VMware oferuje operatorom telekomunikacyjnym najszybszy sposób na wdrożenie platformy OpenStack z architekturą Network Functions Virtualization

 

Wydanie VMware vCloud NFV-OpenStack przekształca sieci dostawców usług telekomunikacyjnych, łącząc infrastrukturę NFV klasy operatorskiej z oprogramowaniem OpenStack i obsługą kontenerów

 

VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition zapewnia nowe funkcjonalności telekomunikacyjne, oferując większą wydajność funkcji VNF, dynamiczne skalowanie oraz korzystanie ze wspólnych zasobów w chmurze (multi-tenancy) i ich rezerwację.

 

BARCELONA i SAN FRANCISCO – 12 września 2017 – Firma VMware przedstawiła dzisiaj rozwiązanie VMware vCloud NFV®-OpenStack, które umożliwia najszybsze produkcyjne wdrożenie usług NFV z oprogramowaniem OpenStack. Platforma vCloud NFV-OpenStack zawiera VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition – nową, opartą na wydaniu OpenStack Ocata dystrybucję VMware, która jest w pełni zintegrowana, przetestowana i ma certyfikat infrastrukturalnej platformy NFV firmy VMware. Wykorzystując VMware Integrated OpenStack jako VIM (Virtualized Infrastructure Manager) do zarządzania NFV, architekci sieciowi mogą łatwo wdrażać, aktualizować oraz kontrolować chmurę OpenStack funkcjonującą ponad platformą operatorską NFVI firmy VMware. Oprogramowanie VMware vCloud NFV-Carrier Edition będzie powszechnie dostępne w trzecim kwartale podatkowego roku 2018.

 

Dodatkowo Vodafone Group Plc wybiera VMware do obsługi globalnego wdrażania NFV w infrastrukturze operatora (informacja prasowa)

 

W odpowiedzi na bezprecedensowy wzrost ruchu i szybko zmieniające się oczekiwania klientów operatorzy telekomunikacyjni przyśpieszają wprowadzanie wirtualnej architektury sieciowej –Network Functions Virtualization (NFV). Rośnie znaczenie wykorzystania platformy OpenStack we wdrożeniach NFV, w miarę jak operatorzy zaczynają dostrzegać potencjalne korzyści z tym związane, w tym: zastosowanie otwartych architektur, większą elastyczność i szybsze tempo wprowadzania innowacji w sieciach opartych na chmurze, dostęp do globalnej społeczności projektantów OpenStack i standaryzowanych interfejsów NBI (NFV Orchestration, VNF-Manager). Poprzez udostępnienie vCloud NFV-OpenStack Edition firma VMware wspiera otwartą architekturę, ułatwiając bezproblemową integrację i interoperacyjność.

 

„Udostępnienie oprogramowania vCloud NFV-OpenStack Edition i VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition jest ważnym krokiem naprzód w naszej strategii dotyczącej NFV. Potwierdzeniem są opinie naszych klientów” – stwierdził Gabriele Di Piazza, wiceprezes ds. rozwiązań w Telco NFV Group, VMware. – „Jesteśmy w stanie zaoferować najszybszy sposób produkcyjnego wdrożenia OpenStack, udostępniając coś, czego nie ma nikt inny na rynku - najbardziej niezawodną i funkcjonalną infrastrukturę NFV, opartą na wiodącym w branży oprogramowaniu wirtualizacyjnym, połączoną z otwartością standardowej platformy OpenStack, zoptymalizowanej pod kątem funkcjonalności operatorskich.”

 

OpenStack stworzony i dostrojony zgodnie z wymogami operatorów

Oprogramowanie VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition zostało zaprojektowane, by odpowiadało na specyficzne potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, chcących w oparciu o  OpenStack wdrażać sieciowe usługi NFV. VMware vCloud NFV-OpenStack oferuje natywną obsługę opartych na kontenerach funkcji VNF (Virtualized Network Functions). Odbywa się to poprzez zintegrowane zarządzanie kontenerami, w ramach którego maszyna wirtualna (VM) i kontenerowe funkcje VNF działają na pojedynczym VIM. Rozwiązanie wykorzystuje specyficzne funkcjonalności platformy Ocata, zapewniając operatorom narzędzia do wdrażania sieci NFV. Są to:

 

  • Jednoczesne wykorzystanie wspólnych zasobów VNF (Multi-Tenancy) i ich rezerwacja: zapewnia to izolację użytkowników na poziomie zasobów i umożliwia każdemu z nich dostęp do tych zasobów. Dzięki temu operator może spełniać infrastrukturalne warunki SLA i lepiej planować pojemność infrastruktury, a jednocześnie zabezpieczać użytkowników swojej sieci.
  • Dynamiczne i elastyczne skalowanie zasobów sieciowych: operatorzy telekomunikacyjni mogą tworzyć elastyczne konstrukcje usługowe, w których na podstawie wzorców wykorzystania infrastruktury są w stanie skalować funkcje sieciowe w górę lub w dół oraz pionowo i poziomo. Tym samym mają możliwość odpowiadać w czasie rzeczywistym na zmiany w ruchu sieciowym, utrzymując optymalną kontrolę nad zasobami przy ograniczonych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych.
  • Rozszerzone wsparcie sieciowe oraz funkcja Platform Awareness (EPA): zapewnia to operatorską wydajność i małe opóźnienia na płaszczyźnie danych. Dzięki temu operatorzy mogą stale kontrolować działanie sieci, umożliwiając wysoką jakość obsługi abonenta, a jednocześnie optymalizować wykorzystanie zasobów przy użyciu wielu wspieranych metodologii, takich jak: CPU Pinning, precyzyjne ustawienia NUMA, obsługa wielu rodzajów kart sieciowych oraz wirtualizacja SR-IOV (Single Root I/O Virtualization).

 

VMware vCloud NFV OpenStack przyśpiesza i upraszcza wprowadzanie produkcyjnej infrastruktury NFV

Wykorzystując bogaty zestaw funkcjonalności udostępnionych przez VMware w rozwiązaniach NFVI i VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition, oprogramowanie VMware vCloud NFV-OpenStack oferuje operatorom telekomunikacyjnym:

 

  • Uproszczone instalowanie i wdrażanie platformy OpenStack: Oprogramowanie VMware Integrated OpenStack-CE umożliwia oparte na szablonach instalowanie i wdrażanie kompletnej infrastruktury OpenStack przy użyciu klienta webowego VMware vSphere i zaawansowanych funkcjonalności vCenter.
  • Bezproblemowe uaktualnianie platformy OpenStack: Odseparowanie płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny danych prowadzi do wyeliminowania przestojów i zapewnienia ciągłości usług w procesie aktualizacji oprogramowania OpenStack. Operatorzy mogą utrzymywać tempo wprowadzania innowacji dzięki szybkiemu aktualizowaniu i wprowadzaniu poprawek do oprogramowania.
  • Zintegrowane zarządzanie operacjami: poprzez unikalne zautomatyzowanie operacji w NFVI, zintegrowanie usługi Ceilometer, udostepnienie proaktywnej i predykcyjnej analityki, funkcji izolowania problemów, analizowania przyczyn ich powstania oraz możliwości szybkiej naprawy. Zintegrowane w ramach vCloud NFV-OpenStack narzędzia VMware vRealize Operations Manager™, Log Insight™, oraz Network Insight™, zapewniają monitorowanie operacji, analitykę oraz platformę naprawczą na pojedynczym ekranie. Ogranicza to koszty operacyjne, redukując współczynniki MTTU/MTTR (Mean-Time-To-Understand/Mean-Time-To-Repair).

 

Informacje o VMware vCloud NFV i programie VMware Ready

Obejmujące ponad 90 wdrożeń NFV u blisko 50 operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie rozwiązanie VMware vCloud NFV przyśpiesza wprowadzanie innowacyjnych usług, redukuje koszty i upraszcza funkcjonowanie sieci. Oprogramowanie vCloud NFV umożliwia organizacjom wdrażanie wielofunkcyjnej platformy NFV opartej na rozwiązaniach wielu dostawców, która zapewnia automatyzację usług, bezpieczne współdzielenie zasobów, zarządzanie operacjami, niezawodność na poziomie operatorskim i gotowość do wprowadzenia technologii 5G. Program certyfikacji VMware Ready for NFV daje operatorom pewność, że rozwiązania VNF partnerów firmy VMware będą mogły być bezproblemowo i efektywnie wdrażane i uruchamiane, współdziałając z VMware vCloud NFV. Obecnie ponad 20 partnerów oferujących rozwiązania VNF uzyskało certyfikat zgodności z poprzednimi wersjami platformy VMware Integrated OpenStack. Planują oni także uzyskanie certyfikatu VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition, gdy nowa platforma będzie już publicznie dostępna.

 

Komentarze branżowe

 

„„VMware poczyna sobie śmiało na rynku OpenStack, wprowadzając nową implementację, która łączy podstawę ze standardowej dystrybucji Ocata z doskonałą użytecznością i dodatkowymi rozszerzeniami klasy operatorskiej” – stwierdziła Carline Chappell, główny analityk w Analysys Mason. – „Nowy produkt zainteresuje operatorów, którzy starają się doprowadzić do tego, by rozwiązania open source działały niezawodnie w środowisku NFV. Łączy on bowiem możliwości technologiczne VMware, które są kluczowe dla działania NFV, z zaletami platformy OpenStack.”

 

„Realizując swój program UNICA, firma Telefόnica dostrzega potencjał wprowadzania zmian w funkcjonowaniu sieci przy wykorzystaniu rozwiązań OpenStack, Open Source MANO oraz sprzętu opartego na branżowych standardach. Doprowadzi to do przełomu w ekonomice, operacjach i zdolności sieci do generowania dochodu,” powiedział Javier Gavilán, Dyrektor ds Planowania i Technologii z firmy Telefόnica. „Współpraca VMware z nami w zakresie OSM i projektowania zoptymalizowanej pod kątem operatorów dystrybucji VMware Integrated OpenStack oraz udostępnienia nowej platformy Cloud NFV-OpenStack pokazuje dużą zbieżność z kierunkiem, w którym rozwija się Telefόnica.”

 

"JOIN Experience jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej wyjątkowych dostawców usług telekomunikacyjnych w Europie, zapewniającym usługi stacjonarne, mobilne, chmurowe oraz dystrybucję energii” – powiedział Ulf Theobald, Deputy CTO w JOIN Experience. „Uruchomienie VMware Integrated OpenStack, jako zarządzającego i operacyjnego Virtual Infrastructure Managera, było zautomatyzowane i zestandaryzowane. Umożliwiło nam to skrócenie czasu wprowadzania nowych usług na rynek. Co najważniejsze, połączenie standardowej dystrybucji VMware OpenStack ze sprawdzonymi komponentami infrastruktury chmurowej – takimi jak vSphere, NSX i VSAN – od samego początku dało nam możliwość wykorzystania wiedzy operacyjnej do zapewnienia wysokiej jakości obsługi naszych klientów.”

 

„VMware przewodzi branży NFV pod względem testowania i certyfikowania interoperacyjności, obejmującej także naszą obszerną ofertę wiodących chmurowych funkcjonalności VNF dla stacjonarnych i mobilnych operatorów” - powiedział Brandon Harper, SVP of BD and Channels w firmie Metaswitch. „Obserwujemy duże zainteresowanie klientów platformą OpenStack i dzięki rozszerzeniu programu VMware Ready for NFV o nowe rozwiązanie VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition firma VMware po raz kolejny staje się liderem ułatwiającym klientom Metaswitch wdrażania NFV.”

 

„Platforma ONAP (Open Network Automation Platform) i OpenStack to kluczowe projekty open source, które ukształtują przyszłość sieci operatorskich,” stwierdził Yachen Wang, prezes The Open Network Automation Platform Project. „VMware wciąż demonstruje swoją chęć do pracy z klientami i branżą, będąc aktywnym członkiem społeczności open source i innowacyjnym dostawcą technologii.”

 

Dostępność

VMware vCloud NFV-Carrier Edition będzie dostępna od listopada 2017.

 

Dodatkowe informacje

 

Informacje o rozwiązaniach VMware dla operatorów telekomunikacyjnych

VMware jest sprawdzonym strategicznym partnerem w zakresie oprogramowania i usług dla globalnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Wspomaga ich w procesie cyfrowej transformacji, umożliwiając zarządzanie, transformację i rozwój biznesu. Operatorzy korzystają z pomocy VMware przy konwergencji sieci z chmurą i architekturami IT na pojedynczej platformie o wspólnym środowisku operacyjnym dla usług sieciowych i aplikacji. Przy użyciu innowacyjnej architektury Network Functions Virtualization, mobilności i platform IoT firma VMware umożliwia operatorom dostarczanie zwinnych i kompletnych usług w sposób elastyczny i bezpieczny. Tworzy przy tym nowe źródła dochodów i otwiera nowe możliwości rynkowe, ogranicza koszty i zwiększa poziom satysfakcji klientów.

 

Informacje o firmie VMware

VMware, światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności dla biznesu, ułatwia klientom ich szybszą cyfrową transformację. Przy użyciu rozwiązań VMware organizacje zwiększają swoją zwinność biznesową, modernizują centra danych, integrują chmurę publiczną, wprowadzają innowacje przy użyciu nowoczesnych aplikacji, tworzą nowe możliwości w cyfrowym środowisku oraz zwiększają zaufanie klientów, zmieniając podejście do bezpieczeństwa. Mająca swą główną siedzibę w Palo Alto w Kalifornii firma VMware w 2016 r. osiągnęła przychód 7,09 mld USD, obsługując ponad 500 tys. klientów oraz współpracując z 75 tys. partnerów na całym świecie.