniem dokona fundamentalnej zmiany sposobu interakcji użytkowników z oprogramowaniem, rozwiązaniami i aplikacjami Microsoft. Nasi partnerzy, tacy jak VMware, wspomogą tysiące naszych wspólnych klientów podczas tego procesu, udostępniając najnowsze funkcjonalności użytkownikom końcowym” - powiedział Jim Alkove, Corporate Vice President, Enterprise and Security, Windows & Devices Group, Microsoft.

„Firma VMware mocno angażuje się w popularyzację i rozwój rozwiązań mobilnych dla biznesu, a premiera Windows 10 jest ogromnym krokiem naprzód, który ustawia system EMM w pozycji głównego administratora wszystkich urządzeń Windows, w tym również desktopów i laptopów. W obliczu postępującej konsumeryzacji biznesowego środowiska pracy, Windows 10 umożliwi naszym klientom bardziej spójną i płynną pracę na różnych urządzeniach, co jest ważne zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i indywidualnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, mogąc zaoferować wsparcie i obsługę urządzeń z nową wersją systemu w ramach naszego portfolio produktów VMware End-User Computing. Z entuzjazmem oczekujemy rozwoju współpracy z Microsoft w dziedzinie innowacji i nowych funkcjonalności wprowadzonych w Windows 10” – komentuje Erik Frieberg, vice president, End-User Computing, VMware.

Materiały dodatkowe:

O VMware

VMware jest globalnym liderem w dziedzinie infrastruktury środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu. Dzięki wiodącej technologii wirtualizacji VMware, nasze rozwiązania oferują nowy, „odważny” model IT, który jest bardziej płynny, elastyczny i bezpieczniejszy. Klienci VMware mogą szybciej wdrażać innowacje, dzięki możliwości szybszego tworzenia, automatycznego dostarczania i bezpieczniejszego użytkowania dowolnej aplikacji. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl

Informacja o TechValidate
TechValidate to ciesząca się zaufaniem niezależna organizacja badawcza, komunikująca się bezpośrednio z firmami i użytkownikami końcowymi z sektora technologicznego, w celu gromadzenia i weryfikacji informacji na temat wdrażanych rozwiązań. Wyniki badań przeprowadzonych na zamówienie VMware odzwierciedlają opinie około 250 respondentów z grupy klientów VMware przebadanych przez TechValidate w lipcu 2015 roku przy pomocy spersonalizowanego kwestionariusza. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.techvalidate.com.

VMware, VMware Workspace, AirWatch, AirWatch Enterprise Mobility Management, Horizon, Horizon FLEX, VMware Fusion, VMware Workstation, VMware Identity Manager i Horizon Air są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do VMware, Inc. lub firm zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wszystkie pozostałe marki i nazwy wspomniane w tym tekście mogą być znakami towarowymi, stanowiącymi własność innych organizacji. Wykorzystanie terminu „partner” lub „partnerstwo” nie implikuje istnienia relacji partnerstwa/ stosunku spółki w rozumieniu prawa pomiędzy firmą VMware a jakimkolwiek innym podmiotem.

Kontakt dla mediów

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Aleksandra Bojanowska
Senior Account Executive
Monday PR
tel.: 796 563 413
mail: aleksandra.bojanowska@mondaypr.pl