VMware pozyskał firmę Arkin Net, aby umożliwić swoim klientom szybsze wdrażanie VMware NSX oraz centrów danych definiowanych programowo (SDDC)

 

Dzięki rozwiązaniu Arkin platforma VMware vRealize Suite w unikalny sposób zapewni kontrolę procesów i wgląd w aplikacje jednocześnie w trzech obszarach centrum danych: obliczeniowym, pamięciowym i sieciowym.

 

Polska, Warszawa — VMware, Inc. (NYSE: VMW), światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury chmurowej, przejął firmę Arkin Net, wiodącego producenta rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji centrów danych definiowanych programowo (SDDC – Software-Defined Data Center). Szczegółów finansowych nie podano.

 

Aby korzystać z automatyzacji, większego bezpieczeństwa i ciągłości działania aplikacji, organizacje na całym świecie wdrażają architekturę SDDC opartą na oprogramowaniu VMware do wirtualizacji infrastruktury i zarządzania. SDDC przełamuje bariery pomiędzy tradycyjnie oddzielnymi obszarami w centrum danych: obliczeniowym, sieciowym i pamięciowym. Dokonująca się ewolucja wymaga modelu operacyjnego, który zapewnia spójny obraz i współpracę dotąd odrębnych silosów. Dzięki przejęciu technologii Arkin i jej integracji z VMware vRealize® Suite zespoły zarządzające chmurą obliczeniową będą miały dostęp do platformy nowej generacji, umożliwiającej planowanie, diagnostykę i automatyzację. Zapewni ona kontrolę i wgląd w całe środowisko centrum danych.

 

Rozwiązanie do wirtualizacji sieci VMware NSX™ to wykorzystywany obecnie we wdrożeniach produkcyjnych element SDDC – środowiska, w którym współpraca między silosami i ich spójny obraz są kluczowe. Oprogramowanie Arkina w opracowaniu Gartnera „Cool Vendors in Enterprise Networking, 2016(1)” zostało uznane za rozwiązanie stworzone specjalnie z myślą o środowiskach NSX. Przy użyciu narzędzia wstępnej oceny platforma Arkina zapewnia wgląd w przepływy ruchu w centrum danych, umożliwiając szybsze wdrażanie oparte na mikrosegmentacji. Po wdrożeniu Arkin znacząco skraca rozwiązywanie problemów, wykorzystując takie mechanizmy, jak time-machine, wyszukiwanie z użyciem języka naturalnego oraz kontekstowa analityka w warstwach wirtualnej i fizycznej.

 

Obecnie narzędzie VMware vRealize Operations zapewnia kompleksowe zarządzanie w zarówno wirtualnych, jak i fizycznych środowiskach obliczeniowych oraz pamięci masowych. Dzięki przejęciu Arkina platforma VMware vRealize Suite zyska zdolność do kontrolowania całego obszaru SDDC, w tym sieciowej warstwy wirtualizacyjnej VMware NSX.

 

„Arkin doskonale wpasowuje się w VMware i potrzeby naszych klientów w czasie, gdy przyspieszamy rozwój biznesu zarządzania chmurą i wirtualizacji sieci” – stwierdził Ajay Singh, wiceprezes i dyrektor działu zarządzania chmurą w firmie VMware. – „Dysponując NSX połączonym z technologią Arkina i vRealize, VMware udostępni płaszczyznę bezpieczeństwa i zarządzania procesami w SDDC. Z czasem Arkin zapewni vRealize Suite pozycję najbardziej zaawansowanej w branży platformy do zarządzania chmurą, zapewniającą obsługę procesów opartych na aplikacjach, mikrosegmentację NSX na dużą skalę oraz wgląd i kontekst w całej infrastrukturze logicznej i fizycznej”.

 

„Firmy Arkin i VMware były dotąd świetnymi partnerami, a teraz mamy przyjemność dołączyć do rodziny VMware, wprowadzając nasze rozwiązanie na następny poziom” – powiedział Shiv Agarwal, współzałożyciel i CEO w Arkin. – „Nasza firma opracowała nowy model procesowy, który od początku został stworzony dla wirtualizacji sieci VMware NSX i w pełni przystaje do podstawowych zadań NSX w zakresie automatyzacji IT, bezpieczeństwa i ciągłości działania aplikacji”.

 

Firmy VMware i Arkin współpracowały już ze sobą przy projektach, spełniając potrzeby takich klientów, jak Columbia Sportswear, California Department of Water Resources (CDWR) oraz Nebraska Medicine.

 

„Wgląd w procesy, który dotyczy zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, ma dla organizacji kluczowe znaczenie w udanym wykorzystaniu technologii centrów danych nowej generacji” – stwierdził John Spiegel, IS/Global Communications Manager w Columbia Sportswear. –„Połączenie VMware NSX i technologii Arkina daje nam taktyczne i strategiczne narzędzie do zarządzania zwirtualizowanym centrum danych”. 

 

„Arkin i VMware to strategiczni partnerzy, którzy pomagają Nebraska Medicine wdrożyć nasze programowo definiowane centrum danych nowej generacji oparte na NSX” – powiedział Brian Lancaster, Executive Director of Information Management w Nebraska Medicine. „Analityka przepływu w czasie rzeczywistym Arkina sprawia, że bardzo łatwo jest wdrażać bezpieczeństwo oparte na mikrosegmentacji. Funkcje wglądu i diagnostyki, opracowane przez Arkina, umożliwiają naszym zespołom odpowiedzialnym za sieć i procesy szybsze i pewniejsze skalowanie wdrożenia NSX”.

 

Dodatkowe zasoby

  • Wpis na blogu opisujący, jak Arkin ułatwia klientom wgląd i planowanie procesów w NSX
  • Wpis na blogu poświęconym zarządzaniu chmurą o ewolucji vRealize Suite w połączeniu z technologią Arkina
  • Więcej informacji o podejściu VMware do przejęć i fuzji autorstwa Shekara Ayyara, wiceprezesa odpowiedzialnego za strategię i rozwój firmy.
  • Więcej informacji o platformie procesów i bezpieczeństwa Arkin oraz testowa wersja oprogramowania Arkina do pobrania.

O Arkin Net

Firma Arkin oferuje technologie definiowanego programowo bezpieczeństwa i sieci dla centrów danych nowej generacji i chmury. Kilka korporacji z listy F500/G2000 wdrożyło platformę Arkina w celu uzyskania całościowego wglądu w procesy w warstwach wirtualnej i fizycznej, zapewnienia bezpieczeństwa opartego na mikrosegmentacji i dużej ciągłości działania aplikacji. Więcej informacji: www.arkin.net i @arkinnet

 

O VMware

VMware (NYSE: VMW), światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności dla biznesu, ułatwia klientom cyfrową transformację ich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie do biznesu i IT rozwiązań definiowanych programowo. Dzięki stworzonej przez VMware architekturze One Cloud, Any Application, Any Device™ organizacje mogą w nieograniczony sposób zwiększać wykorzystanie mobilności, wyróżniać się na tle konkurencji i szybciej reagować na pojawiające się w biznesie szanse. Takie możliwości dają im nowoczesne aplikacje udostępniane z chmury hybrydowej oraz zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, chroniące ich markę i poziom zaufania klientów. W 2015 r. VMware zanotowała przychód 6,6 mld USD, obsługując 500 tys. klientów oraz współpracując z 75 tys. partnerów na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.vmware.com/pl

 

VMware, vRealize i VMware NSX są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VMware w USA i innych krajach. 

 

 

Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi wymienionej w jej raportach. Nie doradza również wyboru wyłącznie dostawców zajmujących czołowe pozycje w rankingach. Raporty, publikowane na podstawie badań własnych firmy Gartner, stanowią wyraz jej opinii i nie powinny być traktowane jako stwierdzenie faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domyślnych, w odniesieniu do wyników powyższych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

 

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Ta informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość, w tym dotyczące m.in. finalizacji przejęcia firmy Arkin Net, przewidywanego czasu zakończenia transakcji, wpływu transakcji na przyszłą ofertę firmy VMware oraz spodziewanych korzyści z transakcji dla klientów i partnerów.

 

Niniejsze stwierdzenia wybiegające w przyszłość, traktowane w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act of 1995, są wiarygodne wyłącznie w momencie publikacji. Faktycznie uzyskane wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość na skutek rozmaitych czynników ryzyka.

Kontakt dla mediów 

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel.: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

Aleksandra Bojanowska
Account Manager
Monday PR
tel.: 796 563 413
mail: aleksandra.bojanowska@mondaypr.pl