VMware rozwija jednolitą platformę chmury hybrydowej, umożliwiając klientom szybsze wprowadzanie innowacji

Nowe usługi z zakresu chmury publicznej oraz rozwiązania dla centrów danych zdefiniowanych programowo pozwalają organizacjom na szybkie tworzenie, uruchamianie i dostarczanie dowolnej aplikacji

Warszawa, 3 września 2015 — Podczas trwającego właśnie wydarzenia VMworld® 2015, firma VMware Inc. (NYSE: VMW) zaprezentowała innowacje w obszarze jednolitej platformy chmury hybrydowej. Nowe usługi w chmurze publicznej VMware i umożliwią klientom szybsze tworzenie aplikacji, podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów IT, szybkie przywracanie usług po awariach oraz generowanie rzeczywistej wartości dodanej dla firmy.

„Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw oznacza nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia dla firm z każdej branży” - mówi Raghu Raghuram, executive vice president and general manager, Software-Defined Data Center Division, VMware. „Aplikacje są motorem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Dzięki naszej strategii One Cloud, Any Application, Any Device™ oraz jednolitej platformie chmury hybrydowej umożliwiamy liderom rynku dostarczanie aplikacji w sposób spełniający wymogi stabilności, bezpieczeństwa i niezawodności dużych przedsiębiorstw, jednocześnie umożliwiając organizacjom wdrażanie innowacji z elastycznością charakterystyczną dla start-upów.”

Jednolita platforma chmury hybrydowej VMware umożliwia klientom stworzenie pojedynczego, spójnego środowiska opartego na platformie VMware vSphere® w prywatnej i publicznej chmurze obliczeniowej. Pozwala to na bezpieczne tworzenie, uruchamianie i dostarczanie dowolnych aplikacji - zarówno tradycyjnych jak i natywnych w chmurze. Jednolita platforma chmury hybrydowej VMware bazuje na architekturze centrum danych zdefiniowanego programowo. Oferuje klientom otwartość i wolność wyboru sposobu tworzenia i zarządzania aplikacjami i środowiskiem opartymi na modelu cloud computing zależnie do potrzeb.

VMware rozszerza ofertę usług opartych na chmurze publicznej
VMware vCloud® Air™, komponent jednolitej platformy VMware dla chmury publicznej, pozwala połączyć Centrum Danych z chmurą publiczną, udostępniając wszystkie zasoby w obrębie chmury hybrydowej. Rozwiązanie VMware vCloud Air umożliwia lepsze wykorzystanie aplikacji nie obniżając przy tym poziomu bezpieczeństwa ani wydajności pracy organizacji. Nowe lub rozszerzone usługi vCloud Air to między innymi:

 • VMware vCloud Air Disaster Recovery Services – VMware oferuje unikalną metodę przywracania środowiska IT po awarii. Obejmuje onapojedynczą konsolę , która zapewnia jednolitą ochronę wszystkich zasobów - zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Oto niektóre z kluczowych ulepszeń:
  • Disaster Recovery OnDemand™: VMware udostępni nowy model opłat oparty na rzeczywistym wykorzystaniu usługi VMware vCloud Air Disaster Recovery. Klienci zapłacą stałą stawkę za każdą chronioną maszynę wirtualną oraz zajmowaną przez nią przestrzeń dyskową. W trakcie Testu przełączenia lub podczas przełączenia usług do chmury po awarii klienci zapłacą jedynie za zasoby obliczeniowe wykorzystane do pracy maszyn wirtualnych.
  • Site Recovery Manager Air™: rozwiązanie Site Recovery Manager Air dostępne jest w modelu SaaS. Oferuje ono klientom korzystającym z VMware vCloud Air Disaster Recovery narzędzia do planowania, testowania, wdrażania i zarządzania scentralizowanymi planami DR. . VMware Site Recovery Manager Air umożliwi szybkie i niezawodne przywracanie po awarii aplikacji oraz centrów danych objętych ochroną VMware vCloud Air.
 • VMware vCloud Air Object Storage – VMware vCloud Air Object Storage obejmuje szereg wysoce skalowalnych, niezawodnych i wydajnych kosztowo usług przechowywania nieustrukturyzowanych danych. Rozwiązanie VMware vCloud Air Object Storage powered by Google Cloud Platform opiera się na usłudze Google Cloud Storage, zaś VMware vCloud Air Object Storage powered by EMC korzysta z usług EMC ViPR oferowanych przez EMC Cloud Services. Oba rozwiązania mogą być zintegrowane z vCloud Air OnDemand. VMware vCloud Air Object Storage będzie łatwe w konfiguracji, wyjątkowo trwałe i dostępne. Jednocześnie dzięki wbudowanej redundancjiograniczy konieczność dodatkowego zabezpieczania danych. Produkty te będą także umożliwiać globalny dostęp do usług z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
 • VMware vCloud Air SQLVMware vCloud Air SQL to nowa oferta bazy danych jako usługi. Zapewnia łatwy dostęp do skalowalnych, relacyjnych baz danych hostowanych w środowisku chmury. Dostępne w modelu kosztowym pay-as-you-go i oparte na cieszącej się zaufaniem platformie vSphere, produkty vCloud Air SQL będą obsługiwać hybrydowe rozwiązania do przetwarzania danych, płynnie i bezpiecznie rozszerzając lokalne bazy danych na chmurę publiczną. VMware vCloud Air SQL będzie współpracować z Microsoft SQL Server, oferując szereg różnorodnych opcji konfiguracji, a w przyszłości umożliwi obsługę innych relacyjnych baz danych.

Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich najnowszych elementach oferty VMware vCloud Air.

Centrum Danych Zdefiniowane Programowo (SDDC) – fundament jednolitej strategii chmury hybrydowej
Badania wskazują, że centra danych zdefiniowane programowo trafiły już do głównego nurtu wdrażanych rozwiązań, a klienci przechodzą z etapu wirtualizacji zasobów obliczeniowych do wdrażania wirtualizacji sieci i pamięci masowych. Autorzy nowego raportu opracowanego przez agencję Research and Markets wskazują, że wartość rynku centrów danych zdefiniowanych programowo wyniesie 77,18 mld USD w 2020 roku, przy wzroście z poziomu 21,78 mld USD prognozowanego w tym roku.

Nowe produkty dla SDDC zapowiedziane przez VMware to między innymi:

 • VMware NSX™ 6.2 – rozwiązanie VMware NSX 6.2 umożliwia zachowanie ciągłości pracy aplikacji dzięki narzędziom przywracania sprawności systemów po awariach i funkcji metro-pooling, zapewniając tym samym bardziej wydajne wykorzystanie zasobów zarówno w obrębie pojedynczego centrum, jak i wielu centrów danych. Klienci korzystający z VMware NSX mogą skrócić czas przywracania sprawności systemów nawet o 80 procent i. VMware NSX 6.2 umożliwi również lepszą integrację z infrastrukturą fizyczną, pozwalając na uproszczenie i uspójnienie operacji w całej sieci centrum danych oraz rozszerzenie mikrosegmentacji na serwery fizyczne. Ponadto nowe funkcjonalności takie jak Traceflow i Central CLI jeszcze bardziej uproszczą operacje i ich monitoring. Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się więcej o VMware NSX 6.2.
 • VMware vRealize™ Operations™ 6.1VMware vRealize Operations 6.1 zapewni organizacjom dostęp do spójnej platformy zarządzania podczas przejścia z pracy w prywatnym środowisku chmury do wdrożeń technologii dla chmury hybrydowej. Nowa funkcja Intelligent Workload Placement umożliwi użytkownikom VMware vRealize Operations dopasowywanie obciążeń do konkretnych potrzeb biznesowych i IT klientów, oferuje również rekomendacje dotyczące najlepszej lokalizacji. Funkcja Proactive Rebalancing umożliwi klientom ciągłe dostosowywanie się do tych potrzeb. System operacyjny i narzędzie do monitoringu aplikacji będą dostępne jako rozwiązania natywne w ramach VMware vRealize Operations, natomiast prognostyczne funkcje analityczne pomogą zespołom IT proaktywnie rozpoznawać potencjalne problemy w stosach infrastruktury i aplikacji oraz zapobiegać im przy wsparciu jednolitego, samodzielnie uczącego się rozwiązania służącego do zarządzania. Więcej informacji można znaleźć w tekście VMworld 2015: Intelligent Workload Management with vRealize Operations 6.1.
 • vRealize Log Insight™ 3 – nowe funkcje rozwiązania vRealize Log Insight 3 umożliwią między innymi podwojenie liczebności i wydajności operacji do 15 tysięcy komunikatów na sekundę, zwiększenie odporności na błędy w klastrach, ulepszenie funkcji analitycznych poprzez dodanie nowych wykresów i snapshotów stanu systemu, lepszą integrację z rozwiązaniem vRealize Operations, a także sprawniejszą realizację zapytań Big Data.
 • VMware Integrated OpenStack 2 – rozwiązanie VMware Integrated OpenStack 2 zostanie oparte na OpenStack Kilo, a więc aktualnym kodzie OpenStack. Będzie wyposażone w pierwszą w branży funkcję aktualizacji, odpowiadającą na jedno z największych wyzwań wiążących się z wdrażaniem i zarządzaniem operacjami środowisk chmury OpenStack. VMware Integrated OpenStack będzie też posiadać szereg ulepszeń takich jak funkcje balansowania obciążeń jako usługi, Ceilometer i Heat Auto Scaling, dzięki którym oparte na technologii VMware chmury OpenStack będą bardziej skalowalne, wydajne i odporne na błędy. Firma VMware ogłosiła również, że rozwiązanie VMware Integrated OpenStack zostanie udostępnione dostawcom usług w ramach programu VMware vCloud Air Network. Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu VMware Integrated OpenStack 2.
 • VMware Site Recovery Manager 6.1 – rozwiązanie VMware Site Recovery Manager 6.1 będzie zintegrowane z VMware NSX 6.2, pozwalając zespołom IT na wirtualizację sieci w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu przywracania sprawności systemu centrum danych zdefiniowanego programowo po awarii. Dzięki automatyzacji operacji cross-vCenter vMotion VMware Site Recovery Manager umożliwi orkiestrację masowej migracji maszyn wirtualnych bez przerywania pracy systemów jak również zachowanie ciągłości operacji i przeprowadzenie migracji centrum danych. VMware Site Recovery Manager będzie interoperacyjny z rozwiązaniem VMware vSphere Storage Policy-Based Management, oferując automatyczną ochronę maszyn wirtualnych opartą na politykach. VMware Site Recovery Manager będzie też obsługiwać rozwiązania z rozciągniętymi klastrami (stretched cluster solutions) takie jak EMC VPLEX, Hitachi Virtual Storage Platform i IBM San Volume Controller. Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Site Recovery Manager 6.1.
 • VMware vSphere APIs for IO FilteringVMware vSphere APIs for IO Filtering pozwoli partnerom (takim jak Asigra, EMC, Infinio, PrimaryIO, Samsung, SanDisk i StorageCraft) na udostępnianie opartych na oprogramowaniu usług firm trzecich takich jak replikacja i caching. Usługi te będą w pełni zintegrowane z platformą vSphere oraz zarządzane z poziomu narzędzia vSphere Storage Policy-Based Management, które obsługuje wszystkie zdefiniowane programowo usługi pamięci masowych w ramach vSphere. Poznaj opinie naszych partnerów o rozwiąznaiu vSphere APIs for IO Filtering.

Zapowiedź nowej technologii – Project Skyscraper
Podczas wydarzenia VMworld 2015, firma VMware zaprezentowała zwiastun technologii Project Skyscraper, nowego zestawu innowacyjnych rozwiązań dla hybrydowego środowiska chmury na platformie vSphere. Nowe funkcjonalności i narzędzia pozwolą klientom na rozbudowę centrum danych w chmurze publicznej oraz płynną pracę między różnymi środowiskami, zachowując korporacyjne standardy bezpieczeństwa i ciągłości operacji. Jeszcze w trakcie VMworld firma przeprowadzi demonstrację na żywo migracji obciążenia przy pomocy rozwiązań Cross-Cloud vMotion i Content Sync między prywatnym środowiskiem chmury a platformą vCloud Air. Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej o Project Skyscraper.

Komentarz analityka i klienta
„Pomyślne i komfortowe wdrażanie strategii rozwoju centrów danych zdefiniowanych programowo przez organizacje sektora IT oraz postępujące upraszczanie rozwiązań w chmurze, będące wynikiem wirtualizacji podstawowych zasobów sprawiają, że jesteśmy świadkami znaczącej przemiany infrastruktury informatycznej i systemów ochrony informacji. VMware jest jedną z firm, które napędzają ten trend. Strategia VMware polega na łączeniu platformy umożliwiającej ujednolicenie hybrydowego środowiska chmury z mobilnymi rozwiązaniami dla biznesu, które pozwalają organizacjom na bezpieczne rozszerzanie dostępu do aplikacji i informacji na dowolnym urządzeniu i dla dowolnego użytkownika. Odpowiada to potrzebom klientów i umacnia pozycję VMware jako partnera strategicznego w dziedzinie rozwiązań IT”. – Mark Bowker, starszy analityk w ESG

„Rozwój wirtualizacji i przyjęcie modelu SDDC przez największe organizacje umocniło naszą strategię IT. Wszystko sprowadza się do zapewniania dynamicznych i elastycznych usług, wykorzystujących nowe technologie VMware w celu szybszej odpowiedzi na oczekiwania biznesu. Według naszych szacunków jednolita platforma chmury hybrydowej VMware umożliwiła nam skrócenie czasu dostarczania konkretnych sług dla biznesu o prawie 75 procent, oferując jednocześnie lepszą kontrolę zabezpieczeń i pełną zgodność z wymogami Sarbanes Oxley i innych obowiązujących nas regulacji”. – Bryan Thompson, executive vice president and CTO w Heartland Payment Systems

„Nasi deweloperzy wymagają od nas szybkiej reakcji a realizowane przez nas działania biznesowe muszą być bezpieczne i zgodne z regulacjami. Zarząd wymaga od nas generowania przychodów i wykorzystywania okazji rynkowych. Dzięki VMware mamy dostęp do jednolitej platformy obejmującej zarówno publiczne, jak i prywatne środowisko chmury. Umożliwia ona spełnienie wszystkich tych wymagań. Pakiet vRealize jest główną technologią oferującą zestaw potężnych narzędzi funkcjonujących w całym obszarze naszej zróżnicowanej infrastruktury.Pomaga zredukować nieefektywne operacje i obniżać koszty. Platforma NSX zapewnia nowy model bezpieczeństwa dla naszego hybrydowego środowiska chmury, natomiast vCloud Air oferuje proste i efektywne kosztowo metody lepszego reagowania na awarie i usterki”. – Michael Conroy, dyrektor działu TechOps w Rent-A-Center

Cena i dostępność

 • VMware vCloud Air Object Storage powered by Google Cloud Platform jest już dostępne w sprzedaży.
 • VMware vCloud Air SQL jest już dostępne w ramach programu wczesnego dostępu (early access).
 • VMware vCloud Air Object Storage powered by EMC ma zostać udostępnione w trzecim kwartale 2015 roku.
 • VMware vCloud Air Disaster Recovery OnDemand i Site Recovery Manager Air mają zostać udostępnione w czwartym kwartale 2015 roku.
 • VMware NSX 6.2 jest dostępne w sprzedaży zarówno z licencją wieczystą, jak i okresową. Minimalna cena rozwiązania wynosi 4,995 USD za procesor fizyczny (CPU) w przypadku licencji wieczystej, lub 34 USD na maszynę wirtualną na miesiąc w przypadku licencji czasowej. W przypadku zakupu większej liczby licencji klienci mogą skorzystać z rabatów.
 • VMware Integrated OpenStack 2, Virtual SAN 6.1, vRealize Operations 6.1, vRealize Log Insight 3, Site Recovery Manager 6.1 oraz VMware vSphere APIs for IO Filtering mają trafić do sprzedaży w trzecim kwartale 2015 roku.
Materiały dodatkowe

O VMware
VMware jest globalnym liderem w dziedzinie infrastruktury środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu. Dzięki wiodącej technologii wirtualizacji VMware, nasze rozwiązania oferują nowy, „odważny” model IT, który jest bardziej płynny, elastyczny i bezpieczniejszy. Klienci VMware mogą szybciej wdrażać innowacje, dzięki możliwości szybszego tworzenia, automatycznego dostarczania i bezpieczniejszego użytkowania dowolnej aplikacji. W 2014 r. firma VMware zanotowała przychód w wysokości 6 mld dolarów, obecnie obsługuje ponad 500 tys. klientów i współpracuje z 75 tys. partnerów. Główna siedziba firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej, zaś oddziały lokalne rozsiane są na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie vmware.com/pl

# # #

VMware, VMworld, “One Cloud, Any Application, Any Device,” vSphere, vCloud, vCloud Air, Disaster Recovery OnDemand, vCenter, Site Recovery Manager, Site Recovery Manager Air, NSX, vRealize, vRealize Operations, Virtual SAN, and Log Insight are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions. The use of the word "partner" or "partnership" does not imply a legal partnership relationship between VMware and any other company.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding future unified hybrid cloud platform product features, the expected availability and features of VMware products and services comprising the platform, benefits to customers, the potential impact on and transformation of the industry and the projected size of the software-defined data center market in 2015 and 2020. These forward-looking statements are subject to the safe harbor provisions created by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Actual results could differ materially from those projected in the forward-looking statements as a result of certain risk factors, including but not limited to (i) changes to priorities and spending allocations; (ii) adverse changes in general economic or market conditions; (iii) delays or reductions in information technology spending; (iv) competitive factors, including but not limited to pricing pressures, industry consolidation, entry of new competitors into the enterprise software and cloud computing markets, and new product and marketing initiatives by our competitors; (v) our customers' ability to develop, and to transition to, new products and computing strategies such as cloud computing and software-defined data centers; (vi) the uncertainty of customer acceptance of emerging technology; (vii) rapid technological and market changes in virtualization software and application platforms for enterprise computing; (viii) changes to product development timelines; (ix) the successful interoperability and integration of the technologies involved; (x) VMware's ability to protect its proprietary technology; and (xi) VMware's ability to attract and retain highly qualified employees. These forward looking statements are based on current expectations and are subject to uncertainties and changes in condition, significance, value and effect as well as other risks detailed in documents filed with the Securities and Exchange Commission, including our most recent reports on Form 10-K and Form 10-Q and current reports on Form 8-K that we may file from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. VMware assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Kontakt dla mediów

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Aleksandra Bojanowska
Junior Account Manager
Monday PR
tel.: 796 563 413
mail: aleksandra.bojanowska@mondaypr.pl


iBased on internal estimates