Badanie VMware: decentralizacja IT w co drugiej polskiej firmie 

 

  • Już w co drugiej firmie w Polsce decyzje z obszaru technologii podejmowane są poza działem IT
  • Poszczególne działy biznesowe przejmują kontrolę nad IT, aby zwiększyć swoją szybkość działania
  • W efekcie obniża się poziom cyberbezpieczeństwa firm i rosną koszty

 

Warszawa, 20 lutego 2017 – Firma VMware, światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności w biznesie, opublikowała dzisiaj wyniki badania, zgodnie z którymi połowa szefów firm w Polsce dostrzega, że zarządzanie technologiami odbywa się poza działem IT. Poszczególne piony biznesowe przejmują odpowiedzialność za IT, by zwiększać swoją szybkość działania. 

 

Globalne badanie, które objęło 2 000 managerów i dyrektorów IT oraz 2 000 szefów pionów biznesowych – w tym 100 reprezentujących duże firmy z Polski – wykazało, że decentralizacja IT przynosi wymierne korzyści biznesowe. Główne z nich to możliwość szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (deklarowana przez 48% ankietowanych z Polski), mniej ograniczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań (51%) oraz lepsza zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe (33%). 

 

Decentralizacja IT niesie ze sobą pozytywne skutki także w obszarze HR. Gdy odpowiedzialność za kwestie technologiczne przechodzi do poszczególnych pionów biznesowych, przedstawiciele kadry zarządzającej obserwują wzrost satysfakcji pracowników (w 52% przypadków pośród ankietowanych z Polski) oraz lepsze możliwości przyciągania nowych talentów (49%). 

 

Wspomniane zmiany nie przebiegają jednak bezproblemowo. Przedstawiciele polskich firm twierdzą, że ich rezultatem jest powielanie wydatków na usługi IT (deklarowane przez 55% respondentów), a także problemy ze wskazaniem, kto odpowiada za IT (53%) oraz nabywanie rozwiązań, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa (55%). 

 

Co więcej, decentralizacja IT odbywa się wbrew woli osób odpowiadających za technologie, z których większość (62% spośród polskich ankietowanych) pragnie centralnego zarządzania tym obszarem. W szczególności dotyczy to kluczowych obszarów, takich jak: bezpieczeństwo sieciowe i zachowanie zgodności z regulacjami (52%), testowanie i rozwój aplikacji (44%) oraz usługi oparte na chmurze publicznej (38%), które zdaniem decydentów IT powinny pozostać pod ich kontrolą. 

 

„Niepewna sytuacja ekonomiczna i rosnąca konkurencja na rynku wymuszają zmiany w funkcjonowaniu biznesu, a wiele firm staje dziś wobec alternatywy – ‘transformacja albo śmierć’” – stwierdza Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware w Polsce. – „Zarządzanie transformacją cyfrową jest jednak wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla firm. Pojawienie się chmury obliczeniowej doprowadziło do demokratyzacji IT, ułatwiając dostęp do nowych technologii i dostarczając atrakcyjne modele kosztowe. Nic dziwnego, że wszelkie działy biznesowe z chęcią korzystają z tych możliwości. Jednocześnie zbyt często mamy do czynienia z brakiem kontroli nad tym zjawiskiem i nieodpowiednim zarządzaniem zasobami IT, co sprawia, że Polskie przedsiębiorstwa mają problemy z rosnącymi kosztami, wyższą podatnością na cyberzagrożenia oraz sprecyzowaniem, kto za co odpowiada w trakcie przemian”.

 

Przedstawiciele kadry zarządzającej w firmach w Polsce nie mają wątpliwości co do tego, kto odpowiada w ich organizacjach za wprowadzanie innowacji. Ponad dwie trzecie z nich (71%) sądzi, że dział IT powinien umożliwiać poszczególnym pionom biznesowym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wytyczając przy tym ich strategiczny kierunek i odpowiadając za bezpieczeństwo. Dlatego też kluczowe jest zachowanie równowagi pomiędzy centralną kontrolą w rękach działu IT, a umożliwieniem innowacyjnych działań innym jednostkom organizacyjnym firmy. 

 

„Amadeus stale wprowadza innowacyjne rozwiązania, by ze swoimi produktami i rozwiązaniami pozostać liderem w branży” – mówi Wolfgang Krips, wiceprezes Amadeus. – „Innowacje wychodzą z różnych działów naszej firmy i musimy być na nie gotowi, chcąc dalej kształtować trendy technologiczne w sektorze turystyki.  Infrastruktura Cross-Cloud daje nam wgląd w różne aplikacje uruchamiane na wielu platformach chmurowych oraz możliwość zarządzania nimi – bez względu na to, czy chodzi o chmurę publiczną, prywatną czy hybrydową. Architektura Cross-Cloud zapewnia kontrolę, jednocześnie dając biznesowi niezbędną swobodę działania”.

 

„Do niedawna decentralizację postrzegano jako ‘Shadow IT’ – inwestycje technologiczne niezgodne z firmową polityką bezpieczeństwa, przeprowadzane za plecami zarządu i działu IT. Jednak dziś, z uwagi na skalę zjawiska, bardziej odpowiedni wydaje się termin ‘Mainstream IT’, bo decentralizacja zaczęła stanowić główny nurt” - kontynuuje Bartłomiej Ślawski. „Decentralizacja IT to odpowiedź na potrzebę większej szybkości działania w dzisiejszym środowisku biznesowym. Nigdy nie obserwowaliśmy tak powszechnej chęci skorzystania z nowych, natychmiast dostępnych technologii, usług i sposobów pracy. Poprzez rozpoznanie zachodzących zjawisk i dostosowanie się do nich, działy IT mogą pozostać integralną częścią siły sprawczej tej przemiany. Najnowsze technologie i aplikacje będą napędzać cyfrową transformację tylko wtedy, gdy będą w stanie przekraczać granice pomiędzy różnymi rodzajami chmury, zapewniając łatwy i szybki dostęp w bezpiecznym środowisku.”

 

Definicja decentralizacji IT

 

Do decentralizacji IT dochodzi wtedy, gdy dowolny pracownik z dowolnego działu firmy, innego niż IT, dokonuje zakupu rozwiązań informatycznych bądź instaluje oprogramowanie albo zajmuje się jego utrzymaniem. Obejmuje to także pracowników korzystających z oprogramowania niezatwierdzonego przez personel IT, nieobjętego nadzorem centralnego działu IT.

 

O badaniu

Agencja Vanson Bourne przeprowadziła ankietę pośród 2 000 managerów i dyrektorów IT oraz 2 000 szefów pionów biznesowych w firmach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Badanie objęło kraje takie jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja**, Bliski Wschód**, Dania**, Norwegia**, Polska**, Czechy**, Izrael**, Hiszpania, Belgia i Luksemburg**, Rosja, RPA**, Austria**, Szwajcaria**, Turcja**, USA, Meksyk**, Brazylia**, Chiny, Japonia**, Indie, Australia**, Korea Południowa, Singapur**, Indonezja**, Malezja** oraz Tajlandia**. Badanie miało hybrydową formę rozmowy telefonicznej oraz wywiadu online i zostało przeprowadzone pomiędzy wrześniem 2016 r. i styczniem 2017 r.

 

** W tych krajach badano firmy zatrudniające ponad 500 pracowników

 

O VMware

VMware (NYSE: VMW), światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności dla biznesu, ułatwia klientom cyfrową transformację ich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie do biznesu i IT rozwiązań definiowanych programowo. Dzięki stworzonej przez VMware architekturze One Cloud, Any Application, Any Device organizacje mogą w nieograniczony sposób zwiększać wykorzystanie mobilności, wyróżniać się na tle konkurencji i szybciej reagować na pojawiające się w biznesie szanse. Takie możliwości dają im nowoczesne aplikacje udostępniane z chmury hybrydowej oraz zaawansowane rozwiązania cyberbezpieczeństwa, chroniące ich markę i poziom zaufania klientów. W 2015 r. VMware zanotowała przychód 6,6 mld USD, obsługując 500 tys. klientów oraz współpracując z 75 tys. partnerów na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.vmware.com/pl.html

 

Kontakt dla mediów

 

Anna Erwińska

Senior Marketing Manager

VMware Polska

tel.: 22 322 53 14

mail: aerwinska@vmware.com

 

Szymon Solnica

Account Manager

Monday PR

tel.: 694 921 188

mail: szymon.solnica@mondaypr.pl

 

VMware i Cross-Cloud Architecture to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe VMware Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.