VMware dostarcza firmom chmurę obliczeniową i usługi z zakresu wirtualizacji platform, które umożliwiają bezpieczne łączenie i automatyzację infrastruktur cyfrowych oraz zarządzanie nimi. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji opisują sposoby zbierania, używania, udostępniania i przechowywania danych osobowych przez różne zespoły VMware.

Zasady te określają, jakie dane osobowe zbieramy w celu zarządzania firmą i naszymi relacjami z klientami, osobami odwiedzającymi i uczestnikami wydarzeń.

Te zasady informują, w jaki sposób używamy plików cookie i innych podobnych technologii, gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych.

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia te zasady informują o przysługujących im prawach do ochrony prywatności i sposobach egzekwowania tych praw.

Te zasady określają, jakie dane osobowe zbieramy od kandydatów w związku z naszym programem rekrutacji pracowników.

Te zasady określają, jakie informacje zbieramy i wykorzystujemy w związku z wdrażaniem naszych produktów i usług u klientów.

To oświadczenie zawiera informacje na temat typów danych uzyskiwanych przez rozwiązanie Workspace ONE UEM od użytkowników klientów oraz z ich urządzeń.

Obowiązuje od: wtorek 12 kwietnia 2022

 

GLOBALNE ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI SPÓŁKI VMWARE

Spółka VMware, Inc., z siedzibą w USA, ifirmy należące do jej grupy („VMware”, „my”, „nas” oraz „nasze”) zobowiązują się chronić prywatność osób fizycznych korzystających z ich produktów, na przykład użytkowników witryny internetowej, klientów, partnerów biznesowych, potencjalnych klientów, odbiorców marketingowych, użytkowników końcowych i uczestników wydarzeń („Państwo” oraz „Państwa”). Niniejsze zasady zachowania poufności informacji ogólnie przedstawiają różne metody zbierania, używania i udostępniania danych osobowych stosowane przez spółkę VMware, gdy:

 • odwiedzają, używają lub w jakikolwiek inny sposób korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, stron w mediach społecznościowych, aplikacji mobilnych VMware (powiązanych z niniejszą Polityką prywatności), reklam internetowych, materiałów marketingowych i sprzedażowych (nasze „Aktywa internetowe”);
 • odwiedzają lub w jakikolwiek sposób korzystają Państwo z naszych biur, wydarzeń, wyprzedaży, akcji marketingowych i innych akcji poza Internetem (nasze „Aktywa pozainternetowe”); oraz
 • kupują i wykorzystują Państwo produkty i usługi VMware (w tym aplikacje mobilne), które zostały wdrożone przez jednego z naszych klientów biznesowych, na przykład Państwa pracodawcę („Usługi”).

Dowolną kombinację powyższych rodzajów aktywów określamy mianem „Własności”.


Niniejsze Zasady generalnie nie obejmują danych osobowych zbieranych automatycznie w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług VMware. Więcej informacji na temat danych zbieranych i używanych przez VMware w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w Zasadach korzystania z produktów i usług VMware.


W związku z realizacją określonych Własności VMware może przekazywać dodatkowe powiadomienia „z ostatniej chwili” lub inne informacje na temat sposobów zbierania, używania i udostępniania danych. Powiadomienia te mogą uzupełniać niniejsze Zasady zachowania poufności informacji lub uściślać zasady ochrony prywatności stosowane przez VMware w danej sytuacji bądź oferować dodatkowe opcje wyboru w zakresie sposobów przetwarzania Państwa danych przez VMware.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy kontaktować się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy w sprawie prywatności

SPIS TREŚCI

Dane osobowe” to informacje pozwalające zidentyfikować osobę lub dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania. Spółka VMware i zewnętrzni dostawcy usług zbierają z różnych źródeł informacje osobowe i inne informacje, które ogólnie można przyporządkować do następujących kategorii:

 • informacje, jaki Państwo przekazują nam poprzez interakcje z nami i podczas korzystania z naszych Własności;
 • Informacje zbierane od Państwa automatycznie w związku z korzystaniem z Aktywów internetowych (informacje zbierane przez nas automatycznie w związku z Usługami zostały opisane w Zasadach korzystania z produktów i usług VMware);
 • informacje zbierane ze źródeł osób trzecich i firm stowarzyszonych.

Informacje pochodzące z tych trzech źródeł możemy łączyć w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 1. Jakie informacje na Państwa temat zbieramy

 2. Zbieramy Dane osobowe, które są nam (w tym także naszym dostawcom usług i innym podmiotom zbierającym informacje w naszym imieniu) dobrowolnie przekazywane. Na przykład zbieramy dane osobowe, gdy użytkownik zamawia produkty, usługi lub aplikacje spółki VMware, rejestruje się w celu uzyskania do nich dostępu (lub ich używania) lub żąda informacji o nich, subskrybuje wiadomości marketingowe, żąda pomocy, wypełnia ankietę, podaje opinię o produkcie albo zapisuje się na wydarzenie lub seminarium internetowe spółki VMware. Dane osobowe użytkownika możemy również zbierać offline, na przykład gdy użytkownik uczestniczy w którejś z naszych imprez, podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą lub gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej.

  Zbierane dane osobowe mogą zawierać dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), informacje zawodowe (takie jak nazwa pracodawcy, adres, stanowisko, dział czy funkcja), identyfikator użytkownika i hasło, fotografie na potrzeby bezpieczeństwa oraz preferencje kontaktowe. Zbieramy również informacje podane dobrowolnie podczas żądania od nas informacji, w polach „dowolnego tekstu” w naszym formularzu (na przykład podczas zapisywania się na imprezę, wysyłania opinii o produkcie lub wypełniania ankiety) oraz dotyczące rodzaju żądania lub kontaktu z nami. Ponadto możemy zbierać Dane osobowe ujawnione przez użytkownika na naszych forach dyskusyjnych, czatach, blogach oraz w innych naszych usługach lub na platformach, gdzie użytkownik może publikować informacje lub materiały (w tym także w usługach i na platformach stron trzecich). Możemy również rejestrować rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji z Państwem w stopniu zgodnym z obowiązującym prawem.

  Możemy również zbierać informacje dotyczące rozliczenia i transakcji dotyczące zakupu naszych produktów.

 3. Informacje zbierane automatycznie

 4. VMware zbiera informacje dotyczące Aktywów internetowych, korzystając z takich technologii jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, widżety, osadzone adresy URL, protokoły komunikacji elektronicznej, przyciski oraz narzędzia. Wraz z postępem technologii sposoby zbierania informacji przez spółkę VMware mogą się zmieniać. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia można znaleźć w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji i naszych Zasadach korzystania z plików cookie.


  Aktywa internetowe:
  Pewne informacje zbieramy automatycznie, kiedy użytkownik używa lub łączy się z naszymi Aktywami internetowymi bądź korzysta z naszych reklam internetowych i wiadomości marketingowych. Informacje te niekoniecznie ujawniają bezpośrednio tożsamość użytkownika, ale mogą zawierać numery identyfikacyjne i inne informacje dotyczące używanego sprzętu, takie jak model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej (np. Firefox, Safari lub Internet Explorer), adres IP, adres MAC, identyfikator urządzenia, informacje o zdarzeniach urządzenia (takich jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, język przeglądarki, data i godzina wysłania żądania oraz źródłowy adres URL), ogólne położenie geograficzne (np. kraj lub miejscowość) oraz inne dane techniczne jednoznacznie identyfikujące przeglądarkę. Możemy również zbierać informacje dotyczące sposobów interakcji Państwa urządzenia z naszymi Aktywami online, na przykład o odwiedzonych stronach i klikniętych linkach.


  Usługi VMware:
  w związku z wdrożeniem określonych Usług w Państwa firmie VMware może automatycznie zbierać informacje powiązane z korzystaniem z Usług. Więcej informacji na temat typów danych używanych i zbieranych w związku ze świadczeniem Usług przez VMware można znaleźć w Zasadach korzystania z produktów i usług VMware.

  Jeśli indywidualny użytkownik usług spółki VMware chce otrzymać więcej informacji na temat postępowania przy zbieraniu przez nas danych usług zainstalowanych przez jego organizację, powinien skontaktować się z administratorem IT tej organizacji.

 5. Informacje zbierane ze źródeł zewnętrznych i firm stowarzyszonych

 6. W ramach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa możemy od czasu do czasu otrzymywać informacje na Państwa temat ze źródeł zewnętrznych, takich jak publiczne bazy danych, sprzedawcy, partnerzy handlowi, partnerzy wspólnego marketingu, sieci mediów społecznościowych, organizatorzy wydarzeń oraz inne ogólnodostępne źródła informacji. 

  Przykładami informacji otrzymywanych z innych źródeł mogą być: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, lokalizacja biura, przybliżona lokalizacja (na podstawie wstecznego wyszukiwania IP), informacje o koncie, funkcja zawodowa i profil pracownika sektora publicznego, informacje o usługach i pomocy technicznej, informacja o zainteresowaniach lub preferencjach dotyczących produktu lub usługi, informacje o nawykach dotyczących przeglądania stron internetowych, informacje w widoku strony dotyczące partnera biznesowego, z którym wspólnie udostępniamy usługę lub oferty, oraz informacje historii kredytu z biura informacji kredytowej. Możemy ich również używać w połączeniu z informacjami kontaktowymi, zawodowymi i dotyczącymi historii transakcji ze spółką VMware w celach opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, takich jak na przykład uściślenie prowadzonych rejestrów, lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji użytkowników, prowadzenia akcji marketingowych i zapewniania pomocy oraz wykrywania prób oszustwa i ich udaremniania.

VMware wykorzystuje zebrane Dane osobowe do celów opisanych poniżej (w ramach dozwolonych przez obowiązujące prawo). Informacje na temat udostępniania Danych osobowych przez spółkę VMware można znaleźć w części III.

Komunikacja, odpowiadanie na pytania oraz realizacja i przetwarzanie transakcji: spółka VMware może wykorzystywać Państwa informacje osobowe w celu komunikowania się, udzielania odpowiedzi na pytania oraz dostarczania żądanych informacji. Spółka VMware może też wykorzystywać Dane osobowe, w tym finansowe oraz dotyczące karty kredytowej i płatności, w celu przetwarzania Państwa transakcji.

Ułatwianie świadczenia Usług i administrowania kontem: VMware może używać Danych osobowych w celu świadczenia Usług, zarządzania Państwa kontem i komunikowania się z Państwem w zakresie korzystania z Usług. Do czynności tych zalicza się zarządzanie pobieraniem produktów, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania, świadczenie pomocy i przekazywanie zaleceń oraz wysyłanie innych wiadomości administracyjnych lub dotyczących konta, w tym także informacji na temat wersji. VMware będzie również wykorzystywać Dane osobowe w celu ułatwienia świadczenia Usług, co może obejmować śledzenie uprawnień, weryfikację zgodności, kontrolę dostępu do Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa i integralności operacyjnej infrastruktury IT oferowanej przez VMware i naszych Usług. Szczegółowe informacje na temat danych, jakie VMware zbiera w związku z korzystaniem przez Państwa z Usług oraz w celu realizacji Usług, można znaleźć w Zasadach korzystania z produktów i usług VMware.

Ułatwianie i ocenianie korzystania z Aktywów internetowych: VMware może wykorzystywać Dane osobowe w celu dostarczania Państwu Aktywów internetowych, ułatwiania korzystania z Aktywów internetowych (na przykład usprawniania nawigacji i procesu logowania, zachowywania informacji między sesjami oraz zwiększania bezpieczeństwa), podnoszenia jakości, oceniania responsywności stron, personalizowania oraz określania treści

Ulepszanie naszych Własności: VMware wykorzystuje Dane osobowe i inne informacje zebrane od Państwa w celu jak najlepszego zrozumienia swoich klientów, użytkowników i użytkowników stron internetowych oraz sposobu korzystania przez nich z Własności, w tym doświadczeń użytkownika. Na podstawie tych informacji spółka VMware zapewnia indywidualną obsługę użytkowników, implementuje żądane przez Państwa elementy funkcjonalności, podnosi jakość i niezawodność, diagnozuje problemy z Własnościami i ulepsza Własności i doświadczenia użytkownika oraz przygotowuje zalecenia.

Uściślanie prowadzonych rejestrów: Informacji osobowych otrzymanych od użytkownika lub stron trzecich możemy używać w celu jego lepszego rozumienia użytkowników i/lub utrzymywania i uściślania prowadzonego rejestru użytkowników.

Obsługa techniczna: VMware wykorzystuje Dane osobowe i inne przekazywane przez Państwa dane w połączeniu z posiadanymi przez siebie informacjami w celu świadczenia obsługi technicznej w związku z Własnościami.

Publikowanie opinii: Spółka VMware może wykorzystać Państwa informacje osobowe w celu opublikowania opinii na temat swoich Aktywów internetowych. Przed opublikowaniem opinii kontaktujemy się z jej właścicielem w celu uzyskania zgody na użycie jego nazwiska i tekstu. W każdej chwili mogą Państwo zażądać zmiany lub usunięcia swojej opinii, wysyłając żądanie zawierające Państwa nazwisko, informację o miejscu opublikowania tej opinii oraz Państwa dane kontaktowe.

Marketing: VMware będzie wykorzystywać informacje przekazane przez Państwa oraz uzyskane podczas Państwa interakcji z VMware w różnym czasie i z wykorzystaniem różnych Aktywów, jak również pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w celu dostarczania Państwu wiadomości marketingowych i promocyjnych, ukierunkowanej i spersonalizowanej reklamy oraz treści marketingowych, określania skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych i promocyjnych oraz lepszego zrozumienia użytkowników i ich preferencji, a także w celu pozycjonowania i promowania naszych produktów i usług. Działania marketingowe VMware będą prowadzone zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi reklamy/marketingu oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo: Spółka VMware może wykorzystywać informacje osobowe, aby wspomagać monitorowanie, udaremnianie i wykrywanie oszustw, zwiększać bezpieczeństwo, monitorować i weryfikować tożsamość lub dostęp oraz zwalczać spam lub inne szkodliwe oprogramowanie bądź zagrożenia bezpieczeństwa.

Kontrola jakości i szkolenie: Spółka VMware może wykorzystywać dane osobowe lub używać danych osobowych do celów kontroli jakości związanych z Własnościami oraz szkolenia pracowników.

Sieci społecznościowe stron trzecich: korzystając z Danych osobowych, VMware może kontaktować się z Państwem w sieciach społecznościowych stron trzecich (zgodnie z regulaminem tych sieci).

Konferencje i wydarzenia: spółka VMware i jej partnerzy mogą wykorzystywać informacje osobowe do informowania o swoich wydarzeniach lub wydarzeniach swoich partnerów. Po zakończeniu wydarzenia VMware może skontaktować się z Państwem w związku z tym wydarzeniem oraz produktami i usługami pokrewnymi oraz może udostępnić informacje dotyczące Państwa udziału Państwa firmie i swoim sponsorom oraz partnerom konferencji, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Jeśli partner lub sponsor konferencji bezpośrednio poprosi o Państwa Dane osobowe na swoim stoisku konferencyjnym lub podczas prezentacji, zostaną one użyte zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych partnerów i sponsorów.

Społeczności internetowe i blogi: ujawnionych nam Danych osobowych i innych informacji możemy używać na naszych forach dyskusyjnych, czatach, blogach i w innych naszych usługach oraz na platformach, na których mogą Państwo publikować informacje i materiały, w celu zapewnienia Państwu i naszym klientom forum do dyskusji na temat Własności VMware, odpowiadania na Państwa pytania, świadczenia obsługi technicznej, ulepszania Własności lub do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji. Wszelkie informacje ujawnione na tych forach internetowych stają się informacją publiczną, zatem mogą pojawić się w mediach publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe i inne publicznie dostępne platformy, a także mogą być „indeksowane” lub przeszukiwane przez strony trzecie. Mogą być również czytane, zbierane lub użyte przez strony trzecie do przesyłania niepożądanej korespondencji. Prosimy nie umieszczać na tych forach żadnych informacji, których nie chcą Państwo ujawnić publicznie.

Edukacja i szkolenia: Jeśli zapiszą się Państwo na kurs certyfikacyjny lub seminarium spółki VMware, spółka wykorzysta Państwa informacje osobowe w celu dostarczenia odpowiedniego kursu lub zorganizowania seminarium. Jeśli Państwa organizacja zapłaciła za kurs certyfikacyjny lub seminarium, VMware może powiadomić tę organizację o statusie Państwa kursu lub seminarium po uprzednim powiadomieniu Państwa o tym fakcie.

Ochrona naszych pracowników i obiektów: VMware może wykorzystywać Państwa Dane osobowe, które są niezbędne do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i osób odwiedzających, zakładów i obiektów, a także innych praw. Osoby odwiedzające nasze obiekty mogą zostać sfotografowane lub zarejestrowane na wideo przez systemy ochrony.

Inne uzasadnione cele biznesowe: w razie konieczności możemy użyć Danych osobowych do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji spółki VMware.

Staramy się pilnować, aby dane osobowe użytkowników udostępniać jedynie tym jednostkom, które naprawdę ich potrzebują do wypełnienia swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich. Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • Dostawcy usług: Dane osobowe możemy udostępnić stronom trzecim, takim jak: sprzedawcy, konsultanci, agenci i inni dostawcy usług działający w naszym imieniu. Przykładem mogą być sprzedawcy i usługodawcy, którzy pomagają w działalności marketingowej, fakturowaniu, przeprowadzaniu płatności kartami kredytowymi, analizie i interpretacji danych, hostingu, pomocy technicznej i obsłudze klienta. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wypożyczamy Państwa Danych osobowych stronom trzecim do ich celów promocyjnych ani nie wymieniamy z nimi takich danych.

 • Partnerzy biznesowi: Dane użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom handlowym, takim jak dystrybutorzy i sprzedawcy oraz inni partnerzy biznesowi, w celu realizacji żądań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat spółki VMware oraz jej produktów i usług. VMware może od czasu do czasu prowadzić łączoną sprzedaż i promocję produktów wspólnie z wybranymi partnerami biznesowymi. Partnerom tym mogą zostać udostępnione informacje osobowe osób, które zakupiły albo zgłosiły wyraźne zainteresowanie produktem lub usługami oferowanymi w ramach łączonej promocji.

  Zwracamy uwagę, że VMware nie ma kontroli nad sposobem użycia tych danych przez naszych partnerów biznesowych. Nasi partnerzy sami odpowiadają za to, w jaki sposób posługują się zgromadzonymi w takich okolicznościach informacjami osobowymi, wliczając w to informowanie właścicieli tych informacji o sposobie ich wykorzystywania. Więcej informacji o sposobie, w jaki partnerzy posługują się danymi osobowymi, można znaleźć w ich police prywatności.

 • Firmy stowarzyszone z VMware : możemy udostępniać Państwa Dane osobowe firmom nadrzędnym, zależnym i/lub stowarzyszonym  Informacje mogą być udostępniane i używane w celu realizacji usług, zapewnienia pomocy, udzielania rekomendacji do optymalizacji użytkowania produktów i usług, udzielania informacji klientom i potencjalnym klientom na temat zakresu dostępnych produktów i usług oraz do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 • Istotne interesy: możemy ujawnić Dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów jakiejś osoby.

 • Zgodność z przepisami prawa, podporządkowanie się organom ścigania, organom nadzorczym, agencjom rządowym, sądom lub stronom trzecim: Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne lub wymagane (i) przepisami prawa, w celu spełnienia wymagań procesu prawnego lub żądań organu rządowego (włącznie z wymaganiami władz publicznych dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania); lub (ii) w celu spełnienia, ustanowienia lub obrony przysługujących nam praw.

 • Transfery biznesowe: Państwa informacje możemy udostępniać w związku z zaistniałym lub negocjowanym połączeniem firm, sprzedażą aktywów, finansowaniem, przejęciem, rozwiązaniem, reorganizacją firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, że dane osobowe mogą być używane tylko zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji.

 • Wyrażenie zgody: Państwa Dane osobowe mogą zostać udostępnione w dowolnym innym celu za Państwa zgodą.

Dane osobowe, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych usługodawców, partnerów i firmy stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w innych krajach, gdzie przepisy ochrony danych osobowych mogą być inne niż w kraju użytkownika, na przykład w Kanadzie, na Filipinach, w Singapurze, Indii, Australii czy Izraelu. Niektóre z tych krajów są uznawane za „nieodpowiednie” przez Komisję Europejską. Gdziekolwiek dane osobowe użytkownika są przetwarzane, chronimy je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji oraz podejmujemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub innymi środkami, aby odpowiednie dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kroki te obejmują stosowanie standardowych klauzul umowy według wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm należących do naszej grupy w EOG do innych firm należących do naszej grupy. Na życzenie możemy przesłać nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych dostawców usług, partnerów i w firmach stowarzyszonych. W związku z pełnioną przez VMware rolą podmiotu przetwarzającego treści klienta nasze Wiążące reguły korporacyjne mają zastosowanie do wszelkich transferów Danych osobowych.

Spółka VMware stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wymaga ich stosowania od swoich dostawców usług. Na przykład, w zależności od rodzaju danych i zakresu przetwarzania, spółka VMware instaluje fizyczne środki kontroli dostępu oraz stosuje szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe oraz systemy wykrywania włamań i monitorowania sieci. Pracownicy VMware uzyskujący dostęp do Danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji. Jednak żadne procedury ani protokoły nie gwarantują 100% bezpieczeństwa, dlatego zalecamy, aby przy podawaniu Danych osobowych przez Internet korzystać z łatwo dostępnych narzędzi, takich jak internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczeń online.

Prawo do poprawiania i uaktualniania informacji: aby poprawić lub uaktualnić przekazane nam Dane osobowe, należy zalogować się na stronie myvmware.com i zaktualizować swój profil użytkownika.

 

Wiadomości marketingowe: mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej od VMware, anulując subskrypcję w Centrum subskrypcji VMware. Aby zrezygnować z otrzymywania korespondencji od spółki Carbon Black, należy przejść do Centrum preferencji Carbon Black i wybrać opcję anulowania subskrypcji.

 

Mogą Państwo również kliknąć przycisk anulowania subskrypcji w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wypełnić Formularz kontaktowy w sprawie prywatności

 

Dodatkowe prawa dotyczące określonych terytoriów: mieszkańcy niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mogą mieć prawo do egzekwowania pewnych praw ochrony prywatności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Otrzymywane żądania będziemy realizować zgodnie ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Może istnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub w celu zakończenia transakcji zainicjowanej przed żądaniem usunięcia danych.

 

 • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody: w celu przetwarzania pewnych Danych osobowych możemy potrzebować Państwa zgody. W takich przypadkach użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zanim została ona wycofana.
 • Prawo do uzyskiwania dostępu i przenoszenia: mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich Danych osobowych, które przechowujemy, i w ściśle określonych okolicznościach zażądać przekazania sobie tych danych w celu ich dostarczenia lub przeniesienia do innego dostawcy.
 • Prawo do wymazania: w pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć prawo do wymazania swoich Danych osobowych, które przechowujemy (na przykład w przypadku, gdy nie są one już potrzebne do celu, w jakim zostały oryginalnie zebrane).
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania: mogą Państwo mieć prawo do żądania, aby spółka VMware zaprzestała przetwarzania Danych osobowych i/lub przesyłania korespondencji marketingowej.
 • Prawo do poprawiania: mogą Państwo mieć prawo do żądania od nas korekty niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach mogą Państwo mieć prawo do żądania, aby spółka VMware ograniczyła zakres przetwarzania Danych osobowych (na przykład jeżeli uważają Państwo, że posiadane przez nas Dane osobowe są niedokładne lub przechowywane nielegalnie).
 • Prawo do złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych: mogą Państwo mieć prawo do złożenia skargi do krajowych organów ochrony danych lub do właściwego organu kontrolnego.

 

Aby wyegzekwować któreś z wyżej wymienionych praw, prosimy wypełnić Formularz kontaktowy w sprawie prywatności, abyśmy mogli rozpatrzyć żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych możemy przed realizacją żądania podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

 

Mieszkańcom stanu Kalifornia mogą przysługiwać dodatkowe prawa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z treścią Praw do ochrony prywatności obowiązujących w Kalifornii

 

Prawa i wybory w przypadku, gdy VMware jest podmiotem przetwarzającym dane: niektóre Usługi VMware mogą być używane przez naszych klientów do zbierania Państwa Danych osobowych. W takich przypadkach przetwarzamy te Dane osobowe wyłącznie w imieniu naszych klientów. Osoby, które chcą skorzystać z przysługujących im praw, powinny najpierw skierować swoje żądania do naszego klienta (kontrolera danych).

Podstawy prawne zbierania i wykorzystywania opisanych powyżej Danych osobowych zależą od rodzaju tych danych, okoliczności, w jakich zostały zgromadzone oraz celów, do jakich są używane.

 

Zwykle jednak zbieramy Państwa Dane osobowe tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy dane te są nam potrzebne do spełnienia warunków zawartej z Państwem umowy bądź gdy przetwarzanie ich leży w naszym interesie, o ile nie jest on sprzeczny z przysługującymi Państwu podstawowymi prawami i wolnościami oraz prawem do ochrony danych. W bardzo rzadkich przypadkach możemy też być prawnie zobowiązani do zbierania Państwa Danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony istotnych interesów Państwa lub innych osób.

 

Jeśli poprosimy Państwa o podanie Danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków zawartej z Państwem umowy, zrobimy to w sposób wyraźny i w odpowiednim czasie oraz poinformujemy, czy przekazanie tych informacji jest obowiązkowe (i powiadomimy o potencjalnych konsekwencjach wynikających z nieprzekazania tych informacji).

 

Ponadto, jeśli zgromadzimy Państwa Dane osobowe w związku z naszymi zgodnymi z prawem interesami (lub interesami stron trzecich), wyraźnie poinformujemy Państwa, w odpowiednim czasie lub na żądanie, jakie są to interesy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prawnych podstaw zbierania przez nas Państwa Danych osobowych prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w punkcie „Kontakt z nami”.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane: zebrane Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne w ramach uzasadnionej działalności lub wymagane do realizacji zadań określonych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przepisami prawa (na przykład ze względu na podatki, wymogi prawne lub księgowe bądź w innych celach). Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich Danych osobowych (dodatkowe informacje znajdują się w sekcji „Prawo do prywatności i wybory”). Po otrzymaniu żądania rozpatrzymy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Gdy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania Państwa Danych osobowych, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), będziemy bezpiecznie przechowywać te Dane osobowe i wyłączymy je z wszelkich procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć.

 

Dzieci: nasze Własności nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 16 lat. Od takich osób nie zbieramy świadomie danych osobowych. W przypadku uzyskania informacji o przesłaniu nam Danych osobowych przez dziecko prosimy o kontakt  poprzez nasz formularz kontaktowy w sprawie prywatności. Jeśli uzyskamy informacje, że dziecko w wieku poniżej 14 lat podało nam Dane osobowe, podejmiemy kroki w celu ich usunięcia.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji: nie korzystamy z całkowicie automatycznych systemów podejmowania decyzji, których wybory (w tym profilowanie) mogłyby mieć dla Państwa skutki prawne lub inne istotne znaczenie. Decyzja podjęta automatycznie to decyzja dotycząca Państwa, która została podjęta przez komputer (przy użyciu algorytmów) bez nadzoru człowieka. W przypadku objęcia Państwa decyzją podjętą automatycznie wyraźnie Państwa o tym poinformujemy w czasie jej podejmowania. Będą Państwo mieli prawo zakwestionować tę decyzję, przedstawić swój punkt widzenia oraz zażądać analizy tej decyzji przez człowieka.

 

Linki zewnętrzne i funkcje mediów społecznościowych: nasze Własności mogą się łączyć z witrynami internetowymi, usługami, sieciami społecznościowymi, aplikacjami lub funkcjami mediów społecznościowych, takimi jak przyciski „Udostępnij” lub „Polub”, stron trzecich oraz zawierać do nich linki. Odwiedzenie tych witryn lub kliknięcie tych linków może umożliwić tym stronom trzecim zbieranie i wykorzystywanie informacji na Państwa temat. Ponadto informacje, które użytkownik zdecyduje się przekazać tym stronom trzecim nie są objęte przez niniejsze Zasady zachowania poufności informacji. Przed skorzystaniem z usług tych stron trzecich lub przed przekazaniem im swoich danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i regulaminem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa informacje będą zbierane i wykorzystywane. Spółka VMware nie kontroluje zasad zachowania prywatności tych stron trzecich oraz nie wspiera ani nie wyraża żadnej opinii na temat ich witryn internetowych, usług, sieci społecznościowych ani aplikacji.

 

Obsługa sygnałów nieśledzenia: niektóre przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Firefox czy Safari, mogą wysyłać sygnał „Do Not Track” („DNT”), czyli „Nie śledzić”. Ponieważ nie przyjęto jednolitego standardu obsługi sygnałów „DNT”, nasze Aktywa internetowe obecnie nie obsługują sygnału „DNT” i nie odpowiadają na niego. VMware poważnie traktuje Państwa decyzję o zachowaniu prywatności, dlatego staramy się śledzić rozwój wydarzeń związanych z technologią DNT i ustanowieniem odpowiedniego standardu. Więcej informacji na temat sygnałów „DNT” można znaleźć na stronie „All About Do Not Track”.

 

Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji: VMware będzie okresowo weryfikować i uaktualniać niniejsze Zasady zachowania poufności informacji odpowiednio do zmian w obowiązujących przepisach prawa, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad zachowania poufności informacji zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby powiadomić użytkowników w sposób zgodny ze znaczeniem dokonanych zmian i stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby wiedzieć, jak spółka VMware chroni dane użytkowników.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy o kontakt  poprzez nasz formularz kontaktowy w sprawie prywatności lub pocztą tradycyjną pod adresem: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.