Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2017 r.

INFORMACJE OGÓLNE

VMware przestrzega prywatności swoich klientów, kontrahentów i innych osób odwiedzających nasze strony internetowe. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby zapewnienia odpowiedniej ochrony i zarządzania danymi osobowymi dostarczanymi nam przez naszych użytkowników. W związku z tym VMware opracowała niniejszą Politykę Prywatności, aby wspomóc w zrozumieniu jakie dane osobowe naszych klientów zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec danych zbieranych przez VMware Inc. oraz jej jednostki powiązanych w Państwa jurysdykcji („VMware") za pośrednictwem witryny vmware.com, aplikacji mobilnej My VMware oraz innych stron internetowych prowadzonych przez nas, na których zamieściliśmy bezpośredni link do niniejszej polityki.

Jakie dane osobowe gromadzi VMware?

Na stronach internetowych VMware można zamawiać produkty lub usługi, rejestrować produkty, wyszukiwać informacje, otrzymywać materiały marketingowe czy wspierające, rejestrować się na bezpiecznej sieci ekstranetowej w celu uzyskania dostępu do informacji na temat produktów, wsparcia, usług i szkoleń lub ofert pracy w VMware. VMware może zbierać dane osobowe użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres email, ID i hasło użytkownika, informacje potrzebne do wystawiania rachunku i realizacji transakcji, informacje na temat karty kredytowej i inne informacje finansowe oraz dane kontaktowe. Ponadto VMware może zbierać informacje dotyczące interakcji oraz doświadczeń związanych z naszymi stronami, takie jak które strony internetowe i treści VMware użytkownicy odwiedzają i jak często. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Internetu mogą zostać uzupełnione informacjami dostarczanymi przez użytkowników za pośrednictwem innych usług VMware oraz takich źródeł, jak na przykład targi czy seminaria, czy innych metod zbierania danych, np. znaczniki typu „spot tag”, śledzenie (tracking) czy pliki cookie, które zostały opisane poniżej.

W jaki sposób VMware wykorzystuje dane osobowe?

VMware wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania naszym klientom, partnerom biznesowym oraz użytkownikom naszych witryn informacji, ofert specjalnych, powiadomień o ofertach sprzedaży i usług oraz w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. W szczególności, wykorzystujemy dane osobowe w celu realizacji transakcji lub zamówienia, dostarczenia produktów/usług dla naszych klientów; ulepszenia naszych produktów, usług, ofert, działania naszych witryn oraz obsługi użytkowników; w celu wystawiania faktur za zakupione produkty/usługi oraz w celu niezakłóconej obsługi i całościowego wsparcia naszych klientów. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa danych osobowych, nie będziemy mogli realizować powyższych zadań. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, możemy również przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, np. naszym partnerom. Możemy również wykorzystywać czasami Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia ankiet wykorzystywanych przez nas dla potrzeb marketingowych oraz zapewnienia jakości.

Komu VMware przekazuje dane osobowe?

VMware zatrudnia zewnętrznych dostawców i usługodawców (w tym dystrybutorów i odsprzedawców) w celu dostarczania określonych produktów, usług oraz rozwiązań dla klientów. VMware może przekazywać dane osobowe swoim usługodawcom i dostawcom w zakresie niezbędnym do realizacji usług lub udzielenia odpowiedzi na zapytania na temat produktów czy usług lub w celu wspierania potrzeb biznesowych klientów. Zewnętrzni usługodawcy czy dostawcy, którym przekazywane są dane osobowe, powinni zapewnić taki sam poziom ochrony prywatności, jaki określony został w niniejszej Polityce Prywatności. Mają oni obowiązek zachować w poufności dane osobowe otrzymane od VMware i nie mają prawa wykorzystywać takich danych w żadnym innym celu.

Niektóre z usług VMware mogą być oferowane pod wspólną marką (co-branded) z inną spółką. Jeżeli zarejestrują się Państwo w celu korzystania z takich usług, VMware wspólnie z taką inną spółką może otrzymywać informacje zbierane w związku z usługami typu co-branded.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, VMware nie sprzedaje ani nie użycza danych osobowych swoich klientów i nie przekazuje ich osobom trzecim bez ich zgody chyba, że jest to wymagane zgodnie z prawem, nakazem czy innym postępowaniem sądowym lub w związku z potencjalną czy faktyczną transakcją sprzedaży, połączenia, przeniesienia lub innego rodzaju reorganizacji naszej działalności, częściowo lub w całości, lub w ramach spółek grupy VMware, o ile jest to zgodne z prawem.

Zastrzegamy prawo do pełnego wykorzystywania i ujawniania wszelkich informacji, które nie pozwalają na identyfikację danej osoby.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Ze względu na globalny zasięg Internetu oraz zakres działalności VMware, dane osobowe gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Internetu wymagają przesyłania i przechowywania również w innych państwach. W związku z tym, w przypadku korzystania z naszych witryn i aplikacji oraz prowadzenia z nami korespondencji elektronicznej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w powyższy sposób. Ponadto, w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, zależnym oraz usługodawcom, gdzie niektóre z nich mogą znajdowaćsię za granicą (np. w USA, Kanadzie, Indiach czy Irlandii), gdzie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych mogą różnić się od wymogów obowiązujących w Państwa kraju. Jednakże, podejmiemy działania w celu zapewnienia, że dane zbierane za pośrednictwem naszej witryny oraz aplikacji będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

VMware stosuje zasady programu Safe Harbor (Bezpieczna Przystań), który określa zasady przekazywania danych osobowych do USA i który został zatwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości UE.  Podejmiemy odpowiednie działania, umowne i inne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ochrony danych obowiązującymi w Europie i/lub Szwajcarii. Ponadto VMware działa zgodnie z certyfikacją własną oraz zgodnie z zasadami programu Safe Harbor obowiązującego pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA. Więcej informacji na temat programu Safe Harbor można uzyskać na stronie: https://safeharbor.export.gov/list.aspx

Preferencje dotyczące korespondencji

Jeżeli pragną Państwo otrzymywać lub zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, prosimy kliknąć tutaj: http://info.vmware.com/content/subscription.

Prawo do dostępu i korekty

Jeżeli pragną Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych otrzymanych przez nas lub skorygować takie dane (co może wiązać się z dodatkową opłatą), prosimy o kontakt pod adresem: privacy@vmware.com. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych, przed udzieleniem dostępu do takich danych, możemy podejmować działania w celu zidentyfikowania Państwa tożsamości, np. zażądać podania hasła i ID użytkownika.

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo Państwa konto użytkownika pozostanie aktywne oraz przez cały okres świadczenia Państwu naszych usług. Jeżeli pragną Państwo zamknąć swoje konto lub zakazać nam wykorzystywania Państwa danych w celu świadczenia usług, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@vmware.com. Zachowamy również Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.

Ochrona Danych Osobowych

VMware podejmuje uzasadnione działania w celu ochrony dostarczonych przez Państwa danych osobowych. W celu zapewnienia ochrony wszelkich otrzymanych danych osobowych VMware stosuje obowiązujące środki ochrony danych, takie jak fizyczna kontrola dostępu, szyfrowanie, zapory sieciowe, wykrywanie włamań do sieci oraz monitorowanie sieci. Ponadto, dostęp do informacji poufnych mają wyłącznie upoważnione osoby i pośrednicy, którym takie informacje są niezbędne.

Fora i blogi

Niektóre witryny VMware zezwalają użytkownikom na zamieszczanie treści za pośrednictwem forów dyskusyjnych, blogów, dokumentów udostępnionych do edycji przez użytkowników oraz systemów zamieszczania komentarzy. Wszelkie informacje ujawnione w ten sposób zostają podane do wiadomości publicznej i mogą być odczytywane, zbierane czy wykorzystywane przez innych użytkowników w celu wysyłania Państwu niezamawianych wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez Państwa w ramach takich forów, które pozwolą na Państwa identyfikację. Należy zachować ostrożność w przypadku ujawniania Państwa danych osobowych.

VMware może wysyłać wiadomości email na temat naszych produktów i usług użytkownikom, którzy zamieszczają wiadomości na naszych forach dyskusyjnych, blogach, w dokumentach udostępnionych do edycji przez użytkownika oraz systemach zamieszczania komentarzy. Opinie zamieszczane przez użytkowników nie stanowią ani nie odzwierciedlają opinii VMware. Należy również pamiętać, że mogą Państwo korzystać z narzędzi do komunikacji internetowej zgodnie z naszym Regulaminem, który zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżeń, ograniczenia odpowiedzialności oraz właściwego prawa obowiązującego w stanie Kalifornia. Dane osobowe udzielone VMware mogą zostać przekazane za granicę (stanu lub państwa) w celu ich konsolidacji, przechowania oraz uproszczenia zarządzania takimi danymi.

Pliki cookie, logowanie i sygnalizatory sieci (spotlight tags)

W niektórych swoich witrynach VMware stosuje pliki cookie. Informacje zbierane przez pliki cookie (w sposób opisany poniżej) mogą zostać powiązane z danymi osobowymi użytkownika, w tym informacjami kontaktowymi, informacjami o urządzeniu lub innymi danymi osobowymi przekazanymi przez Państwa do VMware.

Pliki cookie to niewielkie zestawy danych przesyłane przez serwer www do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku w jego komputerze. Dzięki takim plikom witryna rozpoznaje dotychczasowych użytkowników i może rejestrować sposób, w jaki z niej korzystają. Pliki cookie przypisują użytkownikowi numer, który poza korzystającą z nich witryną nie ma żadnego znaczenia. Po zapisaniu takiego pliku cookie, za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi witrynę, przeglądarka internetowa wysyła odpowiednią informację do serwera www. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby otrzymywać powiadomienia o przychodzących plikach cookie i w razie potrzeby takich plików nie akceptować. Jednakże, jeśli użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, korzystanie z niektórych funkcji witryny może być niemożliwe.

Niektóre pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem witryny VMware. Dzięki tym plikom VMware może poprawiać bezpieczeństwo w swojej witrynie, uwierzytelniać użytkowników kont, zapewniać użytkownikom dostęp do prywatnych kont w witrynie VMware, umożliwiać im logowanie się do innych portali w ramach jednej czynności logowania, zarządzać ruchem w witrynie oraz zapamiętywać informacje podane przez użytkowników w formularzach zamówień na usługi świadczone w ramach witryny VMware.

VMware wykorzystuje również pliki cookie do uzyskania informacji o zainteresowaniach użytkownikach i ich oczekiwaniach dotyczących naszej witryny, dzięki czemu może ulepszać i personalizować swoje usługi. Pliki cookie stosowane przez VMware w celu ulepszenia obsługi naszej witryny mogą również zapamiętywać preferencje językowe i ustawienia użytkownika. Mogą one również przekazywać zaproszenia do wzięcia udziału w naszych ankietach i ocenach, informować o fakcie zalogowania do naszego systemu, zezwalać na zalogowanie, dostarczać usług wsparcia (w tym w ramach „live chat" (czat na żywo)), zapamiętywać dane dotyczące logowania oraz wypełniać wstępnie formularze, które wcześniej zostały już przez użytkownika wypełnione.

VMware wykorzystuje również pliki cookie poprawiające wydajność (performance cookies), które zbierają informacja na temat sposobu korzystania z naszych witryn i treści oraz doświadczenia ewentualnych błędów. Takie pliki dostarczają danych statystycznych na temat sposobu i częstotliwości korzystania z naszych witryn. Pomagają nam one również udoskonalić działanie naszych witryn na podstawie informacji o wszelkich ewentualnych błędach, umożliwiają testowanie różnych szat graficznych oraz pomiar ruchu w witrynach tak, abyśmy mogli odpowiednio dostosować publikowane tam treści.

Niektóre strony internetowe VMware korzystają z plików cookie umożliwiających wybranie partnerów zewnętrznych, w tym Google, Adobe, Oracle i DemandBase w celu udostępniania użytkownikowi treści związanych z VMware, włącznie z reklamami VMware, w witrynach tych partnerów lub na innych stronach internetowych, na podstawie danych zgromadzonych w trakcie poprzednich odwiedzin użytkownika. Ponadto, pliki cookie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie w celu zapewnienia dostępu do serwisów społecznościowych, np. Facebook czy LinkedIn, zbierania informacji o liczbie wejść na stronę oraz analizowania zachowania i zakupów dokonywanych przez użytkownika w internetowym sklepie VMware. Jak już wspomniano, w opcjach przeglądarki użytkownik może włączyć opcję powiadamiania o przychodzących plikach cookie, aby samodzielnie decydować o tym, czy wyrazić zgodę na zapisanie takiego pliku. Użytkownik może decydować czy pliki cookie są używane czy nie, przy czym odmówa akceptacji takich plików cookie, może  uniemożliwić VMware oferowanie mu niektórych usług. Alternatywnie, użytkownik może również zablokować takie pliki cookie przy pomocy narzędzi udostępnionych przez osoby trzecie. Można również zablokować (opt-out) korzystanie z plików cookie przez przeglądarkę Google na stronie: http://google.com/privacy/ads oraz korzystanie z plików cookie (opt-out) i sygnalizatorów sieci web (web beacon) przez Adobe na stronie  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4.

Tak, jak przypadku większości witryn internetowych, VMware zbiera i/lub rejestruje informacje na temat adresów IP, nazw domen internetowych, typów przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych używanych w celu uzyskania dostępu do witryny VMware, lokalizacji użytkowników odwiedzających witrynę, otwieranych zakładek, czasu spędzonego w każdej zakładce oraz daty i godziny odwiedzin na stronie internetowej. VMware zbiera takie dane za pomocą dzienników plików i sygnalizatorów sieci web.

Linki do witryn zewnętrznych

Dla celów informacyjnych oraz wygody swoich użytkowników VMware może zamieszczać w swoich witrynach linki do witryn zewnętrznych. Po kliknięciu na taki link, użytkownik opuści witrynę VMware. VMware nie kontroluje witryn zewnętrznych ani obowiązujących tam zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad stosowanych przez VMware. VMware nie reklamuje witryn zewnętrznych ani nie wydaje żadnych zapewnień w ich sprawie. Dane osobowe, które użytkownik decyduje się przesłać za pośrednictwem witryn zewnętrznych, nie są objęte Polityką Prywatności VMware. Zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności takich spółek przed udostępnieniem swoich danych osobowych. Niektóre witryny zewnętrzne mogą udostępniać VMware posiadane przez siebie dane osobowe na zasadach określonych w ich polityce prywatności.

Dane hostowane

Zobowiązania VMware dotyczące danych osobowych, które mogą zostać udostępnione w wyniku działań VMware w charakterze dostawcy usług chmury (cloud) lub dostawcy usług IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruktura jako usługa), np. danych osobowych przechowywanych lub przekazywanych przez klientów w ramach usług hostowania VMware, takich jak VMware vCloud® Air™, określono w umowach VMware z klientami VMware i nie podlegają one postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności.

Kontakt oraz reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych zasad ochrony prywatności lub reklamacje dotyczące ochrony prywatności danych osobowych należy zgłaszać do biura radcy prawnego spółki VMware na adres Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, lub drogą elektroniczną na adres privacy@vmware.com. W razie zaistnienia nierozwiązanej kwestii dotyczącej prywatności lub użycia danych, która nie została przez nas rozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy kontaktować się z zaangażowaną przez nas niezależną agencją rozwiązywania spraw spornych zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie), pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request lub właściwym urzędem ochrony danych osobowych.

Aby rozpatrzyć reklamacje złożoną przez użytkownika będziemy potrzebować informacji na temat przedmiotu takiej reklamacji oraz odpowiednich dowodów na jej poparcie.

Wszelkie reklamacje przekazywane będą do naszego Zespołu ds. ochrony prywatności, który zbada sprawę i określi dalsze działania podejmowane w celu uwzględnienia reklamacji. W razie potrzeby VMware skontaktuje się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zmiany niniejszej Polityki

VMware może dokonywać okresowych zmian i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności (data najnowszych takich zmian zostanie podana na wstępie niniejszego dokumentu). Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności za pośrednictwem zawiadomienia opublikowanego w widocznym miejscu lub przesłanego bezpośrednio do ich wiadomości. Użytkownicy powinni regularnie zapoznawać się z niniejszą Polityką Prywatności, która określa zasady ochrony ich danych osobowych.

TRUSTe