VMware i AWS zapowiadają nową usługę przetwarzania w chmurze hybrydowej VMware Cloud on AWS

 

Nowa oferta umożliwi klientom uruchamianie aplikacji w spójnym środowisku hybrydowym z wykorzystaniem znanych narzędzi i oprogramowania

 

Warszawa, 18 października 2016 r. — VMware oraz Amazon Web Services, Inc. (AWS), organizacja będąca częścią Amazon.com, poinformowały o zawarciu strategicznego porozumienia, którego celem jest opracowanie i udostępnienie na rynku zintegrowanego systemu przetwarzania w chmurze hybrydowej, oferującego klientom kompleksowe centrum danych zdefiniowane programowo (Software-Defined Data Center – SDDC). Rozwiązanie przygotowane przez lidera rynku chmur prywatnych będzie zatem działać w ramach najpopularniejszej na świecie, sprawdzonej i stabilnej chmury publicznej. VMware Cloud on AWS pozwoli klientom uruchamiać aplikacje w środowiskach chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych opartych na platformie VMware vSphere. Będzie realizowane, sprzedawane i obsługiwane przez firmę VMware w postaci dostępnej na żądanie, elastycznie skalowalnej usługi, dzięki której klienci dysponujący rozwiązaniami VMware będą mogli nadal używać posiadanych narzędzi i oprogramowania, a jednocześnie korzystać z globalnego zasięgu platformy AWS i bogatej oferty usług, obejmującej m.in. pamięć masową, bazy danych i mechanizmy analityczne. Więcej informacji na temat przygotowywanego rozwiązania można znaleźć na stronie VMware Cloud on AWS

 

Większość przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania VMware do uruchamiania aplikacji w ramach chmur prywatnych opartych na produktach vSphere. Często te same firmy używają także aplikacji na platformie AWS. Wobec tego dostawcy coraz częściej otrzymują od swoich klientów propozycje stworzenia prostszych mechanizmów współdziałania istniejących środowisk z usługami AWS przy użyciu narzędzi i oprogramowania VMware, które stanowią podstawę obecnie funkcjonujących systemów. 

 

Architektura rozwiązania VMware Cloud on AWS została opracowana wspólnie przez VMware i Amazon Web Services. Pozwoli ono zintegrować najlepsze na rynku systemy przetwarzania w chmurze publicznej i prywatnej. Usługa VMware Cloud on AWS wykorzystuje jednolitą platformę centrum danych zdefiniowanego programowo (SDDC), VMware Cloud Foundation, w ramach której zintegrowano technologie wirtualizacji VMware vSphere, VMware Virtual SAN oraz NSX. Zapewni ona dostęp do pełnego zakresu usług AWS, a także funkcjonalności, elastyczności i bezpieczeństwa typowych dla chmur AWS. Z nową usługą związane są znaczne inwestycje obu firm w obszarach projektowania, działalności operacyjnej, wsparcia i sprzedaży. Będzie ona działać na opartej na sprzęcie, elastycznej infrastrukturze AWS nowej generacji. Klienci uzyskają możliwość zakupu usług w ramach dotychczasowej umowy handlowej z firmą VMware, będą również mogli otrzymać dodatkowe upusty lojalnościowe na zakup środowiska hybrydowego VMware Cloud on AWS dzięki uwzględnieniu wcześniejszych inwestycji w oprogramowanie VMware.

 

„Usługa VMware Cloud on AWS łączy w sobie najlepsze rozwiązania obu producentów. Pozwoli klientom zachować dotychczasowe inwestycje związane z aplikacjami i procesami, a jednocześnie skorzystać z globalnego zasięgu, skali i zaawansowanych funkcji oferowanych w ramach chmury publicznej AWS” — powiedział Paweł Korzec, Systems Engineering Manager - Eastern Europe, VMware.

 

 „Klienci od dłuższego czasu prosili nas o uproszczenie mechanizmów współdziałania istniejących środowisk centrów danych z platformą AWS. Większość przedsiębiorstw dysponuje już zwirtualizowanymi rozwiązaniami opartymi na produktach VMware. Dzięki usłudze VMware Cloud on AWS klienci po raz pierwszy uzyskają możliwość zastosowania spójnego, zintegrowanego hybrydowego środowiska informatycznego, w którym będą mogli użyć istniejących narzędzi VMware na platformie AWS. Nie jest przy tym konieczny zakup niestandardowego sprzętu, modyfikowanie istniejących aplikacji czy zmiany w modelu operacyjnym” — powiedział Andy Jassy, dyrektor generalny AWS.

 

Dostępność

Rozwiązanie VMware on Cloud będzie dostępne w połowie 2017 roku. Będzie realizowane, sprzedawane i obsługiwane przez VMware w postaci elastycznie skalowalnej usługi na żądanie. Ceny zostaną podane w późniejszym terminie, przed wprowadzeniem rozwiązania na rynek. 

 

Informacje o firmie Amazon Web Services 

 

Amazon Web Services od 10 lat stanowi najbardziej kompleksową i najczęściej używaną platformę przetwarzania w chmurze. Firma AWS oferuje 70 rozbudowanych usług związanych z mocą obliczeniową, pamięciami masowymi, bazami danych, mechanizmami analitycznymi, technologiami mobilnymi, Internetem rzeczy (IoT) i obsługą aplikacji korporacyjnych w 35 „strefach dostępności” w 13 regionach geograficznych na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Chin, Niemiec, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Singapuru i Indii. Usługi AWS zyskały zaufanie ponad miliona aktywnych klientów z całego świata, w tym dynamicznie rozwijających się startupów, wielkich korporacji i dużych instytucji administracji publicznej. Są podstawowym elementem infrastruktury, umożliwiają usprawnienie działalności i pozwalają ograniczyć koszty. Więcej informacji na temat usług AWS można znaleźć na stronie http://aws.amazon.com.

 

Informacje o firmie Amazon

 

Firma Amazon kieruje się czterema zasadami przewodnimi: koncentracja na potrzebach klientów, entuzjastyczne podejście do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, Fire TV i Amazon Echo. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.amazon.com/about.  

 

Informacje o firmie VMware 

 

VMware to światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej oraz mobilności biznesu. Firma pomaga klientom zrealizować skuteczną transformację cyfrową w szybkim tempie. VMware umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenie zdefiniowanego programowo podejścia do prowadzenia działalności i zarządzania infrastrukturą informatyczną dzięki zastosowaniu architektury VMware Cross-Cloud Architecture i rozwiązań przeznaczonych do obsługi centrów danych, mobilności i zabezpieczeń. W 2015 r. firma VMware odnotowała przychody na poziomie 6,6 mld USD. Przedsiębiorstwo ma ponad 500 000 klientów i 75 000 partnerów. Siedziba firmy znajduje się w Palo Alto w Kalifornii (Stany Zjednoczone).Więcej informacji na stronie www.vmware.com/pl

 

VMware, VMware Cloud, vSphere, Virtual SAN, VMware Cloud Foundation i NSX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy VMware Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki i nazwy wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

 

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

 

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość (forward-looking statements), w tym stwierdzenia odnoszące się do oczekiwań dotyczących współpracy strategicznej firm VMware i AWS, m.in. związane z planami, funkcjonalnością i opcjami, a także dostępnością usługi VMware Cloud on AWS, z potencjalnymi korzyściami dla klientów wiążącymi się z ofertą, ze znacznymi inwestycjami obu firm w obszarach projektowania, działalności operacyjnej, wsparcia i sprzedaży, oraz z podstawową rolą obu firm w zawieranych w przyszłości relacjach partnerskich w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają warunkom wiarygodności (safe harbor provisions) w rozumieniu amerykańskiej ustawy reformującej postępowanie procesowe w sprawach dotyczących papierów wartościowych z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Faktycznie uzyskane wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, na co wpływ mają różne czynniki ryzyka, m.in.: (i) niekorzystne zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej i rynkowej; (ii) opóźnianie lub zmniejszanie wydatków konsumentów oraz instytucji administracji publicznej, a także wydatków na technologie informatyczne; (iii) czynniki związane z działaniami konkurencji, w tym presja cenowa, konsolidacja branżowa, pojawianie się na rynkach wirtualizacji, przetwarzania w chmurze, rozwiązań dla użytkowników końcowych i przetwarzania mobilnego nowych konkurentów, jak również inicjatywy w dziedzinie nowych produktów i marketingu realizowane przez naszych rywali; (iv) zdolność klientów do przejścia na nowe produkty i strategie przetwarzania, np. przetwarzanie w chmurze, wirtualizację komputerów osobistych oraz programowo zdefiniowane centra danych; (v) niepewność dotycząca akceptacji nowych technologii przez klientów; (vi) zmiany gotowości klientów do zawarcia długoterminowych umów licencyjnych i dotyczących wsparcia; (vii) szybkie zmiany technologiczne w dziedzinie oprogramowania do wirtualizacji, platform przetwarzania w chmurze, centrów danych i rozwiązań dla użytkowników końcowych; (viii) zmiany harmonogramów tworzenia produktów i usług; (ix) relacja firmy VMware z firmą Dell Technologies i zdolność firmy Dell do kontrolowania kwestii wymagających zgody akcjonariuszy, w tym wyboru członków zarządu VMware, a także kwestii związanych z inwestycjami firmy Dell w firmę VMware; (x) zdolność firm do ochrony zastrzeżonych przez nie technologii; (xi) zdolność firm do zatrudnienia i zachowania pracowników o wysokich kwalifikacjach; (xi) zdolność firm do skutecznej integracji funkcji produktów. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszej informacji prasowej są przedstawiane w dniu jej publikacji, zostały oparte na aktualnych oczekiwaniach i mogą wiązać się z niepewnością oraz zmianami warunków, znaczenia, wartości i efektów oraz innych rodzajów ryzyka wymienionych w dokumentach przedstawionych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w najbardziej aktualnych raportach firm VMware i Amazon na formularzach 10-K i 10-Q oraz aktualnych raportach na formularzu 8-K, przedkładanych przez te przedsiębiorstwa co jakiś czas, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą odbiegać od oczekiwanych. VMware i Amazon nie biorą na siebie żadnych zobowiązań dotyczących aktualizowania stwierdzeń wybiegających w przyszłość po dacie opublikowania niniejszej informacji prasowej i nie mają obecnie takich zamiarów dotyczących aktualizowania.

 

 

Kontakt dla mediów 

 

Anna Erwińska
Senior Marketing Manager
VMware Polska
tel.: 22 452 31 31
mail: aerwinska@vmware.com

 

 

Szymon Solnica
Account Manager
Monday PR
tel.: 694 921 188
mail: szymon.solnica@mondaypr.pl