Kiedy VMware, działając w roli administratora danych, udostępnia dane osobowe pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), robi to na podstawie swoich zatwierdzonych przez Irlandzkiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w ramach wzajemnej recenzji wiążących zasad korporacyjnych zwanych Wiążącymi zasadami korporacyjnymi VMware („VMware WZK”), które określają odpowiednie środki ochrony takich danych osobowych i są prawnie wiążące dla Grupy VMware.

Wiążące zasady korporacyjne VMware zostały zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych 23 maja 2018 r. Potwierdzenie, że recenzja ta została ukończona można znaleźć tutaj. Aby poznać Wiążące zasady korporacyjne VMware, należy przeczytać Zasady Korporacyjne Wiążące Administratora VMware, które mają zastosowanie, gdy VMware przetwarza dane osobowe w imieniu swoich klientów. Aby obejrzeć listę podmiotów stowarzyszonych z VMware, które podpisały porozumienie w ramach Grupy dotyczące Wiążących zasad korporacyjnych VMware, kliknij tutaj. Więcej informacji znajduje się tutaj.