Raport VMware: wyciek danych klientów największym koszmarem polskich CIO


Aby skutecznie podjąć wyzwania cyfrowej transformacji, dyrektorzy IT muszą na nowo ułożyć komunikację i współpracę z otoczeniem biznesowym, a także poradzić sobie z oporem wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W przeciwnym wypadku grożą im poważne konsekwencje – to wnioski płynące z najnowszego badania VMware, przeprowadzonego wśród polskich CIO.

W badaniu Transformacja pod presją eksperci VMware przeanalizowali najważniejsze aspekty pracy dyrektorów IT. Zbadane zostały kwestie kluczowe dla technologicznych liderów – ich priorytety, oczekiwania oraz największe obawy. Co wynika z raportu?

  • Jako najbardziej dotkliwą potencjalną konsekwencję błędu działu IT CIO wymieniają spadek zaufania w firmie (97%), a także utratę własnej reputacji na rynku pracy (86%), problemy zdrowotne (72%) oraz utratę stanowiska (60%).
  • 78% dyrektorów IT uznało wyciek danych klientów za potencjalnie najbardziej doniosłe w skutkach niepowodzenie zawodowe.
  • Wśród priorytetów na lata 2017-2020 połowa badanych CIO (49%) wskazuje innowacje dla biznesu. Dla 43% z nich najistotniejsze jest bezpieczeństwo, a dla 37% – zgodność z regulacjami. Zaledwie co piąta firma postrzega mobilność jako priorytet z punktu widzenia IT.
  • Największe parcie na zmiany IT generują zarząd oraz właściciele firmy, podczas gdy regulatorzy i działy wsparcia spowalniają wprowadzanie zmian technologicznych.
  • Komunikacja i współpraca wewnątrz działu stanowią ogromne wyzwanie dla CIO. Badanie pokazuje, że poprawy wymagają głównie relacje na styku bezpieczeństwo-aplikacje i bezpieczeństwo-infrastruktura.

„W dobie cyfryzacji menedżerowie IT poddawani są ogromnej presji na zmianę. Aby skutecznie podjąć wyzwania muszą na nowo ułożyć komunikację i współpracę z otoczeniem biznesowym, a także złagodzić opór wewnątrz i na zewnątrz organizacji IT” – mówi Stanisław Bochnak, Business Solutions Strategist w firmie VMware.

„Pierwszym etapem transformacji cyfrowej musi być zmiana mentalności otoczenia – tak, by zmiany technologiczne były wyczekiwane przez wszystkich, których praca nabierze dzięki nim nowego charakteru. Dlatego też kluczowa jest właściwa komunikacja” – dodaje Szymon Kowalczyk, CIO – Dyrektor Wykonawczy w TAURON Polska Energia S.A.

* Badanie przeprowadzone przez CIONET Polska na zlecenie VMware wśród 71 dyrektorów IT (Maj 2017).